Danielin kirja

PROFEETTA DANIELIN KIRJA: Suuri valtiomies ennustaa maailmanhistorian pääkohdat

 

Aika, paikka ja kuninkaat

Vuosina 605-537 eKr. Babylonian pakkosiirtolaisuudessa. Tuon ajanjakson alussa Juudan kuninkaina olivat Jojakim (609-597 eKr.), Jojakin (597 eKr.) ja Sidkia (597-588 eKr.). Babyloniassa kuninkaina olivat Nebukadnessar II (605-562 eKr.) ja Belsassar (539 eKr. asti). Babylonian kukistaneen Persian kuninkaita olivat Kyyros / Koores (545-529 eKr.) ja Daarejaves / Dareios (539 eKr. alkaen).

 

Yhteiskunta

Daavidin ja Salomon kuningaskunta jakautui heidän jälkeensä kahtia vuonna 930 eKr. Pohjoinen Israel luopui nopeasti Jumalasta ja se tuhoutui vuonna 722 eKr. Eteläinen Juuda koki monia hyviä vaiheita, mutta lopulta vajasi syvään luopumukseen. Juudan kuningaskunnan olemassaolo oli päättymässä. Egypti otti Juudan hallintaansa vuonna 610 eKr., mutta pian Babylonia voitti Egyptin 606 eKr. ja otti Juudan itselleen.

Babylonia kuritti Juudaa kolmesti. Vuonna 605 eKr. vietiin ensimmäinen ryhmä juutalaisia pakkosiirtolaisuuteen. He olivat yhteiskunnan avainhenkilöitä kuten ylhäisiä, sotilaita ja seppiä. Profeetta Daniel kuului tähän joukkoon. Toinen ryhmä joutui pakkosiirtolaisuuteen vuonna 597 eKr. Heidän mukanaan oli profeetta Hesekiel. Kolmannessa tuomioaallossa tuhoutui Jerusalem vuonna 586 eKr., jolloin loppuosa kansasta vietiin Babyloniaan. Vain köyhin osa sai jäädä Juudaan, mutta hekin pakenivat Egyptiin vastoin Herran Sanaa. Babylonia hyökkäsi vuorostaan Egyptin kimppuun ja silloin lähes kaikki Egyptiin paenneet juutalaiset kuolivat.

Babylonia oli Assyriaa seurannut suurvalta, joka koulutti paikallisia lahjakkaita miehiä hallintonsa virkamiehiksi. Babylonin suurkuningas oli Nebukadnessar II, joka joutui opettelemaan Israelin Jumalan tuntemusta. Hänen kuoltuaan valtakunta heikkeni ja Belsassarin aikana Persia voitti sen lopullisesti vuonna 539 eKr. Persia ja sen kuningas Koores / Kyyros päästi monet pakkosiirtolaisuuteen viedyt kansat palaamaan takaisin, mm. juutalaiset Jerusalemiin.

Pakkosiirtolaisuuden aika oli merkittävä ja tärkeä juutalaisille. Sinä aikana kansa kypsyi parannukseen, synagogalaitos syntyi (paikalliset rukoushuoneet temppelin korvikkeena) ja uusi kirjanoppineiden luokka aloitti Pyhien Kirjoitusten kokoamisen ja viimeistelyn. Danielilla, Hesekielillä ja monilla muilla oli siinä oma tärkeä osansa.

 

Moraali

Koko kansa ylhäisimmästä alhaisimpaan, kuninkaat, papit, (väärät) profeetat jne. elivät syvässä luopumuksessa, josta he eivät suostuneet tekemään parannusta. Juutalaisilla oli vakava etsikkoaikansa, jota se ei kuitenkaan käyttänyt. Niinpä profeetat Jeremia ja Hesekielin joutuivat julistamaan tuomion peruuttamatonta tuloa.

