Profetiat Uudessa testamentissa

PROFETIAT UUDESSA TESTAMENTISSA

 

PROFETIAT RAAMATUSSA

Tältä osin lue edellä oleva opetus ”Profetiat Vanhassa testamentissa”. Tässä vain kiteytettynä pääajatukset.

 

Profeettaliikkeen synty ja merkitys

Varsinainen profeettaliike syntyi Samuelin myötä (1050 eKr.) ja jatkui Malakiaan asti (400 eKr.). Koska pappeuden merkitys heikkeni ja kansa eli yhä syvemmässä luopumuksessa, Jumala lähetti profeettoja julistamaan parannusta ja liiton mukaista elämää, sekä tuomaan toivon sanoja.

Vanhan liiton profeettakausi heräsi vielä hetkeksi Johannes Kastajassa, joka Eliaan hengessä oli Messiaan edelläkävijä. Voidaan myös sanoa, että profeettaliike huipentui Messiaassa Jeesuksessa Kristuksessa, joka oli Profeetta, Ylipappi ja Kuningas. Jeesuksen julistuksessa oli vahva profeetallinen sävy ja hän julisti profeettojen tapaan parannusta, toivon sanoja ja vahvoja kuvauksia tulevaisuudesta.

Uudessa liitossa profeetan tehtävä jäi apostolien, evankelistojen, paimenten ja opettajien varjoon. Kun Vanhan testamentin ohella Uuden testamentin kirjoitukset valmistuivat Ilmestyskirjan myötä, profeetallinen ilmoitus tuli täydelliseksi ja valmiiksi. Tämän jälkeen profeettojen julistus on vain seurakunnallista, vajavaista profetiaa, joka tulee arvioida täydellisellä Jumalan sanalla.

 

Profeetallisen julistuksen määrä ja luonne

Raamatun koko materiaalista jopa 25 % on profeetallista tekstiä ja julistusta. Vanhassa testamentissa on neljä suurta ja 12 pientä profeettakirjaa. Lisäksi yksittäisiä profetioita on melko runsaastikin muissa Raamatun kirjoissa. Kyseessä ei siis ole mitenkään vähäpätöinen asia, kun mietimme Raamatun profetioiden merkitystä.

Uudessa testamentissakin on vahva profeetallinen sävy. Uusi testamentti kokoaa, jatkaa ja täydentää vanhatestamentillista profeetallista julistusta. Evankeliumikirjoissa Jeesus kutsuu kansaa palaamaan Herran luokse ja kertoo monia merkittäviä seikkoja tulevaisuudesta.

Uuden testamentin kirjeissä Paavali, Johannes, Pietari ja Juuda vahvistavat Jumalan ja hänen kansansa välistä suhdetta ja Jeesuksen tavoin avaavat tärkeitä tulevaisuuden tapahtumia. Kaiken huipentumana on Ilmestyskirja, joka kokoaa yhteen koko Raamatun profeetallisen julistuksen ja osaltaan vielä tarkentaa kuvaa.

Vaikka monissa profetioissa on ennustuksia tulevaisuudesta, profetioiden pääpaino on aina Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa ja tämän suhteen korjaamisessa. Profetioiden keskeisenä tarkoituksena on ilmoittaa Jumalan ajankohtainen tahto. Profetiassa Jumala puhuu ajankohtaisella tavalla kansalleen juuri siihen elämäntilanteeseen, jossa se on. Usein tilanne on sellainen, että koko kansa on ajautunut etäälle Jumalasta. Tästä seuraa monia vakavia kriisejä yksilöiden ja kansojen elämään.

Profetioiden ytimessä on Raamatun alusta loppuun asti Messias, joka on luvattu Pelastaja. Hän korjaa Jumalan ja ihmisen välisen särkyneen suhteen sovittamalla syntimme ja nousemalla kuolleista kolmantena päivänä. Hän on kaiken täyttymys. Profetioiden ydinsanoma on sama kuin koko Raamatussa: evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta.

 

Profetioiden aikajänteet

Profetiat puhuttelevat aina nyt-hetkessä. Ne kutsuvat Jumalan yhteyteen ja hänen mielensä mukaiseen elämään. Samalla profetioissa voi olla viittauksia tulevaisuuteen.

Profeettojen ennustusten aikajänteet kiteytetysti

 1. lähitulevaisuus (muutama vuosi)
 2. tulevaisuus pidemmällä aikavälillä (muutama vuosikymmen tai vuosisata)
 3. Messias (ensimmäinen ja toinen tulemus)
 4. lopunajat
 5. iankaikkisuus

Raamatun profetioiden äärellä voimme nähdä, että merkittävä osa niistä on jo toteutunut. Tärkeä osa on toteutumassa meidän aikanamme. Kaikkein tärkein on vielä edessäpäin.

