Siunaukset

SIUNAUKSET

 

LUOMINEN – LANKEEMUS – LUNASTUS

Jumala on hyvä. Kaikki, mitä Jumala hyvyydessään ja armossaan antaa ihmiselle, on siunausta. Kyseessä on hyvin laaja-alainen käsite. Jumala siunaa meitä ajallisesti ja iankaikkisesti, aineellisesti ja hengellisesti. Koko elämä on suurta siunausta – sellaisena kuin Jumala sen tarkoitti. Suurin siunaus on elämänyhteys Luojaamme.

Syntiinlankeemus riisti ihmiseltä siunauksen. Synnin seurauksena tuli kirous, joka on siunauksen vastakohta. Kun siunaus tuottaa kaikkea hyvää, rakkautta, iloa, onnellisuutta, oikeutta, pyhyyttä, laupeutta jne., synnin ja Jumalan määräämän kirouksen tähden kaikki edellä lueteltu hyvä menettää niiden varsinaisen luonteen vääristäen ne itsekkyydeksi ja jopa pahuudeksi. Elämä vaihtuu kuolemaksi. Mielekkyys tarkoituksettomuudeksi. Terveys sairaudeksi. Rauha rauhattomuudeksi.

Kun Jumala jättää ihmisen synnin ja kirouksen valtaan, siihenkin kätkeytyy siunauksen mahdollisuus. Ne voivat nimittäin herättää ihmisen kaipaamaan todellisesta elämää ja Jumalaa. Kun Jumala tulee ihmistä lähelle Jeesuksessa Kristuksessa, siunausten lähteet voivat avautua uudelleen.

 

 

SIUNAUS VANHAN TESTAMENTIN VALOSSA

 

Siunaus ja sen julistaminen

Siunausta kuvaa sana shalom, joka merkitsee kokonaisvaltaista maallista ja hengellistä menestystä, rauhaa ja onnellisuutta – kaikkea sitä, mitä Jumalan tarkoittama hyvä elämä sisältää. Siunaus sisältää myös moraalisen aspektin: siunattua on elää oikein ja rakentaa yhteistä hyvää.

Siunausta tarkoittava heprean sana merkitsee

 • Varsinaista siunausta.
 • Menestyksen toivotusta.
 • Ylistämistä, siunaamista.

Siunausta julistettiin monissa tilanteissa

 • Tavatessa ja erotessa.
 • Perheen esikoiselle.
 • Jumalanpalveluksessa.
 • Yksilön tai kansan tärkeässä elämäntilanteessa.
 • Luottamuksessa Jumalaan ja hänen tahtonsa seuraamisessa.

Siunausta julistettiin ja välitettiin

 • Sanallisesti julistaen.
 • Rukoillen.
 • Kättenpäällepanon kautta tai käsiä kohottamalla.
 • Jumalanpalveluksen toimituksissa ja uhrien välityksellä.
 • Pappien, profeettojen, kuninkaiden, suvun päämiesten ja muidenkin välityksellä.

Vastavuoroisesti ihminen saattoi siunata eli ylistää ja kiittää Jumalaa

 • Jumalan antama armo, siunaus ja pelastus herättävät ylistämään.
 • Syvin ylistys kohdistuu Jumalan persoonaan riippumatta siitä, mitä Jumala antaa.

 

Siunauksen lähde on aina Jumala

Kyse on Jumalan siunauksesta – ei ihmisen, seurakunnan tai kirkkokunnan siunauksesta. Jumala sitoo siunauksensa aina omaan tahtoonsa, Sanaansa. Vastoin Jumalan sanaa ei voi pätevällä tavalla siunata ketään tai mitään.

 

Jumala siunasi

 • Luomistyönsä.
 • Ihmisen, avioliiton, perheen ja työn.
 • Ihmistä hänen elämänsä eri vaiheissa.
 • Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin.
 • Israelin kansan.
 • Papit, profeetat ja kuninkaat ja muut erityiset tehtävät.
 • Kansan arkielämän, työn, omaisuuden ja karjan.
 • Tulevaisuuden, jos kansa seurasi Jumalan tahtoa.

