Jeesus kristillisen palvelun mallina

KRISTILLINEN PALVELU JA ARMOLAHJAT: Kristus – palvelutyön malli

 

Kristuksen kautta tunnemme Jumalan ja pelastumme

Jumalan Poika tuli ihmiseksi, jotta hän 1) ilmoittaisi täydellisesti Jumalan ja 2) pelastaisi ihmisen ja luomakunnan turmeluksesta. Hän on hyvä sanoma, evankeliumi. Jeesus Kristus rakensi elämänyhteyden Jumalan ja ihmisen välille, sillä hän on täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen. Hänessä ilmenee Jumalan persoona, luonne ja kyvyt. Kristuksessa, Jumalan Pojassa ovat läsnä Isä ja Pyhä Henki. Inhimillisyytensä puolesta Kristus on kaikkea sitä mitä ihminen on, mutta ilman synnillisyyttä. Jumala tuli rajalliseksi ihmiseksi, säilytti jumaluutensa, mutta luopui sen näkyvästä kirkkaudesta ja voimasta (Joh 1:1,14; Fil 2:5-11; 2 Kor 5:19-21). Jumalana ja ihmisenä Jeesus on ainoa yhdysside Jumalan ja ihmisten välillä (1 Tim 2:5).

Miten Jeesus Kristus suhtautui ihmiseen ja miten hän toimi, kertoo välittömästi Jumalan tavasta suhtautua ihmisiin. Jeesuksen toimintaa ohjasivat täydellinen rakkaus ja pyhyys, sekä Jumalan luomis-, pelastus- ja pyhitystarkoitus. Kohdatessaan ihmisiä Jeesus rakasti ja kunnioitti heitä. Pyhyydessään hän ei osallistunut ihmisten synnillisyyteen, mutta rakkaudessaan lähestyi ja kohtasi heitä saattaakseen heidät osalliseksi elämästä, rakkaudesta ja pyhyydestä.

 

Kristuksen kautta saamme parhaan mallin palvelutyölle

Kristittyinä olemme Kristuksen seuraajia. Itseasiassa hän haluaa tehdä rakastavaa työtään meissä ja meidän kauttamme. Hän on meidän uskovien ja seurakunnan johtaja ja työnantaja. Jotta palvelutyömme olisi aidosti kristillistä, on välttämätöntä noudattaa Jeesuksen näyttämää mallia. Seuraavassa on muutamia keskeisiä Jeesuksen palvelutyössä ilmenneitä periaatteita.

 

Kunnioitus

Jeesus osoitti rakkaudellista kunnioitusta eikä pakottanut ihmisiä. Hän tarjoutui auttamaan, mutta odotti suostumusta. Hän ei nöyryyttänyt apua tarvitsevaa ihmistä vaan kohteli täyden ihmisarvon mukaisesti. Jeesus ei käyttänyt fyysistä voimaa, huutanut tai manipuloinut.

Sana

Hän puhui opetuksen sanoja ja käytti Sanaa välineenään ihmeissä ja tunnusteoissa. Sana lausuttiin vain kerran ilman taianomaista hokemista tai hehkutusta. Voima ilmeni itse Sanassa. Jeesus toimi jatkuvasti ihmisen parhaaksi synnyttäen uskoa, opettaen oikeaa elämää, eheyttäen ja parantaen.

Ihmeiden tarkoitus

Ihmeet ja tunnusteot tähtäsivät uskon syntymiseen, ihmisten hoitamiseen ja suojelemiseen. Ihmeet ja tunnusteot korottivat Kristusta, joka kirkasti Jumalaa. Jeesus käytti jumalallista voimaa ja kykyään Isän tahdon mukaisesti. Hän ei alistunut ihmisten manipuloitavaksi heidän itsekkäiden päämäärien toteuttamiseksi. Jeesus ei suostunut leipäkuninkaaksi, poliittiseksi kuninkaaksi eikä show-mieheksi (Joh 6:14-15). Hän ehdottomasti kieltäytyi kaikesta sellaisesta. Jeesus kielsi ihmeiden painottamisen ja toisinaan jopa niistä kertomisen (Matt 8:4). Hän kätkeytyi kansanjoukoilta, joilla oli vääriä motiiveja hänen suhteensa. Jeesus teki merkittävimmät ihmeet vain opetuslasten ja pienen ihmisjoukon keskellä ajaen yleisön pois (Matt 9:23-25).

