Ilm 13,17: Kolme petoa ja portto

ILMESTYSKIRJA: Kolme petoa ja portto (13,17 luvut)

 

Ilmestyskirjassa päästään aihealueelle, jonka monet mieltävät sen keskeiseksi sanomaksi: pedon valtakunta, antikristus, pedon merkki, porttokirkko ja niihin liittyvät yksityiskohtaiset tapahtumat. Käsitys on kylläkin väärä. Ilmestyskirjan pääsanoma on Jumalasta, joka hallitsee kaikkea ja joka haluaa pelastaa ihmisen Karitsan, Kristuksen kautta. Vaikka maailma pimenee ja siinä tapahtuu kauheuksia, Jumala sanoo viimeisen sanan, joka on elämä. Ahdistusten keskellä on suunnaton toivo, johon kristityt ovat voineet tarttua läpi vuosisatojen ja vuosituhansien.

Toinen väärä tulkinta Ilmestyskirjan osalta on sen kuvausten mitätöiminen. Pedot ovat vain pelottelua tai korkeintaan kuvausta hyvyyden ja pahuuden välisestä taistelusta jossakin kaukaisessa sfäärissä tai syvällä ihmismielen sopukoissa. Historia todistaa muuta: pahuus on ottanut usein aivan järkyttäviä konkreettisia muotoja ihmisten ja yhteiskuntien elämässä. Todellisia petoja on ollut liian monta eikä loppua näy. On palattava siihen, että Raamattu on rajun ja karun konkreettinen ja realistinen kirja. Samalla kun se piirtää todellisuutemme näkyväksi mustilla väreillä, samalla kaiken pimeyden leikkaa kirkas Jumalan valo, joka näyttää tien kotiin. Jokainen aika on nähnyt omassa ajassaan Ilmestyskirjan kuvausten toteutumia.

 

 

PETO ILMESTYY VALTAKUNNAN JA KAHDEN PERSOONAN VÄLITYKSELLÄ

Ilmestyskirjan peto ilmestyy 1) valtakuntana, 2) vääränä profeettana ja 3) antikristuksena. Sen taustavoimana on lohikäärme, saatana.

 

13 LUKU: Pedon valtakunta ja kaksi petoa

Pedon valtakunnan täyttymys aikojen lopulla:
Minä näin, kuinka merestä nousi peto. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä, ja kaikissa 10 sarvessa oli kruunu ja jokaiseen päähän oli kirjoitettu herjaava nimi. Peto, jonka näin, muistutti leopardia, mutta sillä oli jalat kuin karhulla ja sen kita oli kuin leijonan kita. Lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Minä näin, että yksi pedon päistä oli saanut surmaniskun mutta haava oli parantunut. Koko maailma ihmetteli petoa ja lähti seuraamaan sitä, ja kaikki kumarsivat lohikäärmettä, joka oli antanut pedolle sellaisen vallan. He kumarsivat myös petoa ja sanoivat: — Kuka on pedon vertainen, kuka pystyy taistelemaan sitä vastaan?

Pedon valtakunnan johtaja: Antikristus
Pedolle annettiin suu, joka herjaa ja puhuu suuria sanoja, ja se sai tämän vallan 42 kk ajaksi. Niin se avasi suunsa ja alkoi herjata Jumalaa. Se herjasi hänen nimeään ja hänen asuinsijaansa ja niitä, jotka asuvat taivaassa. Sille annettiin lupa käydä taisteluun pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja niin sen valtaan annettiin kaikki heimot, kansat, kielet ja maat. Kaikki maan asukkaat kumartavat sitä — kaikki ne, joiden nimi ei maailman luomisesta alkaen ole ollut kirjoitettuna teurastetun Karitsan elämänkirjaan.

Uskovien osa tänä aikana:
Jolla on korvat, se kuulkoon: — Kenen osana on vankeus, se joutuu vankeuteen, kenen osana on kaatua miekkaan, se kaatuu miekkaan. Nyt kysytään pyhiltä kestävyyttä ja uskoa.

Antikristuksen edelläkävijä: Väärä profeetta:
Sitten näin, kuinka toinen peto nousi maan uumenista. Sillä oli kaksi sarvea, kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. Se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa ja panee maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava oli parantunut. Se tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden.

Antikristuksen palvonta:
Niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat, niin että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, jota on isketty miekalla mutta joka on vironnut henkiin. Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen, niin että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa.

Pedon merkki:
Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on ihmisen luku, ja se luku on 666. (13:1-18)

 

Hyvyyden ja pahuuden valtakuntia

Jumala loi maailman ja asetti ihmisen sen hallitsijaksi. Tarkoitus oli, että ihminen hallitsisi sitä yhdessä Jumalan kanssa ja hänen edustajana, rakastaen ja suojaten. Kun ihminen luopui Jumalasta, hän alkoi seurata saatanaa. Sielunvihollinen tarvitsee aina todellisen valtapiirin ja valtakunnan, jota hallita. Kun Jumalan hallintavalta perustuu hyvyyteen, totuuteen, rakkauteen, oikeudenmukaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen, saatanan valta perustuu valheeseen, itsekkyyteen, pahuuteen ja pakkoon. Maailmassa käydään taistelua näiden kahden hallitsijan ja valtakunnan välillä. Jumala voittaisi heti ja suvereenisti, mikäli hän käyttäisi pakkovaltaa. Jumala antaa ihmiselle mahdollisuuden herätä huomaamaan Jumalan rakkaus ja hyvyys.

