Johdanto – Vanha testamentti

JUMALA PUHUU!

Lue Apt 8:29-31. – Puhuuko Jumala? Jos puhuu, niin miten Hän puhuu ihmiselle? Miksi meistä tuntuu niin usein, että Jumala on hiljaa? Onko vika Jumalassa vai meissä?

 

JUMALAN ANTAMA YLEINEN ILMOITUS

Jumala puhuu ihmiselle monin eri tavoin. Jumala puhuu meille luonnon ja elämäntapahtumien kautta. Hän puhuu, kun me rukoilemme ja kuuntelemme sisimpäämme. Hän puhuu myös toisten ihmisten kautta. Jumalan voi kokea ja kuulla näiden asioiden kautta, mutta usein me olemme tulleet sokeiksi ja kuuroiksi. Emme osaa enää lapsen tavoin ihmetellä tätä maailmaa. Olemme kiireisiä, kyynisiä, vieraantuneita luonnosta ja elämme osittain keinotodellisuudessa tv:n ja tietokoneen maailmoissa.

Jumala puhuu meille luonnon kautta. Voimme nähdä ja kuulla luonnon olemuksessa ja ilmiöissä Jumalan suuruuden, viisauden ja voiman. Voimme aavistella Jumalan vaikutuksia elämämme tapahtumissa ja historian käänteissä. Kohtaamme tiettyjä rajoja, joita emme voi ylittää. Olemme suuremmissa käsissä. Jumala on Herra.

Voimme pysähtyä ja hiljentyä kuuntelemaan oman sydämemme ääntä, tunteita, ajatuksia. Tämä on tärkeää kiireiselle ihmiselle. Miten minä voin ja jaksan. Mitä minä tarvitsen ja kaipaan. Jumala on luonut meidän sielumme ja siinäkin voimme kuulla heijastuksia Jumalasta. Kuitenkin aina ensisijassa kuulemme sydämessämme vain oman äänemme, ja vain harvoin ja selkeästi Jumalan puheen.

Tämä liittyy myös rukoukseen. Rukous on ensisijassa ihmisen puhetta Jumalalle. On vaikeaa ja melko harvinaista kuulla Jumalan suoraa puhetta rukouksessa. Rukouksessa me olemme Jumalan läsnäolossa ja vaikutuksessa, mutta ensisijassa siinä ihminen puhuu Jumalalle. Vaikka useimmiten kuulemme vain oman sydämemme äänen, tunteitamme ja ajatuksiamme, Jumala voi vaikuttaa niiden takana. Hän vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Hänen rauhansa voi tyynnyttää meitä. Hän voi varottaa meitä ahdistumisen kautta. Rukouksessa on vaikea kuulla Jumalan ääntä varmalla tavalla. Siksi ainakin minä suhtaudun varauksellisesti ns. ”kuuntelevaan rukoukseen”, jossa pyritään kuulemaan Jumalan ääntä. Sellainen voi johtaa harhaan. Joka tapauksessa meidän tulee arvioida kaikkea Jumalan Sanan perusteella.

Herra voi kohdata meitä myös toisten ihmisten kautta. Hän voi lähettää ihmisen rinnallemme. Saamme Jumalan vaikuttamaa tukea, lohdutusta, neuvoja, jopa varoituksia lähimmäisen kautta. Silti nekin saattavat olla vain ihmisten mielipiteitä.

Jumala puhuu ja vaikuttaa salatulla tavalla. Jää usein arvoitukseksi, puhuiko Jumala ja missä määrin. Jumala on Henki ja suurempi kuin koko maailmankaikkeus. Häntä ei voi nähdä ihmissilmin, mutta Hänet voi kyllä tuntea.

Jumalan puhetta luonnossa, elämässä ja historiassa, rukouksessa ja lähimmäisissä voidaan kutsua Jumalan yleiseksi puheeksi, yleiseksi ilmoitukseksi itsestään. Tähän yleiseen ilmoitukseen liittyy kaksi huomioitavaa seikkaa: 1) sen kautta saamme vain rajallisesti tietoa Jumalasta; 2) sen tulkintaan liittyy paljon epävarmuutta ja erehtymisen mahdollisuuksia.

Yleinen ilmoitus antaa meille herätteen ja suunnan – on Jumala, joka vaikuttaa ja joka puhuu meille!

 

JUMALAN ANTAMA ERITYINEN ILMOITUS: RAAMATTU JA KRISTUS

Miten Jumala varsinaisesti puhuu? Jumala on Sanan Jumala. Hän ilmoittaa, ilmaisee itsensä suoraan Sanan, Raamatun kautta. Hän puhuu, jos me otamme Raamatun käteemme ja luemme sitä.

