Kristityn parantuminen – vieläkö Jumala parantaa?

KRISTITYN PARANTUMINEN – Vieläkö Jumala parantaa ihmisiä?

 

Aiheemme johtaa kysymään, mikä on terveyden, sairauden ja kuoleman merkitys meille. Terveys on kallis asia, mutta usein me emme huomaa olla siitä kiitollisia. Vasta kun sairaus muodossa tai toisessa kohtaa meitä, huomaamme terveyden arvon.

 

 

JEESUS, SEURAKUNTA JA ME

 Jeesus Kristus paransi paljon ihmisiä Jumalan voimalla. Hänestä kerrotaan näin:

Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Hänen maineensa levisi sieltä koko Syyriaan. Hänen luokseen tuotiin kaikki erilaisista taudeista kärsivät ihmiset – niin pahojen henkien vaivaamat kuin kuunvaihetautiset ja halvaantuneetkin – ja hän paransi heidät. Hänen perässään kulki suuri joukko ihmisiä. (Matt 4:23-25)

 

Jeesus valtuutti seuraajansa jatkamaan evankeliumin julistamista, palvelemista ja mm. sairaiden parantamista. Tämä on annettu kristillisen seurakunnan tehtäväksi kautta aikojen:

Jeesus sanoi opetuslapsille: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat.” (Mark 16:15-18,20)

 

Oma kokemukseni

Kun puolestani on rukoiltu tai olen itse rukoillut, olen saanut parantua yhdessä hetkessä yli neljä kuukautta jatkuneesta sydänlihaksen tulehduksesta, voimakkaasta eläinallergiasta ja muutamasta pienemmästä vaivasta. Jotkut parantumiset ovat tapahtuneet pitemmän ajan kuluessa. Lisäksi olen saanut rukoilla ystävieni puolesta, jolloin monet ovat kokeneet parantumista tai vapautumista. Voimakkain kokemus oli tilanne, jossa kovassa kuumeessa ja vatsataudissa ollut henkilö parani niin, että hän hypähti ylös sairasvuoteelta ja sanoi: Kuinka ihmeessä oloni voi muuttua näin! Kuume hävisi ja hän käveli suoraan jääkaapille syömään. Rukoilin hiljaa hänen puolestaan eikä hän edes tiennyt, että rukoilin. Tilanteessa näin näyn Jeesuksesta, joka laski kätensä hänen päänsä päälle. Samalla on todettava, että kaikki eivät ole parantuneet ja eräs vakavasti sairas läheinen kuoli nuorena, vaikka hänen puolesta rukoiltiin todella paljon.

 

SAIRAUKSIEN SYITÄ

Geneettiset muutokset
Sairaudet liittyvät usein ihmisen geneettisiin muutoksiin, ns. geenivirheisiin. Ihmisillä tunnetaan noin 6000 erilaista sairautta. Ihmisen perimä heikkenee sukupolvien myötä ja geenimuutokset lisääntyvät. Tietyt muutokset aiheuttavat toimintahäiriöitä ja sairauksia.  Geenivirheiden myötä sairauksien määrä kasvaa ja ihmisen maksimielinikä lyhenee.

 

Luominen ja syntiinlankeemus
Ihmisen perimän heikkeneminen sopii täydellisesti yhteen Raamatun ilmoituksen kanssa. Jumala loi ihmisen kuvakseen ja täydelliseksi. Ihmisen perimä oli virheetön. Hän ei sairastanut eikä kuollut. Mutta sitten tapahtui jotain dramaattista: syntiinlankeemus. Tästä Jumala varoitti ihmistä:

”mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinun pitää kuolemalla kuoleman” (1 Mooseksen kirja 2:17). Mutta ihminen söi ja kuoli – ensin hengellisesti (ero Jumalasta) ja myöhemmin ruumiillisesti (ero ajallisesta elämästä): ”Maasta sinä olet ja maaksi sinun pitää jälleen tuleman” (1 Mooseksen kirja 3:19). Samalla koko luomakunta koki kirouksen: ”Kirottu olkoon maa sinun tähtesi… orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle” (3:17-18).