Rauhallisuus

Jeesus ei manipuloinut ihmisiä vaan opetti rauhallisesti, johdonmukaisesti ja taidokkaasti. Ääntä hän käytti kuulijamäärän ja luonnonolosuhteiden mukaan. Jeesus ei ollut mikrofoni-leijona. Hän ei ollut aggressiivinen huutaja eikä riitelijä (Matt 12:19). Hän ei ylivirittänyt kuulijoitaan; he joutuivat usein epämiellyttävän ahtaalle Sanan koskettaessa omiatuntoja. Yksikään Jeesuksen kohtaama ihminen ei kaatunut, tärissyt, väännellyt tai muutoinkaan käyttäytynyt omalaatuisesti, ellei kyseessä ollut riivattu (Mark 9:25-27). Kouristukset olivat pahan hengen aiheuttamia niiden paetessa orjuuttamastaan ihmisestä. Kaikki Jeesuksen kohtaamat ihmiset säilyttivät tietoisuuden ja hallinnan omasta itsestään. Yhtäkään hurmokseen joutunutta ei mainita. Jeesus itse ei ollut kertaakaan hurmoksessa eikä käyttäytynyt oudosti, tutissut tai tärissyt toimiessaan Pyhän Hengen voimassa, vaikka hän palveli jatkuvassa Hengen täyteydessä. Jeesuksen toimintaa sävytti rauhallisuus, järjestys, päämäärätietoisuus, rakkaus ja pyhyys.

Vastustajien kohtaaminen

Muutamissa tilanteissa Jeesuksen toiminta oli poikkeuksellista ja lähinnä ne liittyivät vastustajien tai räikeän epäkohdan kohtaamiseen. Jeesus puhdisti temppelin kahdesti voimalla ja pyhällä vihalla (Luuk 19:45-46; Joh 2:13-21). Häntä vangitsemaan tullut sotajoukko kaatui, kun hän ilmaisi itsensä sanomalla ”Minä olen” (Joh 18:1-6). Jeesus nuhteli kovin sanoin fariseuksia, jotka sitkeästi vastustivat hänen pelastavaa työtään (Matt 23:13-36). Nuhtelun päämääränä oli herättää totuuteen ja armoon. Myöhemmin Jeesus pysäytti ilmestyksessä Saulus Tarsolaisen, joka vainosi seurakuntaa – hänestä tuli Paavali (Apt 9:1-5). Apostoli Johannes kaatui kasvoilleen nähdessään Jeesuksen jumalallisen hahmon Patmos-saarella, jolloin hän sai ihmiskunnan historian merkittävimmän näyn, Ilmestyskirjan (Ilm 1:17). Kokemukset olivat kertaluontoisia, ainutlaatuisia ja tärkeään tilanteeseen liittyviä. Pääasiassa Jeesus ojensi vastustajia opetuksen sanalla.

Palvelu ja uurastus

Jeesus oli palvelija, vaikka oli Herra Jumala. Hän pesi opetuslasten jalat, mikä oli orjan ja palvelijan tehtävä (Joh 13:1-17). Hän auttoi ja ohjasi ihmisiä kaikella hyvällä. Hän käveli pitkiä matkoja, uurasti pitkään, kärsi ja kohtasi kaikki apua pyytävät henkilökohtaisesti. Vaikka hän oli itse Herra Jumala, hän ei istunut valtaistuimella, kantotuolissa, kultavaunuissa tai edes hevosen selässä.

Tuloksellisuus

Jeesuksen toiminta kosketti ja vaikutti; toiset uskoivat ja toiset vastustivat häntä. Kukin ihme ja tunnusteko oli reaalinen, todellinen ja selvästi todennettavissa. Sairas parani kokonaan, kuollut heräsi eloon, myrsky tyyntyi, ruoka moninkertaistui ja riivattu vapautui. Ne vain tapahtuivat eikä kukaan voinut niitä kiistää. Ne eivät jääneet ihmeiden kokeneiden uskon varaan eivätkä ne peruuntuneet. Ne eivät jääneet vaikutelmiksi. Toisinaan Jeesus vaati parantumisen todentamista ulkopuolisten toimesta (Matt 8:4).

