Väkevä mies kohtaa vahvemman

JEESUKSEN VERTAUS: Väkevä mies kohtaa vahvempansa

 

Luukkaan evankeliumi 11:14-23 (24-26)

Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan hengen. Kun henki oli lähtenyt, mykkä mies alkoi puhua, ja kaikki hämmästyivät. Muutamat kuitenkin sanoivat: ”Belsebulin, itsensä pääpaholaisen, avulla hän pahoja henkiä karkottaa.” Toiset taas halusivat panna hänet koetukselle ja vaativat häneltä merkkiä taivaasta.

Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä, ja sanoi: ”Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, ja talot sortuvat toinen toisensa päälle. Jos nyt Saatana taistelee itseään vastaan, kuinka sen valtakunta voi pysyä koossa?

Tehän sanotte, että minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Belsebulin avulla. Mutta jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Belsebulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te saatte itsellenne tuomarit. Jos minä sitä vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne.

Kun väkevä mies vartioi linnaansa ase kädessä, hänen omaisuutensa on turvassa. Mutta jos toinen vielä väkevämpi hyökkää hänen kimppuunsa ja voittaa hänet, tuo väkevämpi ottaa häneltä aseet ja varusteet, joihin hän luotti, ja jakaa saamansa saaliin.

Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa.”

(”Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autioilla seuduilla ja etsii lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se päättää: ’Minä palaan kotiini, josta lähdin.’ Kun se sitten tulee ja löytää huoneensa lakaistuna ja hyvässä järjestyksessä, se hakee seitsemän vielä pahempaa henkeä, ja ne tulevat sisään ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa.”)

 

OPETUS

Todellinen henkimaailma

Juutalaisuudessa, kristillisyydessä ja kaikissa uskonnoissa pidetään itsestään selvänä sitä, että on olemassa todellinen henkimaailma. Tämä on hyvin monien kansojen ja ihmisten omakohtainen kokemus. Ainoastaan länsimaisessa ateismissa kieltäydytään uskomasta Jumalaan ja henkimaailmaan. Ajatellaan, että sivistyksen myötä pakanallinen taikausko jää pois. Kuitenkin esimerkiksi Japanissa, korkean sivistyksen ja teknologian maassa usko henkimaailmaan on arkipäivää. Samoin länsimaissa monet ihmiset – sitä mukaan kuin he luopuvat kristillisyydestä, he kiinnostuvat itämaisesta henkisyydestä, okkultismista jne.

Suomalaiset naistenlehdet ovat täynnä itämaista uskonnollisuutta, joogaa, astrologiaa. Monet käyvät ennustajilla, erilaisilla parantajilla, jopa meedioistunnoissa. Valtaosa hierojista käyttää itämaisia tekniikoita, joissa kuvitellaan ohjailtavan maailmankaikkeuden energiavirtoja. Lähes jokaisella ihmisellä on omakohtaisia kokemuksia henkimaailmasta.

Minullakin on niistä monia ikäviä kokemuksia. En kuitenkaan halua niistä kertoa, koska kristittyinä me emme todista riivaajista emmekä keskity niihin. Me saamme opetella tuntemaan Jumalaa, joka ei alista ihmisiä vaan rakastaa ja huolehtii.

Riivaajat ovat todellisuutta. Ne ovat Jumalan luomia enkeleitä, jotka ovat luopuneet Jumalasta arkkienkeli Lusiferin johdolla. Ne ovat turmeltuneita, alkuperäisen hyvyyden menettäneitä henkiolentoja, joilla ei ole fyysistä, aineellista ruumista. Niitä on todennäköisesti miljoonia, sillä Jumalan luoma enkeli-maailma on suuri. Saatana ja sen enkelit eivät voi enää kääntyä vaan lopulta ne joutuvat helvettiin.

Pahan rajattu valta

Koska riivaajat ovat luotuja olentoja, ne ovat rajallisia voimaltaan, kyvyiltään ja olemukseltaan. Ne ovat voimakkaampia kuin ihmisiä, mutta eivät verrattavissa Jumalaan ja hänen voimaansa.

Riivaajat voivat toimia vain Jumalan sallimissa rajoissa. Ne haluavat kapinaa ja tuhoa. Jumala antaa pahan toimia, jotta ihminen näkisi kapinansa seuraukset mahdollisimman selvästi ja katkerasti ja jotta ihminen juoksisi turvaan Jumalan syliin. Saatana on Jumalan kahlekoira, Lutherin sanoin.

Riivaajien hallinta-alue on ”pimeys”, jossa on niiden oma valtakuntansa. Tämän pimeyden valtakunnan alaisuuteen ne yrittävät orjuuttaa jokaisen ihmisen. Lähtökohtaisesti jokainen ihminen on Jumalan suojeluksessa. Ilman uskoa, yhteyttä Jumalaan, ihminen on altis pimeydelle.