 

Ympäristön muutokset
Syntiinlankeemuksen myötä ihminen menetti Jumalan antaman täydellisyyden, terveyden ja kuolemattomuuden. Hän perimänsä alkoi rapistua. Samalla ihmisen ympäristö alkoi muuttua epäedulliseksi. Maasta tuli todella kirottu. Syntisenä ihminen alkoi tuhota elämän edellytyksiä ympäriltään – itsekkyydellä, ahneudella, riistolla, sodilla, jne. Paratiisi katosi: ihminen ja maailma muuttuivat. Nyt me elämme kuoleman varjon laaksossa.

 

Sairauden perimmäinen syy ja muut syyt

Kaiken sairauden ja kärsimyksen perimmäisenä syynä on syntiinlankeemus, ihmisen luopumus Jumalasta, elämän lähteestä. Mutta kun ihminen sairastuu, usein on vaikeaa osoittaa sairastumisen välitöntä syytä. Toisinaan me koemme sairauden keskellä syyllisyyttä tai kohtaamme syytöksiä. Vaikea sairaus voidaan kokea rangaistuksena jostakin pahasta teosta. Me voimme ajatella itsestämme näin tai toiset voivat ajatella sillä tavoin sairaasta ihmisestä.

Useimmiten on täysin väärin tehdä tällaisia johtopäätöksiä ja syyllistää sairaita. Me emme tiedä tarpeeksi ihmisten ja sairauksien taustoja. Ainoastaan joskus voimme nähdä, kuinka esimerkiksi alkoholismi, tupakointi tai huumeet sairastuttavat ihmisen. Varsinkin Jeesus opetti, että sairasta ihmistä ei tule syyllistää. Välitön sairastuminen ei johtunut pahoista teoista. Oli myös tapauksia, joissa Jeesus julisti sairaalle syntien anteeksiantamuksen ja varoitti jatkamasta syntistä elämää, ettei kävisi vielä pahemmin. Joskus ihminen voi sairastuttaa itsensä väärän elämäntavan myötä.

Sairauksia me voimme osittain välttää ja lievittää terveellisillä elämäntavoilla. Mutta tosiasia on, että me kaikki sairastumme ja lopulta kuolemme – fyysisesti, ruumiillisesti, ellei Jeesus palaa sitä ennen. Sairauden keskellä me tietysti toivomme parantumista ja usein näin käykin. Toisinaan joudumme kantamaan jotakin vaivaa tai sairautta koko elämämme ajan.

 

 

SAIRAUDEN SIUNAUKSET

Kun sairaus kohtaa meitä, olennaista on asenteemme. Mikäli osaamme nähdä sairauden keskellä jotain hyvää, jaksamme paljon paremmin ja meillä on toivoa. Mikäli taas suhtaudumme sairauteen pelkästään pahana asiana, siitä tulee paljon raskaampaa ja saatamme menettää kokonaan elämänhalumme.

 

Mitä hyvää sairaudessa voi olla? Miten sen kanssa voi elää?

1) Ensinnäkin sairaus muistuttaa terveyden tärkeydestä. On tärkeää olla kiitollinen terveydestä. Kiitollinen ihminen on onnellinen ihminen. Aina joku paikka on terve.
2) Sairaus pysäyttää miettimään elämää syvemmin. Ihminen on usein vauhtisokea. Hän saattaa tavoitella asioita, jotka sittenkään eivät ole niin tärkeitä. Ihminen saattaa polttaa itseään loppuun. Sairaus voi parhaimmillaan johtaa elämän arvojen muuttumiseen ja sen kautta elämän laadun paranemiseen. Jumala voi kasvattaa meidän luonnettamme.
3) Sairauden kohdatessa ihminen muistaa kuolevaisuutensa. Hän on saattanut paeta Jumalaa tai olla välinpitämätön. Ihminen ei voi todella elää, ellei hän tiedä alkuperäänsä, elämänsä tarkoitusta ja päämääräänsä. Elämä ei ole pelkkää työtä tai viihdettä. Elämällä on syvempi sisältö ja tarkoitus. Lopulta sen voi löytää vain Jumalan yhteydessä. Kuolema ja sen uhka on kenties ainoa tehokas keino pysäyttää syntinen ihminen. – – – Ellei Jumala olisi asettanut kuolemaa, ihminen eläisi syntisenä ikuisesti (1 Moos 3:22). Maailma olisi ikuinen helvetti ja tuskan paikka – sotineen, saasteineen, riistoineen jne. Kuolema ja sen uhka pakottaa ihmisen etsimään Jumalaa ja turvautumaan häneen. Kuolema on myös raja meidän itsekkyyden ja pahuuden harjoittamiselle. Se on tuomio, mutta se on myös kutsu Jumalan yhteyteen ja ikuiseen elämään. Elämän tärkein asia on tulla Jumalan yhteyteen ja sairaus voi olla apuna siihen suostumisessa.