 

Profeetta Daniel

Profeetta Daniel oli pitkäaikaisin kaikista profeetoista. Hänen palveluaikansa oli yli 70 vuotta. Daniel joutui nuorukaisena ensimmäisen pakkosiirtolaiserän mukana Babyloniaan 605 eKr. Siellä hän pääsi kuningas Nebukadnessarin hovin palvelukseen erinomaisen viisautensa ja Jumalan antamien armolahjojen vuoksi – kuten hänen kolme ystäväänsäkin. Yllättävää on se, että he palvelivat pakanakuningasta, joka oli lähes tuhonnut juutalaisen kansan ja vienyt siltä kotimaan ja temppelin. Tämä oli kuitenkin Jumalan tahto ja suunnitelma. Daniel ja kolme ystävää palvelivat moitteettomasti ja samalla säilyttivät puhtaan uskonsa Israelin Jumalaan jopa henkensä uhalla. Kolme ystävää joutuivat tuliseen pätsiin ja Daniel leijonien luolaan.

Daniel oli merkittävä valtiomies, joka toimi keskeisissä tehtävissä Babyloniassa ja vielä Persian alkuvuosina. Hän palveli pitkään, yli 80-vuotiaaksi. Daniel koki koko pitkän pakkosiirtolaisuuden ajan vuodesta 605 eKr. aina n. vuoteen 530 eKr. saakka, jolloin juutalaiset olivat jo saaneet palata takaisin Jerusalemiin. Babylonia oli kukistunut Persian suurkuninkaan, kansojen vapauttajan Kyyroksen toimesta 539 eKr. Näin Daniel näki Babylonian nousun, suurvaltavuodet ja tuhon, sekä Persian nousun uudeksi maailmanvallaksi.

Kun 70 pakkosiirtolaisuuden vuotta olivat täyttymässä, Daniel ymmärsi kansan olevan uuden tärkeän vaiheen edessä. Niinpä hän paastosi ja rukoili hartaasti kansansa, Jerusalemin ja temppelin puolesta (Dan 9:3-19). Daniel sai apostoli Johannekseen verrattavia näkyjä ja selityksiä uniin koskien maailman suurvaltoja, Israelia, Messiasta ja historian keskeisiä tapahtumia. Danielin nimi merkitsee ”Jumala on tuomari(ni)”. Hän oli kuninkaallista sukua Hiskiasta ja lahjakas Herran palvelija.

 

Profeetta Danielin kirja on Vanhan testamentin ilmestyskirja

Danielin kirja on luonteeltaan apokalyptista kuten Ilmestyskirja, eli siinä on monia näkyjä, unia ja symboleja. Se ennustaa Danielin lähitulevaisuudesta ja kaukaisista lopunajoista. Kirja kuuluu ns. suuriin profeettakirjoihin ja on niistä lyhin, mutta eniten tutkittu. Kirja kuvaa maailmanhistorian vaiheita, sen suurvaltoja, Jumalan kansan kokemuksia ja historian päätöstä. Puolet sen sanomasta on kaikille kansoille ja puolet Jumalan kansalle, erityisesti Israelille. Kristillinen seurakunta korvaa Israelin vain väliaikaisesti ja osittain. Israel on Jumalan säätämä maailmanhistorian kello, joka osoittaa, mitä aikaa me elämämme. Israel on myös Jumalan työväline. Jumalan valinnan tähden meidän tulee siunata ja arvostaa Israelia, vaikka emme hyväksykään sen luopumusta ja virheitä.

Danielin kirjan tarkoituksena on lohduttaa ja vahvistaa pakkosiirtolaisuudessa elävää kansaa ja tulevaisuuden Israelia: pakkosiirtolaisuus ei olisi sen viimeinen kohtalo vaan Jumalan lupaukset täyttyisivät ja kansa saisi elää vapaana ja siunattuna Luvatussa maassa. Toiseksi, kirja opettaa Jumalan suvereenista hallinnasta yli maailman suurvaltojen ja vaikutusvaltaisten ihmisten. Kaikki on Jumalan käsissä. Kolmanneksi kirja paljasti Messiaan tulemuksen ajankohdan. Daniel puhuu paljon Messiaasta: Hän on kivi joka murskaa kuvapatsaan, Ihmisen Poika ja Voideltu ruhtinas. Uusi testamentti nivoutuu tiiviisti Danielin sanomaan.

