Raamatun liitot

RAAMATUN KUUSI LIITTOA JUMALAN JA IHMISEN VÄLILLÄ

 

Raamatun keskeisin käsite on ”liitto”. Jumala teki ihmisen kanssa monia liittoja, jotka kaikki lopulta täydentyivät ja täyttyivät Uudessa liitossa, Kristuksen veressä. Liiton ydinajatuksena on Jumalan ja ihmisen välinen yhteys. Jumala tarjoaa yhteyttä, joka perustuu lailliseen sopimukseen. Tätä liittoa kuvaavat läänitysliitto (jossa ylempi suvereenisesti määrään liiton ehdot ja alempi voi hyväksyä tai hylätä sen) ja avioliitto (jossa Jumala valitsi Israelin aviopuolikseen ja Kristus seurakunnan). Heprean kielen liitto sana juontuu sitoa verbistä. Uuden testamentin kreikankielinen liitto-sana merkitsi ”tahtoa, testamenttia, säädöstä ja järjestelyä”. Liitto perustuu Jumalan tahtoon, jossa Jumala yksipuolisesti säätää ja järjestelee liiton toteutumisen. Liitto täyttyi ja pysyi Kristuksen kuoleman kautta ja tuo täyden siunauksen ihmiselle.

Liittoajatus on keskeinen asia Israelille ja sen uskonnolle. Kansan suhde Jumalaan perustui yksinomaan liittoon. Liittoon liittyy laki, joka on tärkeä, sillä se ohjaa liitonmukaista elämää. Liitto toi vakauden ja selkeyden jumalasuhteeseen; se ei perustu tuntemuksiin tai kokemuksiin. Liitto rikkoutui, mikäli sen säädöksiä rikottiin olennaisella tavalla. Näin tapahtui Israelille. Kääntymys ja katumus palauttivat liittoyhteyden. Tämä on samalla esikuva seurakunnalle.

 

Raamattu on etenevää ja syvenevää ilmoitusta, jossa Jumalan ilmoitus tarkentuu ja täsmentyy. Näin on liittojenkin osalta. Jumala solmi ihmisen kanssa kuusi perusliittoa:

 • Liitto Aadamin kanssa: liittoehtona oli kuuliaisuus; totteleminen takaisi ikuisen elämän ja rikkominen kirouksen, kuoleman. Aadam rikkoi liiton ja kuoli, mutta toivon varassa. Kirous merkitseekin rangaistusta liiton rikkomisesta ja pahuudesta. (1 Moos 1-3 luvut)
 • Liitto Nooan kanssa: Jumala solmi armoliiton Nooan kanssa; turmeltunut maa hävitettäisiin, mutta Nooa ja hänen perhekuntansa pelastuisi. Liittoa seurasivat muutamat ohjeet ja käskyt. Liiton näkyvänä merkkinä oli sateenkaari. (1 Moos 6-9 luvut)
 • Liitto Aabrahamin kanssa: Jumala solmi ystävyysliiton Aabrahamin kanssa; hän pelastui aikansa epäjumalanpalveluksesta; siinä oli monia lupauksia – siemen / jälkeläinen, maa, kansoja, kuninkaita, suuri nimi, siunauksia, suojelua ja Messias, joka pelastaa kaikki kansat; Aabraham uskon, luottamuksen kautta hyväksyi ja vastaanotti liiton (uskonvanhurskaus); liitto solmittiin sen aikaisen tavan mukaan jossa eläin uhrattiin ja halkaistiin ja joiden halki kulkeva osapuoli sitoutui hengellään noudattamaan liittoa – esikuva Kristuksesta ristillä; liiton näkyväksi merkiksi tuli poikalasten ympärileikkaus (1 Moos 12-25 luvut, erityisesti 12:1-4, 15:1-21, 17:10-11).
 • Liitto Siinailla Mooseksen kanssa: useimmiten Vanha testamentti puhuu juuri tästä liitosta; liitto noudatti aikansa lääninherran ja vasallin välistä liittokaavaa (johdanto, esipuhe, ehdot, säilytys, todistajat ja pakotteet) = 2 Moos 19-25,38 luvut; Jumala uudisti tämän liiton Luvatun maan rajalla (5 Moos 1-34 luvut); liitto oli samantapainen kuin avioliittosopimus; se vahvistettiin veriuhrilla; sen merkkinä oli sapatti; kuuliaisuus oli tärkeää.
 • Liitto Daavidin kanssa: tämä liitto koski Daavidin ja hänen jälkeläistensä ikuista kuninkuutta; erityinen liitto kuninkuudesta perustui Jumalan lupauksiin; liiton rikkominen johti siunausten menettämiseen; Salomo oli luvatun kuninkaiden Kuninkaan esikuva (Kristus), jossa liitto täyttyi. (2 Samuelin kirja 7:12-14; Psalmi 2, 29:3,28-29)
 • Uusi liitto Kristuksessa: profeetta Jeremia ennusti siitä (Jer 31:31-34); taustana oli israelilaisten karkotus ja pakkosiirtolaisuus Babyloniassa; liitto koki esitäyttymyksen kun kansa palasi Israelin maahan; Hesekiel puhui samasta asiasta (Hes 36:26-27); täydellisesti liitto toteutui Messiaassa, Jeesuksessa Kristuksessa: ”tämä on uusi liitto minun veressäni” (Matteus 26:27-28); liitto perustui Jumalan lupaukseen. Sen näkyvänä merkkinä ovat kaste ja ehtoollinen.

