Ilm 7,8,10: Pelastetut, seitsemäs sinetti ja toinen kirjakäärö

ILMESTYSKIRJA: Kaksi pelastettujen joukkoa, seitsemäs sinetti ja toinen kirjakäärö (7,8 ja 10 luvut)

 

Edellisessä luvussa Karitsa avasi kuusi sinettiä, joiden myötä ihmiskunta kohtasi ahdistuksia, sotaa, nälänhätää, ruttoa ja kuolemaa (1/4-osa ihmiskunnasta). Kuudennen sinetin kohdalla kaikui vakava kysymys: Kuka voi sen kestää? Kuka voi kestää Jumalan ja Karitsan vihan edessä!

 

Vastaus:
7 LUKU:
Pelastettujen joukko

 

Tämän jälkeen näin neljä enkeliä, jotka seisoivat maan neljällä kulmalla ja pidättelivät maan neljää tuulta, ettei mikään niistä puhaltaisi yli maan ja meren eikä vasten ainoatakaan puuta. Ja vielä näin yhden enkelin, joka nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelille, joille oli annettu valta hävittää maata ja merta: ”Älkää hävittäkö maata, älkää merta älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan.” (7:1-3)

Jumala hallitsee maailmaa ja pidättää sen tuhoutumista. Ilman Jumalan pitkämielisyyttä maailma olisi jo tuhoutunut. Ydinsota olisi jo käyty kuluneen 70 vuoden aikana. Jumala suojelee koko luomakuntaansa – sen maata, merta ja kasvillisuutta. Lopulta Jumala hellittää otettaan ja antaa ihmisen pahuuden kasvaa täyteen mittaansa. Ilmestyskirjasta saamme helposti väärän kuvan: ikään kuin Jumala tuhoaisi elämän. Tosiasiassa Jumala estää sen nopean tuhoutumisen, vaikka lopulta hän sallii sen – mutta silloinkin hän pelastaa jokaisen Häneen turvautuvan.

Maan neljä tuulta ovat kansojen ja luonnon voimia, jotka ohjaavat historian kulkua. Ks. Jer 4:13; Ps 57:2. Myrskyä on pidetty myös Jumalan tuomiona.

Sinetti omistuksen merkkinä

Jumala tuntee omansa: me kuulumme Jumalalle. Sinetti oli omistajan merkki orjassa tai muussa omaisuudessa. Jumalan antama sinetti / merkki oli esillä jo Vanhassa testamentissa: Lue 2 Moos 12 luku ja Hesekielin kirja 9:3-6.

Kristuksen uhri Golgatan ristillä ja veri olivat Jumalan kansan merkkinä jo vanhassa liitossa. He katsoivat kohti tulevaisuutta esikuvien varassa. Me, jotka elämme uutta liittoa, katsomme taaksepäin historiaan Jeesuksen täytettyyn ja täydelliseen työhön. Sovitusveri on se merkki, joka suojaa meidät Jumalan ja Karitsan vihalta ja tuomiolta. Hänen tuomionsa kulkee ohitsemme kuten tapahtui Egyptissä niiden israelilaisten kohdalla, jotka toimivat Jumalan Sanan mukaisesti. Usko Jumalaan on uskoa Hänen Sanaansa. Mennä ohi = pääsiäinen (päästä tuomiosta).

Profeetta Hesekiel ennusti pakkosiirtolaisuuden ja kasvavan tuhon (9:3-6). Samalla Jumala tarjosi armoa ja pelastusta. Mielenkiintoista profetiassa oli se, että Jumalan kansan merkitseminen alkoi ”kaupungin laidalta” ja se eteni toiseen laitaan. Jumala aloitti armotyönsä tavallisista ihmisistä. Sen sijaan tuhon piti alkaa ytimestä, Jumalan temppelistä! Uudessa testamentissa sanotaan, että seurakunta-aikanakin kerran koittaa aika, jolloin tuomio todella alkaa Jumalan omasta huoneesta (1 Piet 4:17). Luopiot ja eksyttäjät joutuvat vastuuseen, kun on Jumalan aika. Valvokaamme omaakin vaellustamme ettei meille käy niin kuin heille. Meidän tulee irtisanoutua vääryydestä.