 

Profetioiden ymmärtäminen

Profetioita on toisinaan vaikea ymmärtää, koska etenkin Vanhan testamentin profetiat on kirjoitettu erikseen omiin profeettakirjoihin eikä kronologisiin historiankirjoihin. Tämä vaatii historiallisten tapahtumien ja profetioiden yhdistämistä toisiinsa. Kuitenkin profetioiden keskeinen, moraalinen sanoma on ajatonta ja ymmärrettävää.

Profeettojen julistuksen kautta Jumala tahtoo tänäänkin:

 1. varoittaa kansaa sen synneistä ja tulevista tuomioista
 2. kääntää kaikki kansat takaisin Jumalan puoleen ja pyhään elämään
 3. julistaa lohdutusta ja toivoa (pakkosiirtolaisuuteen / ahdinkoon joutuville)
 4. ilmoittaa Messiaan tulemus ja tehtävä
 5. kertoa meille lopullisesta, täydellisestä pelastuksesta

 

 

ESIMERKKEJÄ UUDEN TESTAMENTIN PROFETIOISTA

 

Ajankohtainen haaste ja tulevaisuus

Edellä kuvattiin, että profetioiden tärkein sanoma on haastaa ihmiset kääntymään takaisin Jumalan puoleen ja uudistumaan hänen armonsa voimasta. Toissijaisesti profetiat sisältävät viittauksia tulevaisuuteen. Tulevaisuuden osalta profetiat jakaantuvat pääosin viiteen eri aikajänteeseen. Yksittäinen profetia saattaa puhua selkeästi vain yhdestä tietystä tapahtumasta tai sitten profetia saattaa sisältää useita eri aikaulottuvuuksia jopa samassa lauseessa. Tämä korostuu etenkin Vanhan testamentin profetioiden kohdalla. Sen sijaan Uudessa testamentissa historia on edennyt jo niin pitkälle, että profetiat viittaavat pääosin:

 • Viimeisiin, hyvin vaikeisiin tapahtumiin ennen Herran tulemusta
 • Herran tulemukseen ja tuomioon
 • Ikuiseen elämään ja kadotukseen

Ajallisten teemojen ohella Uuden testamentin profetiat puhuvat seuraavista aiheista:

 • Seurakunnan ja Jumalan valtakunnan valtava kasvu (Jeesuksen vertaukset)
 • Kristittyjen ja kansojen vakava luopumus harhaoppien ja laittomuuden tähden
 • Luopumuksesta seuraava seurakuntien, yhteiskuntien ja luomakunnan rappio
 • Jumalan puhdistavat tuomiot ja Herran päivä
 • Ylösnousemus ja seurakunnan iankaikkisuusosa taivaissa

 

 

Haaste palata Herran yhteyteen

Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi: ”Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle”… ”Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: ’Onhan meillä isänä Aabraham’; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.  (Matt 3:1-2,7-10)

 

Mutta sitten kun Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi: ”Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi”.  (Mark 1:14-15)

 

Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.” Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehotti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta”. (Apt 2:38-40)

 

Hänen työtovereinaan me myös kehotamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut”. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. (2 Kor 6:1-2)

 

Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensi ajan rakkaudesta. Muista siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensi ajan tekoja. Ellet tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan. (Ilm 2:4-5)

 

”Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. ”Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa: he pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin.  Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä. (Ilm 22:12-15)

 

 

Jumalan valtakunnan ihmeellinen kasvu

Jeesus esitti heille myös tällaisen vertauksen: ”Taivasten valtakunta on kuin sinapinsiemen, jonka mies kylvi maahansa. Se on pienin kaikista siemenistä, mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaansa, se on puutarhan kasveista suurin. Lopulta se on kuin puu, niin että taivaan linnut tulevat ja pesivät sen oksille.”  Vielä hän esitti heille vertauksen: ”Taivasten valtakunta on kuin hapate. Kun nainen sekoitti sen kolmeen vakalliseen jauhoja, koko taikina happani.” (Matt 13:31-33)

 

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”  (Matt 28:18-20)

 

Hän vastasi: ”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” (Apt 1:8)

 

 

Harhaopit ja eksytykset

Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.

Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’. (Matt 7:15-23)

 

Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen kolme vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. (Apt 20:28-31)

 

Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. (2 Kor 11:13-15)

 

Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itsensä tuhoon. Heidän irstasta menoaan lähtevät monet seuraamaan, ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita. (2 Piet 2:1-3)

 

Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa. (1 Joh 4:1-3)

 

 

Kristittyjen, seurakunnan ja kansojen luopumus

Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassatunnossa on polttomerkki. Nämä kieltävät menemästä naimisiin ja syömästä ruokia, jotka Jumala on luonut sitä varten, että ne, jotka tuntevat ja uskovat totuuden, nauttisivat niitä ja kiittäisivät Jumalaa. (1 Tim 4:1-3)

 

Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia! (2 Tim 3:1-5)

 

Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala… Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. (2 Tess 2:3-10)

 

Porttokirkko, joka on liittoutunut saatanan kanssa, hekumoi synnissä ja loistossa, ja vainoaa uskovia. (Ilm 17 luku)

 

Neljäs enkeli tyhjensi maljansa aurinkoon, ja aurinko sai vallan korventaa ihmisiä tulellaan. Ihmiset paahtuivat kovassa helteessä mutta herjasivat Jumalaa, jonka vallassa nämä vitsaukset olivat. He eivät kääntyneet, eivät antaneet kunniaa Jumalalle. (Ilm 16:8-9)

 

 

Viimeiset, vaikeat tapahtumat ennen Herran tulemusta

Näistä lue mm.

 • Matt 24 luku
 • 2 Tess 2 luku
 • Ilmestyskirja 6,8-18 luvut

 

 

Herran tulemus

Jeesus itse viittaa toiseen tulemukseensa monin tavoin. Viimeisissä vertauksissa hän kuvaa pitkää poissaoloa ja Herran palaamista tekemään tiliä palvelijoiden kanssa (Matt 22-25 luvut). Jeesus myös viittaa tulemukseensa muutamissa muissakin puheissaan.

Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. (Matt 16:27)

 

Apostolien teossa viitataan Herran tulemukseen profeetallisesti:

Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.” (Apt 1:9)

 

Herran tulemus tulee esille monissa Uuden testamentin kirjeissä ja Ilmestyskirjassa:

Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. (1 Kor 15:22-24)

 

Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. (1 Tess 4:15-17)

 

Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. (Jaak 5:8)

 

Minä näin taivaan avoinna: näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen, hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit, hänellä oli päässään monta kruunua, ja häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana. Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pellavaa. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin. Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra. (Ilm 19:11-16)

 

 

Herran päivä ja tuomiot

Herran päivän huipentumana on edellä kuvattu Herran tulemus. Herran päivä sisältää myös äärimmäisen vakavat ja tuhoisat tapahtumat maan päällä sekä tuomiot. Etenkin Vanhassa testamentissa puhuttiin tästä Herran päivästä. Uusi testamentti vahvistaa tuon profeetallisen julistuksen ja keskittyy siinä erityisesti Jeesuksen takaisin tuloon ja sen merkitykseen uskovien kannalta.

Apostoli Pietari toistaa Joelin profetian Herran päivästä helluntain saarnassa. (Apt 2:16-21)

 

Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. (1 Kor 1:8)

 

Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon… Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. (1 Tess 5:1-3,9)

 

Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!

Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä; ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi. (2 Piet 3:10-15)

 

Ilmestyskirja kuvaa laajasti ja tarkasti Herran päivän tapahtumia. Siihen voitaneen lukea vihan maljojen vuodattaminen maan päälle. (Ilm 16-19 luvut)

 

 

Ylösnousemus ja seurakunnan osa taivaissa

Jumala lupaa kaikille yleisen ylösnousemuksen kuolleista viimeiselle tuomiolle. Erityisesti Jumalan omalle kansalleen hän lupaa erityisen ylösnousemuksen, jossa uskova kirkastetaan olemuksellisesti täydelliseksi ja hänelle annetaan lahjaksi täydellinen iankaikkinen elämä.

Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niin kuin enkelit taivaassa.  Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille, sanoen: ’Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala’? Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien.”  (Matt 22:29-32)

 

Vaan kun laitat pidot, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja, sokeita; niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle; sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa.”   (Luuk 14:13-14)

 

Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen. (Joh 5:28-29)

 

Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?”  (Joh 11:25-26)

 

Apostoli Paavali opettaa perusteellisesti ylösnousemuksesta. (1 Kor 15 luku)

 

Ilmestyskirjassa kuvataan seurakuntaa taivaallisissa Karitsan häissä (Ilm 19 luku) sekä sen iankaikkisuusosaa Uudessa Jerusalemissa, joka on taivaallinen kaupunki (Ilm 21 luku).