Pyhä Henki ja pilkka

Jeesuksen toiminnassa Jumalan hyvä Pyhä Henki ilmeni äärimmäisen selvästi. Jeesuksen opetukset, rakkauden teot, parantamis- ja muut ihmeet olivat kaikille ilmeisiä. Pyhän Hengen voimalla Jeesus myös ajoi riivaajia ulos. Kuitenkin Jerusalemista tulleet kirjanoppineet syyttivät, että tämä voima, joka hänessä vaikutti, oli saatanallista. Tämä oli erittäin vakava asia, sillä Jeesuksen voima oli hyvin kirkkaasti Jumalan voimaa.

”Se, joka pilkkaa Pyhää Henkeä, ei saa ikinä anteeksi vaan on syypää ikuiseen syntiin” (Mark 3:29).

Jeesus varoitti kirjanoppineita äärimmäisestä vaarasta. Vaikka kaikki tiesivät, että Jeesus toimi Jumalan Pyhässä Hengessä, kirjanoppineet väittivät Pyhää Henkeä saatanaksi.

Jos ihminen, joka tietää ja tuntee Jumalan, torjuu hänen rakkautensa ja hyvyytensä päättäväisesti, tietoisesti, lopullisella tavalla ja lisäksi vielä herjaa Häntä saatanaksi, syyllistyy ikuiseen syntiin. Tällainen ihminen on jo valinnut oman puolensa, hän on syvästi paatunut ja sydämessään vihaa hyvää Jumalaa. Hän ei enää halua eikä edes voi pelastua. Jumala on jo tarjonnut parhaimman rakkautensa ja ihminen hylkää sen. Tällainen ihminen joutuu kadotukseen.

Jokainen ihminen saattaa ajatuksissaan jonain hetkenä herjata mielessään Jumalaa ja jopa Pyhää Henkeä. Tällainen ajatus saattaa olla saatanan syöttämä eikä ihminen hyväksy sitä. Ajatus saattaa nousta ihmistä itsestään, syntisestä luonnosta. Tällaisia ajatuksia tulee ja menee. Varsinkin ahdistuneella tai mielenterveysongelmista kärsivällä saattaa olla ajatuksia, joiden kanssa hän kamppailee. Tällöin ei ole kysymys Pyhän Hengen pilkasta, joka on paljon syvempi ja perustavaa laatua oleva pysyvä vihanasenne Jumalaa kohtaan.

Niin kauan kuin ihminen huolestuu siitä, onko hän tehnyt Pyhän Hengen pilkan, niin kauan hän saa olla täysin turvassa ja varma, ettei ole pilkannut Jeesuksen tarkoittamalla tavalla. Vasta kun ihminen on lopullisessa paatumuksessa, hän ei enää välitä lainkaan asiasta.

Huoli on merkki synnintunnosta ja Pyhän Hengen armollisesta työstä ihmisessä. Niinpä yksittäisiin ajatuksiin ei kannata lainkaan takertua. Sen sijaan voimme varjella mielemme niin, että kapinalliset ajatukset eivät ala hallitsemaan meitä. Lutherin sanoin: päämme yli lentäviä lintuja emme voi estää, mutta voimme estää, että ne eivät rakenna pesää meidän päämme päälle.

Pahan vallassa

Vasta kun ihminen itse päättää ryhtyä yhteyteen pimeyden kanssa, hän menettää suojansa ja hänestä tulee pimeyden sitoma ja orjuuttama, jopa riivattu. Ihminen voi tulla jopa sisäisesti riivatuksi, jos hän hyvin syvästi ja tietoisesti luopuu Jumalasta ja päättää vihkiytyä pimeyden salaisuuksiin ja palvelukseen. Heitä ovat monet henkiparantajat, meediot, saatananpalvojat jne. Suomessa riivattuja lienee vielä melko vähän, mutta se lisääntyy, kun ihmiset jättävät lapsensa kastamatta ja harrastavat kaikenlaista henkisyyttä.

Riivattu ihminen menettää hallintavaltansa omaan itseensä, koska demoni(t) kontrolloi häntä. Tällöin ihmisen persoonallisuus tukahtuu, särkyy ja muuttuu. Ihminen sairastuu psyykkisesti, usein myös fyysisesti. Suomessa riivatuksi tuleminen on todella harvinaista, koska maamme on ollut pitkään kristillinen ja sen kansalaiset kastettuja. Saatanan hallintavalta on kuitenkin kasvamassa, koska ihmiset ovat vieraantumassa kristillisyydestä ja palaamassa (uus)pakanuuteen.

