Aarre ja helmi

JEESUKSEN VERTAUS: Peltoon kätketty aarre ja helmi

 

Matteuksen evankeliumi 13:44-46

”Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken minkä omisti ja osti sen pellon.

Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken minkä omisti ja osti sen.”

 

OPETUS

Oletko sinä löytänyt aarteita? Mikä on kallisarvoisinta, mitä sinulla on tai mitä haluaisit saada? Minkä puolesta olisit valmis laittamaan kaiken likoon, jopa koko elämäsi?

Tämä raamatunteksti väittää, että taivasten valtakunta on sellainen aarre, joka ylittää kaiken, mitä ihmisellä itsellään voi olla. Vertauksessa se esitetään aarteena, jonka tähden kannatti myydä eli antaa pois kaiken sen, minkä omisti. Vaihtokauppa oli kannattava. Aarteen löytäjä sai paljon enemmän kuin hänellä ennen oli. Hän sai sen myötä myös ilon elämäänsä.

Olemmeko me valmiit laittamaan kaiken, mitä meillä on, ja jopa koko elämämme likoon tämän aarteen vuoksi? Olemmeko ymmärtäneet sen arvon ja sen ilon, minkä aarre voi antaa?

Mikä tämä aarre on? Mitä taivasten valtakunta tarkoittaa? Mitä se merkitsee sinulle?

Raamatun kielenkäytössä taivasten valtakunta viittaa Jumalan hallitsemaan valtakuntaan. Jumala on sen keskus ja Hänestä virtaa kaikki, mitä siinä on. Hän on kaiken Luoja ja kaiken Ylläpitäjä. Hänen varassaan on tulevaisuus.

Jumalan valtakunta on sellainen kuin Jumala itse on. Voimme kuvata Häntä sanoilla Rakkaus ja Pyhä. Hän haluaa luomakuntansa parasta ja tahtoo, että kaikilla olisi siinä todellinen arvo ja paikka. Jumala ei hyväksy mitään pahaa vaan taistelee sitä vastaan ja lopulta tuomitsee sen. Hyvä voittaa pahan. Jumalan valtakunta on se, joka pysyy iankaikkisesti – kaikki muu väistyy ja katoaa.

Jumalan valtakunta on siis rakkauden, pyhyyden ja hyvyyden täyttymys. Tämä meidän maailmamme ei ole rakkauden, pyhyyden ja hyvyyden täyttymys vaan monin tavoin sen vastakohta. Nykyinen maailma ei siis ole Jumalan valtakunta.

Missä Jumalan valtakunta sitten on?

Se on siellä, missä Jumala on läsnä ja missä Hän saa hallita kaikkea. Näin on tietenkin ns. taivaassa, jossa Jumalan valtaistuin ja jossa miljoonat enkelit ja pois nukkuneet pyhät Häntä palvelevat.

Mutta Jumalan valtakunta on myös läsnä meidän maailmassamme, mutta kuitenkin kätkettynä. Se on kätkettynä kaiken ajallisen, vajavaisen ja katoavaisen keskellä. Vaikka emme näkisi tai ymmärtäisi, Jumala itse on luomakuntansa keskellä vaikuttaen monia asioita. Missä on Jumala ja alamaisuus hänelle, siellä on Hänen valtakuntansa. Pimeässä yössä on sittenkin monia valopilkkuja. Ja kerran pimeys väistyy kokonaan valon tieltä.

Mutta voiko ihminen löytää Jumalan valtakunnan? Voiko siitä päästä osalliseksi ja elää siitä? Voimmeko ymmärtää ja kokea sen arvon ja todellisuuden? Haluatko sinä löytää aarteen, joka enemmän kuin ikinä osaamme kuvitellakaan?

Kaksi vertausta antavat kaksi tärkeää näkökulmaa Jumalan valtakuntaan:

  • Ensimmäisessä vertauksessa kerrotaan siitä, kuinka ihminen löytää Jumalan valtakunnan ja vaihtaa kaiken, mitä hänellä on, saadakseen omakseen tuon mittaamattoman aarteen.
  • Toinen vertaus kertoo Jumalasta, joka kauppiaan tavoin etsii ja löytää kallisarvoisen helmen, jonka hän haluaa omakseen maksaen siitä suurimman mahdollisen hinnan. Tämä helmi olet sinä.