Jumala siis puhuu ja aivan suoraan. Se on olennainen piirre Jumalassa. Tämä näkyy esimerkiksi Hänen luomisteossaan. Jumala sanoi sanan ja jotain syntyi. Koko luomakunta sisältää valtavan paljon informaatiota, sanaa. Jokaisessa solussa ja sen DNA:ssa on huikea määrä tietoa, sanoja, jotka ohjaavat luonnon rakentumista.

Toiseksi, ihminen on Jumalan kuva. Puhe, viestintä on olennainen osa ihmisyyttä samoin kuin kasvot ja persoonallisuus. Kaikessa tässä ihminen heijastaa Luojaansa. Olemme Jumalan sukua, Jumalan lapsia. Viestintään liittyy yhteys: 1) ihminen – Jumala, 2) ihminen – toinen ihminen, 3) suhde omaan itseensä. Mitä olisi yhteys ilman läsnäoloa ja viestintää?

Jumala on Sana. Hän puhuu. Hän on läsnä. Jumala puhui jo ensimmäisille ihmisille, Aadamille ja Eevalle. Jumala antoi ihmiselle myös kyvyn kirjoittaa. Niinpä ihminen on aikojen kuluessa kirjoittanut muistiin tärkeimmät Jumalan antamat ilmoitukset ja teot. Reilun 2000 tuhannen vuoden aikana syntyi Raamattu, joka sisältää 66 erityyppistä kirjaa. Jumala loi maailman, jossa on valtavasti informaatiota. Esimerkiksi ihmisen aivoissa on informaatiota noin 10 biljoonan bitin eli 20 miljoonan kirjan verran. Jumalalle on ollut helppo synnyttää Raamattu, jossa on vain 66 kirjaa.

Sana ilmoittaa, opettaa monia asioita:

1) Herra Jumala ilmoitti itsensä Sanan kautta: Minä Olen – se joka olen aina ollut, joka olen ja joka aina tulen olemaan. Minä Olen rakkaus, pyhä, totuus, hyvä, ikuinen, kaikkialla läsnäoleva, kaikkitietävä, jne.

2) Hän ilmoitti tahtonsa: noudattakaa sitä mikä on hyvää ja välttäkää pahaa. Raamatussa on elämän lait ja periaatteet. Raamatun oppi oikeasta ja väärästä on tervettä, hyvää ja sopusoinnussa todellisuuden kanssa. Se on helppo perustella ja järkevää. Jumala suojelee elämää ja vaikuttaa puhdasta rakkautta. Tiit 1:9

3) Raamatun ja lain kautta Jumala paljastaa synnin. Ihmiselle se on vaikeaa, sillä kuka tahtoisi tunnustaa, että olen itsekäs, syntinen. Kuitenkin pahuuden vaikutukset maailmassa ovat ilmeiset.

4) Synnille Jumala julistaa oikeudenmukaisen tuomion lain nojalla. Paha saa palkkansa. Jumala ei harjoita mielivaltaa eikä ole arvaamaton. Hän ilmoittaa lakinsa ja toimii sen mukaan. Rangaistus tulee. Raamatun vanha käännös käyttää usein sanaa ”kosto”, vaikka paljon oikeampi sana olisi ”oikeudenmukainen rangaistus”.

5) Jumala kuitenkin tarjoaa ihmiselle armoaan, pelastusta lopullisesta tuomiosta. Onkin toinen, joka otti rangaistuksemme kannettavakseen. Hän on Jeesus Kristus, Vapahtaja ja Herra. Sovituksen kautta Jumala tarjoaa meille anteeksiantamusta ja uudistumista. Armo ja uudistuminen Jeesuksessa Kristuksessa ovat Raamatun punainen lanka, sen ydin. Tämä on evankeliumi.

6) Koko Raamattu julistaa Kristusta. Vanha testamentti ennustaa ja katsoo tulevaan Vapahtajaan, Messiaaseen. Uusi testamentti julistaa täyttymystä ja katsoo myös taaksepäin ristiin ja Herran ylösnousemukseen. Uusi testamentti kertoo lisäksi, mikä on Kristuksen sovitustyön merkitys meille ja ohjaa kristilliseen rakkauteen arjen elämässä ja seurakunnassa. Se kuvaa myös tulevia tapahtumia.