Historian saatossa on eletty parempia ja huonompia aikoja. On koettu Jumalan rakkauden voimaa ja hyvän rakentamista. Kun ihminen on kyllästynyt Jumalan hyvyyteen ja Sanaan, yhteiskunnat ovat alkaneet rappeutua ja muuttua pahoiksi. Pedon valtakuntia on noussut alistamaan, riistämään, tappamaan ja tuhoamaan kansoja. Pedon valtakunnan taustalla ja vaikuttajana on saatana, lohikäärme. Lohikäärme on itse henkivalta ja peto on näkyvä valtakunta, jota ihmiset rakentavat henkivallan ohjauksen ja innoituksen mukaisesti.

 

Seitsemän päätä ja kymmenen sarvea

Pedolla on seitsemän päätä eli seitsemän merkittävää historiallista ilmenemismuotoa. Ne ovat: Egypti, Assyria, Babylon, Persia, Aleksanteri Suuren Kreikka, Vanha-Rooma ja Uusi-Rooma. (Tässä olen laskenut Vanhan ja Uuden Rooman kahdeksi erilliseksi pääksi – mutta jos kyseessä on yksi sama pää, silloin on lisättävä suurvaltojen listaan vielä yksi, esim. Kiina.

Kymmenen sarvea tarkoittavat kymmentä erityistä voimahahmoa ja hallitsijaa (kruunut), jotka toimivat näissä valtakunnissa. Erityisesti lopunajallisessa pedon valtakunnassa on 10 keskeistä valtiota, joita edustavat niiden päämiehet.

Yksi päistä oli saanut surmaniskun mutta kuitenkin parantunut. Tämä voi viitata Rooman valtakunnan tuhoon ja uudelleen heräämiseen (Israelin tavoin). Mahdollista on myös, että Antikristus joutuu aidon tai lavastetun murhayrityksen kohteeksi, mutta selviytyy siitä ihmeenomaisesti. Kenties hänet todetaan jo kuolleeksi, mutta sitten hän ”herääkin” yllättäen. Näin saatana jäljittelee Kristusta, joka kuoli ristillä, mutta nousi ylös kuolleista. Tällaisia päämiesten murhayrityksiä tunnetaan historiassa moniakin.

 

Onko pedon valtakunta lopunaikoina EU?

Suurin osa konservatiivisista raamatunselittäjistä ajattelee näin. Sille on monia perusteita:

 • Rooma hallitsi maailmaa Kristuksen ensimmäisessä tulemuksessa ja se on vallassa jälleen, kun Kristus saapuu toisen kerran.
 • Vastaavasti Israel on herännyt uudelleen henkiin ja hyvin samanaikaisesti, vuonna 1948.
 • EU käy läpi samankaltaista prosessia kuin muinainen Rooma: tasavaltaisesta ja hyvin byrokraattisesta järjestelmästä tiukaksi diktatuuriksi, jota keisari hallitsi jumalana.
 • EU tullee muotoutumaan monitasoiseksi niin, että sen ”kovassa ytimessä” on lopulta 10 valtiota, jotka johtavat laajaa liittoumaa.
 • EU:lle on nyt hiljattain luotu johtavat ”presidentin” ja ”ulkoministerin” virat,
 • EU on nyt byrokraattinen ja melko heikko. Se on vakavissa kriisissä talouden, pakolaisten, poliittisen ja sotilaallisen vaikutusvallan suhteen. Mahdollisesti se ajautuu yhä syvempään kriisiin, jossa sillä on vain kaksi vaihtoehtoa – hajoaminen tai järjestäytyminen erittäin tiiviiksi liittovaltioksi vahvan johtajan alaisuuteen.
 • EU:lla on läheinen yhteys paaviin, joka on todennäköinen tuleva ”väärä profeetta”,
 • EU on hiljalleen ottanut vahvempaa roolia Lähi-idän kysymyksissä.

Vaihtoehtoisesti pedon valtakunta voi olla USA, koska sillä olisi paras potentiaali tällä hetkellä. Usan presidentti on maailman vaikutusvaltaisin henkilö. Kaikki tämä on Ilmestyskirjan pohdintaa oman aikamme valossa. Vasta lopullinen täyttymys paljastaa, mikä pedon valtakunta oikeasti on.

Ainakaan vielä EU ei ole pedon valtakunta. Pahan valtakunta ei tule hetkessä vaan se on pitkällinen prosessi. EU:ssakin tällainen prosessi on käynnissä. Eurooppalaiset ovat pitkältä luopuneet kristillisestä uskosta ja se myötä kristinusko on marginalisoitumassa virallisestikin. Kristilliset symbolit kuten risti on jopa paikoin kielletty. Maailmankatsomuksena on humanismi.

 

Uskovien vaikutus ja toiminta

Kun kristityt ovat hiljaa, pedon valtakunta tulee nopeammin. Kristillisellä kirkolla on Pyhän Hengen ja Sanan voimassa mahdollisuus estää pedon nousu. Kun luopumus syvenee, kristillisyyden vaikutus heikkenee. Paavali kirjoitti tästä: ”Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan vain poistuu tieltä se, joka on sitä vielä pidättämässä” (2 Tess 2:7). Mikäli seurakunta otetaan taivaisiin tai Pyhä Henki väistyy yhteiskunnan yltä, se avaisi tien pedon suurelle vallalle.

