Fossiiliaineisto

EVOLUUTIO vastaan LUOMINEN

 

(8) Fossiiliaineisto

Evoluutiomallissa edellytetään, että maaperästä kaivetut fossiilit tukevat evoluution puumallia, jossa elämänmuodot ovat aluksi hyvin yksinkertaisia, mutta jotka sitten vuosimiljoonien aikana hitaasti kehittyvät ja monimuotoistuvat uusiksi lajeiksi.

Mutta mitä fossiilit todella kertovat ja osoittavat meille?

Fossiiliaineisto, joka nykyään on jo erittäin mittava, todistaa aivan päinvastaista kehitystä. Jo varhaisimmat kerrostumat ja fossiilit todistavat elämän äkillisestä, suorastaan räjähdysmäisestä ilmestymisestä hyvin monimuotoisena ja lajisena. Vanhimmassa kerrostumassa on laaja, monimuotoinen populaatio ja ekosysteemi. Seuraavaksi vanhin kerrostuma on kaikkein monipuolisin ja sen jälkeen on tapahtunut pelkästään lajimäärien radikaalia vähentymistä eli sukupuuttoon kuolemista.

Fossiiliaineisto siis osoittaa, että elämän monimuotoisuus pitkällä historiajanalla kapenee dramaattisesti. Se ei laajene, kasva eikä kehity. Ei ole olemassa missään päin maapalloa evoluutiomallin edellyttämiä fossiilikerrostumia hyvin yksinkertaisesta elämänmuodosta hyvin monimutkaiseksi. Erilaisia lajeja syntyi äkisti ja runsaasti. Sitten ne vähenivät voimakkaasti.

Ihmeellistä on sekin, että kaikkein vanhimpia eliölajeja, jotka ovat säilyneet fossiileina, on yhä tänäänkin olemassa aivan samanlaisena. Miksi ne eivät ole muuttuneet mitenkään oletettujen satojen miljoonien vuosien aikana, vaikka evoluutiomalli sellaista suorastaan vaatimalla vaatii? Elämän olosuhteethan ovat muuttuneet dramaattisesti useaan otteeseen maapallolla. Tällaisia muuttumattomia lajeja ovat esimerkiksi meduusat, meritähdet, ravut, sudenkorennot, varsieväkalat jne.

Evoluutiomalli edellyttää, että fossiilit ovat pääsääntöisesti erittäin vanhoja, jopa satoja miljoonia vuosia vanhoja. Samalla oletetaan, että fossiiliksi muuttuminen kestää hyvin pitkän aikaa.

Todellisuus on tätäkin evoluutiouskon olettamaa vastaan. Kun eliö kuolee, se useimmiten syödään haaskana alle vuorokaudessa. Esimerkiksi Etiopiassa näin, kuinka kuollut hevonen tai aasi syötiin hyeenojen toimesta yön aikana niin, että aamulla jäljellä oli vain selkäranka. Päivällä selkäranka oli kärpästen peitossa. Seuraavana päivänä ei ollut enää mitään. Vaikka kuollutta ei syötäisi, se maatuu nopeasti. Kivettymisen on pakko tapahtua nopeasti. Kuollut eläin pitää peittyä heti sitä suojaavalla kiviaineksella ja sen sisällä fossilisoituminen voi tapahtua jo kuukaudessa.

Evoluutiomalli kuitenkin olettaa, että maaperän kerrostumat ja eläinten raatojen kivettyminen olisi tapahtunut hyvin hitaasti. Tämänkaltainen hidas kerrostumisen teoria on ollut vallalla sata vuotta. Aiemmin uskottiin suuriin katastrofeihin, jotka hautasivat nopeasti kasvi- ja eläinkuntaa. Nyttemmin on palattu takaisin alkuperäiseen suuntaan monien tiedemiesten ajatuksissa.

Esimerkki: Vaikka nykyään tapahtuu melko vähän suuria luonnonmullistuksia, kuitenkin tulivuorien purkautumiset, maanjäristykset sekä voimakkaat tulvat ja tsunamit osoittavat, että suuria kerrostumia voi syntyä tunneissa, päivissä ja viikoissa. Siitä todistaa mm. St. Helenan tulivuoren purkaus. Näissä laava ja kiviaines hautaa eliöstön hyvin äkillisesti. Kerrostumia tai huuhtoutumia voi syntyä metreittäin, jopa enemmänkin, hetkessä.

Evoluutiouskon mukaan fossiilien, esimerkiksi dinosaurusten ikä on 200 – 60 miljoonaa vuotta. Niiden ikää ei kuitenkaan määritetä itse fossiileista otetuista näytteistä vaan niitä ympäröivästä kiviaineksesta. Onkin ihmeellistä, että dinosaurusten fossiileista on löydetty hyvin säilyneitä pehmytkudoksia kuten verisuonia, punasoluja, dna:n osia. Ne ovat säilyneet kimmoisassa muodossa. Genetiikan valossa niiden ikä on korkeintaan tuhansia, ei miljoonia vuosia. Punasolut ja dna hajoavat vääjäämättä nopeasti. Tällaisia pehmytkudoksia löydetään fossiileista runsaasti ja kaikkialta maapallolta ja hyvin ”eri-ikäisistä” kerrostumista.

Esimerkki: Entä jos sinut kuoltuasi haudattaisiin kallioluolaan. Kuluisi sata vuotta ja sitten viisas tutkija saapuisi paikalle. Hän määrittäisi iän ympäröivästä kalliosta ja toteaisi sinun olevan vaikkapa 300 miljoonaa vuotta vanha muumio…

Luomismallin ja Raamatun mukaan Jumala loi elämän maapallolle todennäköisesti vain muutamia (kymmeniä) tuhansia vuosia sitten. Etenkin vedenpaisumus ja siihen liittynyt dramaattinen mannerlaattojen liikkuminen ja tuhansien tulivuorten purkautumiset aiheuttivat kasvien ja eliöiden hyvin nopean ja maapallon laajuisen kerrostumisen ja fossilisoitumisen.

Haaste evoluutiouskovaiselle: Kerää erilaisia luita eri puolilta maapalloa ja rakenna niistä mieluisa, evoluutiokehitystä kuvaava luurankojen jono. Mittaa niiden ikä ympäröivästä kiviaineksesta. Oletko todistanut evoluution päteväksi ja koetulluksi teoriaksi?