Hoosean kirja

PROFEETTA HOOSEAN KIRJA: Uskoton kansa, Uskollinen Herra

 

Aika, paikka ja kuningas             
Vuosina 755-715 eKr. (painotus on 750 eKr. tietämissä). Paikkana on pohjoinen Israel, jonka tuhouduttua Hoosean tehtävä jatkui eteläisessä Juudassa. Israelin kuninkaana oli Jerobeam II (Juudassa Ussia, Jotam, Ahas ja Hiskia)

 

Yhteiskunta  
Yhteiskunnallisesti Israel eli Jerobeam II:n aikana voimakkainta ja vahvinta aikaa sitten Daavidin ja Salomonin. Valtakunta oli laajentunut uudelleen suurvallaksi ja osa kansasta vaurastui huomattavasti. Silti Israelin romahtamiseen ja tuhoon oli aikaa enää vain 40 vuotta! Tilanne muuttuikin heti Jerobeam II:n jälkeen. Israelia hallitsi enää muutama hyvin lyhytaikainen kuningas. Maa oli sisäisesti levoton ja ulkopuolelta kasvoi voimistuvan Assyrian paine. Assyria hyökkäsikin kolmesti Israeliin: 1. verorasitus, 2. osa pakkosiirtolaisuuteen ja 3. Israelin tuho ja kaikki pakkosiirtolaisuuteen.

 

Moraali  
Pohjoisen Israelin perussyntinä oli jatkuvasti kahden kultaisen vasikan palvonta Betelissä ja Daanissa (korvasivat Jerusalemin temppelin), sekä kansan ylläpitämät uhrikukkulat epäjumalia varten. Hengellisen rappion perussyynä oli Herran lain ja liiton hylkääminen. Ahneus ja yhteiskunnallinen vääryys kukoisti; köyhiä poljettiin maahan surutta ja oikeutta vääristeltiin lahjuksin; väkivalta oli yleistä; juoppous ja seksuaalinen moraalittomuus oli tavallista. Kansan moraalinen tila oli täysin rappiolla; edessä oli vakava tuomio.

 

Hoosea

Hoosea oli pitkäaikainen profeetta, sillä hän toimi yhteensä noin 40 vuoden ajan. Hänen keskeisin tehtävä kohdistui pohjoisen Israelin varoittamiseen tulevasta tuomiosta kansan vakavan luopumuksen tähden. Hoosean aiemmasta taustasta emme tiedä paljoakaan. Sen sijaan hänen perhe-elämänsä tulee hyvin tutuksi, sillä se oli esikuvana Jumalan ja Israelin välisestä liitosta. Hoosean tuli ottaa itselleen haureellinen vaimo, joka sai lapsia toisista miehistä. Lapsille tuli antaa nimet, jotka kuvasivat kansan luopumusta ja rikkoutunutta suhdetta Jumalaan. Hoosean tuli olla uskollinen. Vaikka hänen avioliitto rikkoutui kerran, hänen tuli vielä uudelleen ottaa, jopa lunastaa maksua vastaan uskoton vaimonsa takaisin. Hoosean syvä tuska ilmensi Jumalan syvää tuskaa oman kansansa tähden.

 

Hoosean kirja

Hoosean kirja on laajin ns. pienten profeettojen kirjoista (14 lukua). Sen teemana on kansan haureellinen luopumus Herrasta, sekä Jumalan pyhyys ja armollisuus – tuomion kautta Herra puhdistaa kansan ja uudistaa liittonsa sen kanssa. Lopullinen täyttymys tapahtuu kuitenkin vasta päivien lopulla (3:5). Hoosea saarnaa voimakkaasti koko kansaa, sen papistoa ja kuninkaita vastaan. Koko kansa on syyllinen ja luopunut. Petollinen muotojumalisuus ei auta ja tuomio on väistämätön.

Kun kirjan kolme ensimmäistä lukua kuvaavat Hoosean avioliittoa, seuraavat 11 lukua kuvaavat Herran ja hänen kansansa välistä kriisiä. Nämä 11 lukua kertovat yksiselitteisesti, että kansa on syyllinen pyhän Jumalan edessä ja se tulee kohtaamaan oikeudenmukaisen tuomion. Kuitenkin kansalla on toivo, jonka rakastava Jumala sille antaa: ”Te ette ole minun kansani, asemesta sanotaan, Elävän Jumalan lapset” (1:10).

1:10: Israelilaisten luku on oleva kuin meren hiekka; ’te ette ole minun kansani’ asemesta sanotaan ’Elävän Jumalan lapset!’

1:11: Juudan ja Israelin miehet kokoontuvat yhteen ja asettavat itsellensä yhteisen pään

1:14-15: Minä taivuttelen hänet, kuljetan erämaahan ja viihdyttelen häntä; minä annan Aakorin laakson (kirous) toivon oveksi, ja hän on oleva siellä kuuliainen

1:19: Minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella.

3:5: Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa…päivien lopulla

6:1-2: Palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät.
Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää.

6:6: Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja

10:8: He sanovat vuorille: ’Peittäkää meidät’ ja kukkuloille: ’Langetkaa meidän päällemme’

10:12: Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin te saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto, silloin kun on aika etsiä Herraa

11:1: Kun Israel oli nuori, rakastin sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani; ihmissiteillä heitä vedin, rakkauden köysillä

13:14: Kuolemasta minä heidät lunastan. Missä on sinun ruttosi, kuolema, missä sinun surmasi, tuonela?

 

 

HENKILÖKOHTAINEN ESIMERKKI:

profeetan tuska uskottomasta vaimosta

KANSALLINEN TODELLISUUS:

kansallinen tragedia kansan luopumuksen tähden

 

avioliitto ja lapset

ero ja uudelleen avioituminen

1-3 luvut

sarja saarnoja kansan synneistä ja Jumalan luonteesta

Hoosean uskollisuus esimerkkinä Jumalasta

4-14 luvut

haureellinen vaimo ja uskollinen aviomies

haureellinen kansa ja uskollinen Jumala

”Mene, ota itsellesi haureellinen vaimo ja haureudesta syntyneet lapset” ”Mene vielä ja rakasta naista… joka rikkoo avion” kansa on syyllinen

Jumala on
pyhä

kansa tarvitsee tuomion

Jumala on
oikeus

kansalla on
toivo

Jumala on
rakkaus