 

Ihmisen, avioliiton, perheen, elämän ja työn siunaus (1 Moos 1:27-28)

Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: ”Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu.”

Tämä on ihmisyyden ja elämän perussiunaus. Jumalan siunaus on tarkoitettu vain miehen ja naisen väliseen avioliittoon. Tämän ja koko Raamatun valossa on irvokasta ja Jumalan nimen täydellistä väärinkäyttöä luvata valheellisesti siunauksia homopareille yms.

Siunaus antaa kaiken tarvittavan ja se valtuuttaa elämään ja toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti. Siunaukseen liittyy myös vastuu toimia annetun siunauksen mukaisesti.

 

Aabrahamin siunaus (1 Moos 12:1-3)

Herra sanoi Abramille: ”Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille.”

Aabrahamin saaman siunauksen ytimessä on lupaus Messiaasta ja pelastuksesta kaikille maailman kansoille. Siunauksessa oli myös lupaus Israelin kansan Luvatusta maasta. Lisäksi Aabraham sai henkilökohtaisia lupauksia. Nämä kaikki ovat jo joko toteutuneet tai toteutumassa kansojen, Israelin ja Aabrahamin kohdalla. Mekin olemme osallisia Aabrahamin siunauksesta Kristuksessa.

 

Aaronilainen Herran siunaus (4 Moos 6:23-26):

Herra sanoi Moosekselle: ”Sano Aaronille ja hänen pojilleen:
Kun siunaatte Israelin, lausukaa sille näin:

– Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,
Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

”Kun he näin siunaavat Israelin minun nimeeni, minä annan sille siunaukseni.”

Kun Jumalan siunaus lausutaan, Jumala todella siunaa konkreettisesti – juuri siten kuin hän näkee parhaaksi kunkin kohdalla kussakin tilanteessa. Jumalan siunaus ei jää vain sanoiksi.

 

Jumalan siunausta merkitsee se, että hän lupaa olla Jumalamme ja olla kanssamme:

 • Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen, ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala. (1 Moos 17:7)
 • Jää asumaan tähän maahan, niin minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä seudut ja pidän näin voimassa sen valan, jonka vannoin isällesi Abrahamille. Minä annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet, ja annan heille koko tämän maan. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. (1 Moos 26:3-4)

 

Kuninkaallinen siunaus (2 Sam 7:12-16 )

Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi.

Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään; mutta minun armoni ei poistu hänestä, niin kuin minä poistin sen Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi.

Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva.”

Jumala lupasi Daavidille, että kuninkuus säilyy hänen suvussaan ikuisesti – ensin ja vajavaisesti kuningas Salomon ja lopulta täydellisesti Messiaan, Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä kuninkaallinen siunaus merkitsee hyvinvointia myös kuninkaan kansalaisille.

 

Kansan saama siunaus tai kirous (5 Moos 28 luku)

”Jos kaikessa tottelette Herraa, Jumalaanne, ja tarkoin noudatatte hänen käskyjään, jotka minä teille annan, niin Herra asettaa teidät maan kaikkien kansojen yläpuolelle. Nämä siunaukset tulevat teidän osaksenne, kun vain tottelette Herraa, Jumalaanne.

 • ”Herra siunaa teitä kaikkialla, missä olettekin.
 • ”Siunattuja ovat teidän lapsenne, teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat.
 • ”Siunattuja ovat teidän viljakorinne ja taikinakaukalonne.
 • ”Olette siunattuja, kun palaatte kotiin. Olette siunattuja, kun lähdette matkaan.
 • ”Herra antaa teidän voittaa vihollisenne, jotka nousevat teitä vastaan. He hyökkäävät kimppuunne yhtenä joukkona, mutta hajaantuvat pakoon kaikkiin suuntiin.
 • ”Herra antaa teille siunauksensa, hän siunaa vilja-aittanne ja antaa teidän menestyä kaikissa hankkeissanne. Herra siunaa teitä siinä maassa, jonka hän teille antaa.
 • Jne, jne.