 

4) Sairaus voi syventää uskoamme ja juurruttaa meitä todella syvälle ja lujasti Kristus-kallioon ja Jumalan Sanaan. Kun kaikki inhimillinen pettää ja loppuu, on jäljellä Jumala, Kristus ja Sana. Kun ihmisen mahdollisuudet loppuvat, alkaa Jumalan mahdollisuudet. Silloin on turvauduttava Jumalan armoon ja Sanaan ja jäätävä sen varaan. Kun luulemme putoavamme tyhjyyteen ja pimeyteen, me putoammekin Jumalan kämmenelle. Näin sairaus, ahdistukset ja kivut voivat tulla meille siunaukseksi ja elämäksi. Mutta ilman Jumalaa sairaudesta tulee helposti katkeruuden, vihan ja toivottomuuden lähde.

 

5) Sairaus voi valmistaa meitä ymmärtämään ja palvelemaan toisia ihmisiä. (2 Kor 1:3-5). Kun on kokenut sairauden ja ahdistuksen läheltä, tietää miltä se tuntuu. Samalla on saanut oppia näkemään Jumalan huolenpidon ja löytämään lohdutuksen. Vasta silloin ihminen voi todella ymmärtää ja tukea toisia. Itse pelkäsin sairaita ja kuolevia, mutta läheisen rinnalla kulkeminen läpi sairauden ja kuoleman on kääntynyt elämän voimavaraksi.

 

6) On lohdullista tietää, että kuolema ja sairaus ovat olemassa Jumalan päättämänä asiana. Jumala sääti ihmiselle kuoleman synnin tähden. Kuolema ja sairaudet ovat Jumalan työkaluja. Hänellä on valta niiden ylitse. Me emme lopulta ole sairauden ja kuoleman armoilla vaan Jumalan, joka rakastaa meitä.
7) On lohdullista tietää, että Jumala voi parantaa meidät. Jumala voi käyttää siinä lääketiedettä, elimistömme puolustusmekanismeja tai se voi tapahtua suoranaisen ihmeen kautta. Usein se on näiden yhteisvaikutusta. Jeesus on ylilääkärimme, jolla on monia työtovereita ja lääkkeitä.

 

8) On lohdullista muistaa, että Jumala on kanssamme, kun sitä pyydämme. Me emme ole yksin vaan Taivaallinen Isä on kanssamme Henkensä kautta. Se tuo sisäistä rauhaa ja levollisuutta. Hän kantaa: Poikana, tyttäreni, Minä olen kantanut sinua niin, että vain sinun kengän kärkesi ovat ottaneet maahan!

 

TUNTEIDEN VAI JUMALAN SANAN VARASSA?

Toisinaan, vaikka turvaudumme Jumalaan ja rukoilemme häntä, emme koe Jumalan läsnäoloa. Voimme kokea, että sairaus ja kärsimys on pelkkää kipua, pimeyttä ja luopumisen tuskaa. Silloin tarvitsemme erityisesti Jumalan Sanan rohkaisua:

  • ”Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani” (Psalmi 23:4)
  • ”Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus, vaino tai nälkä, kuolema tai elämä, enkelit tai henkivallat – Ei mikään nykyinen tai tuleva voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room 8:35-39)

Viime kädessä usko ei ole tunnetta vaan Jumalaan kohti suuntautumista, häneen turvautumista, luottamista ja hänen varaansa jättäytymistä Jumalan ehdottomien lupausten mukaisesti.