 

Liiton avainkäsitteet

 • vanhurskaus (uskollisuus, oikeudenmukaisuus)
 • jumalattomuus (rikkominen, synti)
 • armo (ansaitsematon rakkaus ja anteeksiantamus)
 • valinta (Jumalan tahtoon perustuva)
 • rauha (shalom, kokonaisvaltainen hyvinvointi)

Jokainen liitto perustui Jumalan armoon, sillä ihminen ei voinut ansaita elämäänsä tai syntiensä anteeksiantamusta. Liitto voitiin tiivistää: ”Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani”. Jopa Siinain liitossa, ns. lakiliitossa on mukana Jumalan armo: sen solmiminen edellytti uhria ja veren pirskotusta; synti- ja vikauhrit olivat rikkomusten vuoksi. Toiset liitot perustuivat enemmän Jumalan lupauksiin ja toiset myös vaativat käskyjen noudattamista.

Ihminen voi pelastua, elää yhteydessä Jumalaan vain armon kautta. Aabrahamin liitto perustui yksinomaan Jumalan lupaukseen siunata ja pelastaa. Se tuli ottaa uskolla vastaan. Tämä liitto edelsi Siinain (laki)liittoa, jonka tehtävänä oli tarkemmin opettaa oikeasta ja väärästä, hurskaudesta ja synnistä, sekä korostaa armon välttämättömyyttä. Paavali opetti tästä Galatalaiskirjeen 3 luvussa.

 

Liiton perusosat

 • laki (Jumalan tahto, vaatimus)
 • evankeliumi (Jumalan lupaus armosta)

Lain kieltäminen johtaa laittomuuteen, antinominismiin, mutta sen vääristäminen / ylikorostaminen lakihenkisyyteen, legalismiin. Jeesus Kristus täytti kaikki liitot ihmisen edustajana – niiden vaatimukset ja kiroukset elämällään ja sovituskuolemallaan.

 

Liiton välittäjä

Liitoissa lupaukset annettiin ”siemenelle” (1 Moos 3:15), Aabrahamin jälkeläiselle eli Kristukselle. Hän täytti liiton ihmiskunnan edustajana. Luvattu Messias oli kaikkien liittojen perusta, täyttäjä ja välittäjä Jumalan ja syntisen ihmiskunnan välillä. Täydellinen ja lopullinen uusi liitto syntyi vasta, kun sovitustyö ja ylösnousemus olivat tapahtuneita tosiasioita. Nyt tämä (uusi) liitto on täytetty ja purkamaton; se on ikuisesti voimassaoleva Kristuksessa.

 

Liiton näkyvät merkit

Ne vakuuttavat armosta ja liiton pysyvyydestä; ne ovat sinettejä. Niiden näkyvyys ja konkreettisuus korostavat näkyvän maailman ja todellisuuden tärkeyttä Jumalan luomina asioina sekä auttavat ihmistä uskomaan. Niitä olivat karitsauhrit, sateenkaari, ympärileikkaus, sapatti, laintaulut, ilmestysmaja ja temppeli, kaste ja ehtoollinen.

 

Uusi liitto Kristuksessa avaa yhteyden Taivaalliseen Isään
Kaikki vaatimukset on täytetty, kaikki synnit on sovitettu – Kristuksessa. Sen voi ottaa vastaan kuin Aabraham uskoen, luottaen Jumalan lupauksiin ja armoon. Siihen voi kasvaa yhä syvemmin nähden Siinain liiton tiukat vaatimukset ja ymmärtäen sijaisuhrin välttämättömyyden. Se avaa tien elämänpuulle ja ikuiseen elämään. Se varjelee uudelta tuomiolta kuten Nooan. Se antaa hyvän ja täydellisen kuninkaan, Kristuksen.

 

Uuden liiton ehdot: Usko ja kaste. Usko on luottamista, Jumalaan suuntautumista ja tarttumista Sanan, Kristuksen kautta. Kaste antaa ja usko vastaanottaa lahjan, ilman omia suorituksia. Uusi liitto vanhurskauttaa (julistaa syyttömäksi) ja tuo armon Kristuksen sovitustyön perusteella. Usko ja yhteys luo ihmisen uudeksi, josta nousee uusi, raamatullinen elämä. Uskonyhteys Pyhässä Hengessä antaa voimaa täyttää Jumalan tahtoa, rakkautta ja käskyjä – maan päällä vajavaisesti (armon varassa) ja taivaassa täydellisesti.