Näin meillä on yhteen ja samaan asiaan kaksi eri näkökulmaa – ihmisen ja Jumalan.

 

ENSIMMÄINEN VERTAUS: Ihmisen näkökulma!

”Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken minkä omisti ja osti sen pellon.

Vertauksen aarre on Jumalan valtakunta. Tämä aarre oli kätkettynä peltoon eli maailman keskelle.

Löytämisen armo

Vertauksessa mies löysi sen pellosta. Etsimisestä ei puhuta yhtään mitään. Tuskinpa hän oli aarteen etsijä vaan tavallinen talonpoika, joka oli vuokrannut itselleen pellon ja oli sitä kyntämässä ja muokkaamassa.

Kesken aivan arkisen työn, äkkiarvaamatta, kyntöaura tai kuokka osui aarteeseen. Ensin siitä paljastui vain osa, mutta pian se oli kaivettu kokonaan esiin. Siinä se oli – odottamatta, pyytämättä, vaivaa näkemättä. Aarre, joka muuttaisi koko elämän!

Ihminen löytää, kun Jumala johdattaa. Ihminen löytää, kun on Jumalan aika, armonaika.

Aarre muuttaa elämän

Aarteen lähempi tarkastelu paljasti sen suuren arvon. Se oli paljon enemmän, mitä talonpoika itse omisti tai kykenisi koskaan ansaitsemaan. Se ylitti kaikki unelmat. Niinpä hän meni ja osti pellon itselleen saaden sen myötä myös aarteen. Tämä oli aivan tavanomainen käytäntö siihen aikaan.

Hulluahan olisi jättää aarre maahan ja jatkaa talonpojan ankaraa ja kovaa elämää ilman varmuutta huomisesta. Nyt tulevaisuus oli turvattu paremmin kuin hyvin! Siinä oli kerrassaan aihetta iloon.

Kun ihminen saa löytää tämän aarteen, siitä tulee konkreettinen, todellinen, oleellinen osa ihmisen elämää, sillä itse aarre on todellinen ja koettavissa oleva. Tämän uuden aarteen edessä hän on myös valmis luopumaan kaikesta vanhasta.

Miehen vanhalla omaisuudella sai vain pienen peltopläntin, jonka arvo oli vain murto-osa itse aarteesta. Näin on myös suhteessamme Jumalaan: Hänen tuntemisensa rinnalla kaikki muu on lähes arvotonta.

Vanhan tilalle on tultava uusi. Vanha elämä, jota sävyttää itsekeskeisyys, on vailla todellista arvoa. Uusi elämä, jolle ominaista on suuntautuminen ulospäin kohti Jumalaa ja lähimmäisiä, on jotain paljon parempaa. Vanha ja uusi eivät sovi yhteen. Jommankumman on väistyttävä. Jommankumman on saatava hallintavalta.

Aarteen löytämiseen liittyi suuri riemu, ennen kokematon ilo! Ilo, joka ylittää kaikki maalliset ilot ja tunnekokemukset. Se on iloa, jota ymmärryksemme ei riitä käsittämään ja jonka lähde on ja pysyy.

Ota aarre käyttöön

Mitä enemmän tuota aarretta katselemme, tutkimme ja hyödynnämme, sitä suurempi ilo meitä kohtaa. Jos taas hukkaamme tai laitamme aarteen syrjään, ilomme katoaa. Näin meille usein käy. Aarre himmenee, sen päälle kertyy pölyä ja roskia. Unohdamme sen tai se saattaa jopa alkaa näyttämään epämiellyttävälle. Emme käytä sitä, emmekä elä siitä. Elämästä tulee raskasta ja tarkoituksetonta. Kun Jumala-kuvamme ja -suhteemme vääristyvät, myös elämämme vääristyy.

Mitä tehdä? Muista – ei aarre ole muuttunut miksikään. Ei Jumala ole muuttunut. Ei Kristus ole muuttunut. Hän on edelleen täynnä armoa ja totuutta sinua kohtaan. Hänellä on edelleen hyvä tahto ja hyvä tulevaisuus sinua varten. Hän on edelleen täynnä rakkautta ja pyhyyttä. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Olisiko aika taas kaivaa aarre esiin, pyyhkiä pölyt, roskat ja ottaa peitteet sen päältä pois?