Vanhasta testamentista poiketen Uusi testamentti ei puhu paljoakaan Israelille annetuista lupauksista eikä elämästä tuhatvuotisessa valtakunnassa, koska Israel ja seurakunta ovat erilaisissa rooleissa ja tehtävissä. Israelille annetut suurimmat lupaukset tulevat toteutumaan maan päällä erityisen tuhatvuotisen ajanjakson aikana Herran tulemuksen jälkeen (Ilm 20:1-6). Seurakunta-ajan uskovat sen sijaan otetaan suoraan ylös taivaisiin kirkastettuina. Siellä me toimimme taivaallisena  kuninkaallisena papistona. (Ilm 4 ja 19 luvut ja 22:3-5)

Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. (Fil 3:20-21)

 

 

JOHTOPÄÄTÖS

 

Uusi testamentti vahvistaa, jatkaa ja tarkentaa Vanhan testamentin profeetallista julistusta. Koska elämme seurakunta-aikaa, profetioissa korostuu Kristuksen paluun merkitys ja seurakunnan osa taivaissa.

Täyttymys on vielä edessäpäin. Olemme matkalla kohti sitä, mutta joudumme kulkemaan monien ahdistusten keskellä. Ympäröivä maailma muuttuu pahemmaksi, kristikuntaa uhkaa vakava luopumus ja sisäisesti taistelemme monenlaisten kiusausten kanssa.

He vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehottivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat: ”Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan”. (Apt 14:22)

Uuden testamentin profetiat huomioivat kattavasti koko todellisuuden, jossa elämme. Ne rohkaisevat meitä katsomaan Kristukseen, joka on elämämme ainoa todellinen turva ja perustus. Kristuksessa kaikki on sovitettu ja valmistettu meitä varten. Saamme pitää katseemme hänessä tiukasti ja täyttyä iankaikkisella toivolla ja elämällä.

Samalla meidän tulee ottaa erittäin vakavasti profeetalliset varoitukset harhaopeista ja eksytyksistä. Niiden määrä ja voima tulee kasvamaan loppua kohden. Niiltä emme varjellu edes kirkon muurien sisällä. Kovin harva sinne enää edes viitsii tulla.

Valitettavasti kirkkomme itse elää vakavassa osittaisessa luopumuksessa liberaaliteologian tähden. Sen voimalla Raamattu mitätöidään ja tilalle asetetaan humanismi ja mielikuvitus-Kristus, joka on riisuttu kaikesta raamatullisesta todellisuudesta. Syntiä ei enää ole. Rakkaus on ihmisen halua ja tunnetta. Kaikki pääsevät taivaaseen – ainakin kirkon jäseninä ja kasteen perusteella, vaikka eivät uskoisi Raamatun Kristukseen ja Jumalaan. Tämä on vakavaa todellisuutta, josta nämä profetiat puhuvat jo 2000 vuotta ennen meidän aikaamme!

Tähän sopii hyvin myös norjalaisen naisen profetia, joka kuvaa erittäin osuvasti aikamme ”kristillisyyttä”. Lue tuo profetia sivuston kohdasta Ajankohtaisia profetioita.

Kaiken tämän edessä, mikä on sinun johtopäätöksesi?

Raamattu ilmoittaa ihmiskunnan historian, nykytodellisuuden ja tulevaisuuden ihmeellisellä tarkkuudella. Sen synkkä, mutta niin realistinen viesti on: Ihminen ilman Jumalaa tuhoutuu.

Samalla Raamattu tarjoaa syvän pimeyden ja kuoleman keskelle iankaikkisen toivon: Jumala, meidän Luojamme tuli ihmiseksi Kristuksessa Jeesuksessa, sovitti meidän syntimme ja nousi kuolleista, jotta mekin eläisimme yhdessä hänen kanssaan iankaikkisesti.

Ketä sinä kuuntelet? Aikamme mediaa, humanismia, pinnallista uskonnollisuutta, liberaaliteologian valheita – vai iankaikkista Jumalaa hänen pyhän Sanansa kautta?

Raamatun profeetallinen sanoma haastaa meidät kääntymään elävän Jumalan puoleen. Niiden ennustukset kertovat siitä, että Jumala hallitsee historiaa ja tulevaisuutta. Merkittävä osa ennustuksista on jo toteutunut todistettavalla tavalla. Moni ennustus on toteutumassa ja ottamassa muotoa meidän päivinämme. Lopulta kaikki ennustukset tulevat täyttymään kirjaimellisesti.

Raamatun ennustuksia ei tule lakaista maton alle. Käsissämme on ihmeellinen Elämänkirja, jossa on elämämme perusraamit. Niiden sisällä meillä on vapaus valita suhteemme Luojaamme. Vain Luoja voi antaa luodulle elämän – ikuisen elämän.

Meidän tulee ottaa Raamatun profetiat vakavasti ja omakohtaisesti. Kun näemme ikävien asioiden toteutuvan, tiedämme, että se ei ole sattumaa. Kaikki on Jumalan hallinnassa. Silloin myös kaikki luvattu hyvä tulee toteutumaan viimeistä piirtoa myöten.

Jeesus sanoo: Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.  (Luuk 21:28)