”Jos ette tottele Herraa, Jumalaanne, ettekä tarkoin noudata kaikkia hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan, niin teitä kohtaavat nämä kiroukset:

 • ”Te olette kirottuja kaikkialla, missä olettekin.
 • ”Kirottuja ovat teidän viljakorinne ja taikinakaukalonne.
 • ”Kirottuja ovat teidän lapsenne, teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat.
 • ”Olette kirottuja, kun palaatte kotiin. Olette kirottuja, kun lähdette matkaan.
 • ”Herra lähettää teidän keskuuteenne kirouksen: teittepä mitä tahansa, hän saattaa teidät kauhun ja sekasorron valtaan, ja pian te tuhoudutte ja häviätte maan päältä pahojen tekojenne tähden, kun hylkäsitte Herran. Hän tartuttaa teihin ruton, jne. jne.

”Teidän osaksenne tulevat kaikki nämä kiroukset. Ne kohtaavat teitä ja lankeavat teidän päällenne… Teistä, joita ennen oli yhtä paljon kuin tähtiä taivaalla, jää jäljelle vain vähäinen joukko, koska ette totelleet Herraa, Jumalaanne…

 

Israelin kansa sai lähtökohtaisesti kokea Jumalan ihmeellisiä siunauksia. Mutta ajan myötä kansa etääntyi Jumalasta ja hänen tahdostaan niin, että kaikkein karmeimmatkin kiroukset kävivät lopulta toteen. Kaikki se on nähtävissä Israelin kansan raskaissa vaiheissa suurvaltojen kourissa, pakkosiirtolaisuudessa, roomalaisten hyökkäyksissä, lähes 2000 vuoden hajaannuksessa vailla omaa maata, lukemattomissa vainoissa, holokaustissa jne.

Jumala tiesi kaiken käyvän näin. Siksi hän antoi toivon, jonka mukaan hän vielä kokoaisi Israelin kansan takaisin omaan maahansa aikojen lopulla (5 Moos 30 luku). Tämän armollisen lupauksen mukaisesti Herra on siunannut kansansa meidän päivinämme.

Ja vielä enemmän – hän on lähettänyt luvatun Messiaan tuomaan siunauksen kaikille kansoille: Jeesuksen Kristuksen.

 

Johtopäätöksiä

Elämä on Jumalan ja hänen antamansa siunauksen varassa. Ilman siunausta ei ole todellista, mielekästä elämää. Olemme täydellisen riippuvaisia Luojastamme.

Jumala haluaa antaa siunauksensa, mutta vain hyvää tarkoitusta varten. Mikäli ihminen haluaa siunauksia tyydyttääkseen itsekkyyttään ja syntistä luontoaan, siunaukset vaihtuvat kiroukseksi.

Lopulta siunauksia on kahdenlaisia:

 • Ihmisen tekoihin, motiiveihin ja elämäntapaan liittyviä siunauksia. Kun sitoudumme Jumalan hyvään tahtoon, siitä seuraa pääsääntöisesti monia siunauksia. Tässä toimii kylvämisen ja niittämisen laki: kun kylvämme hyviä tekoja, niitämme siunauksia; kun kylvämme itsekkäitä, pahoja tekoja, niitämme kirousta.
 • Jumalan armoon liittyvät siunaukset. Koska ihminen on langennut syntiin, hänen osansa ovat moninaiset kiroukset. Jotta ihminen ei jäisi synnin ja kirousten valtaan, Jumala on puhtaasta armahtavasta rakkaudesta ja hyvyydestä luvannut pelastaa ihmisen takaisin siunattuun elämään.

