Puhelahjat, osa I

KRISTILLINEN PALVELU JA ARMOLAHJAT: Puhelahjat, osa I
– profetoiminen ja opettaminen

 

Kun hankimme jonkin uuden vempeleen, meillä on kiire ottaa se heti käyttöön. Harvoin jaksamme lukea käyttöohjeita, ainakaan kunnolla. Otamme ohjeet esille, vasta kun tulee ongelmia. Sama pätee hengellisiin armolahjoihin. Moni on kiinnostunut kielillä puhumisesta, profetoinnista, parantamisen lahjoista jne. Harvempi pysähtyy miettimään, mitä varten nuo lahjat ovat olemassa ja miten niitä tulisi käyttää Jumalan mielenmukaisesti. Armolahjojen ja karismaattisuuden kohdalla tapahtuukin monia valitettavia ylilyöntejä. Tämä taas voi johtaa vastareaktioon: niitä tulee välttää eikä hyväksyä lainkaan. Kumpikin on huono: väärinkäyttö ja torjuminen.

Entä jos Jumalalta saatuja lahjoja pyrittäisiin arvostamaan ja käyttämään oikein? Jos et ole lukenut ”Kristillinen palvelu ja armolahjat” edellisiä opetuksia, niin pysähdy tähän ja lue ne ensin. Armolahjat eivät ole itsekorostuksen vaan rakastavan palvelun välineitä. Jos emme sitoudu Jumalan rakkauteen, toimintaperiaatteisiin ja päämääriin, emme saa armolahjojakaan.

 

ARMOLAHJAT KRISTILLISESSÄ PALVELUTYÖSSÄ

Seuraavassa käsittelemme Jumalan antamia armolahjoja neliosaisen jäsentelyn mukaisesti:

  • johtamis- ja varustamislahjat
  • puhelahjat
  • erityiset palvelulahjat
  • käytännölliset palvelulahjat

 

 

PUHELAHJAT – JUMALA PUHUU JA IHMINEN PALVELEE

Puhelahjat välittävät Jumalan puhetta ja kirjoitettua Sanaa ajankohtaisella tavalla. Vajavaiset lahjat tulee aina punnita Raamatun Sanan valossa. Oikein käytettyinä puhelahjat ovat siunaukseksi eikä niitä tule väheksyä.

Puhelahjoja ovat profetoiminen, opettaminen, ilmestykset, tiedon sanat, viisauden sanat, evankelioiminen, kielillä puhuminen, kielten selittäminen, kehottaminen ja laulaminen. Puhelahjat ovat yksittäisiä armolahjoja, kun taas johtamis- ja varustamislahjat ovat johtajuuteen keskittyviä lahjaryppäitä. Puhelahjojen tarkoituksena on välittää Jumalan puhetta ja kirjoitettua Sanaa ajankohtaisella tavalla Raamatun mukaisesti ja auktoriteetin alla. Jumalan Sanan tulee aina olla keskeisellä sijalla seurakunnan ja uskovan elämässä: ”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne” (Kol 3:16). Puhelahjojen käyttö palvelee tätä tarkoitusta.

Lahjojen välityksellä esiintuotu puhe ja ilmoitus eivät tuo uutta tai syvempää tietoa vaan ne ovat kirjoitetun Sanan ajankohtaista soveltamista. Ne pitää aina punnita Jumalan kirjoitetun Sanan, Raamatun avulla. Armolahjat toimivat vajavaisesti, jolloin Jumalan puheeseen voi sekoittua ihmisen omia ajatuksia ja asenteita. Pahimmillaan Jumalan nimissä puhuttu voi olla saatanasta.

Vääriä asenteita
Koska jotkut armolahjoista koetaan ihmeenomaisiksi ja yliluonnollisiksi, ne voivat saada ylikorostuneen roolin. Niitä voidaan pitää uskovan tai seurakunnan hengellisyyden mittarina, vaikka todellisuudessa ne ovat armolahjoja eli puhtaasti armosta annettuja ilman mitään ansioita. Ne eivät käytössäkään muutu ansiomitaleiksi. Ne saatetaan myös asettaa Raamatun Sanan yläpuolelle niin suvereeniksi Jumalan Hengen puheeksi, että tuotu sanoma tai viesti niellään sellaisenaan. Tämä on vaarallista ja vastoin Jumalan Hengen tahtoa, joka itse kehottaa tutkimaan kaiken Raamatulla. Jumala tietää, kuinka sanoma voi vääristyä ihmisen sielunmaailmassa. Tämä koskee profetioita, saarnoja, opettamista ja kaikkia puhelahjoja. Raamattu on auktoriteetti armolahjojen käytölle. Lisäksi armolahjoista voi tulla vallankäytön välineitä. Ihmisiä rakastavan ja kunnioittavan kohtelun sijasta niistä tulee lyömäaseita, riiston ja orjuuttamisen välineitä.