Mutta nyt meidän on pyrittävä aktiivisesti toimimaan ”suolana ja valona”, jotta EU ja Suomi eivät mädäntyisi. Paavalikin käytti hyväkseen Rooman kansalaisoikeuksia. EU on vielä mahdollisuus viedä evankeliumia eurooppalaisille. Jonain päivänä tuo mahdollisuus päättyy. Tehkäämme työtä, kun on vielä päivä, sillä kun pimeys valtaa maan, kukaan ei voi enää tehdä Herran työtä.

 

Pedon tienraivaajana toimii ”toinen peto maan uumenista” eli VÄÄRÄ PROFEETTA

Kristuksen edellä kävijänä oli Johannes Kastaja. Antikristuksen edellä kävijä on mahdollisesti tulevan ajan paavi, joka näytti karitsalle ja sillä oli kaksi sarvea, mutta se puhui kuin lohikäärme.

Luterilaisittain paavi on vieras, mutta maailmanlaajuisesti hän on ylivertaisesti tunnetuin uskonnollinen superstar ja vaikuttaja. Katolisia on yli miljardi ja paavi on kunnioitettu hahmo kautta maailman. Paavia pidetään jopa ”Kristuksen sijaisensa maan päällä” kuten hänen korkea, valkoinen päähine (Mitra) osoittaa. Kuitenkin monet paavit ovat taistelleet evankeliumia ja Raamattua vastaan ja nostaneet perinnäissäännöt niiden ohi. Paavi johtaa kansaa rukoilemaan Neitsyt Mariaa, mikä on epäjumalanpalvelusta. Luther piti paaveja aikansa antikristuksina ja taisteli heitä vastaan. Näin sanotaan mm. luterilaisissa tunnustuskirjoissa, joita meidän pitäisi seurata kirkkolakimme mukaisesti!

Paavi ja paavius on luonnollisin henkilö ja sopivin instituutio tulevalle väärälle profeetalle. Monet pitävät paavia ehdottomana uskonnollisena auktoriteettina. Kun hän kehottaa kansoja kumartamaan Antikristusta ja – huom – jopa ottamaan pedon merkin, kansat tekevät sokeasti juuri niin. Maan uumenista tarkoittaa, että väärä profeetta nousee uskonnollisesta maailmasta. Hän on nimenomaan uskontojen edustaja. Meri tarkoittaa pakanuutta ja pakanakansoja.

Väärä profeetta saa jopa tulen lankeamaan taivaasta – onko kyse laseraseesta, jota käytetään kansojen eksyttämiseksi? Tällaisia laser-satelliitteja on jo kehitteillä. Vai onko kyse demonisesta voimasta? Väärä profeetta tekee muitakin ihmeitä. Saatanalla on voimaa, vaikka useimmiten se luo pelkästään pettäviä illuusioita. Yliluonnolliset teot ja ihmeet eivät koskaan sellaisenaan todista, että kyseessä olisi Jumalan voima! Jumalan vaikuttamien ihmeiden ja tunnustekojen päämäärä on herättää uskoa Jumalaan ja hänen Sanaansa – ei ajallisiin ihmisiin ja ”superevankelistoihin”. Ylikarismaattisuudessa luovutaan terveestä uskosta ja Jumalan Sanasta, jolloin tie voi avautua jopa demonisiin henkivaltoihin. Saatana pukeutuu valkeuden enkeliksi. Lue 2 Kor 11 luku, 2 Tess 2:9-12 sekä Matt 7:15-23.

Väärä profeetta johtanee lopunajallista porttokirkkoa, joka kuvataan 17 ja 18 luvuissa. Sen runkona lienee katolinen kirkko, koska se on paavin alaisuudessa ja se on valtavan suuri. Katolisia on yli miljardi. Se haluaa ottaa ”pelastavien siipiensä suojaan” muutkin kristilliset kirkkokunnat, kunhan ne vain kumartavat paavia. Katolinen kirkko ja sen kumppanit on hyvin luonnollinen ja realistinen instituutio lopunajan porttokirkoksi. Se on kunnostautunut historian saatossa monta kertaa inkvisitioissa, uskovien vainoissa, poliittisessa valtataistelussa ja ihmisten orjuuttamisessa. Tämäkään ei olisi mitään uutta auringon alla – Saarnaajan kirjan sanoin.

 

Pedon suu on ANTIKRISTUS

Jumala ja saatana toimivat epäsuorasti eivätkä paljasta kasvojaan näkyvästi. Jumala ilmestyi Kristuksessa Jeesuksessa; saatana ilmestyy Antikristuksessa. Jokaisen valtakunnan ja diktatuurin johtajana on henkilö. Heitä ovat olleet monet faaraot, keisarit ja presidentit. Diktaattoreista mainittakoon seuraavat:

 

Maailman pelastaja…

Antikristus on todellinen henkilö. Hän herjaa Jumalaa ja taivaan pyhiä sekä vainoaa kristittyjä ja juutalaisia. Sana anti- tarkoittaa 1) vastavoimaa ja 2) toisen asemassa / sijassa olevaa. Antikristus vastustaa Kristusta ja Jumalaa, sekä asettuu hänen sijaansa. Antikristus voi olla suuri humanisti, joka julistaa: Ihminen on jumala. Ihminen on kaiken mitta. Ihmisen järki päättää, mikä on oikein ja väärin. Kaikki on ihmistä varten. Uskonnot tuovat vain riitaa, sotaa ja laiskuutta. Ihmisen on otettava todellinen vastuu käsiinsä maapallon kohtalosta. Me voimme pelastaa itse itsemme!

