Pyhään elämään

ROHKAISUN SANOJA PYHÄÄN ELÄMÄÄN

Jumala pelastaa meidät synnin vallasta ja sen seurauksista, jotka ovat itsekkyys, pahuus, kärsimys ja kuolema. Koska me olemme syntisiä, tämä ei ole helppoa. Jumala tulee ihmiseksi ja sovittaa meidät ristinkuolemallaan. Jeesus nousee ylös kuolleista voittajana, jotta mekin eläisimme yhdessä hänen kanssaan armahdettuina uutta ylösnousemuselämää. Kristukseen turvautuvina, Jumalan lapsina olemme armahdettuja syntisiä, joiden sisimpään on syntynyt jotain uutta ja hyvää. Itsessämme olemme syntisiä mutta samalla Kristuksessa olemme armahdettuja ja vanhurskautettuja.

Näin elämme synnin, armon ja pyhyyden jännitteessä. Vasta taivaassa meistä tulee täydellisiä ja puhtaita. Tämä kristityn elämänvaellusta kutsutaan pyhitykseksi tai elämänvanhurskaudeksi. Siinä saamme kasvaa ylöspäin kohti Jumalan ja hänen tahtonsa tuntemista sekä alaspäin kohti oman syntisyytemme yhä syvempää käsittämistä. Syntisinä vieroksumme kaikkea sitä hyvää, mitä Jumala antaa. Silti ymmärrämme, että juuri tuo hyvä tekee elämästä elämisen arvoista.

 

Pyhyys

Jumala on pyhä. Hänessä ei ole mitään vääryyttä eikä pahuutta. Hän on puhdas ja täydellinen. Kun meidät kutsutaan ja otetaan Jumalan yhteyteen, meidän hyväksemme luetaan Kristuksen pyhä elämä ja sovituskuolema. Tämä Jumalan pyhyys synnyttää meissä myös pyhää elämää, jota opettelemme täällä maan päällä. Meidät on erotettu synnin turmelemasta maailmasta pyhää Jumalaa ja pyhää elämää varten.

2 Moos. 19:6

Psalmi 29:2, 96:9

Joh. 17:17

1 Kor. 1:2, 6:11

Ef. 4:24, 5:26

1 Tess. 5:23

Hepr. 10:10,14, 12:14

1 Piet. 3:15-19

2 Piet. 2:4-5,9-10

 

Vanhurskaus

Jumala on vanhurskas. Hän on ehdottoman oikeudenmukainen ja uskollinen. Jumala toimii vanhurskaasti: 1) oikeudenmukaisuudessaan hän pitää oikeutta yllä ja antaa täydellisen tuomionsa viimeisellä tuomiolla, 2) uskollisuudessaan Jumala täyttää kaikki lupauksensa. Hän on luvannut pelastaa syntisen ihmisen. Tämän hän tekee sovittavan ristintyön kautta, jossa kaikki oikeudenmukaisuuden vaatimukset täyttyvät. Ristin tähden Jumala vanhurskauttaa jumalattoman ihmisen, kun tämä suostuu kääntymään Kristuksen kautta. Vanhurskautus on syyttömäksi julistamista. Se on oikeudellinen tuomio ja julistus. Pelastuspakettiin sisältyy myös ihmistä ja hänen elämäänsä muuttava Jumalan vanhurskauttava työ. Siksi meitä kutsutaan elämään vanhurskasta elämää – armon ja vanhurskautuksen varassa.

5 Moos. 32:4

Tuom. 5:11

Esra 9:15 ja Nehemia 9:8

Psalmi 9:9, 116:5, 145:17

Sananl. 4:18 ja 10 luku

Jes. 11:3-5 ja 53:11

Hab. 2:4

Sak. 8:8 ja Mal. 3:18

Matt. 9:13, 13:43,49, 25:37,46

Luuk. 16:15

Room. 1:17, 2:5,13, 3:10,26, 4:5, 10:10

2 Kor. 5:21

Gal. 2:16 ja Fil. 3:9

Tit. 2:12

Hepr. 10:38

 

Hurskaus

Hurskaus merkitsee juuri pyhää, vanhurskasta, oikeamielistä ja hyvyyteen tähtäävää elämää, joka kumpuaa Jumalasta ja oikeasta suhteesta häneen. Hurskas nimitystä käytetään lähinnä ihmisestä, ei Jumalasta.

