Vanha ja Uusi testamentti

RAAMATUN KAKSI PÄÄOSAA: Vanha ja Uusi testamentti

 

Raamattu on yksi suuri kirja, jossa on kaksi pääosaa ja yhteensä 66 pienempää kirjaa. Raamattu alkaa luomisesta, kulkee läpi ihmiskunnan historian ja päättyy uuteen luomiseen ja iankaikkisuuteen.

Raamattu on luonteeltaan etenevää ilmoitusta. Ihmisen tietomäärä ja kokemus Jumalasta ja elämästä kasvaa. Samoin Jumalan pelastussuunnitelma etenee askel askeleelta. Uusi rakentuu vanhan päälle. Kuva tarkentuu.

 

Vanha ja uusi liitto

Paratiisissa koettu elämä katkeaa syntiinlankeemukseen. Aluksi eletään perhekunnittain, mikä laajenee nopeasti sukukunniksi, joita johtaa suvun päämies. Patriarkkojen aika laajenee Jumalan valitun kansan synnyksi ja liitoksi, jonka Jumala tekee Israelin kanssa. Tämän ns. lakiliiton myötä Israel saa uskonnollisen ja yhteiskunnallisen lain, jumalanpalveluksen, ilmestysmajan, pappeuden ja uhrit. Israelin tehtävänä on opettaa Jumalan tuntemista kaikille kansoille. Lakiliitto on voimakas esikuva tulevasta Messiaasta ja hänen tuomasta uudesta ajasta. Israel kasvaa kuningaskunnaksi, mutta lopulta luopuu Jumalasta ja laiminlyö tehtävänsä. Profeetat varoittavat kansaa mutta luopumus tuo Jumalan tuomiot. Pakkosiirtolaisuudessa Jumalan kansa kokoaa aiemmat pyhät Kirjoitukset ja tekee niihin viimeisiä muokkauksia. Kansa haluaa uudistua, mutta kohtaa monia vaikeuksia. Lopulta se jää odottamaan Messias-Pelastajan ajan koittamista. Tämä edellä koettu vanhan liiton aika kuvataan Vanhassa testamentissa.

Messias-Vapahtaja, Jeesus Kristus syntyy, palvelee, kuolee ristillä ja nousee ylös kuolleista. Tämä kaikki merkitsee vanhan liiton esikuvien täyttymystä. Jeesus julistaa uuden liiton alkaneeksi hänen sovitusverensä kautta. Vapahtaja antaa lähetyskäskyn, Pyhä Henki vuodatetaan, kristillinen seurakunta syntyy ja evankeliumi leviää kaikkeen maailmaan. Kokemukset Jeesuksen persoonasta, opetuksista ja teoista kootaan neljäksi evankeliumikirjaksi. Apostolien teot kertovat evankeliumin leviämisestä ja paikallisten seurakuntien synnystä. Uusia kristittyjä ja seurakuntia opetetaan ja ohjataan monien kirjeiden välityksellä. Kristityt elävät läpi maailman myrskyisän historian kunnes koittaa Ilmestyskirjan kuvaamien aivan viimeisten tapahtumien aika. Kristus palaa takaisin ja edessä ovat viimeinen tuomio, iankaikkinen elämä tai kauhistus. Uuden testamentin kuvaama seurakunta-aika päättyy ikuisuuden porteille, jolloin pelastus täydellistyy.

 

Vanha testamentti

Vanha testamentti on ”alkujen ja lupausten kirja”. Siitä löydämme juuremme:

 • maailman luominen
 • ihmisen alkuperä ja elämän tarkoitus
 • pahuuden, kärsimyksen ja kuoleman alkuperä
 • kansojen syntyminen
 • Israel kansojen pappina, 10 käskyä ja monet muut ohjeet
 • jumalanpalveluselämä, temppeli ja uhrit
 • lupaukset Vapahtajasta
 • Jumalan kansan vaiheet ja Messiaan odotus

Vanha testamentti sisältää 39 kirjaa, jotka on ryhmitelty neljään pääluokkaan:

 • Laki – Jumala neuvoo, miten elää käytännössä ja miten palvella Jumalaa
 • Historia – Jumala toimii ihmisten ja kansojen elämässä
 • Psalmit ja viisauskirjallisuus – Jumala koskettaa tunteita ja järkeä
 • Profeetat – Jumala nuhtelee ja rohkaisee hyvään elämään

 

Uusi testamentti

Uusi testamentti on ”täyttymysten kirja”. Kaikki, mitä Jumala lupasi, täyttyy ja ottaa konkreettisen muodon. Lupaukset täyttyvät Kristuksessa:

 • Vapahtajan syntyminen, elämä, palvelutyö, opetukset, ristinkuolema ja ylösnousemus
 • evankeliumi ja lähetyskäsky
 • Pyhän Hengen vuodatus ja kristillisen seurakunnan syntyminen
 • evankeliumin leviäminen kaikkialle ja paikallisten seurakuntien syntyminen
 • henkilökohtainen, uusi elämä Kristuksessa
 • viimeiset tapahtumat ja Kristuksen paluu
 • viimeinen tuomio, uusi luomakunta
 • ikuinen elämä tai kadotus

Uusi testamentti sisältää 27 kirjaa / kirjettä, jotka voidaan ryhmitellä seuraavasti:

 • Evankeliumi – neljä evankeliumikirjaa Jeesuksesta
 • Apostolien teot – evankeliumin leviämisen ja seurakuntien synnyn historia
 • Kirjeet – opetuksellisia ja kehottavia kirjeitä yksittäisille uskoville ja kokonaisille seurakunnille
 • Ilmestyskirja – ihmiskunnan nykyisen historian loppuvaiheet, murrosvaihe ja uusi luomakunta, ikuisuus

 

Vanhan ja Uuden testamentin kirjat luetellaan seuraavassa opetuksessa.