Jumalan pitkämielisyys voi kestää vuosikymmeniä, satoja vuosia ja joskus jopa tuhansia vuosia. Lopulta armon aika päättyy ja on tuomion aika.

Sinetistä puhutaan vahvasti myös Uuden testamentin kirjeissä. Tuo sinetti on itse Pyhä Henki, joka on annettu sydämiimme, kun uskomme Jeesukseen Kristukseen. Lue Ef 1:13-14. MUTTA – onko Ilmestyskirjan sinetillä merkitty joukko uuden liiton seurakunta vai jokin muu joukko? Monet pitävät sitä seurakuntana. Mielestäni kyseessä ei ole seurakunta, koska:

 • seurakunta-ajan uskovilla on Pyhän Hengen sinetti sydämissä, mutta tällä joukolla otsissa
 • seurakunta koostuu kaikkien kansojen uskovista, mutta tässä seuraavassa puhutaan hyvin erityisellä ja tarkalla tavalla Israelin 12 sukukunnasta
 • tämän kuvauksen jälkeen puhutaan toisesta, paljon suuremmasta joukosta, joka koostui kaikista kansoista seurakunnan tapaan (jakeesta 9 alkaen)
 • Israel ja seurakunta ovat Jumalan kansa, mutta kummallakin on oma aikansa ja tehtävänsä; ne eivät ole yksi ja sama (Raamattua tulee lukea hyvin tarkasti!)

 

Minä kuulin sinetillä merkittävien määrän. Sinetin sai 144 000, ja heitä oli kaikista Israelin heimoista:

 • Juudan heimosta sai sinetin 12 000,
 • Ruubenin heimosta 12 000,
 • Gadin heimosta 12 000,
 • Asserin heimosta 12 000,
 • Naftalin heimosta 12 000,
 • Manassen heimosta 12 000,
 • Simeonin heimosta 12 000,
 • Leevin heimosta 12 000,
 • Isaskarin heimosta 12 000,
 • Sebulonin heimosta 12 000,
 • Joosefin heimosta 12 000 ja
 • Benjaminin heimosta 12 000. (7:4-8)

 

Nimenomaan juutalaisia

Tarkalla Israelin heimojen luetteloinnilla Jumala alleviivaa painavasti, että tämä joukko todella tarkoittaa syntyperäisiä juutalaisia, joista tulee uskonsa kautta aito Jumalan kansa. Lukumäärä 144 000 on joko tarkka määrä tai kuvaa Israelin kokonaisuutta.

Samaa todisti Paavali: kun pakanoiden lukumäärä tulee täyteen, pelastetaan Israel kansana (Room 9-11 luvut). Seurakunta-aikana messiaaniset juutalaiset ovat osa seurakuntaperhettä, mutta tässä he ovat erillinen joukko. Vanhassa testamentissa on paljon lupauksia siitä, että Israelin kansa tulee hallitsemaan maan päällä. Sitä odottivat myös Jeesuksen opetuslapset (Lue Apt 1 luku). Aikojen lopulla kaikki juutalaisille annetut lupaukset tulevat täyttymään kirjaimellisesti, sillä Jumala pitää lupauksistaan kiinni. Ne toteutuvat 1000-vuotisessa valtakunnassa. Vaikka seurakunta on väliaikaisesti korvannut Israelin Jumalan pappiskansana maailman keskellä, se ei sitä lopullisesti syrjäytä. Siksi Israelin kokonaan ja lopullisesti syrjäyttävä ”korvausteologia” on väärä. Israel on myös Jumalan ajallinen kello ja polttopiste maan päällä.

