3) Kosmologia

EVOLUUTIO vs. LUOMINEN

 

(3) Kosmologia – aitoa tiedettä vai huuhaata?

Jatkamme pohdintaa kosmologian näkökulmasta. Sen perusteoriana on alkuräjähdysteoria (Big Bang). Siinä oletetaan, että maailmankaikkeus on ollut ensin tiivistyneenä äärimmäisen pienenä pisteenä. Sitten, jostain syystä, se on alkanut laajentua räjähdysmäisen nopeasti. Teorian mukaan tämä tapahtui 14 miljardia vuotta sitten. Sen mukaan maailmankaikkeus laajenee yhä. Teoriaa pidetään ehdottomana totuutena, vaikka siinä on suuria ongelmia.

Kosmologia ei ole varsinaista tiedettä, koska se käsittelee kertaluonteista tapahtumaa hyvin kauan aikaa sitten, mutta jota ei voi enää nähdä, havainnoida eikä toistaa. Ainoastaan sen jälkiä voidaan havainnoida, mutta ei itse tapahtumaa, jonka pitäisi olla hyvinkin erityislaatuinen ja nykytilasta poikkeava (tyhjästä tai hyvin pienestä syntyy jotain huikealla voimalla ja nopeudella…).

Tämä tarkoittaa sitä, että tieteellä eli ihmisellä ei ole todellisia välineitä tutkia alkuperäistä tapahtumaa. Sen tarkastelu on hyvin spekulatiivista. Nykytodellisuudessa ei ole mitään vastaavaa, mikä antaisi valoa ja ymmärrystä alkuperäiselle, täydellisen ainutlaatuiselle, poikkeavalle tapahtumalle. On ymmärrettävä, että alkuräjähdysteoria on pelkkä olettama, inhimillinen arvaus.

Haaste evoluutiouskovaiselle: Selitä tieteellisesti, todistettavasti, loogisesti ja ymmärrettävästi, miten tyhjästä voi syntyä mitään? Selitä yhtä pätevästi, miten materia oli tiivistyneenä pieneksi pisteeksi ja miten ja miksi se alkoi yhtäkkiä laajeta valtavalla nopeudella? Miksi materia ei enää laajene? Mitkä ovat alkuräjähdysteorian vääjäämättömät, selkeät, kumoamattomat todisteet?

Evoluutioteoria ja alkuräjähdysteoria kuuluvat kiinteästi yhteen. Molempia selitetään puhtaasti uskonvaraisesti. Hämäyksen vuoksi tapahtumille annetaan aikaa satoja miljoonia, jopa miljardeja vuosia. Annetaan ymmärtää, että noin pitkänä ajanjaksona voi tapahtua mitä tahansa. Mutta tosiasiassa ajalla on negatiivinen vaikutus. Ajan myötä kaikki rapautuu ja kulkee kohti tuhoa ja kuolemaa. Aika ei luo mitään.

Esimerkki: Luoko räjähdys uutta, ihmeellistä, tarkasti järjestäytynyttä elämää? Räjähdyksellä on hajottava, repivä, tuhoava vaikutus. Kokeile dynamiittia. Entä atomipommi? Entä Big Bang?

 

Alkuräjähdysteorian vakavat ongelmat:

Maailmankaikkeudessa on havaittu kaikkialla tasainen, samansuuruinen kosminen taustasäteily. Suuri ongelma tiedemiehille on sen selittäminen, miksi se on niin tasainen. Säteilyn pitäisi olla voimakkainta keskellä ja matalinta reunoilla. Alkuräjähdysteoria ei vastaa todellisuutta.

Tälle on keksitty uusi selitys, ns. inflaatioteoria, jonka mukaan maailmankaikkeus laajeni hetkellisesti paljon valoakin nopeammin mutta sitten sen laajenemisen nopeus laski taas ”tavanomaiselle” tasolle. Tämä on puhtaasti uusi, keinotekoinen arvaus. Ei ole mitään tieteellistä selitystä sille, miksi laajeneminen olisi yhtäkkiä kiihtynyt ja sitten taas hiljentynyt.