Raamatun ydin on Kristus Jeesus. Jeesuksessa me näemme ja kohtaamme Jumalan todellisuuden – Hänen armonsa, rakkautensa ja pyhyytensä. Kaikki, mitä Jeesus tekee ja sanoo, kertoo Jumalasta. Jeesus on Jumalan kasvot, sydän ja kädet. Jeesus on ainoa tie elävän Jumalan yhteyteen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta.

Näin Jumala ilmoittaa itsensä tarkasti ja selvästi Sanan, Raamatun kautta, sekä Poikansa kautta (= erityinen ilmoitus). Vain Raamattua lukemalla voimme oppia tuntemaan Jumalan oikein ja tasapainoisesti. Monet ihmiset ymmärtävät Jumalan vain puolinaisesti. Joillekin Hän on etäinen, pelottava, tuomitseva – mutta kuitenkin, Jumala on rakkaus ja täynnä armoa, huolenpitoa ja hyvää tahtoa. Toiset taas pitävät Jumalaa vain vaaleanpunaisena rakkautena ja pehmo-isinä, joka hyväksyy kaiken ja joka ei koskaan kurita eikä rankaise ketään – mutta kuitenkin, Jumala on pyhä, kunnioitettava. Meidän syntimme ovat oikeasti elämää tuhoavia ja tuomittavia.

Oikea ja tasapainoinen kuva Jumalasta perustuu siihen, että Hän on rakastava ja pyhä Jumala. Ristillä näemme tasapainon näiden ominaisuuksien välillä – synti saa rangaistuksen ja me armon.

 

RAAMATUN LUONNE

Näin Jumala ilmoittaa itsensä Sanan, Raamatun kautta. On tärkeää ymmärtää, että koko Raamattu on Jumalan Sanaa – sen jokainen kirja, lause ja sana. Sana on Jumalasta; se on pyhä ja jumalallinen. Se ilmentää Jumalan persoonaa ja tahtoa lopullisella ja perinpohjaisella tavalla. Ei ole olemassa mitään sitä korkeampaa ilmoitusta Jumalasta vaan kaikki on alisteista Raamatulle.

Samalla Raamattu on ihmisen sanaa – siinä mielessä, että ihminen on sen eri kirjojen kirjoittaja. Kukin Raamatun kirja on kirjoitettu oman aikansa arkikielellä. Se ei ole salaperäistä, taivaallista koodikieltä, jota vain oraakkelit ymmärtäisivät. Se ei myöskään ole meidän aikamme tieteellistä kapulakieltä, jota vain professori voisi käsittää. Raamattu on inhimillinen kirja; se on arkipäivän kirja; se on pyhä kirja.

Jumalan Sana on tullut inhimilliseksi sanaksi. Kuten Jumala itse tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Sana on yhtä aikaa jumalallinen ja inhimillinen. Näin jumalallinen kohtaa inhimillisen. Näin me voimme kohdata Jumalan ihmisinä. Sana sopii täydellisesti yhteyden välineeksi Jumalan ja ihmisen välillä.

 

RAAMATUN KAKSI PÄÄOSAA

 Vanha testamentti on ”alkujen ja lupausten kirja”. Siitä löydämme juuremme:

 • maailman luominen
 • ihmisen alkuperä ja elämän tarkoitus
 • pahuuden ja kärsimyksen alkuperä
 • Israel kansojen pappina, 10 käskyä
 • lupaukset Vapahtajasta

Se sisältää 39 kirjaa, jotka on ryhmitelty neljään pääluokkaan:

 • Laki – Jumala neuvoo, miten elää käytännössä ja
  miten palvella Jumalaa
 • Historia – Jumala toimii ihmisten ja kansojen elämässä
 • Psalmit ja viisauskirjallisuus – Jumala koskettaa tunteita ja järkeä
 • Profeetat – Jumala nuhtelee ja rohkaisee hyvään elämään

Uusi testamentti on ”täyttymysten kirja”. Siitä löydämme lopullisen ratkaisun ja elämän:

 • Vapahtajan syntyminen, elämä, ristinkuolema ja ylösnousemus
 • evankeliumi ja lähetyskäsky
 • seurakunta kansojen pappina
 • uusi elämä Kristuksessa
 • viimeinen tuomio, uusi luomakunta ja ikuinen elämä

 

RAAMATUN YMMÄRTÄMINEN

Raamattu on kirjoitettu oman aikansa tavallisella arkikielellä. Siksi voimme ymmärtää ja tulkita Raamattua pitkälti kuten tavallista ihmiskieltä, kuten sanomalehteä. Raamatunteksti tarkoittaa, mitä se sanoo. Siinä ei ole syvempiä, salaisia, kätkettyjä merkityksiä. On vain huomioitava kunkin sanan, lauseen ja tekstin asiayhteys – kuten tavallisessa kielessä. Yksittäiset jakeet voidaan ymmärtää väärin, ellei niitä lueta niiden asiayhteydessä.

