Raamatun inhimillinen luonne

RAAMATUN INHIMILLINEN LUONNE

 

Jumalallinen ja inhimillinen yhtä aikaa

Raamattu on kokonaan Jumalan sana. Samanaikaisesti Raamattu on kokonaan ihmisen kirjoittamaa sanaa. Raamattu on jumalallinen ja inhimillinen yhtä aikaa.

Sama on totta Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja tosi ihminen – yhtä aikaa, molempia täydellisesti. Hänessä Jumala on tullut ihmiseksi.

 

Sana tulee lihaksi

Raamatussa Jumalan sana tulee Kristuksen tavoin ”lihaksi”, inhimilliseksi. Se onkin Jumalan tarkoitus. Sanan kautta Jumalan antama elämä virtaa ihmisyyteen. Tämä edellyttää sitä, että ihminen ottaa Sanan vastaan ja antaa sen tehdä hänessä jumalallista työtä, jotta ihminen olisi Luojansa tarkoittamalla tavalla inhimillinen ja aidosti elävä.

 

Täydellinen välittäjä

Vapahtaja Jeesus Kristus on täydellinen välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä, koska hän on molempia täydellisesti. Samalla tavalla Raamattu on Jumalan sanan täydellinen välittäjä, koska Raamattu on jumalallinen ja inhimillinen.

Inhimillisenä Raamattu koskettaa kaikkea ihmiselämää hyvin syvällisesti. Mikään ei ole sille vierasta. Raamatussa on kosketuspinta jokaiseen ihmiseen ja elämän kaikkiin iloihin, suruihin, pelkoihin ja kipuun. Jumalallisena Raamattu välittää Jumalan eläväksi tekevän sanan ihmisen arkielämään.

On välttämätöntä, että Raamattu on jumalallinen ja inhimillinen. Juuri siinä on sen voima ja käyttökelpoisuus. Mikäli jompikumpi leikataan pois, joko sen jumalallinen voima tai inhimillinen koskettavuus kielletään. Jos Raamattu olisi pelkästään jumalallista mysteeriä, se ei avautuisi ihmiselle. Mikäli taas Raamattu olisi vain ihmisen ajatuksia ja puhetta, siinä ei olisi mitään elämää luovaa, muuttavaa ja pelastavaa voimaa. Mutta nytpä siinä on nämä molemmat!

 

Raamatun inhimilliset kirjoittajat, kielet ja olosuhteet

Raamattua ei ole kirjoittanut Jumalan näkymätön käsi. Se ei ole sellainen kuin mormonit väittävät oman ”kultaisen kirjansa” olevan, jonka enkeli on kirjoittanut kultakirjaimin. Raamattua ei ole kirjoitettu transsissa, jossa ihminen kirjoittaisi automaattisesti edes tietämättä tekstin sisältöä. Jumala ei ole sanellut Raamattua sen kirjoittajille korvin kuultavalla äänellä.

Sen sijaan Jumala on luonut ihmisen kuvakseen ja valinnut heistä muutamia kirjoittamaan hänen inspiroimansa pyhät Kirjoitukset. Ihminen on kuin elävä instrumentti, jota Jumala soittaa. Jumala puhaltaa sanansa elävän instrumentin, ihmisen läpi. Kustakin instrumentista lähtee täysin yksilöllinen sointi. Sana ottaa inhimillisen, persoonallisen muodon.

Jokaisessa Raamatun kirjoituksessa näkyy sen kirjoittajan persoonan ja inhimillisyyden jäljet. Jokainen on kirjoittanut sillä taidolla ja ilmaisulla, jonka hän on hallinnut. Jokainen kirjoittaja on painottanut näkökulmia, jotka ovat olleet hänelle tärkeitä.

Jokainen Raamatun kirjoitus on inhimillinen ja siten vajavainen. Kukaan ei ole kirjoittanut täydellistä kirjakieltä, sillä oikeastaan sellaista ei varsinkaan silloin ole ollut. Kieli muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. On eri kieliä ja vahvoja alueellisia murteita. Kussakin perhepiirissä ja lähiympäristössä on omia sanontatapoja. Siksi Raamatun kirjoituksetkin vaihtelevat laadullisesti ja tyylillisesti hyvinkin paljon. Jotkut ovat kirjoittaneet jollakin mittapuulla korkeatasoista kieltä ja taiteellista ilmaisua. Jotkut ovat kirjoittaneet itselleen vieraampaa, muuta kuin äidinkieltään hyvinkin karusti ja kömpelösti.

Raamatussa on esillä lähes kaikki keskeiset inhimilliset ilmaisumuodot ja kirjoittamistyylit. Siinä on historiaa, uskonnollista ja yhteiskunnallista lakia, runoutta, sananlaskuja, viisauskirjallisuutta, kertomuksia ja kuvauksia, vertauskuvia, symboleja, profetiaa jne.

