Jumalan nimet

JUMALAN NIMET

 

NIMIEN MERKITYS

Sanotaan, että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tämä pätee erityisesti Jumalaan, jota kutsutaan Raamatussa useilla eri nimillä. Meillä Suomessa nimi on usein vain nimi ilman erityistä merkityssisältöä. Nimi saattaa lähinnä viitata vanhempien tai isovanhempien nimeen. Tietyt nimet ovat muodissa tiettyinä aikoina. Aivan uusiakin nimiä keksitään nykyään.

Sen sijaan Lähi-idän ja Afrikan kulttuureissa nimellä on suurempi merkitys. Nimi kuvastaa ihmistä tai esimerkiksi syntymäajankohdan olosuhteita. Nimi on yhtä kuin ihminen. Samalla tavalla Jumalan nimi on koko Jumala persoonana. Hänen nimensä on pyhä. Hänen nimensä väärinkäyttö ja häpäiseminen on itse Jumalan pilkkaamista. Mikäli vannotaan Jumalan nimeen, sillä korostetaan väitteen tai lupauksen ehdotonta luotettavuutta.

Jumalan kohdalla nimet sisältävät usein ilmaisun hänen tietystä ominaispiirteestä. Kukin nimi täydentää kuvaamme Jumalasta. Kukin nimi sopii juuri kyseiseen tilanteeseen, jossa Jumala puhuu tai toimii. Jumalan nimet ovat hyvin tärkeitä, kun haluamme oppia tuntemaan hänet.

 

 

JUMALAN YLEISET NIMET RAAMATUSSA

 

Elohim

”Voima, Suuruus ja suunnattomuus, Kaikkivaltias” (1 Moos 1:1)

Tämä hyvin yleisesti käytetty Jumalan nimi. Se on osuva nimi erityisesti luomisen kohdalla, joka julistaa Jumalan voimaa, kaikkivaltiutta ja äärettömyyttä. Sana on monikkomuotoinen, joka viittaa Jumalan sisäiseen moninaisuuteen. Sana on käännetty suomeksi ”Jumala”.

 

JHWH, Jahveh

”Minä Olen” (1 Moos 2:4)

Tämä on tärkein Jumalan nimistä. Se kertoo, että Jumala on kaiken olemassaolon ikuinen perusta. Jumala on ja siksi mekin olemme olemassa. Tällä nimellä Jumala ilmaisi itsensä mm. Moosekselle palavassa pensaassa (2 Moos 3:14). Ytimekkäästi ja tarkasti nimi on Minä Olen (1992 käännös), vaikka se on käännetty myös ”Minä olen se, joka minä olen” (1933/38 käännös).

Sen oikea lausumismuoto on Jahveh. Etenkin jehovantodistajien käyttämä muoto Jehova perustuu tulkintavirheeseen, koska hepreankielen kirjoitusasussa ei varsinaisesti käytetty vokaaleja.

 

Adonai

”Herrani, Mestarini”

Juutalaiset alkoivat pitää nimeä Jahveh niin pyhänä, ettei sitä saanut lausua. Sen tähden he korvasivat sen nimellä Adonai. Aina kun lukutekstissä tuli vastaan sana Jahveh, he lukivat sen ääneen nimellä Adonai. Tällä he halusivat välttää ”Herran nimen turhaan lausumisen” vaaran. Jumalan tarkoitus ei ollut, että hänen nimeään ei saisi lainkaan lausua. Sen sijaan hän halusi, että hänen nimeään käytetään kunnioittavasti. Sitähän mekin haluamme oman nimemme suhteen.

Adonai-nimi esiintyy aivan aidostikin Raamatussa. Etenkin profeetat puhuivat Jumalasta usein nimellä Adonai. Nimeä on yhdistetty myös niin, että Jumalaa on kutsuttu nimellä Adonai Jahveh.

 

Jahveh Elohim

”Herra Jumala / Herra Kaikkivaltias” (1 Moos 2:4)

Jumalan nimien erilaiset yhdistelmät ovat melko tavanomaisia.

 

El

”Vahva, Kaikkivaltias”

Tätä Jumalan nimeä käytetään erityisesti Psalmeissa ja Jobin kirjassa. Sitä käytti myös Jeesus ristillä Psalmin sanoin: Eeli, Eeli, lama sabaktani! Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit!

 

El Shaddai

”Suvereeni, Valtias” (1 Moos 17:1)

Erityisesti juuri El-nimeen yhdistetään erilaisia attribuutteja, jotka kuvaavat Jumalaa.

 

Eljon

”Korotettu, Korkein Jumala” (Dan 4:31-34)

 

Kadosh

”Pyhä” (Jes 5:19,24)

Jumala on pyhä. Hänessä ei ole mitään pahuutta, vääryyttä eikä saastaisuutta. Hän on kaiken pyhyyden lähde. Jumalaa kutsutaan usein pyhäksi. Se on erittäin tärkeä Jumalan ominaispiirre.