Vapautuminen pahan vallasta

Kun Jeesus karkotti riivaajia ihmisestä, hän teki sen Jumalan voimalla. Kyseessä ei ollut pelkästään vapauttamisihme vaan samalla aina parantumisihme. Riivaaja on peto, joka raatelee ihmisen sisimmän. Pedon poistuminen ei vielä paranna haavoja ja syviä pelkoja. Jeesuksen rakkaus paransi nämä syvät haavat niin, että ihminen palautui normaalitilaan ja kykeni jatkamaan elämää. Jeesus ei jättänyt vapautettua heitteille vaan varmisti, että hänestä pidetään huolta.

Silloin Jeesus nuhteli saastaista henkeä ja sanoi: ”Vaikene ja lähde hänestä!”. Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä. Kaikki hämmästyivät ja kyselivät toisiltaan: ”Mitä tämä on? Uusi voimallinen oppi! Hän käskee saastaisia henkiäkin ja ne tottelevat häntä. (Mark 1:25-27).

Riivaajien kanssa ei koskaan saa keskustella eikä niiden nimiä kysellä, vaikka Jeesus tekikin niin. Jeesus on itse Luoja, joka voi keskustella luodun enkelin, jopa riivaajan kanssa. Jeesusta ne eivät voi pettää – kuten ne usein yrittivät kehuessaan Jeesusta (tai Paavalia) julkisesti. Kaikki riivaajien puheet ovat petosta.

Meidän ei tule koskaan etsiä riivaajia tai riivattuja ihmisiä. Meidän ei koskaan tule tutustua saatanan salaisuuksiin ja maailmoihin. Kaikki kanssakäyminen niiden kanssa vääristää Jumala-suhdettamme ja muuttaa meitä pimeyden kaltaiseksi. Paras tapa vastustaa vihollista on keskittyä Jumalaan ja Raamattuun.

Eksyttäjät ”ajavat riivaajia” uskovista ihmisistä

Meidän aikanamme toimii ns. voimaevankelistoja ja parantajia, jotka Jeesuksen nimessä ”ajavat riivaajia ulos”. Monet heistä ovat valheellisia pettäjiä, jotka sanoessaan toista, tekevät toista. Lue Jeesuksen vakavat sanat Matt 7:15-23. Älä ole sinisilmäinen, herkkäuskoinen kristitty vaan harkitseva, uskova kristitty!

Erityisen vakavaa on riivaajien ajaminen ulos uskovista ihmisistä, jotka eivät voi olla riivattuja. Uskovassa on aina Pyhä Henki. Siksi hänessä ei voi samanaikaisesti olla pahaa henkeä.

Niinpä näennäinen väite riivauksesta ja henkimaailman hyökkäys ihmisen päälle ”riivaajan ulosajamisen” varjolla on äärimmäistä hengellistä väkivaltaa, joka tuhoaa ihmisen Jumala-suhteen, hänen mielenterveytensä ja koko elämän – jos mahdollista. Juuri tämä on saatanan päämäärä ja taktiikka. Uskova ei voi olla sisäisesti riivattu. Hän voi kylläkin olla ulkonaisesti sidottu, mikä on olennaisesti eri asia. Tästä seuraavan väliotsikon alla.

Väärät voimaevankelistat / parantajat voi tunnistaa siitä, että

  • heidän julistuksensa keskittyy ihmeisiin ja supervoimaan eikä Jumalan rakkauteen Kristuksessa; he ovat usein lakihenkisiä
  • he alistavat ihmisiä ja käyttävät heitä itsensä korottamiseen; he rahastavat ihmisiä
  • ihmiset ajautuvat epäterveeseen uskoon ja äärimmäisyyksiin.

Väärät julistajat saattavat väittää, että lääkkeiden käyttö avaa ihmisen riivaajille. Sellainen on täysin puppua. Toki lääkkeiden raju väärinkäyttö voi johtaa huumaavaan mielentilaan, jolloin ihminen menettää harkintansa ja on alttiimpi tekemään tyhmyyksiä. Lääkkeet oikein käytettynä ovat turvallisia ja hyödyllisiä. Tieteellisesti kehitetyt ja testatut lääkkeet perustuvat Jumalan luomaan todellisuuteen. Sen sijaan osa itämaisista ja homeopaattiset lääkkeet ovat humpuukia.

Vapaaksi pahan sidoksista

Henkimaailma sitoo ja orjuuttaa ihmisen. Jos sinä avaat sydämesi ja mielesi oven pimeydelle, sinä et saa avaamasi ovea kiinni. Jos menet ennustajalle, henkiparantajalle, reiki-energiahoitoon, jne. jne., olet jo sidottu pimeyteen. Samalla menetät elämästäsi Jumalan antaman perussiunauksen ja suojeluksen.