Tämä aarre on loppumaton. Siinä riittää tutkimista ja ihmettelemistä elämän jokaiselle päivälle. Tutki siis tarkkaan ja ahkerasti aarretta lukemalla Raamattua, Jumalan Sanaa, Jumalan valtakunnan perustuslakia; rukoile ja viivy Jumalan läsnäolossa, nauti seurakuntayhteydestä ja palvele uskollisesti, lepää aarteen päällä ja iloitse siinä sukellellen kuin Roope Ankka rahasäiliössään – ja nauttia aarteen suloisista soinnuista.

Voimme olla kuten Korinton kristityt, joiden arvon ja mahdollisuudet Paavali näki – kaikista heidän vaikeuksista ja epäonnistumisistaankin huolimatta: Lue 1 Kor 1:2-9.

Meillä on mittaamaton aarre Kristuksessa – Jumalan tunteminen, armo, rauha, merkitys, päämäärä, välineet ja avaimet elämään, yhteys ja turvallisuus.

Pelto, maailma ei ole aarre

Moni ei tätä aarretta vielä tunne. Heillä on kaipuu paremmasta, mutta ei tietoa, mistä sen löytäisi. Yritystä voi olla, mutta suunta on väärä. Korvikkeita riittää, mutta ne eivät korvaa aitoa.

Pelto eli maailmamme ei ole tuo aarre. Maailma tai toiset ihmiset eivät voi täyttää tyhjyyttä, mitä koemme. Ne eivät voi vapauttaa peloista ja levottomuudesta. Ne eivät voi tuoda rauhaa ja vapautta syyllisyydestä, eivätkä tuoda täydellistä hyväksyntää. Maailma ei anna kestävää tarkoitusta elämälle eikä puhdasta iloa. Vain Jumala voi antaa tämän kaiken.

Aarteen löytymisen hetkellä, Jumalan kutsun edessä ihminen käy kamppailua. Vanhan on jäätävä, muutoksen on tultava, jotta uusi voisi alkaa. Mutta jos ja kun ihminen vain näkee ja ymmärtää edes jotain tuon aarteen suunnattomasta arvosta, hän voi iloiten tarttua siihen ja jättää vanhan taakseen.

Löytämisen päivä

Tänään on löytämisen päivä. Jumala antaa kaiken. Hän raottaa ehtymätöntä aarrearkkua edessämme. Emme voi sitä kokonaan käsittää. Voimme vain pala palalta, päivä päivältä päästä yhä syvemmälle sen tuntemisessa.

Mitä vastaamme siihen tänään? Haluanko tuntea Hänet, tahdonko saada syntini anteeksi, ikuisen elämän. Saako Jumala antaa meille suunnan? Saako Hän pitää meistä huolen ja parantaa meidät kerran ehjiksi ihmisiksi? Vai jätämmekö aarteen maahan?

 

TOINEN VERTAUS: Jumalan näkökulma!

”Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken minkä omisti ja osti sen.” (vanha käännös)

Rikas kauppias

Jumala on kuin rikas kauppias, joka tietää, mitä haluaa. Hän toimii aktiivisesti, päättäväisesti, kaiken uhraten saadakseen haluamansa kallisarvoisen helmen. Hän on se, joka etsii hinnalla millä hyvänsä. Hän ei ole köyhä talonpoika. Hän on se, joka todella maksaa täyden hinnan, kipeän hinnan helmestä. Hän on itse taivasten valtakunta!

Helmi

Entä mikä tai kuka on tämä helmi? Se ei ole taivasten valtakunta vaan jotain muuta arvokasta.

Tämä kallisarvoinen helmi olet sinä! Ihminen on kuin meren syvyyksissä, pimeydessä, kovan kuoren alla, puristuksessa, kivussa ja tuskassa – monien asioiden hiertämänä oleva, syntymässä oleva helmi. Piilossa, yksin, ilman auttajaa.

Mutta kuitenkin Jumala, näkee ja tietää. Hän rakastaa ja välittää. Hän osaa ja voi.

Sinun arvosi ja koko elämäsi

Jokainen ihminen on Jumalalle äärettömän arvokas. Sinä olet juuri sellainen. Hän etsii sinua. Hän tietää, tuntee ja näkee sinut. Jumala näkee kuoremme sisälle: kaikki odotuksemme, toiveemme, pettymykset, tuskan, surun ja ilon, synnin ja pelon.