Uudessa testamentissa Antikristus tunnetaan monilla nimillä: väärä messias, hävityksen kauhistus, toinen Kristus (Joh 5:43, 2 Kor 11:4) ja laittomuuden ihminen. Lue myös 2 Kor 11:13-15.

 

Kristittyjen vaino

Jotta kristityt tulisivat koko maailman vihaamaksi kuten Jeesus ennusti, kristittyjen maine on tuhottava. Rooman valtakunnassa kristittyjä syytettiin kannibaaleiksi ja Rooman kaupungin tuhopolttajiksi. Myöhemmin historiassa juutalaisista tehtiin syntipukkeja lähes kaikkeen, mm. ruttoon. Uskovat ajetaan valtakirkoissa marginaaliin ja maan alle. Heistä levitetään valheita median täydellä voimalla. Kun jotain kerrotaan tv:ssä tai netissä, sitä pidetään totena. Koska uskovat eivät voi ottaa pedon merkkiä, heidät leimataan rikollisiksi ja yhteiskunnan perivihollisiksi, terroristeiksi. Tämä on todennäköisin ja helpoin tapa tehdä kristityistä rikollisia. Antikristus saa näennäisen syyn vainota ja tappaa kristittyjä. Tämä on marttyyrien aikaa.

 

Suvereeni, hetkellinen valta

Antikristuksella on suvereeni valta yli maailman. Antikristus on suosittu, vaikutusvaltainen ja hän luo maailmanlaajuisen järjestelmän, johon tulevat hetkellisesti mukaan kaikki maailman maat. Hän luo uuden maailmanlaajuisen kauppa-alueen ja turvallisuusyhteiskunnan, jonka jäseneksi pääsevät kaikki ”pedon merkin” ottaneet. Hän julistaa uuden maailmanjärjestyksen alkaneeksi. Antikristus on nimenomaan poliittinen, ideologinen, taloudellinen ja sotilaallinenkin johtaja. Uskonnollisen vallan hän ottaa vasta myöhemmin julistaessaan itsensä jumalaksi.

Antikristuksen valta diktaattorina kestää 42 kuukautta eli 3,5 vuotta. Suurin paha hallitsee vain lyhyen aikaa (kuten Hitler 7 v). Tätä ennen Antikristus on noussut valkoisen hevosen ratsastajan tavoin suureen suosioon karismaattisena innoittajana ja puhujana. Hän on Danielin kirjan pieni sarvi, joka kukistaa kolme kuningasta ennen kuin saa suvereenin vallan (Dan 7:7-8,20-21). Varsin pian muut suurvallat kääntyvät Antikristusta vastaan. Googin sodan luoma valtatyhjiö ja Lähi-idän öljykentät nostavat ”Idän kuninkaat” Antikristusta vastaan Harmagedonin sotatantereille. Antikristus kohtaa kiihtyvällä vauhdilla tulevat globaalit ongelmat, kun Jumala vuodattaa vihan maljat maan päälle. Antikristus epäonnistuu täydellisesti, vaikka hänessä on saatanan läsnäolo, voima ja vimma – ja juuri siksi hän epäonnistuu. Ihminen – ilman Jumalaa tuhoutuu. Ihminen – yhdessä Jumalan kanssa pelastuu!

 

Jumalan kolminaisuus vs. saatanallinen kolminaisuus

Jumala on olemuksellisesti yksi kokonaisuus, mutta samalla Hän on Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jumala tulee Pojan persoonan kautta ihmiseksi. Hän on Jeesus Kristus. Saatana ei osaa luoda mitään uutta. Sen tähden se jäljittelee Jumalaa ollakseen itse kuin Jumala ja pettääkseen toiset. Saatana esiintyy kolminaisena Jumalan tavoin:

 • Isä ja Poika ja Pyhä Henki vrt. saatana, antikristus ja väärä profeetta
 • Jumalan valtakunta: valo, hyvyys, rakkaus, armo, turva ja rauha, vapaus, elämä, paratiisi. Vrt. Pedon valtakunta: pimeys, pahuus, itsekkyys ja moraalittomuus, pelko, orjuus, kuolema ja kadotus.

 

PEDON MERKKI JA LUKU

Oman aikamme teknisen kehityksen valossa voimme arvailla, että pedon merkki on mikrosiru, jossa on henkilötiedot ja pankkitilit, ja joka on liittymä antikristilliseen maailmanjärjestykseen. Tuo merkki laitetaan joko otsaan tai oikeaan käteen. Tekniikka on jo olemassa. Pankkikorteissa on mikrosirut ja niille on lukupäätteet. Monissa joukkoliikennevälineissä on jo etälukulaite. Mikrosiru on kaikissa Kennel-liiton rekisterissä olevissa koirissa! Pedon luku on ihmisen luku, henkilötunnus, jollainen meillä jokaisella on. Henkilötunnusta saatetaan kehittää niin, että luodaan yhteinen, maailmanlaaja tunnistamisjärjestelmä. Siinä henkilötunnuksen pohjana saattaa olla tuo 666-tunnus. Sekään ei ole välttämätöntä. Ilmestyskirjan symboliikassa 7 on täydellisyyden luku. Numero 6 on vajavaisen ja epätäydellisen ihmisen luku. Kreikankielessä kullakin kirjaimella on oma lukuarvonsa ja nimille voi laskea numeroarvoja.