Sidottuna oleminen on ulkonaista vaikutusta eikä tarkoita riivausta, sitä että ihmisen sisimmässä olisi pahoja henkiä, riivaajia. On elintärkeää, että kukaan ei ole sidottu pimeyteen, vaan saa elää vapaana Jumalan lapsena.

Miten sinä voit vapautua elämäsi vääristä sidoksista? Yksinkertaisesti synnintunnustuksen kautta:

Pyhä Jumala.
Tunnustan edessäsi, että olen käynyt ennustajalla (yms).
Tunnustan sen synniksi ja haluan irtisanoutua siitä.
Anna minulle anteeksi, puhdista minut ja varjele minua.
Tahdon tunnustaa Jeesuksen Vapahtajakseni ja Herrakseni,
sekä seurata hänen tahtoa Jumalan sanan mukaan, armon varassa.
Aamen.

Tämän jälkeen sinulle julistetaan synninpäästö ja puolestasi rukoillaan. Tällainen ei ole mitään riivaajien ulosajamista vaan normaalia, rauhallista, armahtavaa kristillistä sielunhoitoa ja anteeksiannon julistamista. Jeesus vapauttaa riivaajien vallasta tänäänkin.

Kristityn suhde pahuuden voimiin

Meille uskoville Raamatussa on selkeä ja hyvä perusohje: ”Olkaa siis alamaisia Jumalalle ja vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee!”  (Jaak 4:7). Meidän tulee elää uskon kuuliaisuudessa, Jumalaan luottavina lapsina. On tärkeää olla Kristus-keskeisiä ja kunnioittaa Jumalan pyhää Sanaa. Keskittyminen Jumalaan on tehokkain keino pitää sielunvihollinen loitolla.

Tämä merkitsee, että otamme vakavasti henkimaailman todellisuuden. Vakavasti ottaminen on sitä, että me pysymme siitä erossa. On syytä tietää ja ymmärtää, että pimeä henkivalta sitoo, orjuuttaa ja tuhoaa ihmisen. Sen tärkein päämäärä on vieraannuttaa ihminen Jumalasta. Se tarjoaa vain murusia, temppuja ja valheita, jotka sokaisevat ihmisen.

Pimeys kiehtoo ja houkuttelee syntistä ihmistä, uskovaakin. Se lähestyy meitä monen kanavan kautta. Edes ”leikilläänkään” ei tule kokeilla juttuja eikä antautua moraalittomuuteen.

Riivaaja on aina peto, joka raatelee ja repii ihmisen sisimmän, tuhoaa hänen ja hänen läheistensä elämän. Mitä enemmän asioit pimeyden kanssa, sitä enemmän muutut pimeyden kaltaiseksi, sairastut ja lopulta tuhoudut. Kuitenkin Jeesuksella on valta yli kaiken pimeyden. Häneen me saamme turvautua etenkin silloin, kun olemme pimeyden ahdistamia.

Jumala kutsuu meitä kokosydämiseen parannukseen, puhdistumiseen, pyhitykseen ja rakkauteen. Tämän vapauttavan kutsun koki selvästi myös yksi ”Mahdollisuus muutokseen” mediamission henkilöistä, Miika Havupalo, joka kertoo:

– – – Koin ensimmäistä kertaa elämässäni Jumalan puhuvan minulle hyvin selkeästi. Hän sanoi: ”Olen kutsunut sinua parannukseen, mutta olet aina kovettanut sydämesi. Jos päätät jatkaa pimeyteen, tuhoudut sinne. Jos päätät kääntyä puoleeni, tulen auttamaan sinua!”

– – – Miika jatkaa: Tajusin seisovani tienristeyksessä, jossa toinen tie vei helvettiin, toinen taivaaseen. Lopulta päätin antaa repaleisen elämäni Jeesukselle. Pyysin Jeesusta antamaan syntini anteeksi ja tulemaan sydämeeni, elämäni Herraksi. Koin miten raskas taakka otettiin pois yltäni.

Kaikki hyvä on Jumalan lahjaa sinulle. Jumala on tullut ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa ja kuollut ristillä sinun tähtesi. Tämä rakastava, armahtava Vapahtaja Jeesus Kristus huutaa ristiltä:

Minä rakastan sinua ja haluan armahtaa sinut. Ota vastaan rakkauteni ja armoni sinua kohtaan!

Kristus on voittanut kaikki pahan vallat, synnin ja kuoleman – sinunkin kohdallasi!