1 Moos. 6:9, 7:1

1 Sam. 2:9

2 Aik. 32:32

Psalmi 12:2, 32:6, 116:15

Sananl. 18:10, 29:2

Miika 7:2

Matt. 1:19, 23:38

Luuk. 1:26, 2:20, 23:50

Apt. 10:1-2

1 Tim. 2:2

2 Piet. 2:7-8

 

Puhtaus

Jeesuksen sovituskuolema, ts. Jeesuksen veri pesee meidät puhtaiksi synnistä. Tämä on jatkuvaa todellisuutta, kun olemme Kristuksessa. Tämä rohkaisee meitä elämään puhtaasti ja samalla luottavaisesti armon varassa. On tärkeää olla hyviä ihanteita, vaikka emme niitä saavutakaan. Puhtautta voimme harjoittaa pitämällä lyhyet ”tilivälit” Jumalan ja lähimmäisten kanssa. Joka päivä on siivouspäivä. Roskia, pölyä ja likaa kertyy vääjäämättä joka päivä, mutta ne saa siivota pois ristin juurella. Saamme pyytää anteeksi ja ottaa vastaan anteeksiannon. Saamme sopia rikkeemme ja riitamme lähimmäistemme kanssa.

Matt. 23:26

Mark. 7:18-23

Joh. 13:10-11, 15:3

2 Kor. 11:2

Fil. 1:10, 2:15, 4:8

1 Tim. 1:5, 3:9, 4:12, 5:22

Titus 1:15, 2:6-8

Hepr. 10:22

 

Nuhteettomuus

Suomen lain edessä moni pitää itseään melko nuhteettomana, aivan hyvänä kansalaisena. Ehkä tämäkään tulkinta ei kestäisi tarkempaa päivänvaloa… Jumalan lain edessä kukaan ihminen ei ole nuhteeton. Itse asiassa me rikomme joka päivä Jumalan pyhän, rakastavan tahdon – asentein, ajatuksin, sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Olemme hyvin epätäydellisiä. Siksi tarvitsemme armoa Kristuksessa ja hänen voimaansa Pyhässä Hengessä. Samalla Raamatussa piirretään hyvin karkea kuva uskovan elämästä: olemme syntisiä, mutta synnin ei tulisi hallita meitä räikeällä tavalla. Mikäli näin onnistumme, meitä voitaneen pitää tässä mielessä nuhteettomina – mutta täydellisyyden edessä aina epätäydellisinä ja syntisinä.

1 Moos. 6:9, 17:1

5 Moos. 18:3

Joos. 24:14

Job 1:1

Psalmi 26:1

Sananl. 10:9, 28:6,

Matt. 7:2

1 Kor. 1:8

Ef. 1:4, 5:27

Kol. 1:22

1 Tess. 5:23

1 Tim. 3:2,10

1 Piet. 2:12

 

Totuus

Jumala on totuus ja totuuden lähde kuten koko maailmankaikkeus on Jumalan luomistekoa. Totuudellisuus tarkoittaa ehdotonta luotettavuutta, suoruutta ja avoimuutta. Jumalassa ei ole mitään valheellista tai epäluotettavaa. Samalla tavalla Jumala sana on totuus, koska se on hänen antamansa ilmoitus itsestä ja tahdostaan. Toki Raamatussa kuvataan myös ihmisen elämää ja sielunvihollisen toimintaa, joissa ei juuri totuutta ole. Jumalan lapsina olemme Totuuden lapsia. Meidät on ankkuroitu totuudelliseen Jumalaan ja tämän totuudellisuuden pitäisi läpäistä meidätkin. Niinpä saamme kertoa Totuudesta eli Jumalasta ja pyrkiä itsekin elämään totuudellisesti.

1 Kun. 3:6

Psalmi 15:2, 25:5, 37:3, 51:8, 57:4, 119:142,160

Joh. 1:14,17, 4:23, 8:32-33, 8:44-47, 14:6,17, 15:26, 16:13, 17:17

Room. 1:18,25

1 Kor. 13:6

Ef. 6:14

2 Tess. 2:10-13

1 Tim. 2:4, 3:15

 

Vilpittömyys

Vilpittömällä ei ole itsekkäitä, vääriä taka-ajatuksia ja motiiveja. Vilpitön haluaa, että oikeus ja hyvyys voittavat. Tällainen on Jumala. Hän tahtoo vilpittömästi pelastaa jokaisen ihmisen takaisin elämään. Jumalan armosta mekin saamme opetella vilpittömyyttä.