Koska Ilmestyskirja puhuu aina konkreettisesta todellisuudesta, mikrosiru on tämän hetken tietämyksen valossa todennäköinen pedon merkin toteutuma. Se perustuu tietotekniikkaan ja langattomaan datasiirtoon. Se on helppo asentaa injektioneulalla ihon alle (kuten koirille). Se on vaikea varastaa ja mikrosirua markkinoidaankin turvallisena sekä parhaana keinona saada rikollisuus ja väärinkäytökset kuriin. Sitä saatetaan käyttää ”terrorismin” vastaisen sodan tehokkaana välineenä. Jokaista merkittyä ihmistä voidaan seurata – kuten jo nyt kaikkia niitä, joilla on älypuhelin. Pedon merkki tekee ihmisistä valvottuja ja kontrolloituja. Heidän sijaintinsa tiedetään metrin tarkkuudella. Voit tutustua RFID-tekniikkaan.

Aluksi mikrosiru tuodaan markkinoille vapaaehtoisena ja hienona mahdollisuutena elää ajan hermolla ja kätevänä tapana käydä kauppaa. Paavi järjestänee siitä suuren mediatapahtuman, kun hän itse ottaa tuon sirun ihonsa alle. Pian siitä tulee kaikille pakollinen. Aiempina vuosisatoina ihmisiä saatettiin polttomerkitä eli stigmatisoida, koska silloin ei ollut nykyaikaista tekniikkaa käytettävissä.

 

Pedon merkki sinetöi kadotukseen

Kristityt eivät voi ottaa pedon merkkiä, koska sen ottaminen merkitsee lopullista ratkaisua Jumalaa vastaan ja ikuiseen kadotukseen joutumista. Ilmestyskirjassa kerrotaan kuinka eräs enkeli julisti koko ihmiskunnalle tämän totuuden (14:9-12): ihminen, joka 1) palvoo ja kumartaa petoa ja 2) ottaa pedon merkin, joutuu kadotukseen (molemmat yhdessä). Jokainen ihminen tekee tuolloin tietoisen ja harkitun ratkaisun sen suhteen, ottaako hän pedon merkin vai ei. Kuunteleeko hän paavia vai Jumalan Sanaa? Jumalan edessä vastuuseen joutuvat vain ne henkilöt, jotka omaavat riittävän kyvyn päättää suhteestaan Jumalaan ja iankaikkisesta elämästään. Jos siru laitetaan väkisin, uhka ei toteudu, mikäli sirusta hankkiutuu eroon.

Mikrosiru sisältää ainesosia, tekniikkaa ja mahdollisesti miniakun, jolloin ihminen voi saada ikäviä oireita, mikäli mikrosiru rikkoutuu. Jotain tällaista tapahtuu, kun ensimmäinen vihan malja vuodatetaan (16:2): ”Silloin tuli pahoja ja tuskallisia paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa”.

 

Entä nykyiset sirulliset kortit?

Niitä ovat sirulliset pankki/kela/bussi yms. kortit ja passit. Ovatko ne pedon merkkejä? Tiettävästi eivät ole, vaikka ovatkin tulevan esiasteita. Niillä meitä ei sidota antikristilliseen järjestelmään eikä meitä pakoteta kumartamaan saatanaa. EU:ssa vallitsee uskonnonvapaus, toistaiseksi. Sirukortit eivät ole korvanneet käteistäkään. Mutta entä 10 vuoden kuluttua?

Entä mitä teet, jos elät aikana, jolloin pedon merkki tulee ajankohtaiseksi? Valitsetko helpon tien etkä halua leimautua rikolliseksi ja terroristiksi? Haluatko syödä vatsasi täyteen ja ostaa tarvittavat lääkkeet? Oletko valmis joutumaan vankilaan tai jopa kuolemaan uskosi tähden?

 

Jolla on korvat, se kuulkoon: — Kenen osana on vankeus, se joutuu vankeuteen, kenen osana on kaatua miekkaan, se kaatuu miekkaan. Nyt kysytään pyhiltä kestävyyttä ja uskoa. Tässä on tarpeen pyhien kestävyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja uskon Jeesukseen! (Ilm 14:12)

Sinun kohdallasi ratkaisevin taistelu käydään sinun sydämessäsi. Kumpi saa hallita sinua: Jumalan rakkaus vai sielunvihollisen pimeys? Ratkaisusi myötä sinut liitetään ja sinetöidään joko ikuiseen elämään Jumalassa tai iankaikkiseen kadotukseen yhdessä sielunvihollisen kanssa.

Miten voimme valmistautua, mikäli nämä tapahtumat alkavat tulla lähelle meitä?