Tavallinen ihminen, kuten sinä ja minä, voi ymmärtää Raamattua suhteellisen helposti. Ymmärtämistä auttaa, jos esimerkiksi teemme tekstin äärellä muutaman peruskysymyksen:

 • Mitä tämä teksti opettaa Jumalasta?
 • Mitä se opettaa Jumalan tahdosta?
 • Mitä se opettaa ihmisestä?
 • Mitä se paljastaa asenteistani, puheistani, teoista tai uskostani? Mitä Sana tahtoisi muuttaa minussa?
 • Mitä tekstikohta opettaa maailmasta ja tulevaisuudesta?

Olennaisen tärkeää on, että Sana voisi ohjata meidät Jumalan eteen – avoimesti ja rehellisesti. Näin Sana tutkii meitä, paljastaa pimeyttä, ojentaa ja ohjaa. Sana myös armahtaa, lohduttaa ja vahvistaa meitä.

Kohtaamme Raamatussa jatkuvasti lain ja evankeliumin. Ne on ymmärrettävä oikein ja ne on erotettava toisistaan. Laki aina vaatii ja kehottaa meiltä sanoen ”tee” tai ”älä tee”. Laki on hyvä ja oikea, mutta usein se ajaa meidät ahtaalle, jopa tuomiolle. Evankeliumi julistaa meille synninpäästön ja armahduksen. Evankeliumi sanoo ”se on jo tehty; se on jo täytetty ja sovitettu Kristuksessa Jeesuksessa”. Evankeliumi uudistaa ja kerran tekee meidät täydellisiksi kirkkaudessa. Kun koet Sanan edessä, että minä en täytä mittaa, en pysty siihen, olen niin huono, muista evankeliumi. Paina mieleesi muutama armoa julistava ja vakuuttava tekstikohta, ja turvaudu niihin päivittäin.

Laki ja evankeliumi ovat aina voimassa, mutta evankeliumilla, armolla on viimeinen sana, jos vain siihen turvaudumme. Laki ohjaa oikeaan ja evankeliumi antaa voimaa ja kantaa armon varassa.

 

RAAMATTU ON ELÄMÄNKIRJA

Näin Raamattu on elämänkirja, joka kertoo itse elämän Lähteestä, Jumalasta. Sana johdattaa meidät elämän yhteyteen ja opettaa todellista elämää armon varassa. Raamattu on universaali; se on kaikkien ihmisten ymmärrettävissä. Se koskettaa kaikkien ihmisten peruskysymyksiä ja -ongelmia antaen niihin vastauksia. Raamattu opettaa tuntemaan Jumalan ja opettaa elämän periaatteita, joita voimme soveltaa arkielämäämme. Suurin näistä periaatteista on rakkaus.

Vaikka Raamatussa on myös vaikeita kohtia, voimme löytää vastauksia niihinkin ajan kanssa. Haasteet luovat mielenkiintoa ja pakottavat meitä pohtimaan ja kyselemään. Opetuslapsi Tuomas oli tästä positiivinen esimerkki. Hän kyseli paljon ja sai vastauksia. Johannes 14:3-11. Hänen ansiostaan mekin voimme tietää paljon enemmän.

Kysymykset ja epäilykset ovat osa aitoa ihmisyyttä ja uskoa. Ne voivat johtaa löytöihin, kun Sana avautuu ja koskettaa. Epäileminen ei vielä ole epäuskoa. Epäusko on pysyvä perusasenne, jossa Jumala ja Raamattu torjutaan. Usko on kääntymistä Jumalan ja Sanan puoleen; se on Hänen edessään kyselemistä ja kasvamista. Usko on Jumalaan turvautumista ja luottamista.

 

RAAMATTU ON AARREAITTA

Tahdonkin haastaa meitä kaikkia: Lue Sanaa päivittäin pieninä annoksina. Välillä Raamatun äärellä voi viipyä vaikka tuntikausia. Sanan lukuhetki on kuin ruokailua – Sana ravitsee meitä kuten ruoka; se ei välttämättä mullista elämäämme; se ei aina vetoa tunteisiimme; se ei aina edes puhuttele voimakkaasti – mutta silti Sana rakentaa meitä, kohta kohdalta. Se vahvistaa ja lohduttaa.