1 Kun. 3:6

Psalmi 78:72

Luuk. 8:15

Room. 12:9

2 Kor. 9:11-13

1 Tim. 1:5

1 Piet. 1:22

 

Uskollisuus

Jumala on iäti uskollinen. Hän ei hylkää eikä jätä. Hän pitää lupauksensa. Tämän hän osoittaa syvimmin Kristuksessa ja ristinevankeliumissa. Jumala haluaa, että uskollisuus on arvossaan myös ihmisten maailmassa. Uskollisuutta tarvitaan avioliitossa, perhe-elämässä, ystävyyssuhteissa, työelämässä, yhteiskunnan asioiden hoitamisessa ja isänmaallisuudessa. Uskottomuus puolestaan on hyvin vakava ja repivä rikos Jumalaa ja lähimmäistä vastaan. Se tuo suurta tuhoa. Pysykäämme aina uskollisina Jumalalle, lähimmäisellemme ja yhteiskunnalle.

4 Moos. 12:7, 14:24

5 Moos. 7:9, 32:4

Joos. 24:14

1 Sam. 2:35

1 Kun. 11:6

Psalmi 31:6, 101:6

Jes. 26:2

Matt. 24:45, 25:21

Luuk. 16:10-13

Room. 4:20-22

1 Kor. 4:2

Kol. 1:7, 4:7

Hepr. 10:23

1 Joh. 1:9

Ilm. 2:10

 

Itsehillintä

Itsehillintä on tunteiden ja käyttäytymisemme hallintaa. Saamme tuntea hyvin negatiivisiakin tunteita, mutta ne osattava kohdentaa oikealla tavalla. Tunteet eivät saa määrätä käyttäytymistämme. Tämä mahdollistaa asioiden korjaamisen ja toteuttamisen paremmalla tavalla. Itsehillintää on myös odottaminen. Kaikkea ei voi saada eikä tule saada heti. Itsehillintää tarvitaan erityisesti synnillisten himojen kurissapitämiseen. Tätä taitoa joudumme opettelemaan koko elämämme ajan.

Sananl. 10:19, 17:27, 25:28

Jes. 48:9

1 Kor. 7:9

Gal. 5:23

2 Piet. 1:6

Jaak. 1:26, 3:2

 

Tyytyväisyys

Jumala antaa elämän ja useimmiten kohtuulliset puitteet sille. Ainakin Suomessa meidän tulisi olla hyvin tyytyväisiä, sillä meillä on kaikkea, mitä tarvitsemme perustarpeiden täyttämiseen. Ennemminkin runsaus on meille ongelma. Yliravitsemus, epäterveellinen ruoka, vähäinen liikunta, passivoiva viihde, keskittyminen materiaan jne. sairastuttavat meidät. Länsimaissa yli puolet sairauksista on elintasosairauksia. Samanaikaisesti yli miljardi ihmistä elää vakavassa puutteessa.

Täällä meitä pommitetaan joka päivä monilla mainoksilla ja elämänihanteilla, joissa luvataan onnellista elämää tietyn tuotteen, palvelun tai kokemuksen kautta. Meitä harhautetaan. Ne eivät tuo onnea. Meidän tulisi elää kohtuullisesti ja olla tyytyväisiä vähempään. Tyytymättömyys on merkki onnellisuuden puutteesta, mutta tyytyväisyys kertoo onnellisuuden läsnäolosta. Yhteys Jumalaan antaa syvimmän tyytyväisyyden. Siksi sitä suurinta onnea ei tarvitse eikä voi löytää ihmisestä eikä materiasta. Toki meidän tulee tehdä työtä, mikä sekin on lahjaa ja tuo mielekkyyttä elämään. Saamme kerätä omaisuutta sen verran, mitä kohtuudella saamme. Samalla on tärkeää antaa siitä toisille. Kiitä kaikesta siitä, mitä sinulla on! Se luo tyytyväisyyttä.

Luuk. 3:14

Joh. 14:8

Room. 12:16

Fil. 4:11

1 Tim. 6:6-8

Hepr. 13:5