 • Ensisijaista on elää lähellä Herraa – kuten Sana opastaa: meidän tulee pitää kiinni Jumalan käskyistä ja uskosta Jeesukseen. Se on olennaisin tapa selviytyä perille taivaaseen.
 • Toissijaisesti meidän tulisi tehdä järkeviä ajallisia valmisteluja, jotta me, läheisemme ja uskonveljet ja -sisaret selviäisimme ajallisista haasteista. Mikäli meillä ei ole rahaa käytettävissä ja meillä ei ole osaa yhteiskunnassa, meidän tulisi selvitä omillamme. Toisinaan on sanottu, että uskovien tulisi hankkia maatiloja. Meillä tulisi olla vettä, ruokaa, lääkkeitä, lämmitystarpeita jne. Silti olisimme verovelvollisia. Helposti tulkittaisiin, että meillä on salaisia tuloja emmekä maksa asianmukaisia veroja. Melko mahdottomalta tilanne vaikuttaa… Tällaisia valmisteluja olisi tehtävä viimeistään kun pedon merkin käyttöönottoa valmistellaan. On muistettava myös Nooaa, joka rakensi valtavan aluksen vuosia ennen vedenpaisumusta. Hän valmistautui ja selvisi.
 • Silti monet joutuvat vankeuteen ja tulevat surmatuiksi. Mutta uskova on todellisesti vapaa vankilassakin ja kuoltuaan pääsee ikuiseen iloon ja kirkkauteen. Voimme muistaa juutalaisten kohtaloa Hitlerin käsissä. Ensin yleinen mielipide käännettiin heitä vastaan. Sitten alkoi terrori ja juutalaisten merkitseminen ja eristäminen omiin kaupunginosiin. Sieltä heidät vietiin vankileireille ja lopuksi noin 6 miljoonaa tapettiin kaasukammioissa. Tämä on ihmiskunnan todellisuutta ja toimintaa antikristillisessä hengessä.
 • Rukoile johdatusta, keskustele uskovien kanssa, seuraa aikaasi ja ole valveilla. Älä pelkää, sillä Herra on kanssasi!

Maaliskuun lopulla 2009 näin erittäin voimakkaan unen: Olin Suomessa perheeni kanssa. Katsoin kohti lounasta, Länsi-Eurooppaan päin. Koko Eurooppaa peitti äärimmäisen musta ja synkkä myrskypilvi. Sen keskus oli em. lännessä. Sieltä nousi aivan hirvittävä tornado, pyörremyrsky, joka kohosi kymmeniä, ellei satoja kilometrejä korkealle. Katselin sitä toisaalta pelokkaana, toisaalta lumoutuneena. Sanoin itselleni: nyt minäkin näen sen, en olisi uskonut näkeväni sitä, mutta nyt näen. Ymmärsin, että se tarkoitti pedon valtakunnan nousua ja itse antikristusta. Myrsky läheni Suomea. Olin jostain syystä puun alla suojassa perheeni kanssa – joku ehkä oli neuvonut niin. Mutta silloin paikalle tuli (koomista kyllä) kaksi amerikkalaista moottoripyöräpoliisia. He näyttivät heti: menkää taloon suojaan. Luotin heihin ja ajattelin: he kyllä tuntevat tornadot. Menimme taloon ja hirvittävä myrsky iski. Tajusin, että olisimme tuhoutuneet puun alla. Talossa olimme suojassa. Aamulla menin katsomaan, ovatko amerikkalaiset poliisit vielä paikalla. Heidän pyöränsä olivat pihalla, mutta poliisit makasivat talon alakerrassa kasvoillaan kuin kuolleet. Ymmärsin heidän olevan amerikkalaisia Herran profeettoja. He olivat uhranneet itsensä ja olivat ehkä kuolleita, mutta silti turvassa, Herran talossa. Tämä uni oli varmasti yliluonnollinen.

 

PORTTOKIRKKO JA SEN TUOMIO & PETO

17 LUKU: Babylonin tuomio

Porttokirkko ja sen olemus:
Yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli seitsemän maljaa, tuli luokseni ja sanoi: ”Tule, minä näytän sinulle, millainen tuomio annetaan sille suurelle portolle, joka asuu suurten vesien äärellä, sille, jonka kanssa maailman kuninkaat ovat irstailleet ja jonka iljettävästä viinistä maan asukkaat ovat juopuneet.”

Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut autiomaahan. Minä näin naisen, joka istui helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli yltympäri täynnä kirjoitettuja herjaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Naisen puku hohti purppuraisena ja helakanpunaisena, hänen yllään kimalsivat kulta, jalokivet ja helmet, ja kädessään hän piti kultaista maljaa, joka oli täynnä hänen haureutensa iljetystä ja saastaa. Hänen otsassaan oli nimi, jolla on salainen merkitys: ”Suuri Babylon, maailman porttojen ja iljetysten äiti.”

Minä näin, että nainen oli juopunut pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä, ja hämmästyin suuresti hänet nähdessäni. Enkeli sanoi minulle: – – – ”Miksi ihmettelet? Minä paljastan sinulle naisen salaisuuden ja häntä kantavan pedon salaisuuden, tuon, jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea.

