Mahdollisuus muutokseen

MAHDOLLISUUS MUUTOKSEEN

Suomessa on järjestetty muutamilla suuremmilla paikkakunnilla kristillinen mediakampanja nimeltä ”Mahdollisuus muutokseen”. Kampanja näkyy ja kuuluu radiossa, televisiossa, lehdissä, katukuvassa, bussien kyljissä noin kuukauden ajan. Lisäksi mediakampanjaan liittyy monia erilaisia tilaisuuksia ja kohtaamispaikkoja. Suomessa koetaan monenlaista ahdistusta ja elämän tarkoituksen kadottamista. Puute on pääosin henkistä ja hengellistä, vaikka toki myös aineellistakin puutetta koetaan yhä enemmän.

Mahdollisuus muutokseen on myös lähetystyön ydintä. Maailmassa monet ihmiset elävät aineellisessa ja hengellisessä köyhyydessä, vailla toimeentuloa, koulutusta, terveydenhoitoa, vailla armollisen ja rakastavan Jumalan tuntemista, vailla tulevaisuutta ja toivoa.

Lähetystyössä me kukin olemme omalta osaltamme tuomassa kaivattua toivoa ja tulevaisuutta näille kaikkein köyhimmille – esimerkiksi orpolapsille Etiopiassa ja veljille ja sisarille kristillisissä seurakunnissa. Etiopian kohdalla tämä tarve on tietysti hyvin ilmeinen ja selvä. Onhan Etiopia yksi maailman köyhimmistä maista, aineellisesti. Siellä hyvin monet ovat kuitenkin kristittyjä. He ovat saaneet löytää juuri sen suurimman aarteen Kristuksessa. Köyhyyden keskellä he ovat hengellisesti rikkaita. Silti he tarvitsevat tukea evankeliumin viemisessä koko maahan ja opetustyössä. Erityisesti he tarvitsevat tukea köyhyyden voittamiseen.

Kun me annamme omastamme, pienestä voi tulla suurta. Muutama meidän euromme voi olla päivän tai jopa viikonkin palkka siellä kaukana. Mitä tapahtuukaan kun innostumme antamaan säännöllisesti ja runsain mitoin, sen mukaan, mikä meille on mahdollista!

Pienen pojan eväät – 5 leipää ja 2 kalaa – eivät olleet paljon. Kuitenkin kun hän antoi ne Jeesuksen käsiin, Jeesuksen joka siunasi nämä pienet lahjat, niistä yllättäen riitti tuhansille. Pieni sijoitus, suuri tulos ja siunaus.

Tästä huomaamme, että Jumala on kaikkein paras sijoitusneuvoja. Hän saa aikaan parhaan tuoton. Parhaana sijoitusneuvojana hän kehottaa meitä antamaan rakkauden työhön. Tällöin autettava ihminen saa avun, ja meidän lahjamme kasvaa taivaallista korkoa. Näin me kokoamme aarteita taivaisiin, jossa Jumala antaa meille parhaan siunauksen, armosta. Meidän ei kuitenkaan tule antaa, jotta me itse hyötyisimme, vaan ainoastaan puhtaasta rakkaudesta käsin.

Lähetystyössä tuemme myös kohteita, joissa ei juurikaan ole aineellista köyhyyttä, kuten Japanissa. Yleisesti Japani on vauras maa. Kuitenkin useimmat kristilliseen seurakuntaan kuuluvat ihmiset ovat niitä, jotka ovat pudonneet pois kovasta suorittamisesta ja ovat melko köyhiä. Seurakunnat ovat pieniä ja vain 1 % japanilaisista on kristittyjä. Tämä kertoo siitä, että japanilaiset elävät hengellisessä köyhyydessä, monenlaisen taikauskon ja henkien pelon alla.

Juuri siksi on tärkeää tukea heitä hengellisesti ja siksi on myös tarve rakentaa kirkkoja tuohon maahan, paikkoja, joissa kristityt voivat kokoontua yhteen. Kirkko keskellä kylää tai kaupunkia myös olemassaolollaan julistaa evankeliumia. Sillä on risti sen katolla.