 

Raamatun inhimillinen luonne Lähi-idän tapaan

Jokainen Raamatun kirja heijastelee omaa aikaansa ja kulttuuria, jotka osittain poikkeavat meidän ajastamme, kulttuuristamme ja ajattelutavasta. Lähi-idän kontekstissa ei ajatella eikä toimita länsimaisen abstraktin ja loogisuuden mukaisesti. Elämä ja kerronta on hyvin konkreettista ja usein käytetään tarinoita ja vertauskuvia asioiden esittämiseen ja käsittelyyn. Tämä ei merkitse totuuden ja todellisuuden vähättelyä vaan niiden toisenlaista käsittelyä. Itse totuus ei muutu, vaikka se esitettäisiin loogisena oppirakennelmana tai käytännön elämän elävänä kuvauksena. Itse asiassa tuo elämään liittävä esitystapa voi olla jopa tehokkaampi.

Niinpä Raamattu ei ole ”looginen” ja abstrakti oppikirja, jossa spekuloidaan tai perustellaan järjestelmällisesti Jumalan olemassaoloa, olemusta, tahtoa ja toimintaa. Sen sijaan Raamattu on elävää kuvausta Jumalasta elävän elämän keskellä. Kaikesta siitä on mahdollista poimia ulos ja koostaa tiivistetty, looginen kuva Jumalasta ja hänen toiminnastaan.

Raamatun kuvaukset osin toisenlaisesta ajasta ja kulttuurista eivät tee siitä vanhentunutta ja epäsopivaa. Osa Raamatun opetuksista ja esimerkeistä on välittömästi ja suoraan sovellettavissa meihin. Ihmisen perusolemus, tarpeet ja haasteet eivät muutu. Ihminen kamppailee rakkaudettomuuden, itsekkyyden, toimeentulon, kärsimyksen, sairauksien ja kuoleman kanssa kaikkina aikoina kaikkialla.

Osa Raamatun opetuksista ja esimerkeistä sisältää ajattomia periaatteita, joita meidän on sovellettava. Esimerkiksi Jeesus pesi opetuslasten jalat, mikä oli tavallista arkipäivää niissä olosuhteissa. Poikkeavaa oli toki se, kuka pesi. Sen sijaan, että me alkaisimme täällä Suomessa pesemään toistemme jalkoja, meidän tulee etsiä juuri meidän olosuhteisiimme sopivia tapoja palvella lähimmäisiämme, nöyrästi. Jokainen Raamatun esimerkki ja kertomus on vakavasti otettava ja meitä koskettava.

 

Kysymys Raamatun erehtymättömyydestä ja luotettavuudesta

Koska Raamattu on varmasti hyvin inhimillinen kirja, voimmeko pitää sitä virheettömänä tai edes luotettavana? Perinteisesti vuosituhansien ajan Raamattuun on luotettu syvästi. Vasta viimeisen 200 vuoden aikana tietyt tahot ovat halunneet täydellisesti kyseenalaistaa Raamatun.

 

Yksi esimerkki: Raamatussa käytetty kieli ja kirjoitusasu on vajavaista. Teksteissä on jopa kieliopillisia virheitä. Silti ne eivät hämärrä itse asiaa. Rakkautta voi ilmaista monella tavalla ja silti sen ymmärtää:

 • Minä rakastan sinua! (kirjakieli)
 • Mä rakastan sua! (arkinen puhekieli)
 • Mie niin tykkään siusta! (murre)
 • Mine rakastaa sinä! (maahanmuuttaja)
 • I love you! (kansainvälisesti)

Edellä on sama asia ilmaistu viidellä eri tavalla, mutta sisältö on täysin sama ja ehdottomasti ymmärrettävissä.

 

Raamatun erehtymättömyyttä ja luotettavuutta voidaan lähestyä monelta kannalta. Niitä ovat mm.

 • Raamatun tekstien alkuperän ja kopioinnin luotettavuus
 • Raamatun sisällön luotettavuus
  • uskonopillisesti
  • moraalin näkökulmasta
  • luonnontieteellisesti
  • historiallisesti
  • profeetallisesti
 • Raamatun tulkinnan ja ymmärtämisen oikeellisuus

Perinteisesti Raamattua on pidetty näissä kaikissa hyvin luotettavana ja tarkkana kirjana. Liberaaliteologiassa jo lähtökohtana on Raamatun epäluotettavuus, ellei toisin todisteta.

Näitä aspekteja käsitellään seuraavassa sivuston opintokokonaisuudessa Raamatun luotettavuus.

 

Raamatussa on Jumala takuu

Olennaista Raamatussa ja sen arvioinnissa on se, että Jumala itse on sen luotettavuuden ja vaikuttavuuden takaajana. Koko Raamatun syntyprosessi alusta loppuun asti on tapahtunut Jumalan johdatuksessa, hänen antamansa inspiraation mukaisesti.

Raamatun inhimillinen luonne ei vähennä sen jumalallisuutta vaan takaa Jumalan sanan lihaksi tulemisen. Juuri sellaisena se luo uutta, parempaa elämää meissäkin!