Väärät profetiat

VÄÄRÄT PROFETIAT

 

 

Vanhan ja uuden liiton riesa

Jo vanhan liiton aikana oli monia vääriä profeettoja, jotka julistivat Jumalan tahdon vastaisesti mutta silti Jumalan nimissä. Vastaavasti uuden liiton aikana on ollut ja on yhä vääriä profeettoja. Samalla on todettava, että uudessa liitossa väärät opettajat ovat vielä suurempi riesa ja vaara. Jumalan ja kristillisen uskon nimissä opetetaan kansalle järjestelmällisesti Raamatulle vierasta kuvaa Jumalasta, Jeesuksesta, kristillisestä moraalista, synnistä, ihmisen vastuusta ja tulevaisuudesta. Tätä tekee erityisesti liberaaliteologia.

 

Apostoli Pietari:

Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itsensä tuhoon. Heidän irstasta menoaan lähtevät monet seuraamaan, ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita. Mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa, heidän tuhonsa odottaa heitä. (2 Piet 2:1-3)

 

Herran veli Juuda:

Rakkaat ystävät! Hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan Valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen…  Niin kävi myös Sodoman ja Gomorran ja muiden sen seudun kaupunkien, jotka samalla tavoin antautuivat siveettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan: niiden saama rangaistus on varoittava esimerkki, joka muistuttaa ikuisesta tulesta. Yhtä kaikki nämä hurmahenget tekevät samalla tavoin. He saastuttavat ruumiinsa, halveksivat Herraa ja hänen valtaansa ja herjaavat henkivaltoja. (Juud 1-4,7-8)

 

Herra Jeesus Kristus:

”Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät.

”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.’ Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: ’En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!’  (Matt 7:15-21)

 

 

Väärän profeetan ja profetian tunnusmerkkejä

Aito profeetta ja profetia sitoutuu aina Jumalan pyhään Sanaan. Profetian päämääränä on pelastaa, auttaa, rohkaista, rakentaa, lohduttaa, nuhdella, varoittaa ihmistä. Jumala tahtoo ihmiselle aina hyvää. Vaikka profetia sisältäisi vakavaakin puhuttelua ihmisen tai kansakunnan synneistä, se ei paina ihmistä syvemmälle mutaan vaan auttaa siitä ylös.

Sen sijaan sielunvihollisen päämääränä on tuhota ihminen hengellisesti, psyykkisesti ja ruumiillisesti. Se tahtoo horjuttaa ennen kaikkea ihmisen luottamuksen Jumalan armoon ja rakkauteen Kristuksessa Jeesuksessa. Samalla se maalaa valheellisia kuvia synnin ihanuudesta.

 

Väärän profetian tunnusmerkkejä:

Väärä profeetta ja profetia…

 • hämärtää tai kieltää Jumalan täydellisen pelastusteon Kristuksessa Jeesuksessa
 • ajaa ihmistä omavanhurskauteen, itsensä omavoimaiseen paranteluun ja tee-se-itse pelastukseen vaatien täydellistä pyhitystä
 • korostaa erittäin yksipuolisesti joitakin yksittäisiä syntejä
 • pelkästään syyllistää ihmisiä eikä tarjoa uudistavaa armoa Kristuksessa
 • siirtää huomion Jeesuksesta ja rististä ihmevoimaan ja näennäisiin ihmeisiin
 • korottaa ihmistä, etenkin sanoman julistavaa profeettaa tai lähipiiriä
 • asettaa ”Hengen” Jumalan sanan tilalle ja muutenkin vähättelee Raamatun merkitystä uskovan hengellisessä elämässä tai sivuuttaa sen
 • käyttää epäolennaisia, yksittäisiä, asiayhteydestä irrotettuja raamatuntekstejä väärän julistuksen tukena
 • väittää uuden aikakauden alkaneen, jossa keskipisteenä ei enää olekaan Kristus ja risti vaan jotain muuta – vaikkapa Isä tai Pyhä Henki
 • tuo uusia, kummallisia tapoja ja ilmiöitä kuten kultahippuja yms.
 • saa ihmiset käyttäytymään tai reagoimaan epäinhimillisesti – esimerkiksi kaataen ihmisiä rajusti ja tärisyttäen heitä lattialla kuin horkkatautisia
 • väittää joitakin uskovia riivatuiksi ja väittää synnin johtuvan näistä sisäisistä riivaajista, jotka pitäisi ajaa uskovasta ulos – mikä on erittäin tehokas keino tuhota ihmisten usko ja luottavainen suhde Jumalaan
 • ajaa vääristyneeseen läheisyyteen, jossa rikotaan avioliittoja ja ihmissuhteita ja murretaan tervettä seksuaali-identiteettiä – jopa ”sielunhoidon” nimissä
 • alistaa etenkin naisia
 • näkee kuulijat toisen luokan ihmisinä ja välineinä omille pyrkimyksille
 • vaatii merkittävää rahallista tukea profeetalle tai hänen omalle ”projektilleen / missiolle”
 • torjuu tai kieltää kaiken arvostelun ja leimaa arvioinnin Pyhän Hengen pilkaksi
 • epäonnistuu useimmiten tulevaisuuden ennustuksissaan, mutta ei ota koskaan vastuuta virheistään – vika on kuulijan synneissä
 • saattaa joskus ennustaa jotakin täysin oikein, mutta silti sisällöllisesti sen sanoma on vastoin Raamattua (ratkaisevaa on sisältö – ei tulevaisuuden ennustuksen oikeellisuus, sillä saatanalla on rajallinen kyky ennakoida tulevaisuutta)
 • voi luoda väärää turvallisuutta ja tuudittaa ihmisen tai kansan syntiin (”rauha, rauha”) ilman että synnistä seuraisi mitään ajallista haittaa
 • voi luvata nopeita pikavoittoja tyyliin ”Herra parantaa sinut NYT! Ota vastaan parantuminen! Herra antaa sinulle taloudellisen menestyksen!” Jne. Valitettavasti luvattu ei tapahdukaan, jolloin lupauksen saaja pettyy – jopa Jumalaan, mikä olikin väärän profetian perimmäinen tarkoitus.