Puhelahjat ovat hyödyllisiä seurakunnan ja uskovan elämän ohjaajia, rakentajia ja eheyttäjiä, kun niitä käytetään Sanan, armon, rakkauden ja pyhyyden mukaisesti. Yliluonnollisiin puhelahjoihin on kirkollisessa kristillisyydessä suhtauduttu torjuen, kun taas äärikarismaattisuudessa niistä on tehty kaiken keskipiste ja huomaamaton keino sivuuttaa Raamattu ja Jumala. Kumpikin tie on väärä, sillä näitä armolahjoja tarvitaan Jumalan kansan parhaaksi. Jumala elää kansansa keskuudessa Sanan ja Hengen vaikutuksen myötä Pojan Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta.

 

 

PROFETOIMINEN

 

Kahden tasoista profetiaa
Raamatussa tunnetaan kahdenlaista profetointia: erehtymätöntä ilmoitusprofetiaa ja erehtyvää, vajavaista seurakuntaprofetiaa. Näitä on käsitelty jonkin verran jo kohdassa ”profeetta”.

  • Erehtymätön ilmoitusprofetia on Jumalan antamaa ja erityisellä tavalla varjelemaa ilmoitusta. Se on Herran tahdon mukaisesti kirjattu osaksi Vanhan tai Uuden testamentin pyhiä kirjoituksia. Jumalan Henki on antanut ja koonnut Raamatun, erehtymättömän ja puhtaan Jumalan Sanan. Ilmoitusprofetian aika on päättynyt.
  • Jumala on puhunut kansalleen ja kaikille ihmisille historian tilanteissa ja vaiheissa. Yksi muodoista on tavanomainen seurakuntaprofetia – ilman”erehtymättömyystakuuta”. Virhemahdollisuus johtuu sanoman välikappaleena olevan ihmisen erehtyväisyydestä. Jumala on totuus ja täydellinen, mutta ihminen on vajavainen ja syntinen. Tässä käsittelemme ainoastaan erehtyväistä, seurakunta-ajalla toimivaa profetian muotoa.

Profeetta ja profetian armolahja
Profetoiminen on armolahja, jota Raamattu kehottaa kaikkia tavoittelemaan (1 Kor 14:1). Lahja voi toimia useilla henkilöillä eri vahvuisesti. Vain jotkut heistä Jumala kutsuu ja asettaa varsinaiseen profeetan tehtävään, jota leimaa kokoaikaisuus ja laaja-alaisuus. Suurin osa profetian armolahjan omaavista ei ole varsinaisessa mielessä profeettoja. Silti heidän lahjansa on aito, tärkeä ja hyödyksi seurakunnalle ja yksilöille. Usein lahja palvelee pienpiireissä ja tilanteissa, joissa Jumala kohtaa ihmisiä henkilökohtaisesti. Profetoimisen lahja on Raamatun mukaan yksi tärkeimmistä, arvokkaimmista ja hyödyllisimmistä lahjoista (1 Kor 14:1).

 

Profetian luonne
Profetia on luonteeltaan ja sisällöltään seurakuntaa ja yksilöitä rakentavaa, opettavaa, kehottavaa ja lohduttavaa (1 Kor 14:3,31). Sen perussävy on positiivinen eikä mahdollisista nuhteista huolimatta ole tuomitsevaa ja alaspäin painavaa. Se antaa valoa ja apua ajankohtaisiin tilanteisiin ja niiden ratkaisemiseen (2 Piet 1:19) – harvoin itse ratkaisua, mutta välineitä ja tukea siihen. Joskus profetia voi viitata tulevaisuuteen antaen tietoa, lupauksia tai varoituksia.

Profetia lujittaa ja avaa Jumalan Sanan merkitystä, korottaa Kristusta ja täydellistä sovitustyötä, sekä rohkaisee raittiiseen kristilliseen elämään. Profetian henki ja syvin olemus on todistus Jeesuksesta ja sovitustyöstä (Ilm 20:10). Siinä Jumala puhuu seurakunnalle ja ihmiselle (Ilm 2:7), joskus koko yhteiskunnalle. Tavanomaisesta julistuksesta ja opetuksesta profetian erottaa sen erityinen ajankohtaisuus, rohkaiseva luonne ja (hallittu) spontaanisuus. Seurakuntaprofetia ei tuo uutta ilmoitusta tai perustulkintaa Sanan rinnalle tai sen ohi.