Juuri tässä olemme ongelman tärkeässä ytimessä. Ihminen keksii mielikuvituksessaan selityksiä, jotka ovat todellisuudessa mahdottomia ja vastoin luonnonlakeja. Juuri tätä on ateistinen evoluutiouskovaisuus. Mielikuvituksellista, todellisuudessa toimimatonta teoriaa paikataan toisella yhtä mielikuvituksellisella, toimimattomalla teorialla!

  • Mielikuvitus ei ole tiedettä. Lapsillakin on vilkas mielikuvitus. Kun he puhuvat satuhahmoista ja leikeistä, emme väitä sitä tieteeksi. Evoluutiousko on aikuisten mielikuvitusleikkiä – ei vakavaa tiedettä.
  • Rikkinäistä autoa ei saa ehjäksi laittamalla siihen toisen rikkinäisen osan.

Tunnettu maailmankaikkeus, sen rakenne ja liike eivät vastaa alkuräjähdysteorian mallinnusta. On erilaisia näkemyksiä siitäkin, laajeneeko maailmankaikkeus vai ei. Miten äärimmäisen pieni ihminen voisi sellaisen varmuudella todeta? Optinen mittaus on hyvin rajallista.

Teorian valossa on oletettu, että avaruuden kappale tai kvasaari, joka edustaa korkeaa punasiirtymää on paljon kauempana kuin matalan punasiirtymän kohde. Punasiirtymäolettamalla on arvioitu avaruuden mittasuhteita. Todellisuudessa on havaittu, että näitä erilaisia punasiirtymäkohteita onkin sekaisin ja usein toisiinsa kytkeytyneitä. Eli samassa järjestelmässä on niitä molempia, korkean ja matalan punasiirtymän kohteita lähekkäin ja ristikkäin.

Tiedemiesten arvioiden mukaan tunnettu maailmankaikkeuden materia ei riitä alkuunkaan siihen, että nykyinen maailmankaikkeuden rakenne pysyisi koossa – alkuräjähdysteorian ja siihen liittyvien teesien mukaan. Siksi on hiljattain keksitty jälleen uusi olettama, jolla paikataan perusteorian mahdottomuutta.

Uuden olettaman mukaan tunnettu, näkyvä materia on vain 4 % koko maailmankaikkeuden todellisesta kokonaismateriasta. Loput 96 % ovat ns. pimeää materiaa ja pimeää energiaa. Niistä ei kuitenkaan tiedetä yhtään mitään.

Nyt siis väitetään, että tunnemme maailmankaikkeudesta korkeintaan 4 % ja loput 96 % on täysin tuntematonta. Samalla ihminen on syvästi varma, että alkuräjähdysteoria on ehdottoman paikkansa pitävä ja perusteltu. Tässä on syvä ristiriita. Ei maailmankaikkeuden syntyä, rakennetta ja toimintaa voi perustella pelkän 4 % perusteella, kun loput 96 % olisi täysin tuntematonta todellisuutta. Sellainen olisi hyvin absurdia. Edessämme on uusi mielikuvituksen tuote, joka itse asiassa kumoaa alkuperäisen mallinnuksen täydellisesti.

Esimerkki: Ajattele, että haluat vastuulliseen tehtävään kirurgiksi. Osaat kuitenkin vain 4 % kirurgin tehtävistä. 96 % leikkauksista pistelet menemään puhtaasti arvaten, pussipimeässä. Tieteenharjoittamisen pitäisi olla yhtä vakavaa kuin kirurgin työ – ainakin, kun jotakin väitetään varmaksi. Tieteen perusteorioilla on suuri vaikutus kaikkeen tieteen tekemiseen, sen tuloksiin ja sovelluksiin. Tämä koskettaa koko ihmiskuntaa. Valelääkärit ja valetutkijat ovat vaarallisia!

Kaiken lisäksi ihminen ei tiedä mitään syytä sillekään, miksi maailmankaikkeus alkaisi laajeta räjähdyksenomaisesti. Sen sijaan tunnemme kappaleiden massan vetovoiman, joka toimii päinvastaiseen suuntaan. Se vetää massaa puoleensa ja pitää ne toisissaan tiiviisti kiinni.

Alkuräjähdysteoriaa pidetään niin heikkona, että noin 100 (ei-kristittyä) tiedemiestä kirjoitti julkisen vetoomuksen, että asiasta voitaisiin käydä aitoa tieteellistä keskustelua ja etsiä toimivampia teorioita.