Lähetystyötä ei tarvita vain kaukaisessa Japanissa. Myös täällä Suomessa monet ovat vieraantuneet kristillisestä uskosta. Yhä useammat ovat eronneet kirkosta, yhä useammat ovat vain muodollisesti kirkon jäseniä ilman henkilökohtaista suhdetta Jumalaan. Kirkkoa pidetään vain palvelulaitoksena, josta saa tilata erilaisia toimituksia, häitä, kasteita ja hautajaisia. Syvimmiltään kirkko, kristillinen seurakunta on hengellinen yhteisö, perhe, jossa uskovat ovat veljiä ja sisaria, Taivaan Isän lapsia.

Samaan tahtiin kuin suomalaiset ovat vieraantuneet Jumalasta, samaan tahtiin monenlainen pahoinvointi on lisääntynyt yhteiskunnassamme. Syitä masennukseen on tietysti monia, mutta on silti hämmästyttävää, kuinka vauraassa Suomessa ainakin puoli miljoonaa ihmistä kärsii masennuksesta, eli tarkoituksettomuudesta ja toivottomuudesta.

Evankeliumissa on kuitenkin suurin ja syvin lääke ihmisen ahdistukseen. Evankeliumissa on mahdollisuus muutokseen. Yhteys Jumalaan tuo tietoisuuden ja varmuuden siitä, että

  • olen olemassa Jumalan tahdosta, minut on luotu Jumalan kuvaksi; minä olen arvokas, Jumalan taideteos
  • elämäni ei ole turhaa vaan elämälläni on tarkoitus, jonka Jumala on suunnitellut; voin löytää sen elämällä Jumalan yhteydessä
  • minä saan kaiken anteeksi, elämääni mahtuu monia lankeemuksia, monia vääriä asenteita ja elämäntapoja
  • juuri anteeksiantamus on puhdistava lääke; saan katsoa luottavaisesti eteenpäin
  • minulla on paras mahdollinen tulevaisuus, iankaikkinen elämä; toki joudumme kulkemaan monien ahdistuksenkin läpi, mutta silti, kaikesta huolimatta, Jumala sanoo viimeisen sanan ja se sana on iankaikkinen elämä ja rakkaus hänessä.

Tämän kaiken Jumala antaa meille lahjaksi sen tähden, että Jeesus Kristus on sovittanut syntimme ristillä ja noussut kuolleista. Kristuksessa meille lahjoitetaan elämä ja autuus.

Saamme hiljentyä rukoukseen ja kiittää tästä suurimmasta lahjasta ja pyytää Jumalan siunausta lähetystyölle.

”Taivaallinen Isä, kiitos sinun suunnattomasta armostasi ja rakkaudestasi meitä kohtaan. Kiitos, että sinä itse tulit ihmiseksi keskellemme Jeesuksessa Kristuksessa ja sovitit juuri meidän syntimme. Kiitos, että saamme ottaa vastaan tämän lahjan. Kiitos Jeesus, että sinä olet Vapahtajamme ja Herramme.

Kiitos, että sinulla on syvä elämän tarkoitus jokaiselle meistä. Pyydämme, että saamme elää niin lähellä sinua, että tämä hyvä tahtosi saa toteutua meidän elämässämme. Varjele, että emme kulje sinun ja sinun tahtosi ohi. Anna meidän sydämestämme iloista sinun hyvyydestäsi. Siunaa, hoida, vahvista ja rohkaise meitä kaikkia. Herra sinä tiedät, mitä itse kullekin meistä kuuluu ja mitä syvimmiltään tarvitsemme. Kosketa ja kohtaa meitä Pyhän Henkesi kautta ja voimalla.

Rukoilemme rakkautesi kosketusta lähetystyölle. Siunaa niitä kohteita, lähettejä ja seurakuntia, jotka ovat meidän sydämissämme ja ajatuksissamme. Jää siunaamaan heitä kaikkia ja meitä, Isän ja Pojan ja PH nimeen!

Aamen”