Danin heimo korvattu Manassella

Yllä oleva suku/heimoluettelo ei ole aivan sama kuin Jaakobin 12 poikaa. Luettelosta puuttuu Danin heimo ja se on korvattu Joosefin toisella pojalla Manassella. Miksi? Jumala varoitti Israelin kansaa vakavasti Mooseksen kautta: Mikäli joku sukukunta käy palvelemaan epäjumalia, se erotetaan Israelin sukukunnasta. Lue 5 Moos 29:18-20. Erityisesti Tuomarien kirjassa kerrotaan, kuinka Danin sukukunta alkoi palvella epäjumalia. Lue Tuom 18:30.

Tässä on syy, miksi 144 000:sta puuttuu Danin sukukunta. He olivat ensimmäisenä antautuneet epäjumalien palvontaan ja siksi heidät erotettiin Israelin sukukunnista. Toinen syy on ehkä se, että jo 300-luvulla kristityt ajattelivat, että tuleva Antikristus kuuluu mahdollisesti Danin sukuun. Olihan myös Hitlerillä juutalaista sukuverta suonissaan. Joosefille Jumala lupasi kaksinkertaisen osan, joka toteutuu tässä Ilmestyskirjan luettelossa Joosefin ja hänen poikansa Manassen sukukunnan myötä.

Tämä 144 000 joukko oli laskettavissa, rajattu ja hyvin erityislaatuinen – vahvasti juutalainen. Sen sijaan seuraava joukko on hyvin toisenlainen: se on rajoittamaton ja yleinen.

 

Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa ja huusivat kovalla äänellä: — Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa! (7:9-10)

Laskemattoman suuri joukko kuvaa kaikkia maailmanhistorian pelastuneita tai seurakunta-ajan pelastuneita. Pelastuneita on kaikista kansoista, heimoista ja kielistä. Heitä lienee muutama miljardi. Ks. myös 1 Moos 12:1-4. Tässä joukossa olemme mekin – sinä ja minä! Siinä on lopullinen tulevaisuutemme, autuas, iankaikkinen osamme! Ja silloin mekin ylistämme ja kiitämme Jumalaa.

Valkoiset vaatteet = Kristuksen vanhurskaus, joka on puhdistanut meidät. Palmunoksa = voittajan merkki. – – – Jeesuksen sovitustyö kattaa kaikki ihmiset. Jumala rakastaa jokaista ja tahtoo pelastaa jokaisen. Moni ottaa tuon pelastuksen ja armon vastaan, mutta eivät kaikki. Jeesus myös sanoi, että evankeliumi julistetaan kaikille kansoille ja sitten tulee (maailmankauden) loppu (Matt 24:14).

 

Kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä, ja he heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan  sanoen: — Aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti! Aamen. (7:11-12)

Jumalan pelastussuunnitelma oli salaisuus. Vasta Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen myötä tuo salaisuus paljastui ja tuli ymmärrettäväksi. Se on Jumalan armollisen rakkauden huipentuma, joka saa koko luomakunnan ylistämään: enkelit, 4 olentoa ja pelastunut suuri joukko.

 

Yksi vanhimmista kysyi minulta: ”Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet?” Minä vastasin: ”Herra, sinä sen tiedät.” (7:13-14)

Yksi 24 vanhimmasta esittää kysymyksen Johannekselle. Ehkä tuo valtavan suuri ihmismäärä hämmensi Johanneksen, joka oli nähnyt vain pieniä seurakuntia omana aikanaan.

Olkoon lukematon pelastuneiden joukko meidänkin näkymme työstä ja tulevaisuudestamme! Ilman näkyä ja Jumalan Sanan rohkaisua emme jaksa elää kristittyinä ja tehdä Herran antamia tehtäviä. Inhimillisesti voimme kokea itsemme ja onnistumisemme surkeaksi. Mutta sittenkin – työmme kantaa hedelmää ja kerran meidätkin kirkastetaan ihmeellisellä loistolla. Pienistä pisaroista koostuu valtamerikin.