 

 

Vääriä profeettoja ja profetioita voi kohdata yli/uuskarismaattisissa tilaisuuksissa, menestysteologian piirissä, New Age henkisessä kristillisyydessä sekä jossain määrin vapaiden kristillisten suuntien sisällä. Näissä väärät profetiat ovat yleensä hyvin lakihenkisiä, voimakkaita ja alistavia. Tällaisten taustalla voi olla väärä henkivalta.

Väärien profetioiden lievempi muoto nousee ihmisten halusta olla jotain ”suurempaa” tai halusta lohduttaa ihmisiä myötätunnon vuoksi, mutta kuitenkin ikään kuin ”profetian” muodossa tyyliin ”Herra parantaa sinut”. Tällaisen inhimillisen väärän profetoinnin taustalla ei ole Jumalan Henkeä eikä väärää henkivaltaa. Siksi se jää melko vaisuksi.

Luterilaisen kirkon piirissä profeetat ja profetointi on harvinaista. Sen vakavana vaarana on ns. liberaaliteologia, joka inhimillisen tieteen ja teologian nimissä yrittää tuhota kristillisen uskon. Se on epäuskon teologiaa, jossa Jumala on suljettu ulos. Se mitätöi Jumalan, Jeesuksen ja Raamatun. Tilalle se tarjoaa kaiken synnin hyväksyvää ja siunaavaa Taivaan Isiä ja ”Jesse diggaa” Jeesusta. Samalla se leimaa perinteisen kristillisyyden ja Raamattuun sitoutuneet ”suvaitsemattomiksi”. Tähän se saa median kaiken tuen.

Aidot kristityt uivat vastavirtaan mutta väärät myötävirtaan. Meidän tulee mukautua Jumalan sanaan eikä maailmalliseen henkeen (Room 12:1-2).

 

 

Vertaa liberaaliteologiaan

Kristikuntaa on riivannut viimeiset 200 vuotta yhä kasvavassa määrin liberaaliteologia, jonka äärimmäinen muoto…

 • kieltää Raamatun jumalallisen luonteen ja luotettavuuden
 • pitää Raamattua vain kunkin ajan ihmisten kuvauksena ja käsityksenä Jumalasta, moraalista ja elämästä
 • väittää apostolista uskontunnustusta ja kristillisiä totuuksia vain ”uskonnolliseksi kielipeliksi”, sanaleikiksi, ilman historiallista totuudellisuutta
 • rakentaa tilalle oman modernin käsityksen Jumalasta, Jeesuksesta, moraalista, rakkaudesta jne.
 • käyttää tuttuja kristillisiä nimiä ja termejä, mutta antaa niille aivan vieraan sisällön
 • kieltää evankeliumin eli Jeesuksen Kristuksen olemuksen, persoonan, sanat ja teot
 • esimerkiksi: Jeesus Nasaretilainen oli tavallinen, kuolevainen ihminen, joka oli hyvä puhuja; lopulta hän kuoli, haudattiin ja maatui ikiajoiksi; hän ei sovittanut ketään eikä noussut kuolleista; hän ei ollut ihmiseksi tullut Jumala; hän oli vain esikuva ja rohkea uudistaja ja rajojen rikkoja; nyt meidän tulee jatkaa kaikkien rajojen rikkomista
 • antaa rakkaudelle ja moraalille synnillisen sisällön
 • häivyttää kaiken ihmisen vastuun Jumalan edessä, sillä mitään viimeistä tuomiota eikä kadotusta ole
 • on oman aikamme pahin ”väärä profeetta / opettaja” luterilaisen kirkkomme piirissä; sillä on paljon kannattajia kirkkomme työntekijöiden ja joidenkin vastuunkantajien piirissä
 • rakentaa Raamatun kuvaamaa ”porttokirkkoa”, joka syleilee maailmaa ja sielunvihollista ja vainoaa niitä, jotka pitävät Kristuksen todistuksen ja Jumalan sanan