 

Tsur

”Kallio” (5 Moos 32:4)

Jumalasta käytetään monia luonnosta nousevia nimityksiä. Hän on kallio, aurinko, vesi, kilpi jne. Hepreankielisessä runoudessa ja ilmaisuissa ei välttämättä aina käytetä sanaa ”kuin” vaan asia sanotaan suoraan: Jumala on aurinko. Juutalaisuudessa tätä ei millään tavalla sekoiteta panteismiin.

Kaikki nämä vertauskuvalliset ilmaisut kertovat meille Jumalasta tavalla, jonka voimme ymmärtää. Jumala on kallio: hän on elämän pettämätön perusta. Jumala on aurinko: hänen pyhä kirkkautensa on niin suuri, että sitä ei voi katsoa; samalla Jumalan kirkkaus valaisee koko luomakunnan – nyt hengellisesti ja kerran myös näkyvällä tavalla.

 

Alfa ja Omega

”Alku ja loppu, Ensimmäinen ja viimeinen” (Ilm 1:8)

Alfa on kreikankielen aakkosten ensimmäinen kirjain ja Omega viimeinen. Jumala on kaiken alku ja täyttymys. Hän on kaikkea sen väliltäkin.

 

Av, Abba

”Isä” (5 Moos 32:6, Jes 63:16)

Jumala on Isä, joka huolehtii lapsistaan. Hän kasvattaa, varjelee ja ohjaa monella tavalla. Jeesus opetti meitä rukoilemaan Isä (meidän, joka olet taivaissa). Tämä nimi kuvastaa Jumalan ja ihmisen läheistä (perhe)suhdetta. Jumalan lapsina me saamme kunnioittaa häntä ja luottaa hänen rakkauteensa.

 

Jahveh Shalom

”Herra on Rauha” (Tuom 6:24)

Shalom merkitsee kokonaisvaltaista eheyttä, siunausta, onnellisuutta, ajallista ja iankaikkista pelastusta. Jumala on sen lähde.

 

El Roi

”Kaikkitietävä, Herra joka näkee” (1 Moos 16:13)

Jumala tietää meistä kaiken – senkin, mitä emme itse tiedä. Hän näkee huolemme, kaipauksemme, tarpeemme, surumme, ilomme, menneisyytemme, tämän hetken ja tulevaisuuden.

 

Jahveh Rohi

”Herra on minun paimeneni” (Psalmi 23)

Tämä on yksi tunnetuimmista Jumalan kuvauksista. Jumala huolehtii meistä kuin hyvä paimen lampaistaan. Hän kulkee ja johdattaa meitä koko elämänmatkan läpi aurinkoisten ja pilvisten päivien, läpi myrskyjen, vaarojen ja pimeyden. Hän kattaa eteemme virvoittavia keitaita ja lähteitä. Hän vie perille kotiin asti.

 

Jahveh Jireh

”Herra huolehtii” (1 Moos 22:13-14)

Jumalaan voidaan liittää monia erilaisia teonsanoja kuten huolenpidon. Olipa elämässämme mitä tahansa, saamme turvautua Jumalan huolenpitoon.

 

Jahveh Rophe

”Herra on Parantajamme” (2 Moos 15:26)

Koska olemme synnin tähden alttiita sairauden ja kuoleman voimille, tarvitsemme Jumalaa, joka voittaa synnin, kuoleman ja perkeleen vallat.

 

Rakkaus

Jumala on rakkaus. Hän on kaiken aidon rakkauden lähde. Sitä kaipaa jokainen ihminen. Sen voi kohdata ja saada osakseen Jumalan yhteydessä. Jumalan pelastusteko Kristuksessa Jeesuksessa on Jumalan rakkauden syvin ja suurin täyttymys ja osoitus. Luojamme ristillä meidän puolestamme.

 

 

JEESUKSEEN LIITTYVIÄ NIMIÄ RAAMATUSSA

 

Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan Poika on jumaluuden (toinen) persoona. Siksi erilaiset Jeesusta kuvaavat nimet ovat useimmiten Jumalaa ilmentäviä nimiä. Osa nimistä voi liittyä Jeesuksen tehtävään ja ihmisyyteen.

Jeesus = Jeshua / Joshua. Jeesus on Pelastaja, joka vie avaralle paikalle vapauteen.

Immanuel = Jumala on meidän kanssamme. Hän on tullut ihmiseksi.

Herra = Kyrios. Jeesus on Herra. Hän on Jahveh, joka on tullut ihmiseksi, pelastajaksemme.

Kristus = Messias. Jeesus on Vanhassa testamentissa luvattu Pelastaja, joka pelastaa ihmisen Jumalan pelastustekona, Jumalana ja ihmisenä.

Vapahtaja = Jeesus vapahtaa ihmiskunnan sen synneistä ja kaikista synnin seurauksista kuolemasta iankaikkiseen elämään.