Pedon salaisuus ja selitys:
”Peto, jonka näit, on ollut, mutta nyt sitä ei ole. Se tulee vielä nousemaan syvyydestä, mutta lopulta se joutuu tuhon omaksi. Ne maan asukkaat, joiden nimi ei maailman luomisesta alkaen ole ollut kirjoitettuna elämän kirjaan, hämmästyvät pedon nähdessään, sillä vaikka se on ollut ja mennyt, se on vielä tuleva.

”Tässä tarvitaan ymmärrystä ja viisautta. 7 päätä tarkoittaa 7 vuorta, joilla nainen istuu. Myös kuninkaita on 7. Viisi näistä on jo poissa, kuudes on vallassa. Yksi ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, hänen on määrä hallita vain vähän aikaa. Peto itse — se, joka on ollut mutta jota ei enää ole — on kahdeksas kuningas ja samalla yksi noista seitsemästä. Se joutuu tuhon omaksi.

”10 sarvea, jotka näit, tarkoittavat 10 kuningasta, jotka eivät ole vielä nousseet valtaan mutta saavat myöhemmin kuninkuuden yhdessä pedon kanssa, kuitenkin vain hetkeksi aikaa. Yksissä tuumin he antavat valtansa ja voimansa pedon palvelukseen. Nuo kaikki käyvät taisteluun Karitsaa vastaan, mutta Karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen Herra ja kuninkaiden Kuningas. Hänen kanssaan saavat voiton hänen uskollisensa, kaikki kutsutut ja valitut.”

Porton jäsenet ja kohtalo:
Vielä enkeli sanoi: – – – ”Vedet, jotka näit, ne, joiden äärellä portto asuu, ovat kansoja, joukkoja, maita ja kieliä. Näkemäsi 10 sarvea ja peto vihastuvat porttoon ja repivät hänet paljaaksi ja alastomaksi, syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tuhkaksi. Jumala näet panee heidät toimimaan oman suunnitelmansa mukaisesti. Siksi he myös yksissä tuumin antavat kuninkaanvaltansa pedolle siihen saakka kun Jumalan sanat toteutuvat. ”Nainen, jonka näit, on se suuri kaupunki, joka hallitsee maan kaikkia hallitsijoita.” (17:1-18)

 

Jumalan kansan hengellinen luopumus

Portto on tuttu nimitys ja vertauskuva Vanhasta testamentista. Jumala otti Israelin ”vaimokseen” kuten Kristus on ottanut seurakunnan ”morsiamekseen”. Miehen ja naisen välinen avioliitto on syvä kuva Jumalan ja ihmisen välisestä ikuisesta rakkaussuhteesta. Kun Israel kääntyi syvään luopumukseen, Jumala vertasi sitä porttoon, joka makasi vieraiden kanssa. Erityisesti profeetta Hoosean julistus ja elämänkohtalo kuvaavat Israelia porttona. Hoosean piti ottaa itselleen porttovaimo ja rakastaa sitä kaikesta huolimatta. Hoosea kärsi tilanteesta syvästi.

Kristus Jeesus kohtasi luopuneen Israelin, etenkin sen johtajat. He surmasivat Messiaansa. Luopumus oli äärimmäistä. Jumala näki hyväksi luoda seurakunnan ja pyhittää sen kansakseen.

Taistelu luopumusta vastaan on seurakunnankin osa läpi kirkkohistorian. Jumalan Sana varottaa monista harhaopeista. Seurakuntaa vastaan on hyökätty ulkoapäin väkivalloin, mutta myös sisältä käsin. Toisinaan hyökkäykset on torjuttu, mutta toisinaan ei ole valvottu, jolloin monet paikalliset seurakunnat ja kirkkokunnatkin ovat vääristyneet, rappeutuneet ja tuhoutuneet. Ilmestyskirjan seitsemästä seurakunnasta Sardes ja Laodikea olivat käytännössä jo kuolleet vaikka ulkoisesti ne kantoivat kristillistä nimeä. Etenkin Laodikean seurakuntaa, joka oli rikas ja itseriittoinen, on pidetty kuvana lopunajan porttokirkosta. Jeesus seisoi seurakunnan ulkopuolella eikä päässyt sisälle! Sen vastakohtana on Filadelfian seurakunta, joka on pieni, mutta elävä ja Herrassa vahva, koska se tarkoin piti kiinni Jumalan Sanasta.

Suuret kirkkokunnat ovat ajan saatossa vinoutuneet ja pimentyneet. Katolinen kirkko oli jo varhain poliittinen toimija, joka tavoitteli valtaa ja mammonaa. Messut pidettiin latinaksi eikä kukaan niitä ymmärtänyt. Pelastus perustui pyhien ansioihin, aneisiin ja paavillisiin hokkuspokkus temppuihin. Luther ja luterilaiset tunnustuskirjat pitivät paaviutta (ja sen myötä paavia) antikristuksena ja katolista messua ja messu-uhria lohikäärmeen pyrstönä (Lue mm. Augsburgin tunnustuksen puolustus, Schmalkaldenin opinkohdat ja Paavin valta ja johtoasema). Ortodoksisessa kirkossa on samoja piirteitä. Luterilainen kirkko syntyi uskonpuhdistuksen hengessä, mutta sekin on jo vääristymässä liberaaliteologian pauloihin. Meidän tulisi elää jatkuvassa uskonpuhdistuksessa: yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, yksin Raamatun perustuksella.