Vanhan testamentin kuvaus ihmisen ja valitun kansan elämästä kertoo karulla tavalla, kuinka syntinen ihminen ja kansa elää siunausten ja kirouksen keskellä. Jumalan ihmeellinen hyvyys vyöryttää monia siunauksia, mutta usein ihmisten toiminta tuo kirouksen. Lopulta ratkaisevaksi nousee Jumalan armoon perustuva siunaus. Hän tahtoo pelastaa syntisen ihmisen.

Juuri luvatussa pelastuksessa ja Pelastajassa on suurin siunauksemme. Hänessä on kaikki muutkin siunaukset kätkettyinä.

 

 

SIUNAUS UUDEN TESTAMENTIN VALOSSA

 

Siunaus Kristuksessa

Uudessa testamentissa siunauksen käsite keskittyy Jeesukseen Kristukseen ja hänessä annettuihin hengellisiin siunauksiin. Nämä siunaukset ulottuvat kaikille kansoille ja kaikille ihmisille – niille, jotka uskovat Vapahtajaan. Lisäksi nähdään, että siunaukset tulevat täysimääräisiksi kirkkaudessa eli uuden luomakunnan uudessa elämässä.

Uuden testamentin painopiste on luonnollinen. Ihminen on syntinen ja siksi synti tuo ihmiselle ensisijassa kirouksen. Siunausten ja siunatun elämän perusta ei voi olla ihmisessä. Kylvämisen ja niittämisen laki on ihmiselle epäedullinen. Sen tilalle tulee Jumalan armahtava rakkaus Kristuksessa, jonka kautta ihminen pääsee osalliseksi suuresta pelastavasta siunauksesta ja sen myötä myös yksittäisistä siunauksista.

 

Kristus on siunaus ja kaikkien siunausten lähde

Kristus itse on siunattu ja siunauksen lähde: Hoosianna, Daavidin Poika! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä! Hoosianna korkeuksissa! (Matt 21:9)

Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. (Joh 10:10)

Minä olen elämän leipä / maailman valo / elämän Sana / ylösnousemus ja elämä. (Joh ev)

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. (Ef 1:3)

 

Kristus on Aabrahamille luvatun siunauksen täyttymys

Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatun siunauksen ja me häneen uskovina saisimme luvatun Hengen. (Gal 3:14)

Yksittäiset ihmiset puolestaan pääsevät osallisiksi Aabrahamin siunauksesta uskomalla Kristukseen: … julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: ”Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi”. Niin muodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa. (Gal 3:8-9)

 

Kristus on aaronilaisen Herran siunauksen täyttymys

Jeesus Kristus on Herran kasvot, jotka kääntyvät meidän puoleemme tuoden meille luvatun armon, rauhan ja kirkkauden.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,
Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

 

Kristus on Daavidille luvatun kuninkaallisen siunauksen täyttymys

Jumala lupasi ikuisen kuninkuuden Daavidin suvulle. Jeesus on Daavidin jälkeläinen, joka täyttää tämänkin lupauksen. Hän on hyvä hallitsija, joka antaa henkensä kansansa puolesta ja hallitsee sitä armolla, rakkaudella, pyhyydellä ja kaikella viisaudella.

 

Kristus on lupauksen ”Herra on meidän kanssamme” siunattu täyttymys

Kristuksessa Jumala tuli ihmiseksi ja sovitti syntimme. Hän poisti synnin Jumalan ja ihmisen väliltä. Siksi Jeesus on todellakin Immanuel = Jumala meidän kanssamme. Tämä onkin ihmisen suurin perustarve: saada elämänyhteys Luojansa kanssa. Vain se tuo ajallisen ja iankaikkisen elämän, turvan ja mielekkyyden.

 

Kristus on ihmiselle annetun perussiunauksen uusi täyttymys

Jumala siunasi Aadamin ja Eevan, heidän avioliittonsa, perheensä, sukunsa, työnsä ja koko elämänsä. Kuitenkin synti toi siunauksen tilalle kirouksen. Kristus puolestaan kantoi synnin kirouksen ristinpuulle omassa ruumiissaan. Siksi hän avaa uudelleen ihmisyyden perussiunaukset ulottuvillemme.