Armon mukaisesti

Jeesuksen toiminta perustui jatkuvasti Jumalan armoon. Yhdenkään ihmisen ei pitänyt suorittaa mitään vastapalvelusta tai maksua. Edes kiitosta ei pyydetty, vaikka sellainen varmasti oli aina paikallaan. Jeesus ei pyytänyt ihmisten palvontaa vaan halusi ohjata heidät oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa ja rakkaudelliseen elämään.

Ristillä

Vain yhden kerran Jeesus suostui asettumaan ihmisten päiden yläpuolelle – ristille, jossa hän oli ruoskittuna, alastomana, häväistynä, syytettynä jumalanpilkasta ja kansanvillitsemisestä esivaltaa vastaan, mutta silti täydellisen syyttömänä, väärin tuomittuna. Tämä ei kuitenkaan ollut olennaisinta ristinkärsimyksessä ja -kuolemassa vaan ratkaisevaa oli, että hän otti päälleen koko ihmiskunnan, sen koko historian ja sen kaikkien ihmisten syntisyyden ja synnit. Niistä hän kärsi täyden rangaistuksen, ikuisen helvetin ja eron Jumalasta, meidän puolestamme. Viaton Luoja ristinpuulla syntisen luodun – sinun ja minun puolesta.

Ristillä ilmestyi täydellinen rakkaus ja pyhyys. Siinä oli täydellinen nöyryys ja kuuliaisuus. Siinä oli täydellinen hyvyys. Siinä oli maailmankaikkeuden suurin voima, joka toi pelastuksen ihmiselle ja lunastuksen luomakunnalle. Tämä on täydellinen vastakohta syntisen ihmisen ja saatanan ihanteille ja toiminnalle.

Hengen voimassa

Jeesuksen persoona ja palvelutyö olivat täynnä Jumalan Hengen läsnäoloa ja vaikutusta. Jeesus Kristus ilmensi koko jumaluuden luonteen ja toiminnan – Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Jeesuksen vaikutus ei rajautunut vain muutamaan vuoteen 2000 vuotta sitten. Sama Kristus elää ja vaikuttaa tänä päivänä kaikissa uskovissa ja jokaisessa kristillisessä seurakunnassa. Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti (Hepr 13:8). Hän vuodatti saman Hengen omilleen ja seurakunnalle.

Jumalan Henki on muuttumaton persoona ominaisuuksiltaan ja teoissaan. Jumalan toiminta jatkuu nyt seurakunta-aikana (ensimmäisestä helluntaista alkaen) Hengen kautta samalla tavalla kuin Herramme palvelutyössä evankeliumien valossa. Kristus ja Jumalan Henki eivät muuttuneet helluntain tapahtumissa. Eräs vakava ja vaarallinen virhe on erottaa evankeliumien ja Apostolien tekojen antamat mallit toisistaan väittäen, että Henki toimii nyt eri tavoin kuin Kristuksen palvelutyössä – se olisi suora oven avaus epäraittiille ja jopa demoniselle toiminnalle.

Täydellinen malli

Niin kuin Kristus palveli Hengen täyteydessä, niin seurakunnan ja uskovien tulee palvella saman täydellisen mallin ohjaamana. Vain ihmisen syntisyys tuo vajavuutta ja vääristymiä kristilliseen palvelutyöhön. On välttämätöntä katsoa Kristukseen, Hengen täyteyteen hänessä ja rakkaudelliseen, pyhään ja ihmisiä kunnioittavaan palvelutyöhön.

Jeesus sanoo: ”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.” (Matt 11:28-29).

Jeesus on kanssamme

Jeesus antaa meille parhaan mallin kristilliseen palvelutyöhön. Ja mikä parasta: hän on kanssamme ja yhä tekee työtään meissä ja meidän välityksellä. Koska olemme vajavaisia ja syntisiä, Jeesuksen armo kuuluu meillekin. Juuri tällaisina kuin olemme, saamme olla Jumalan käytössä. Jumalan armo kantaa meitä päivästä päivään.