 

Hän sanoi minulle: — Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.  Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin, ja hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen. Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. (7:14-17)

Miksi Afrikassa kuolee joka vuosi kaksi miljoonaa lasta aliravitsemukseen ja helposti hoidettaviin tauteihin? Miksi Jumala ei välitä?

 • Vastaus 1: Jumala kyllä välittää. Hän itkee näiden kuolevien lasten kanssa. Hän pitää heitä sylissään ja kantaa heidät iankaikkiseen, täydelliseen elämään. Hän pyyhkii heidän kyyneleensä ja antaa heille iankaikkisen täyttymyksen.
 • Vastaus 2: Ihmiset eivät välitä. Jumala on antanut ajallisen elämän ja siitä huolehtimisen ihmisen käsiin. Afrikkalaiset lapset kuolevat nälkään ja sairauksiin, koska me toiset ihmiset emme välitä. Jopa pelkästään me suomalaiset voisimme auttaa näitä lapsia niin, että yksikään heistä ei kuolisi. Kyllähän kaksi suomalaista kykenee hoitamaan yhden afrikkalaisen lapsen, taloudellisesti ajatellen – jopa aivan murusilla, muutamilla euroilla!

Lopunaikoina on tulossa paljon vakavammat ajat, kun sotien, nälänhätien, luonnonmullistusten, tautien ja vainojen keskellä kuolee paljon ihmisiä. Tätä erityistä ajanjaksoa kutsutaan ”suureksi ahdistukseksi”. Jo nyt elämme ahdistusten keskellä, mutta suuri ahdistus on vasta tulossa.

Nämä ihmiset eivät pelastuneet oman kärsimyksensä tähden vaan yksinomaan Kristuksen veren kautta. He ovat pesseet ja valkaisseet vaatteensa Karitsan veressä. Syntisen ihmisen oma kärsimys ei sovita eikä puhdista häntä. Ne saattavat kyllä johdattaa ihmisen niin suureen hätään, että hän turvautuu Jumalaan Kristuksen kautta. Jeesuksen sovintoveri pesee henkemme, sielumme ja ruumiimme puhtaaksi synnistä. Jo nyt ajassa meille julistetaan anteeksiantamus ja meissä alkaa Jumalan hyvä työ. Iankaikkisuudessa saamme olla kokonaan puhtaita.

Taivaassa on vain täydellisyyttä eikä enää milloinkaan syntiä, kärsimystä tai kuolemaa. Jumala suojelee meidät eli levittää telttansa meidän yllemme. Edellä luetut Ilmestyskirjan sanat olkoot meidänkin turvamme, kun kohtaamme oman tai läheisen ihmisen kuoleman!

 

8 LUKU: Seitsemäs sinetti

Kun Karitsa avasi seitsemännen sinetin, taivaassa syntyi hiljaisuus, ja sitä kesti puolen tunnin verran. Minä näin, kuinka niille seitsemälle enkelille, jotka seisoivat Jumalan edessä, annettiin seitsemän torvea. (8:1-2)

Seitsemännen sinetin alla on seitsemän pasuunaa (torvea). Seitsemännen pasuunan alla on seitsemän vihan maljaa. Näin tuo seitsemäs sinetti on hyvin tärkeä, sillä se pitää sisällään viimeiset tapahtumat ennen Kristuksen saapumista.

Kun Karitsa avasi 7. sinetin, taivas hiljeni. Hiljaisuus on äärimmäinen tehokeino. Ajattele tuota hetkeä. Jotain äärimmäisen tärkeää ja vakavaa on tapahtumassa. Samalla seitsemän enkeliä saa tehtävän. Seitsemän pasuunaa on Jumalan merkkisoitto seuraaville merkittäville tapahtumille. Kaikki on Jumalan hallinnassa. Hän määrää tahdin.