 

 

Kristuksessa siunatut

 

Autuaat

Siunattua ihmistä kutsutaan autuaaksi (makarios). Hän on ikionnellinen Jumalan yhteydessä. Ikionnellisuus alkaa vasta taivaassa, mutta jo nyt saamme esimakua tulevasta.

Jeesus julisti Vuorisaarnassa autuaiksi ihmisiä, jotka nyt ajassa olivat monin tavoin haastavien tilanteiden keskellä mutta jotka toimivat oikealla tavalla (Jumalan armon yhteydessä). Juuri he saisivat periä luvatut siunaukset.

Jeesus julisti autuaiksi (Matt 5:3-12):

 • ”Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
 • Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.
 • Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.
 • Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.
 • Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.
 • Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
 • Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.
 • Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.
 • Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valehdellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.

Autuuden avain on ensimmäisessä kohdassa. Hengellisesti köyhä ihminen tarvitsee Jumalaa ja siksi hän on osallinen taivasten valtakunnasta. Ylpeä, itseriittoinen, kapinallinen ihminen ei katso tarvitsevansa Jumalaa ja siksipä hän jää kaikkien siunausten ulkopuolelle.

Jumalaan turvautuminen kasvattaa ihmistä oikeanlaiseen elämänasenteeseen: oikeanlaiseen murheeseen, nöyryyteen (hiljainen), laupeuteen, puhdassydämisyyteen, rauhan rakentamiseen, vanhurskauteen ja Jeesuksen nimen julistamiseen. Jo tämä on suurta siunausta, joka tuottaa lisää ajallista siunausta. Samalla se on osallisuutta iankaikkiseen siunaukseen taivaissa.

 

Lapset, syrjityt, pakanat

Jeesus siunasi lapsia ja kohtasi ihmisiä, jotka olivat yhteisönsä hylkimiä. Hän kulki myös pakana-alueilla Samariassa, Foinikiassa ja Dekapolin alueella. Kaikille heille Jeesuksella oli siunaus: anteeksiantoa, opetusta, parantavaa kosketusta, ihmisarvon antamista jne.

 

Syntiset

Jeesus tuli syntisten Vapahtajaksi. Hän viihtyi erityisesti ns. julkisyntisten parissa, jotka eivät harjoittaneet uskonnollista tekopyhyyttä. Sen sijaan fariseukset tuomitsivat Jeesuksen tästä jyrkin sanoin. Jeesus vastasi heille:

”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’ En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.”  (Matt 9:12-13)

Sillä Johannes Kastaja on tullut, ei syö leipää eikä juo viiniä, ja te sanotte: ’Hänessä on riivaaja’.  Ihmisen Poika on tullut, syö ja juo, ja te sanotte: ’Katso syömäriä ja viininjuojaa, publikaanien ja syntisten ystävää!’ (Luuk 7:33-34) Fariseuksille ei kelvannut mikään: ei askeettinen Johannes Kastaja eikä syntisiä kohdannut Messias.

Jeesus sanoi: ”Ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut” (Luuk 5:20) Jeesuksen täydellinen rakkaus herätti ihmiset kaipaamaan armoa ja uutta elämää. Anteeksianto on uuden elämän lähtökohta ja ikuinen perusta. Se on pelastavan siunauksen ydintä.

 

Pelastus

Suurin siunaus on syntisen ihmisen pelastus. Tämä puolestaan kattaa kaikki siunaukset: ajalliset ja ikuiset. Sen syvin ydin on yhteys Jumalaan ja kerran myös hänen kasvojensa näkeminen Kristuksessa. Lue Ilm 21:3-5 ja 22:3-5.

