Sana muuttaa ihmisiä ja yhteiskuntia

RAAMATUSSA ON JUMALAN VOIMA – muuttaa ihmisiä ja yhteiskuntia

 

Raamattu ei ole mikä tahansa kirja. Se on maailman eniten painettu, käännetty ja luettu kirja. Raamattu on ylivoimainen bestseller nro 1.

Raamattu on käännetty kokonaan tai osittain yli 3000 kielelle ja se tavoittaa suurimman osan ihmiskunnasta. Käännösprosessissa on monissa tapauksissa luotu kullekin kansalle oma kirjakieli, joka taas on ollut lukemisen ja kirjoittamisen – siis sivistyksen perustana. Näin on myös Suomen kohdalla, kun Mikael Agricola käänsi Raamatun suomeksi.

Käännöstyön ja kirjakielen luomisen myötä on kansalle pitänyt opettaa luku- ja kirjoitustaitoa. Tämäkin on ollut kristillisen kirkon uraauurtavaa tehtävä. Sen myötä kirkko on aloittanut koulutyön, mikä on laajentunut moninaiseksi sivistäväksi ja ammatilliseksi koulutukseksi.

 

Raamatussa opetettu lähimmäisen rakkaus on tullut todeksi kristittyjen ja kirkon elämässä. Ne ovat aloittaneet sosiaalisen auttamistyön, diakonian ja terveyden- ja sairaanhoidon. Hiljalleen kirkko on opettanut kansan ja yhteiskunnan huolehtimaan näistä perustehtävistä, jolloin kirkko on keskittynyt diakoniatyössä kaikkein huonompiosaisiin, jotka eivät saa apua mistään muualta. Kansainvälisessä auttamisessa ja kehitysyhteistyössä ylivoimaisesti merkittävin apu tulee juuri kristillispohjaisista maista. Monen suuren auttamisjärjestön alkuperäinen pohja on kristillisyydessä.

Raamattu opettaa ihmisten tasa-arvoa Jumalan ja toinen toisemme edessä. Jokainen on Jumalan luoma ja lunastama. Se on suurin mahdollinen ihmisarvo. Raamattu ei aja tasa-arvon toteutumista väkivallan keinoin vaan sydänten vallankumouksen kautta. Vahvimmin kristillisissä maissa naisten ja lasten asema on vahvistunut kaikkein eniten. Niissä myös demokratia on edennyt pisimmälle.

Raamattu kehottaa oikeudenmukaisuuteen ihmisten välisissä suhteissa sekä yhteiskunnan hallinnossa. Viime kädessä Jumala pitää huolen oikeuden toteutumisesta – viimeisellä tuomiolla, jossa kaikki vääryydet käsitellään ja tuomitaan. Ihmisellä on mahdollisuus omien syntiensä ennakkokäsittelyyn Jeesuksen ristin juurella, jossa synti todetaan synniksi, mutta jossa syntinen saa anteeksi ja uuden elämän. Raamattu on osaltaan länsimaisen oikeusjärjestelmän ja ihmisoikeuksien perusta.

Raamatun alkulehdillä Jumala antoi ihmiselle tehtäväksi valloittaa maa, pitää siitä huolta ja tutkia sen eliöstöä ja nimetä sen eri lajit. Jumala loi maailman, joka toimii lakiensa mukaan ja joka itsessään ei ole mystinen. Siksi ihminen voi tutkia elämää ja luomakuntaa tieteen keinoin. Juuri kristillisyys innoitti merkittäviä valistusajan tutkijoita ottamaan nykyaikaisen tieteen ensiaskelia. Näin kristillisyys toimi osaltaan tieteen perustana ja vapautti luonnon palvonnasta.

 

Raamattu kertoo maailman tunnetuimmasta ja vaikuttavimmasta ihmisestä, Jeesuksesta Kristuksesta. Hänen opetuksensa, esimerkkinsä ja uhrautuva rakkaus on innoittanut kristittyjä kaikkeen edellä kuvattuun toimintaan. Jeesus ja hänen opetuksensa ovat tunnettuja ja tunnustettuja kaikissa maailman suurissa uskonnoissa, vaikka niiden käsitys Jeesuksesta osittain poikkeaakin kristillisestä uskosta.

Raamattu käsittelee etenkin elämän suuria peruskysymyksiä ja antaa niihin syvällisen ja käytännönläheisen vastauksen. Kaikki avautuu, kun ihminen suostuu yhteyteen Luojansa kanssa. Ilman Luojaansa ihminen elää sokeana pimeydessä, jolloin hän ei tiedä, mistä tulee, miksi elää ja minne on matkalla. On mahdotonta elää mielekkäästi, jos ei tiedä vastausta näihin kysymyksiin. Niinpä Raamattu antaa ihmiselle syvän arvon, merkityksen ja tarkoituksen. Raamattu on todellinen elämänkirja.

Raamatun opetukset ovat elämän laki ja samalla mullistavia meille ihmisille, jotka elämme itsekkäästi moninaisten ristiriitojen ja ongelmien keskellä. Ajatukset lähimmäisen rakkaudesta, ihmisten kunnioittamisesta, jokaisen ihmisen arvosta, uhrautuvasta rakkaudesta, anteeksiannosta ja iankaikkisesta elämästä ovat täynnä elämää, rakkautta, tarkoitusta ja iloa.

Raamatun ilmoittaman Jeesuksen seuraajina elää – ainakin muodollisesti – nykyään yli 2 300 miljoonaa kristittyä. Kristillisyys on maailman suurin uskonto ja kristillinen seurakunta on laajin yhteisö maailmassa.

Raamattua vastaan on hyökätty aina ja voimakkaasti. Silti se on kestänyt horjumatta kaikki hyökkäykset ja säilyttänyt ykkösasemansa. Epäuskoisista ja vihamielisistä ihmisistä huolimatta Raamattu on täynnä elämänvoimaa.

 

Raamatun äärellä on pakko kysyä, miksi se voimakas ja vaikuttava kirja?

Vastaus:

  • Raamattu on Jumalan Sana – siinä on Jumalan voima, joka muuttaa ihmisten ja yhteiskuntien elämän.
  • Raamattu on inhimillinen – se koskettaa kaikkea ihmiselämää.
  • Raamattu on realistinen – se kuvaa rehellisesti maailmaa ja ihmistä.
  • Raamattu antaa tarkoituksen ja toivon – Jumala voi ja hän pitää ihmisestä huolen, iankaikkisesti!