 

Vielä tuli yksi enkeli, joka asettui alttarin ääreen kädessään kultainen suitsutusastia. Hänelle annettiin paljon suitsuketta, jotta hän valtaistuimen edessä olevalla kultaisella alttarilla liittäisi suitsutus-uhrin kaikkien pyhien rukouksiin. Niin nousi suitsutuksen savu Jumalan eteen yhdessä pyhiltä tulevien rukousten kanssa. (8:3-4)

Suitsutus kuvaa rukousten nousemista Jumalan eteen. Myös Ilmestysmajassa oli suitsutusalttari. Sydämen rukoukset ovat aitoa suitsuketta. Jumalan mielenmukaiset rukoukset talletetaan ja ne tulevat Jumalan eteen täytäntöönpanoa varten, kun aika on kypsä. Jotkut rukoukset saavat välittömän vastauksen, jotkut kuukausien tai muutaman vuoden kuluttua, jotkut vasta satojen tai tuhannen vuoden päästä. Sen sijaan pelkkä suitsukkeiden polttaminen ja astioiden heiluttelu ilman sydämen rukousta on vain muotojumalisuutta, jolla ei ole arvoa.

 

Enkeli otti suitsutusastian, täytti sen alttarin tulella ja sinkosi tulen alas maan päälle, ja ukkonen jylisi, salamat leimusivat ja maa järähteli. (8:5)

Monet rukoilevat oikeudenmukaisuuden toteutumista maan päällä. Kun poliisi, syyttäjät ja tuomarit ovat toisinaan avuttomia tai haluttomia ajamaan oikeutta, Jumala pitää oikeudesta kiinni. Vääryys ja paha tuomitaan. Hyvä saa palkkansa. Voimme muistaa Sodomaa ja Gomorraa. Ne tuhoutuivat tulessa kuvaten myös maailman loppuaikoja. Alttarin tuli kuvastaa Jumalan pyhyyttä ja tuomiota, jotka saavat ajallisen muotonsa maan päällä.

 

ENNEN KUIN SEITSEMÄÄN PASUUNAAN PUHALLETAAN – ON AVATTAVA TOINEN KIRJAKÄÄRÖ JA NÄHTÄVÄ MAAILMANHISTORIAN TOIMIJAT

Tämä uusi, toinen kirjakäärö sisältää tarkempaa kuvausta siitä, mitä tapahtuu sinettien ja pasuunoiden aikakautena.

 

10 LUKU: Enkeli ja kirjakäärö

Sitten näin taas uuden, mahtavan enkelin, joka tuli alas taivaasta. Hänellä oli pukunaan pilvi ja hänen päänsä päällä oli sateenkaari, hänen kasvonsa olivat kuin aurinko ja hänen jalkansa kuin tulipatsaat, ja kädessään hänellä oli pieni avattu kirjakäärö. Hän laski oikean jalkansa meren päälle, vasemman maalle ja huusi kovalla äänellä, niin kuin leijona olisi ärjynyt. Hänen huudettuaan puhui seitsemän ukkosta jylisevällä äänellä. Kun nämä seitsemän ukkosta olivat jylisten puhuneet, minä rupesin kirjoittamaan, mutta silloin kuulin taivaasta äänen, joka sanoi: ”Sulje sinetillä se, mitä seitsemän ukkosta puhuivat, älä kirjoita sitä muistiin.” (10:1-4)

Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia. Mahtavalla enkelillä oli erityisen suuri sanoma. Se, mitä enkeli huusi, ei ole tarkoitettu meille ihmisille ja siksi Johannes ei saanut kirjoittaa sanomaa muistiin.

