Isä meidän -rukous (osa 1)

ISÄ MEIDÄN

Isä meidän, joka olet taivaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

.

ISÄ MEIDÄN -rukous

Johdantoa

Isä meidän -rukous on meille hyvin tuttu. Ehkä liiankin tuttu ja siksi saatamme rukoilla sen tavan mukaisesti ajattelematta rukouksen sisältöä, joka on yllättävän syvällinen ja keskeinen.

Varsin hyvää johdattelua Isä meidän -rukouksen maailmaan löydämme tutuista katekismuksista. Perinteiset Lutherin katekismukset selittävät kristinuskon keskeisiä sisältöjä. Niitä ovat 10 käskyä, uskontunnustus, Isä meidän -rukous, kaste, ehtoollinen, Raamattu, rippi, rukous ja Herran siunaus.

Samalla linjalla jatkaa uusin Katekismus. Se on vuodelta 1999 ja se jaettiin koteihin riemuvuonna 2000. Katekismus sisältää kolmentasoista materiaalia: uutta tekstiä, raamatunkohtia ja siteerauksia Lutherin Vähä katekismuksesta. Tässä opetuksessa käytetään uusimman Katekismuksen johdattelua Isä meidän -rukoukseen.

Katekismus johdattaa Isä meidän -rukoukseen seuraavasti (kappale 25):

”Käskyt sanovat, mitä Jumala vaatii, ja uskontunnustus kertoo, mitä hän lahjoittaa. Isä meidän -rukouksessa pyydämme, että Jumala joka päivä antaisi meille voimia noudattaa hänen tahtoaan ja uskoa häneen.

Elämän koettelemukset ajavat meitä rukoilemaan apua ja voimaa itsemme ulkopuolelta. Hapuileva ja sanatonkin rukous on Pyhän Hengen työtä meissä ja kääntymistä Luojan, elämän antajan, puoleen.

Jeesus itse opetti Isä meidän -rukouksen. Kun rukoilemme Jeesuksen opettamin sanoin, pyydämme Jumalan tahdon mukaisia asioita. Tunnustamme, että Jumala tietää, mikä on meille hyväksi ja mitä todella tarvitsemme.

Usko taivaalliseen Isään antaa rohkeutta rukoilla vapaasti ja turvallisesti. Myönnämme täydellisen riippuvuutemme kaikkivaltiaasta Jumalasta, mutta lähestymme samalla rakasta Isäämme.
Voimme luottaa siihen, että hän kuulee meitä ja pitää huolen koko elämästämme.”

 • Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. (Ps. 23:1)

 • Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: ”Abba! Isä!” (Room. 8:14–15)

* * * * * * * * * * *

Isä meidän -rukous on luettavissa Matteuksen evankeliumissa osana Vuorisaarnaa (6:9-13) ja Luukkaan mukaan osana Jeesuksen muuta opetusta ja toimintaa (Luuk 11:2-4).

Matteuksen evankeliumi on luonteeltaan opetuksellinen ja sitä on pidetty kasteopetuksena uusille, juutalaistaustaisille kristityille. Siihen on koottu runsaasti Jeesuksen opetuksia. Luukas painottaa Jeesuksen toimintaa Vapahtajana ja se on suunnattu etenkin kreikkalaisen kulttuurin omaaville ihmisille.

Isä meidän -rukous muistuttaa juutalaisen synagogan tiettyä ns. ”18-rukousta” niin läheisesti, että ei-kristitty juutalainenkin voi hyvin rukoilla tämän rukouksen. Molemmat rukoukset keskittyvät Jumalan valtakunnan tulemiseen ja messiaanisen ajan siunauksiin.

Isä meidän -rukous painottaa Jumalan ja ihmisen, Isän ja lapsen välistä läheistä yhteyttä. Se on jo uskoontulleen päivittäinen rukous. Toki se on hyvä ”pelastusrukous” ihmiselle, joka haluaa elää tässä todellisuudessa ja suhteessa.

Isä meidän -rukous sisältää uuden liiton perusteemat, jotka Messias, Vapahtaja Jeesus Kristus toi läsnäolevaksi todellisuudeksi persoonansa, elämänsä, julistuksensa, tekojensa, ristinkuoleman, ylösnousemuksen, Pyhän Hengen vuodatuksen, kristillisen seurakunnan ja lähetyskäskyn myötä.

Näitä perusteemoja ovat syvempi suhde Jumalan ja ihmisen välillä, lapseus, huolenpito, syntien anteeksianto, suhde lähimmäisiin, taistelu syntiä ja pahuutta vastaan ja Jumalan valtakunnan tuleminen nyt ja kerran lopullisesti ja täydellisesti. Samalla se sisältää lähetystyön näkökulman eli Jumalan valtakunnan leviämisen koko maailmaan.

Isä meidän -rukous on yhtä aikaa yksittäisen ihmisen hyvin henkilökohtainen rukous ja yhteisöllinen ”me” rukous. Se sopii yksityiseen hartauden harjoitukseen, koteihin ja seurakuntiin.

Isä meidän -rukouksessa on seitsemän pyyntöä, joista kolme ensimmäistä keskittyy Jumalaan, joka on kaiken vaikuttaja. Neljä seuraavaa pyyntöä keskittyvät enemmän ihmisenä olemiseen ja selviämiseen, mutta siinäkin kokonaan Jumalan varassa.

 • kolme ensimmäistä keskittyy Jumalaan ja ovat ”sinä” pyyntöjä
  • Jumalan nimen pyhittäminen
  • Jumalan valtakunnan tuleminen
  • Jumalan tahdon toteutuminen
   .
 • neljä viimeistä keskittyvät arkielämän tarpeisiin ja ovat ”me” pyyntöjä
  • jokapäiväinen leipä
  • anteeksianto ja ihmissuhteet
  • varjeltuminen kiusauksissa
  • pelastuminen pahasta