 

Profetian saaminen ja välittäminen
Profetian voi saada ja välittää usealla tavalla. Se voi laskeutua ihmisen sydämelle ja mielelle voimakkaana ajatuksena tai tuntemuksena, korvin kuultavana puheena, sanojen kohti tulemisena, ilmestyksenomaisesti tai muulla vastaavalla tavalla. Se voi jäsentyä Raamatun äärellä. Profetian voi saada ydinajatuksena, kokonaisena sanomana tai vain osittaisena, joka täydentyy julistamisen hetkellä. Profetian voi jakaa välittömästi tai tallettaa kuin pankkiin ja jakaa sopivan hetken tultua.

Armolahja on ihmisen kontrollissa kuten luonnollinen puhe (1 Kor 14:29-33). Saatuaan Herralta sanoman hän voi päättää, milloin aloittaa ja päättää profetian (jopa keskeyttää), millä äänen voimakkuudella sen julistaa ja millaiseen sävyyn sen ilmaisee. Profetiaan ei liity hurmoksellisuus, pakonomaisuus, persoonallisuuden kaventuminen tai muuttuminen. Profeetallista sanomaa voidaan havainnollistaa, täydentää tai korostaa symbolisella teolla kuten Agabus (Apt 21:11), mutta se on melko harvinaista.

 

Profetian muoto
Profetia esiintyi erehtymättömässä ilmoitusprofetiassa muodossa ”Herra sanoo” tai ”Minä” (Jumala), mutta seurakuntaprofetiassa se ei ole välttämätöntä. Jumalalla on oikeus puhua auktoritatiivisesti tai Minä-muodossa, mutta profetian vajavainen ja erehtyväinen luonne puoltaa epäsuorempaa ilmaisutapaa. Se antaa reilummin ja nöyremmin tilaa sanoman arvioinnille. Mitään sääntöä tähän ei ole annettavissa. On hyvä, jos profetoija kehottaa kuulijoita arvioimaan sanoman.

Profetian arviointi
Profetian koettelu Jumalan Sanalla on välttämätöntä. Mikäli se on vastoin Sanaa, se on hylättävä. Jos siinä on epäilyttäviä kohtia, ne on viisainta jätettävä omaan arvoonsa. Kaikki Sanan mukainen, jota voi tukea sisäisen rauhan tuntemus tai sanoman muutoin totuudellinen luonne, on hyväksyttävissä aitona. Sanoma on arvioitava sellaisenaan unohtaen välittäjän inhimilliset vajavuudet ja viat, elleivät ne vääristä tai hukuta koko sanomaa.

 

Profetian viisas ja vastuullinen käyttö
Profetian käyttö sielunhoidossa ja henkilökohtaisten ongelmien ratkomisessa vaatii suurta varovaisuutta ja viisautta. Väärä tai manipuloiva sanoma voi tuottaa vahinkoa. Sielunhoitoon kuuluu aina lempeys, armollisuus ja totuudellisuus. Profetia ei revi ihmistä eikä lupaa erityistä pikavoittoa. Kaiken tulee olla Sanan periaatteiden mukaista. Lupauksiin sairaudesta paranemisesta tai muista pikaratkaisuista elämän kipeisiin solmukohtiin on suhtauduttava varovaisesti. Ihmisillä on taipumus luvata ”kyllä se pian…”. Varsikin profetian muotoon asetettuna väärä lupaus tuo lopulta pettymyksen ihmisiin, seurakuntaan ja Jumalaan. Rohkaisuksi ja hyväksi sanaksi tarkoitettu voi kääntyä vastakohdakseen. Siksi lempeys, armollisuus ja totuudellisuus yhdessä ovat tärkeitä.

Parhaimmillaan aito profetia auttaa ahdistunutta ihmistä eteenpäin, kantaa, ojentaa, lohduttaa ja rohkaisee. Se auttaa luottamaan Jumalaan, Hänen läsnäoloonsa ja armolupauksiin Kristuksessa.

