Tätä uusi avioliittolaki ei muuta (Nummela)

UUSI TIE -LEHTI / Pääkirjoitus 21.2.2017

Leif Nummela

päätoimittaja, teologi, kirjailija

 

TÄTÄ UUSI AVIOLIITTOLAKI EI MUUTA

EDUSKUNNASSA ÄÄNESTETTIIN 17. helmikuuta Aito avioliitto -kansalaisaloitteesta. Äänestyksen pohjana ollut lakivaliokunnan hylkäävä mietintö voitti lukemin 120–48. Äänestystulos merkitsee, että uusi avioliittolaki, joka mahdollistaa avioliiton samaa sukupuolta olevien kesken, astuu voimaan 1. maaliskuuta 2017.

IHMISKUNNAN HISTORIASSA yksikään kulttuuri ei ole ennen omaa aikaamme rinnastanut samaa sukupuolta olevien suhdetta miehen ja naisen väliseen avioliittoon. Nyt useissa eri maissa on lähdetty tähän yhteiskunnalliseen kokeiluun. Tähän asti kulttuurissamme avioliiton on pitänyt täyttää neljä ehtoa. Sen on pitänyt olla miehen ja naisen välinen. Sen on pitänyt olla yhden miehen ja yhden naisen välinen. Aviopuolisoiden on täytynyt olla täysi-ikäisiä. Eivätkä he ole voineet olla lähisukulaisia. Ensimmäinen näistä ehdoista poistuu maaliskuun alussa.

AVIOLIITON PERUSRAKENNE tulee perusteellisesti muuttumaan. Koulun, median ja lainsäädännön vaikutuksen kautta ero avioliiton ja muiden yhdessä elämisen muotojen välillä tulee loiventumaan. Muutama asia ei kuitenkaan muutu maaliskuun alusta, eikä koskaan muulloinkaan.

Aito avioliitto -yhdistyksen kotisivuilla (aitoavioliitto.fi) todettiin päätöksen jälkeen osuvasti muuttumattomina pysyviä asioita: Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, mutta kaikki yhteiselämän muodot eivät ole avioliittoja. Miehen ja naisen avioliitto on ja pysyy koko ihmissukua kannattelevana ja eteenpäin vievänä instituutiona. Mikään laki ei tee miehistä naisia eikä naisista miehiä. Samaa sukupuolta olevat parit eivät edes periaatteessa edelleenkään pysty tuottamaan yhtään ainoaa jälkeläistä ihmissukuun. Lapsella on luonnollinen lähtökohtainen oikeus omaan isään ja äitiin. Vain miehen ja naisen muodostamassa avioliitossa tämä lapsen syntymäoikeus toteutuu luonnollisella tavalla. Yksikään tutkimus ei osoita, että lapsi tarvitsee kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa. Edelleenkään kaksi isää ei voi olla lapselle äiti, eikä kaksi äitiä voi olla lapselle isä.

Vain miehen ja naisen muodostama liitto on jatkossakin aito avioliitto. Sukupuolineutraali liitto ei ole. Maaliskuussa astuu voimaan laki, joka kykenee ainoastaan keinotekoisesti hämärtämään näitä perustotuuksia, mutta ei tosiasiallisesti muuta niitä mihinkään.

AVIOLIITTO ei tietenkään ole ainoa asia, josta me kristittyinä välitämme. Eikä se myöskään ole uskomme kaikkein keskeisin asia. On kuitenkin helppo yhtyä Aito avioliitto -yhdistyksen tiedotussihteerin Pasi Turusen toteamukseen: ”Ei ole mitään hävettävää siinä, että pitää kiinni avioliitosta miehen ja naisen muodostamana instituutiona – – Nyt ei ole aika puhua aidosta avioliitosta vähemmän. Nyt siitä on puhuttava entistä enemmän.” Näin me teemme tässäkin Uusi Tie -lehden numerossa.

 

uusitie.com/aiheet/paakirjoitukset