Raamattu on valtavan laaja ja monipuolinen. Siitä riittää ravintoa koko elämäksi ja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin ja -vaiheisiin. Siinä on 66 kirjaa: historiaa, kertomuksia, seikkailuja, dramatiikkaa, runoja, lauluja, sananlaskuja, viisauskirjallisuutta, opetusta, lakeja, vertauksia, esikuvia ja ennustuksia.

Lue Raamattua sekä järjestelmällisesti että tuntojen mukaan – esimerkiksi Luukkaan evankeliumia ja Psalmeja tai Sananlaskuja. Muista Raamatun keskushahmo – Jeesus Kristus, jossa näet Jumalan rakkauden ja pyhyyden.

 

Avaimia elämään ja Raamatun ymmärtämiseen

 • Jumala puhuu juuri sinulle! Kuuntele ja katsele ympärillesi – luonto, elämäntapahtumat, rukous, toiset ihmiset. Mutta ennen kaikkea tartu Raamattuun ja kuule tarkasti Jumalan ääni. Lue järjestelmällisesti ja myös tuntemusten mukaan. Varaa siihen aikaa ja rukoile. Sovella elämääsi.
 • Huomaa lain ja evankeliumin erilaiset tehtävät ja tarkoitus. Laki ohjaa meitä oikeaan ja opettaa meille itsetuntemusta. Evankeliumi julistaa Jumalan armoa ja antaa päivittäin voimaa uuteen elämään.
 • Näe Vapahtaja, Jeesus Kristus! Kuule kuinka Jumala sanoo sinulle: Minä rakastan sinua. Sinä olet minulle tärkeä ja kallisarvoinen. Tule minun luokseni. Annan sinulle anteeksi. Minä uudistan sinua. Minä annan sinulle merkityksen ja tehtäviä. Opi tuntemaan minut ja minun rakkauteni. Tartu käteeni ja Minä vien sinut perille ikuiseen elämään ja iloon!

 

Avainjakeita:

 • 1 Moos 1:3 – Sana luomisessa
 • 1 Moos 2:16-17; 2 Moos 20:1-17, 34:1 – Sana lain antamisessa
 • 1 Moos 3:15, 12:1-3; – Sana evankeliumin lupauksissa ja armoliitoissa
 • 2 Moos 3:14, 6:2-4 – Sana Jumalan nimen ilmoittamisessa
 • Psalmi 19 – Jumalan ilmoitus luonnossa ja Sanassa
 • Psalmi 119 – Herran Sanan ja lain ylistys
 • Sananlaskut 2 ja 3 – Herran Sanan arvo elämässä (Psalmi 1:1-3)
 • Jesaja 6:8-9; Jeremia 1:5-10; Hesekiel 3:1-4; Haggai 1:3 – Sana profeetan kautta
 • Johannes 1:1-5; 1 Johanneksen kirje 1:1-4; Ilmestyskirja 19:13 – Sana on Jumala, Kristus
 • 2 Timoteus-kirje 3:14-17; 2 Pietarin kirje 1:16-21 – koko Raamattu on Herran Sanaa ja tuo pelastuksen
 • Ilmestyskirja 22:6-7 – autuas se, joka noudattaa tämän kirjan profetian sanoja
 • Ilmestyskirja 22:18-19 – Raamatun pyhyys

 

Kysymyksiä:

 • Miten sinä luet Raamattua? Minkälaisia löytöjä olet tehnyt vaikka aivan viime aikoina?
 • Mitä tahtoisit tietää Raamatusta tai sen jostakin opetuksesta? Mikä on vaikea kohta?
 • Mitä Raamattu merkitsee sinulle? Miten se on auttanut sinua elämässäsi?
 • Mikä on rakkain jae tai opetus?
 • Onko jokin kirja auttanut sinua ymmärtämään Raamattua?

 

Kirjoja Raamatun ymmärtämiseen:

 • Jukka Norvanto: Sisälle Sanaan. Johdannot Vanhan ja Uuden testamentin kirjoihin. (perussanoma)
 • Gordon Fee & Douglas Stuart: Kirjojen Kirja. Avaimia Raamatun tulkintaan. (perussanoma)
 • Leland Ryken: Kuinka lukea Raamattua kirjallisuutena. (aikamedia)
 • Juhani Kuosmanen: Raamatun opetuksia. (aikamedia / rv-kirjat)
 • Don Stewart: Mikä on Raamattu. 99 kysymystä ja vastausta Raamatusta. (aikamedia / rv-kirjat)
 • englanninkieliset opiskeluraamatut kuten NIV-Study Bible; tietokoneohjelmat