 

Enkeli, jonka näin seisovan meren ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen nimeensä, joka elää aina ja ikuisesti, hänen, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja kaiken mitä niissä on. Hän vannoi: ”Aika on lopussa. Kun tulee päivä, jolloin seitsemäs enkeli kohottaa torvensa ja puhaltaa, on Jumalan salattu suunnitelma viety päätökseen, sen mukaisesti kuin hän on palvelijoilleen profeetoille ilmoittanut.” (10:5-7)

Ihmiskunta ei usko Luojaansa ja Raamattuun. Moni liberaaliteologi haluaa selittää Sanan ja Jumalan suunnitelmat ja teot tyhjiksi. Kuitenkin enkelin julistus kuuluttaa sen, että Jumalan Sanat ja suunnitelmat täyttyvät täydellisesti. Siksi – kuulkaa ja luottakaa Jumalaan aivan kaikessa!

Aika on lopussa… nykyisellä maailmalla on alkuhetki ja päätöshetki. Päätös on kuitenkin uuden alku. Tuomiot toteutuvat, mutta yhtä lailla Jumalan armolupaukset. Ns. ”Tuomiopäivän kello” on Chicagon yliopistossa sijaitseva symbolinen kellotaulu, jota Bulletin of the Atomic Scientistin johtokunta on ylläpitänyt vuodesta 1947. Kellon aika kuvastaa ihmiskunnalle kohtalokkaan ydinsodan läheisyyttä: kellotaulun viisarit osoittavat jatkuvasti muutamaa minuuttia vaille keskiyötä. Kellon ajassa keskiyö kuvastaa ihmiskunnan tuhoutumista ydinsodan seurauksena.

Todellinen tuomiopäivän kello on taivaissa. Kun hetki lyö, toteutuu tämä: ”Aika on lopussa. Kun tulee päivä, jolloin seitsemäs enkeli kohottaa torvensa ja puhaltaa, on Jumalan salattu suunnitelma viety päätökseen, sen mukaisesti kuin hän on palvelijoilleen profeetoille ilmoittanut.”

 

Ääni, jonka olin taivaasta kuullut, puhui: ”Mene tuon enkelin luo, joka seisoo meren ja maan päällä, ja ota avattu kirjakäärö, joka hänellä on kädessään.” Minä menin enkelin luo ja pyysin häntä antamaan käärön. Hän vastasi: ”Ota ja syö se. Se karvastelee vatsassasi, mutta suussasi se maistuu makealta kuin hunaja.” Minä otin käärön enkelin kädestä ja söin sen. Se maistui suussani makealta kuin hunaja, mutta kun olin sen syönyt, alkoi vatsaani karvastella. (10:8-10)

Uusi kirjakäärö pitää sisällään tarkemman kuvauksen siitä, mitä varsinkin kansoille tulee tapahtumaan. Nämä tapahtumat liittyvät erityisesti 1-5 sinettiin ja 1-6 pasuunaan. Samalla kirjakäärö esittelee meille tarkemmin keskeiset maailmanhistorian loppuaikojen toimijat, joita ovat Kristus, 144 000 pyhää, kaksi profeettaa, Jerusalemin kaupunki ja temppeli, vainotut uskovat, lohikäärme, väärä profeetta, pedon valtakunta, porttokirkko ja joukko enkeleitä.

Kirjakäärön syöminen merkitsee Jumalan Sanan vastaanottamista ja sisäistämistä. Erityisesti Johannekselle se oli profeetallinen merkki ja tehtävä. Meidän tavallistenkin uskovien tulee päivittäin syödä Jumalan Sanaa, sillä se rakentaa henkeämme ja sieluamme ja koituu myös ruumiimme parhaaksi. Profeetallinen sanoma maistui hyvältä, koska se oli Jumalan Sana. Siinä oli armolupauksia. Se myös karvasteli vatsassa, koska sanoma sisälsi suuria ahdistuksia ja tuomioita.

 

Minulle sanottiin: ”Vieläkin sinun tulee ennustaa, miten käy maailman kansoille, maille, kielille ja kuninkaille.” (10:11)

Nämä yksityiskohdat avautuvat uuden kirjakäärön myötä. Johannes otti vastaan sen sanoman ja kirjoitti sen meille tiettäväksi. Niistä seuraavissa opetuksissa.