Profetia ei kumoa ihmisen omaa vastuuta
Profetia ei anna suoria käskyjä elämän valintatilanteisiin. Se avaa ovia, antaa eväitä, rohkaisee tai vahvistaa, mutta vastuu ratkaisuista jää ihmiselle itselle. Ratkaisut syntyvät ajan myötä prosessissa, mutta ei ulkoapäin saneltuna mallina. Jumala puhuu aina ihmisen sydämelle ja on mukana hänen elämänsä prosesseissa. Päätöksenteko voi olla väläyksenomaista oivaltamista tai hiljaisen kypsymisen hedelmää. Monet ratkaisun avaimet löytyvät suoraan Raamatusta. On turha  odottaa profetiaa, joka ikään kuin antaisi poikkeusluvan Sanan ohjeista ja periaatteista. Sellainen on väärä profetia. Tärkeintä on aito valmius rukoilla: ”Herra, tapahtukoon sinun tahtosi!”

 

Profetiat kertovat Jumalan huolenpidosta
Profetian ilmeneminen osaltaan vakuuttaa seurakunnalle Jumalan läsnäolosta ja huolenpidosta. Se on merkki uskoville (1 Kor 14:22-25). Sen tarkoituksena on vahvistaa ja tukea seurakuntalaisten uskoa Herraan. Se voi puhdistaa ja paljastaa epäkohtia – ei nimeten yksilöitä (1 Kor 14:24). Profetia kehottaa totuudellisuuteen, rakkauteen ja pyhyyteen, herättää synnintuntoon ja ohjaa yksilöt ja yhteisöt armahtavan Kristuksen luokse. Se peräänkuuluttaa uudistumista, elävyyttä ja keskinäistä välittämistä, sekä muistuttaa seurakunnan perustehtävistä ja lähimmäisen rakkauden toteutumisesta yhteiskunnassa. Jumala voi osoittaa erityisiä tarpeita ja kohderyhmiä. Profetian kautta Jumala voi valmistaa kansaa tulevia koettelemuksia varten (Apt 11:27-30) ja antaa toivon näkymiä – ajallisia ja varsinkin iankaikkisia.

 

Profetian käyttö seurakunnissa
Seurakunnan tai pienryhmän kokoontumisessa profetointi on tervetullutta. Sille tulee varata oma paikkansa ja aikansa. Koska tämä on torjuttu ja unohdettu monissa seurakunnissa ja niiden toiminnassa, siihen tulee rohkaista. Äärikarismaattisissa piireissä kaikki taas pyörii ”profetoimisen” ja muiden ihmeiden ympärillä. Silloin tarvitaan täydellinen kurssinmuutos takaisin Jumalan Sanaan, Kristus-keskeisyyteen ja aitoon Pyhän Hengen toimintaan.

Profetoinnin käyttötapa on selvästi ohjattu Raamatussa (1 Kor 14:29-33,40). Vain kaksi tai kolme voi profetoida kutakin kokoontumista kohden. Toiseksi profetian on vaiettava ilmestyksen ajaksi. Profetian käytössä Jumala korostaa järjestyksen ja rauhallisuuden säilymistä. Seurakunta on Jumalan perheväen koti – se ei ole show-estradi tai huutokilpailu. Taivaan Isä haluaa puhua lapsilleen sävyisästi. Profetian tulee ilmetä Jumalan olemuksen mukaisesti rakkaudellisena ja pyhänä tapahtumana. Sanoma tulee aina arvostella ja arvioida, mikä ei tarkoita henkilön arvostelua. Arviointi tapahtuu Jumalan Sanan kokonaissanoman ja perusopetusten avulla.

Aito sanoma rohkaisee eteenpäin eikä lamauta tai masenna ihmisiä. Niitä, jotka haluavat kasvaa profetian lahjan käytössä, tulee rohkaista epäonnistumisten hetkinä. Onnistumisista saa antaa positiivista palautetta. ”Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on” (1 Tess 5:19-20).

 

 

OPETTAMINEN

Opettaminen (opetuksen sanat) on oma armolahjansa, joka rakentuu luonnollisen kyvyn jatkeeksi. Armolahjana se antaa taidon ymmärtää ja opettaa hengellisiä asioita. Opettajan tehtävä on yksi johtamis- ja varustamislahjoista. Opettamisen armolahja voi olla useammallakin eikä vain seurakunnan kokoaikaisella opettajalla. Opettamisen armolahjaa tarvitaan pienpiireissä ja henkilökohtaisessa neuvomisessa. Vakinaisessa seurakunnan opettajan tehtävässä vaaditaan harjaantumista armolahjan käytössä.Opettaminen kuuluu yleisen pappeuden eli jokaisen uskovan toimintapiiriin: ”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne” (Kol 3:16).

Lahjasta on paljon laajempi opetus kohdassa ”Johtamis- ja varustamislahjat” / Opettaja. Katso edellinen opetusteksti.