 

 

SIUNAUS AJALLISESSA ARKIELÄMÄSSÄ vrt. MENESTYSTEOLOGIA

 

Siunauksia kaikille

Jumala antaa virvoittavaa sadetta, auringonpaistetta ja kaikenlaisia elämän perussiunauksia aivan jokaiselle ihmiselle ja kansalle riippumatta Jumala-suhteen laadusta. Tämä ylittää synnin tuomat kirouksetkin. Toisinaan Jumala käyttää ajallisia olosuhteita niin, että ihminen kääntyisi hänen puoleensa. Jumala antaa hyviä siunauksia ja ankariakin ajallisia koettelemuksia. Jos ihminen ei käänny hyvällä, niin kääntyisipä hän edes silloin, kun huomaa elämän katoavaisuuden.

 

Siunauksia tekojen vai armon tähden?

Vanhassa testamentissa ja lakihenkisessä uskonnollisuudessa esiintyy usein näkökulma, että oikea suhde Jumalaan tuottaa automaattisesti suuria ajallisia siunauksia. Rikkaus, menestys, valta, kunnia, terveys, lasten lukumäärä ovat siunauksia, jotka ovat seurauksia ihmisen hyvistä teoista ja oikeasta suhteesta Jumalaan. Sen sijaan köyhyys, onnettomuudet, sairaudet ja ennenaikainen kuolema ovat varmoja merkkejä ihmisen syntisyydestä. Nykyajan menestysteologia jatkaa tätä samaa ajattelutapaa.

Raamatussa Jumala kyllä lupaa monenlaisia siunauksia niille, jotka elävät oikeassa suhteessa häneen ja toimivat hänen tahtonsa mukaisesti. Jumalahan on hyvyys ja hyvän elämän lähde. Jumalan tahdon mukainen elämä on jo itsessään hyvää ja tuottaa lisää hyvää ympärilleen. Niittämisen ja kylvämisen laki pitää paikkansa. Olisihan se outoa, jos hyvää tekemällä perisikin pahaa ja rangaistuksen!

Samalla Raamattu ja Vanha testamenttikaan eivät ole näin yksioikoisia. Toisinaan hyvän tekeminen tuottaakin vaikeuksia. Hurskaita kadehditaan, pilkataan, vainotaan ja jopa surmataan, koska tämä maailma on syntinen ja osin pahan vallassa. Lisäksi hurskaat ovat muutenkin elämän lainalaisuuksien alla. Hekin ovat syntisiä, vajavaisia ja kuolevaisia. Laajamittaiset onnettomuudet, luonnonmullistukset, sodat ja kuolema koskettavat heitäkin. Niinpä ulkonainen menestys ei välttämättä kerrokaan syntisyyden asteesta tai Jumala-suhteen laadusta. Tästä tunnetuin esimerkki lienee Jobin kohtalo. Hurskas mies menetti äkisti lähes kaiken – ilman omaa syytään. Syvimmiltään Job oli esikuva Kristuksesta, joka viattomana ristiinnaulittiin syntisen puolesta.

Jeesus itsekin jatkuvasti oikoi monenlaisia vääriä uskonnollisia asenteita, kun hän toimi Israelin kansan keskellä. Vammaisena syntyminen ei ollutkaan merkki hänen vanhempiensa tai itsensä syntisyydestä. Kyse oli jostain aivan muusta.

Niinpä – usein amerikkalaishenkinen – menestysteologia on erittäin syyllistävä ja vääristävä harhaoppi. Sen mukaan oikea usko tuottaa mittaamattoman määrän ajallista siunausta. Kaikkinaisen menestyksen ja vaurauden puuttuminen on merkki epäuskosta ja synnistä. Tästä harhaopista voit lukea enemmän sivuston kohdasta Kristillinen seurakunta / Näennäiskristillisiä liikkeitä ja harhaoppeja / Menestysteologia.