 

KATSO RISTILLE!

Kun vaikeimman tuskan keskellä kysyt: Jumala, missä on sinun rakkautesi minua kohtaan? Etkö sinä välitä? Etkö sinä rakasta? Oletko sinä hylännyt minut? – katso silloin ristille! Ristillä näet Jumalan suurimman, syvimmän ja ikuisen rakkauden sinua kohtaan. Ristillä on sinun Luojasi, joka tuli ihmiseksi ja joka kärsi iankaikkisen rangaistuksen puolestasi ja lunasti sinulle ikuisen elämän. Ristillä Luojasi kantoi syntisi, rangaistuksesi ja lopulta myös sairautesi. Mitä enempää voisit Luojaltasi pyytää? Olet ikuisessa turvassa ja rakkauden sylissä. Hän parantaa sinut, kun on aika.

 

VÄÄRÄT PARANTAJAT

Sairauksilla ja kuolemalla on oma hyvä tarkoituksensa Jumalan käsissä. Tärkeintä ei ole parantuminen ajallisesta sairaudesta fyysisesti, vaan parantuminen synnin tuomasta itsekkyydestä ja pimeydestä – ja iankaikkisen elämän saaminen Kristuksen kautta.

 

Keinolla millä hyvänsä
Mutta silti monille ihmisille pikainen paraneminen sairaudesta – keinolla, millä hyvänsä – on se tärkein asia. Täällä Suomessa ihminen menee sairastuttuaan ensin lääkäriin ja saa lääkkeitä tai joutuu leikkaukseen. Jos sairaus on todella vakava tai muuten pysyvää laatua, ihminen kääntyy erilaisten parantajien puoleen. On kansanparantajia, kuppausta, itämaisia terapioita, energiahoitoja, reikiparantajia ja henkiparantajia. Naisten lehdet ovat niitä täynnä.

Niinpä ihminen sitten käy jonkinlaisen parantajan vastaanotolla. Hän maksaa siitä kymmeniä tai satoja euroja per käynti. Usein ihmisestä tulee riippuvainen hoidosta ja hän joutuu jatkamaan sitä pitkään. Ensin oireet helpottuvat, mutta myöhemmin ne tulevat pahempana. Samalla ihminen ahdistuu sisäisesti, nukkuu huonosti ja näkee painajaisia. Monet kiinnostuvat voimakkaasti itämaisesta uskonnollisuudesta, paranormaaleista ilmiöistä, okkultismista ja ajautuvat niihin entistä syvemmin.

Jos joku vaatii sinulta rahaa rukouksesta tai muusta yliluonnollisesta avusta, älä maksa äläkä usko. Jeesus sanoi: ”Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa!” (Matt 10:8). Ja jos joku parantaja opettaa sinua vastoin Raamattua, älä usko äläkä turvaudu häneen.

 

Kallis hinta, jopa ikuinen kadotus
Mitä ihmiselle todella tapahtuu, kun hän käy parantajalla? On ymmärrettävä, että parantumisen lähteitä on useita: Jumala, lääketiede, ihmisen oma puolustusjärjestelmä ja viimeisenä pimeyden henkivallat. Yliluonnollinen maailma on todellinen, mutta se koostuu kahdesta osapuolesta: valosta ja pimeydestä, Jumalasta ja saatanasta.

Miksi paha parantaisi ihmisen? Vastaus löytyy, kun kysymme: mikä on pahan perimmäinen päämäärä? Se on ihmisen vieroittaminen pois Jumalan yhteydestä.  Jos vain Jumala parantaisi, kaikki ihmiset menisivät Jumalan luo. Mutta kun saatanakin ”parantaa” – jossain määrin – ihmisellä on vaihtoehto. Parane ja jatka syntistä elämääsi, unohda Jumala. Ei saatana tule ihmisen luo sarvet päässä, pimeyden ruhtinaana vaan valkoisissa vaatteissa, parantajana, auttajana, mutta kuitenkin eksyttäjänä. Lue 2 Kor 11:14-15. Tämän tiedän myös omasta kokemuksestani.