 

Danielin kirjan keskeisiä ennustuksia ovat:

  • Uni suuresta kuvapatsaasta, joka koostuu neljästä osasta, ja sen tuhoava kivi. Kuvapatsas tarkoitti neljää suurta maailmanvaltaa ja kivi Messiasta, joka tuo ikuisen Jumalan valtakunnan; Hän on Ihmisen Poika.
  • Näky neljästä pedosta, jotka hallitsevat maailmaa, ja pienestä sarvesta, joka on antikristus; tämän viimeisen aikana Jumalan valtakunta ottaa täydellisen hallintavallan yli koko maanpiirin
  • Oinas, kauris ja pieni sarvi (pässi ja vuohipukki / uusi käännös)
  • Israelin kansan 70 vuosiviikkoa (490 vuotta) ja Voideltu Messias
  • Ylösnousemus ja viimeinen tuomio

Danielin ennustuksissa kuvatut suurvallat ovat Babylonia > Persia > Kreikka > Syyria ja Egypti > Rooma > Jumalan valtakunta ja Messias.

 

Danielin kirjan ja Ilmestyskirjan merkitys on tärkeä

Raamatun ennustukset kertovat, että maailmanhistoria on Jumalan käsissä ja sillä on selkeä päätös. Pahuuden aika loppuu viimeiseen tuomioon mutta sitä ennen jokainen halukas voi valita itselleen Jumalan armon ja elämän. Vaikka meistä tuntuisi, että paha saa riehua vapaasti ja pieni ihminen on voimaton suurten voimien edessä, Jumala lopulta tuomitsee pahan ja antaa katuville elämän.

Näin Raamatun ennustukset ja niiden toteutuminen historiassa ja meidän aikanamme todistavat Jumalasta ja rohkaisevat turvatumaan Messiaaseen, Jeesukseen Kristukseen. Jumala ei ole kaukana meistä vaan tarjoaa armoa ja rakkautta kaiken pahan sijasta.

Turvaa siis häneen, näe realistisesti edessä oleva lyhyt elämä täällä maan päällä ja luota kaikessa Herraan ja hänen Sanaansa, vaikka pimeys peittäisikin maan – hetkeksi.

 

12:1-3: ”Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.
Ja monet maan tomussa makaavista heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat, niin kuin taivas loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti”

 12:4: ”Mutta sinä Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti.
Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy”

 12:10: ”Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina,
eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät”

 12:13: ”Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa”

 

 

Historiallinen tilanne

1 luku

Jumala ja maailmanvallat

 

2-7 luvut

Israel ja maailmanvallat

 

8-12 luvut

Ensimmäinen erä  Babylonian pakkosiirtolaisuuteen

mm. Daniel ja kolme ystävää

 

koetus ja korotus

 

kuninkaan uni kuvapatsaasta

kultainen patsas ja tulinen pätsi

kuninkaan uni mielisairaudesta

Belsassarin pidot ja kukistuminen

Daniel leijonien luolassa

näky neljästä pedosta ja Ikiaikaisesta

oinas, kauris ja pieni sarvi

Danielin rukous kansansa puolesta   enkeliruhtinaat

70 vuosiviikkoa

etelän ja pohjoisen kuninkaat sekä Israel

ylösnousemus ja viimeinen tuomio

 

POLIITTISET VOIMAT DANIELIN AIKANA ja TULEVAISUUDESSA

 

Babylonia > Persia (Meedia) > Kreikka > Egypti ja Syyria > Rooma