 

Porttokirkon ominaispiirteitä ovat

 • suuri ulkonainen loisto ja kullan kimallus (kuten Laodikean seurakunta)
 • ulkonainen, muodollinen kristillisyys (kuten Sardeksen seurakunta)
 • hengellinen haureus joka johtaa moraalittomaan elämään arjessa
 • Suuri Babylon = kaikenlaisen epäjumalanpalveluksen, noituuden ja kapinan keskus
 • Äiti-teema mikä viitannee Neitsyt Marian eli ”Jumalan Äidin” keskeisyyteen
 • liittoutuminen maailman kansojen ja uskontojen kanssa (kaikki sopii – paitsi ei Raamattu)
 • yhteistyö pedon valtakunnan kanssa ja toimiminen väärän profeetan alaisuudessa
 • sen pääkaupunkina on seitsemän kukkulan kaupunki eli Rooma ja sen sisällä Vatikaani
 • pedon merkin suosiminen; Antikristuksen kumartaminen; uskovien vaino ja tappaminen
 • saatanan hengessä eläminen

 

Miksi katolinen kirkko olisi porttokirkon perusta?

Se on maailman suurin ja mahtavin uskonnollinen vaikuttaja ja instituutio. Koska väärä profeetta on suurella todennäköisyydellä paavi, katolinen kirkko on ilmiselvä jatkumo. Katolisen kirkon johto, sen monet kardinaalit, piispat ja papit ovat jo nyt turmeltuneita ”petoja”, jotka harjoittavat homoseksuaalisuutta ja insestiä – järjestelmällisesti. Vatikaani on hyvin rikas ja mahtava. Tuskin Kristus sellaista halusi perustaa. Vaikka katolisessa kirkossa on hyviäkin piirteitä ja sen keskuudessa toimii aitoja uskovia, kohti lopullista porttokirkkoa se tulee pimenemään entistä enemmän. Katolisen kirkon suojiin tulevat muutkin kirkkokunnat. Se solminee syviä suhteita muiden uskontojen eliittiin. Uskonpuhdistuksen juhlavuotena Suomen kirkon johto on kieltänyt käyttämästä nimeä uskonpuhdistus, koska se loukkaa katolista kirkkoa!

Lopulta ja yllättäen porttokirkko tuhotaan, kun Antikristus julistaa itsensä jumalaksi. Porttokirkko on saatanalle vain väliaikainen työkalu kohti täydellistä diktatuuria. Nyt Antikristus vaatii itselleen yksinomaista, jumalallista kunnioitusta ja palvontaa. Saatanalle ihmiset ja instituutiot ovat vain välineitä. Kun yksi työkalu on tehnyt tehtävänsä, se tuhotaan. Kymmenen kuningasta ja peto repivät sen ja polttavat tuhkaksi. Kaikki uskonnollisuus – paitsi Antikristuksen palvonta – kielletään. Kaikki kirkot suljetaan tai valjastetaan muuhun käyttöön. Tällainenhan on hyvin tuttua kommunistisissa maissa. Ei mitään uutta auringon alla. Historia toistaa itseään.

 

Apostoli Johannes hämmästyi suuresti katsellessaan porttoa

Miksi? Ihmettelikö hän, mikä tuo portto on? Näkikö hän sen ulkonaisesti kristillisenä, mutta sisäisesti saatanallisena? Entä me? Ihmettelemmekö me sitä, miten on mahdollista, että kristillinen kirkko voi ajautua luopumukseen? Olemmeko vaarassa pensistyä kirkon mukana? Osaammeko tehdä siihen pesäeron ja vaalia uskoa ja kristillistä elämää? Jos kirkon luopumus syvenee, pitäisikö meidän erota kirkosta vai odottaa, että meidät erotetaan sen toiminnasta, vaikka ei välttämättä jäsenyydestä? Jumala tässä johdattakoon.

Olennaista on se, että emme jää yksin vaan löydämme tai rakennamme Jumalan Sanan mukaisia uskovien yhteisöjä. Siksi kaikenlaiset koti- ja pienpiirit ovat tärkeitä. Niissä voi säilyä aito kristillinen usko ja elämä kirkon luopumuksesta huolimatta. Samalla tarvitaan yhteisiä kokoontumisia, jumalanpalveluksia. Voimme olla kirkon piirissä niin kauan kuin seurakunnissa pidetään kiinni evankeliumista ja Jumalan Sanasta. Varokaamme yleishumaania ja yleisuskonnollisia jaarituksia ja liberaaliteologian valheisiin perustuvia väitteitä kristillisestä moraalista ja Kristuksesta vain kauniina esikuvana. Älkäämme antako ulkonaisen loiston, korkeakirkollisen liturgian tai puhujan korkean aseman, albojen, arvomerkkien ja piispansauvojen sokaista meitä… näytti Karitsalta, mutta puhui kuin saatana. Olkaamme syvällisiä sydämen kristittyjä!

Tekstissä mainittu ”seitsemän vuorta” tarkoittaa valtaa ja voimakeskuksia. Ne voivat viitata myös Rooman kaupunkiin, joka on rakennettu seitsemälle kukkulalle. Tuo nimitys yhdistettiin Johanneksen aikana automaattisesti Roomaan. Onko Rooman kaupungilla erityinen merkitys tulevassa pedon valtakunnassa?