Paha tarjoaa palveluksiaan, mutta ei ilmaiseksi. Hinta on kova: ikuisen elämän menettäminen ja pimeyden palveleminen. Moni sanoo ”ei sillä ole väliä miten paranen, kunhan paranen”. Mutta Jeesus sanoo: ”Mitä se hyödyttäisi, vaikka voittaisit koko maailman omaksesi, mutta saisit sielullesi vahingon? Millä sinä voit ostaa sielusi vapaaksi?” (Matt 16:26). Mitä se hyödyttää, että paranet hetkeksi, mutta hylkäät Jumalan, menet kadotukseen ja menetät kaiken lopullisesti?

 

Jeesus vapauttaa pimeyden orjuudesta

Itämaiset uskonnot ja okkultismi ovat henkivaltojen palvontaa ja vihollisuutta Jumalaa vastaan. Me emme voi palvella kahta herraa – kumman sinä valitset? Turvautuminen pimeyteen sitoo ihmisen ja lopulta tuhoaa hänet. Vain Jeesus voi vapauttaa. Vain Jeesus voi sulkea oven pimeyteen, jonka olemme avanneet. Me voimme avata, mutta emme sulkea. Jos sinä olet ollut osallinen johonkin tällaiseen, tunnusta se syntinä, pyydä anteeksiantamusta ja turvaa Kristukseen, niin vapaudut.

 

TURVALLINEN LÄÄKETIEDE

 Lääketiede perustuu Jumalan luomistekoon ja ihmiselle annetun järjen käyttöön. Se on yleensä turvallista ja hyvää. Uskova ihminen saa käydä lääkärissä ja käyttää lääkkeitä. Se on Jumalan hyvää lahjaa. Joissakin äärikristillisissä muodoissa tämä saatetaan leimata epäuskoksi, mutta Raamatun pohjalta se ei ole sitä. Toki lääketiedekin on vajavaista. Se antaa hetkellistä apua, mutta Jumala antaa ikuisen avun, parantumisen ja pelastuksen.

Ja vaikka kokisimme ihmeparanemisen, lääkärin tulee varmistaa se ennen kuin jätämme lääkkeet pois. Tämä oli Jeesuksenkin opetus: parantuneen piti näyttää itsensä papeille, jotka toimittivat lääkärinkin tehtävää. Heidän piti todeta sairaus (spitaali) ja parantuminen ja julistaa sitten terveeksi. Lue Matt 8:1-4. Meidän aikana tämä tarkoittaa: mene lääkäriin ja anna lääkärin varmistaa, että olet todella parantunut. Jos parantuminen on todellista, se kestää lääketieteellisen tutkimuksen ja arvion. Kun Jumala todella parantaa, se ei ole mitään huuhaata.

 

PÄÄSÄÄNTÖ JA POIKKEUS

Tärkeää on muistaa, että ihme on aina poikkeus Jumalan luomista luonnonlaeista. Ihme on poikkeus pääsäännöstä. Pääsääntö on, että me emme parane ihmeiden kautta. Me sairastumme ja lopulta kuolemme – se on pääsääntö. Joskus, jostakin Jumalan hyväksi näkemästä syystä, Jumala parantaa joitakin ihmisiä ihmeen avulla. Joskus, äärimmäisen harvoin hän herättää jopa kuolleita.

Ihminen eikä mikään seurakunta voi luvata varmaksi, että juuri sinä paranet. Se on Jumalan salaisuus. Ihminen ei voi määrätä Jumalaa eikä pakottaa häntä parantamaan – edes uskon voimalla. Aito usko on luottamusta siihen, että Jumala voi parantaa. Usko on sen pyytämistä, että Jumala parantaisi. Ja usko on siihen luottamista, että Jumala tekee asiassa juuri minulle parhaan ratkaisun – joko parantaa tai on parantamatta.

Raamattu ei lupaa meille helppoa elämää tässä ajassa, mutta se lupaa meille Jumalan läsnäolon, rauhan ja ikuisen elämän. Jumala ei ole pika-automaatti tai naruilla vedettävä sätkynukke vaan kaikkitietävä, rakastava Isä. Minä en siis voi luvata, että sinä paranet sairaudesta, mutta voin kertoa sinulle evankeliumin Jumalan armosta ja rakkaudesta Kristuksessa Jeesuksessa. Voin rukoilla puolestasi ja lisäksi kutsua sinua lähemmäs Taivaallista Isää. Minä en voi parantaa sinua, vaikka minulla olisi parantamisen armolahja, josta Raamattu puhuu. Yksin Jumala parantaa.