 

Oikea tasapaino ja syvin mielekkyys

Tosiasiassa ihmiselämään mahtuu valtavan paljon Jumalan antamia ajallisia siunauksia. Hän antaa niitä aivan kaikille. Niiden tarkoituksena on antaa elämälle perusmahdollisuudet ja vetää ihmisiä Jumalan yhteyteen. Samalla koko ajallista elämää leimaa synti ja kirous hyvin monissa eri muodoissa. Niiden negatiivisuudesta huolimatta niihinkin kätkeytyy työntövoima kohti Jumalaa.

Syvin ajallisen elämän siunaus avautuu Jumalan yhteydessä. Vaikka Jumala täyttäisi ympäristömme ja kotimme mitä ihmeellisimmillä rikkauksilla, sydämemme jäisi tyhjäksi. Synti nakertaisi elämän mielekkyyden ja toisi meille kuoleman. Siksi vain sydämen yhteys Luojaamme antaa sen suurimman ja parhaimman siunauksen. Siksi Kristuksessa on kätkettynä kaikki elämän siunaukset.

Juuri sydämen tyytyväisyys antaa sen rauhan, turvan, mielekkyyden ja voiman, joka kantaa elämän arjessa, taloudellisten huolien keskellä, ahdistuksissa, sairauksien keskellä ja jopa kuoleman edessä.

Mitä tahansa me kohtaamme elämässämme, me saamme kaikessa turvautua Jumalaan ja pyytää hänen armollista siunausta:

Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. (Fil 4:6)

Samalla saamme luottaa siihen, että Jumala vastaa sen mukaan, mikä on parasta meille ja muille ihmisille – hänen iankaikkisen tarkoitusperänsä mukaisesti.

 

 

SIUNAUSTEN TÄYTTYMYS KIRKKAUDESSA

Ajallisen elämän siunaukset ovat aina koettavissa vajavaisesti. Synti on väistämätön osa meitä ja maailmaamme. Se nakertaa parhaimpiakin siunauksia. Me emme ole vielä taivaassa vaan vasta matkalla sinne.

Alkuperäisessä paratiisissa ihmisellä oli kaikkea yltäkyllin ja hän nautti elämänlahjasta. Synti turmeli kaiken. Vastavuoroisesti Kristus on kantanut synnin kirouksen ja avannut meille uuden tien uuteen, täydelliseen paratiisiin. Siellä ei enää ole syntiä eikä sen tuomaa kirousta.

Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallinkirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Kaupungin valtakadulla, virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa kahdettoista hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. (Ilm 22:1-4)

Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa mutta näkymätön ikuisesti. (2 Kor 4:16-18)

Kannattaa siis pinnistellä jäljellä oleva aika. Päämäärä jo näkyy. Se on lähellä ja tulee ennemmin kuin huomaammekaan.

Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään olleen ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. (Hepr 12:1-2)

 

 

KOOSTE

 

Ihmiselämään mahtuu monenlaisia siunauksia:

 • Jumalan yleisen armon ja rakkauden tuottamia siunauksia aivan kaikille.
 • Elämänlain noudattamisen tuomia siunauksia: hyvää tekemällä perimme hyvää.
 • Jumalan erityisen, pelastavan armon siunauksia: Jumala pelastaa ihmisen synnin vallasta ja seurauksista Kristuksessa Jeesuksessa, joka avaa ihmisen elämään kaikki siunausten lähteet.

Siunaukset ovat ajallisia ja iankaikkisia

 • Ajallisen elämän siunaukset ovat vajavaisia ja väliaikaisia. Synti tuo monenlaista kärsimystä, tuskaa ja kuolemaa.
 • Iankaikkisuudessa siunaukset ovat täydellisiä ja mittaamattomia.

Siunaukset kertovat Jumalan rakkaudesta kaikkia kohtaan ja erityisesti halusta pelastaa jokainen ihminen synnin turmeluksesta iankaikkiseen täydellisyyteen.

Siunaukset vuodatetaan Kristuksen Jeesuksen kautta meille syntisille ihmisille. Siksi Kristus on avain elämään ja siunauksiin.

 

Ole siunattu Jeesuksessa Kristuksessa!

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,
Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.