Hän näkee myös, mitä meistä voi tulla. Puhdistettuja, kauniita, ihmeteltäviä ja häikäiseviä helmiä Hänen kädessään.

Älä siis jää yksin kuoriesi sisälle pimeyteen ja puristukseen, vaan anna Hänen tulla luoksesi, löytää, nostaa ylös valoon, puhdistaa ja uudistaa sinut. Anna Jumalan asettaa sinut paikalle, mihin juuri sinä kuulut – ilon aiheeksi Jumalalle ja toisille ihmisille.

Jumala välittää konkreettisesti

Näin Jumala etsii ja löytää. Hän ostaa ja lunastaa meidät omikseen. Hän tekee sen tavalla, jota emme voi käsittää. Jumala ei katso meitä taivaasta kepeästi tai välinpitämättömästi. Hän ei heitä meille köysitikkaita sanoen ”kavutkaa tänne, jos voitte” tai ”pärjätkää itse”.

Jumala itse tulee alas, meidän luoksemme, sinun ja minun luokse. Hän ei ainoastaan tule maan päälle, vaan tulee ihmiseksi kuten me.

Kallis hintamme

Jumala ei ainoastaan palvele meitä, vaan uhrautuu puolestamme. Hän ei ainoastaan kärsi kipujamme ja sairauksiamme, eikä ainoastaan kuole ristillä pelottavaa ja julmaa teloituskuolemaa meidän syntiemme tähden. Hän kärsii pelottavimman rangaistuksen, jota ihmissilmä ei voi nähdä eikä mieli ymmärtää: ikuisen eron Isästä Jumalasta, elämän lähteestä ja helvetin rangaistuksen meidän puolestamme.

Niin vakava asia on itsekkyytemme ja pahuutemme. Niin ehdottoman pyhä on Jumala. Sen sai kokea Israelin kansakin Siinain vuorella, Jumalan pyhyyden edessä. Mutta samalla Jumala on armollinen ja rakastava meitä kohtaan.

Meistä maksettu hinta on Jeesus Kristus, Jumalan Poika, Ainokainen Poika – Taivaallisen Isän kallein aarre ja omaisuus.

Tämän hinnan Isä maksoi sinusta. Tämän hinnan Poika halusi itse, vapaaehtoisesti suorittaa sen juuri sinusta. Tämän hinnan Jumalan Henki tahtoo meille paljastaa ja kirkastaa – yhä uudelleen ja uudelleen.

Usko ja luota Jumalan rakkauteen

Sinä olet se helmi, josta Jumala on maksanut kalleimman mahdollisen hinnan. Se on sinun arvosi Jumalan silmissä.

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään,
ettet sinäkään, joka häneen uskot, hukkuisi, vaan saisit iankaikkisen elämän”
 (Joh 3:16)

Katso ja näe – miten Jumala sinua rakastaa. Katso ristille ja ymmärrä, miten Jumalan Poika, Jeesus Kristus sovitti sinut ja lunasti vanhasta, itsekkäästä elämästä uuteen ja ikuiseen elämään.

Anna tämän koskettaa ja puhutella sinua. Jeesus Kristus on aarteesi. Hänessä sinulla on todellinen elämä ja autuus. Vaikka vielä nyt me voimme ymmärtää siitä niin vähän.

 

Kutsu aarteen, taivasten valtakunnan löytämiseen ja omistamiseen

Tänään sinun jalkasi on kolahtanut aarteeseen. Tänään juuri sinun sydämesi ovelle koputetaan. Tänään on löytämisen päivä.

Tule ja omista elämäsi aarre itsellesi. Ota vastaan se arvo ja elämä, joka sinulle kuuluu. Ota vastaan itse Jumala Vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin sinulle avautuvat luvatun maan, Jumalan valtakunnan portit ja pääset sinne sisälle.

Tunne Rakastava ja Pyhä Jumala Kristuksessa Jeesuksessa. Kerro hänestä myös toisille. Näin saat ilon, joka ei koskaan sammu. Tämä on aarre, joka kasvaa, mitä enemmän sitä jaamme ja käytämme!

Tähän ihmeelliseen aarteeseen tutustumiseen ei riitä edes iankaikkinen elämä. Se on loppumaton ja mittaamaton. Se annetaan sinulle lahjaksi! Jumala rakastaa sinua iankaikkisella rakkaudella ja kruunaat sinut armolla ja kirkkaudella.