 

IHMINEN PYYTÄÄ JA JUMALA PÄÄTTÄÄ

Päätösvalta pysyy Jumalalla eikä se siirry ihmiselle. Ihminen ei voi päättää toisen ihmisen parantumisesta – jopa elämästä ja kuolemasta. Tämä valta kuuluu yksin Jumalalle. Me parantaisimme kaikki, mutta Jumala näkee paremmaksi, että me emme aina parane.

Raamattu kyllä puhuu Jumalan antamista armolahjoista. Parantamisen armolahjat (monikko) ovat niistä yksi ryhmä. Seurakunta on Kristuksen ruumis maan päällä ja siinä nämä lahjat ja tehtävät on jaettu sen jäsenien kesken. Näin seurakunta yhdessä voi palvella Kristuksen tavoin. Parantamisen armolahjoista katso ”Kristillinen palvelu ja armolahjat” / Erityiset palvelulahjat.

Sairaiden puolesta rukoilu ei ole työntekijöiden tai armolahjalla varustettujen yksinoikeus vaan jokaisella on oikeus (ja velvollisuus) rukoilla sairaan puolesta – riippumatta siitä onko erityistä armolahjaa vai ei. Jumala kuulee jokaisen rukouksen. Raamattu kehottaa rukoilemaan.

Sairaan puolesta rukoileminen on hyvin henkilökohtainen ja hienovarainen asia – se ei koskaan ole näytös, jossa osoitetaan omaa suurta uskoa ja voimaa. Rukous on yksinkertaista, nöyrää, Jumalaa ja ihmistä kunnioittavaa – ilman manipulointia tai temppuja, erikoisia liikkeitä. Samalla Raamattu kehottaa meitä käymään sairaiden luona ja huolehtimaan heistä.

 

JUMALA RAKASTAA JOKAISTA YHTÄ PALJON

Ja jos kävisi niin, että Jumala ei parannakaan, saamme silti luottaa häneen kaikessa. Hän rakastaa yhtä paljon ihmistä, joka ei parane, kuin sitä ihmistä, joka paranee. Jumala osoittaa rakkautensa vain eri tavoin – toiselle parantamalla, toiselle huolenpitona ja lohduttavana läsnäolona, kolmannelle kantamalla ikuiseen kotiin ja täydellisyyteen. Lopulta kyse on vain aikataulusta.

Vaikka me kaikki joudumme kohtaamaan fyysisen kuoleman (ellei Jeesus palaa sitä ennen noutamaan kansaansa), saamme olla turvallisissa käsissä. Jeesus sanoo: ”Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän. Minä olin kuollut (ristillä), mutta nyt minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet” (Ilmestyskirja 1:17-18). Näin kuolema ja ylösnousemus on ovi taivaaseen, Isän luokse: 2 Kor 5:1-8 ja Joh 14:1-7.

 

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Alussa kysyimme: vieläkö Jumala parantaa? Kyllä! Jumala parantaa – täällä ajassa monta kertaa ja monella eri tavalla – mutta kerran täydellisesti ja lopullisesti ylösnousemuksessa: Ilm 21:3-5.

Jumala parantaa ja pelastaa, mutta sen hinta on kova, Jumalalle. Meille se on ilmainen rakkauden lahja. Kun Jumala antaa meille elämän, eheytymisen ja paranemisen, sen perustana on aina syntien sovitus – synnin, joka on kaiken sairauden ja kärsimyksen ja kuoleman alkulähde. Jumala tuli ihmiseksi ja sovitti meidät ristillä Kristuksessa Jeesuksessa. Lue kuvaus kärsivästä Jumalan Karitsasta Jesajan kirjan 53:1,3-5. Jumala rakastaa sinua, parantaa sinut synnistä, kuolemasta ja pahan vallasta. Kiitä ja iloitse maailmankaikkeuden suurimmasta lahjasta!