Sana = Logos. Jumala on Sana, joka tuli lihaksi, ihmiseksi.

Jumalan Poika = Jumalan kolminaisuuden persoona.

Ihmisen Poika = Luvattu Messias, ihminen.

Hyvä Paimen = Psalmin 23 täyttymys.

Tie, totuus ja elämä = Jeesus on Jumala, joka on elämän perusta ja antaja.

Ylösnousemus ja elämä = Jeesus on kuoleman voittaja ja iankaikkinen elämä.

Elämän leipä = Jeesus täyttää elämän syvimmät tarpeet.

Maailman valo = Jeesus on Jumalan kirkkaus, joka valaisee maailman.

Yksi = Isä ja minä olemme Yksi. Jeesus viittaa tällä juutalaisten uskontunnustukseen ja monoteismiin (5 Moos 6:4-5)

Lisäksi Jeesukseen viittaa Jesajan profetia ”Sillä lapsi on meille syntynyt…” (Jes 9:5). Siinä luvattua Messiasta kutsutaan monilla nimillä, jotka voivat pitää paikkansa vain kolmiykseisessä Jumalassa:

  • Lapsi, poika
  • Herra
  • Ihmeellinen neuvonantaja
  • Väkevä Jumala
  • Iankaikkinen Isä
  • Rauhanruhtinas

Jeesuksesta käytetään monin paikoin Jumalaan viittaavia nimityksiä ja ominaispiirteitä. Hän on kaikkivaltias, kaikkitietävä, muuttumaton, ikuinen, pyhä, vanhurskas, totuus, rakkaus, hyvä, kirkkauden Herra jne.

Jeesus käytti itsestään jopa Jahveh nimeä: Sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne, ellette usko minua siksi, joka Minä Olen. Tämän lausuman jälkeen juutalaiset halusivat välittömästi kivittää Jeesuksen Jumalan pilkasta. Jeesus ei kuitenkaan pilkannut Jumalaa vaan kertoi totuuden.

 

 

PYHÄÄN HENKEEN LIITTYVIÄ NIMIÄ RAAMATUSSA

 

Pyhä Henki on jumaluuden (kolmas) persoona. Siksi kaikki häneen liittyvät nimet kuvaavat Jumalaa.

Henki = Jumala ei ole luotua materiaa. Hän on olemukseltaan Henki. Siksi elämän perusta ja jatkuvuus ei ole materiassa vaan Jumalassa, joka on Henki.

Jumalan Henki = Hän on nimenomaan Jumalan ikuinen Henki, Jumalan olemus. Hän ei ole luotu enkeli tai henkivalta.

Pyhä Henki = Hän on pyhä kuten Jumala on.

Kristuksen Henki = Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen yhteys on erottelematon. Jeesuksen palvelutyö tapahtui Pyhän Hengen voimassa.

Herran Henki = Hän on Jumalan ja Kristuksen Henki, joka hallitsee luotua herraudessa ja kunniassa.

Viisauden ja ymmärryksen Henki = Hän on kaiken viisauden ja ymmärtämisen lähde.

Neuvon ja voiman Henki = Hän on oikeanlaisen elämän ja siinä tarvittavan voiman lähde.

Totuuden Henki = Jumala on totuus ja sen lähde. Siksi maailmassa on ikuinen perusta totuudelle.

Rakkauden Henki = Jumala on rakkaus ja Henki tuo tämän rakkauden sydämiimme.

Rohkeuden Henki = Jumala antaa rohkeuden elää hänen tahtonsa mukaisesti ja täyttää annetut tehtävät vastustuksesta ja vaaroista huolimatta.

Toinen Puolustaja = Ensimmäinen Puolustaja on Jeesus Kristus, joka syntiemme sovittajana puolustaa meitä. Pyhä Henki on toinen Puolustajamme, joka on kanssamme.

Lohdutuksen Henki = Jumala lohduttaa meitä kyynelten ja pettymysten keskellä Henkensä kautta.

Uskon Henki = Jumala itse synnyttää aidon kristillisen, elävän uskon sydämiimme läsnäolonsa, Sanansa ja armovälineittensä kautta Pyhässä Hengessä.

 

 

YHTEENVETOA

 

Raamattu on täynnä Jumalan nimiä. Edellä näitä nimiä ei ole lueteltu kattavasti eikä tyhjentävästi. Jumala on ääretön olento ja siksi hänen kuvaamiseen tarvitaan monia eri nimiä. Kukin nimi ilmentää aidosti sitä, mitä Jumala on. Eri elämäntilanteissa tarvitsemme Jumalalta erilaista apua ja turvaa. Jumala ei koskaan lopu kesken. Hänestä riittää meille kaikille, kaikkiin elämäntilanteisiin ja vaiheisiin. Jumala kohtaa meidät tahtonsa, viisautensa ja rakkautensa mukaisesti – ei meidän kaikkien mielitekojen mukaan.