Eettiset seuraukset!

EVOLUUTIO vs. LUOMINEN

 

(11) Eettiset seuraukset

Evoluutioteoria ei ole puhdasta, päivänvaloa kestävää tiedettä. Evoluutioteoria on sekoitus tiedettä ja filosofiaa ja uskomuksia. Siinä filosofialla ja uskomuksilla on hallitseva rooli ja ne ohjaavat tieteen tekemistä, sen metodeja, tulkintoja ja johtopäätöksiä – radikaalisti virheelliseen suuntaan. Evoluutioteorialla on myös vakavia eettisiä seurauksia. Sitä opetetaan universaalisti kaikille.

 

Evoluutiouskon olettamia, johtopäätöksiä ja seurauksia:

 • ei ole Luojaa eikä Jumalaa
 • ihminen ja elämä on vain sokean sattuman summa
 • ihminen on viime kädessä vain biokemiallinen kone
 • koska kaikki on vain materiaa, ei ole oikeaa eikä väärää eikä perimmäistä moraalia tai auktoriteettia (materia ei määritä oikeaa ja väärää, sillä se on vain ainetta)
 • ihminen ei lopulta ole vastuussa mistään eikä kenellekään
 • ihmisen elämällä ei ole mitään tarkoitusta
 • ihmisellä ei ole tulevaisuutta: ihminen elää vain hetken ja sitten häntä ei enää ole olemassa
 • ihmisen psyyke ja elämän mielekkyys romahtavat; ihmisyyttä vaivaavat masennus, pelot, itsekkyys, materialismi, sorto, väkivalta ja tappaminen, abortit ja eutanasia, kuolema
 • moni hirmuvalta on perustanut tekonsa evoluution tarjoamaan vahvemman oikeutukseen ja heikkojen karsimiseen ei-toivottuina, kansaa heikentävinä epäihmisinä
 • ihminen kehittyy yhä tuhoisammaksi: 1900-luku oli verisin kaikista, mutta nyt ihminen voi tuhota elämän jo muutamassa tunnissa ydinaseilla
 • evoluutioteorian mukaan tämä kaikki on normaalia – juuri näin pitääkin olla!
  Mutta uskovat sanovat, että se on kauheaa, epänormaalia – jotakin on vakavasti pielessä!

Evoluutioteoria on vailla perusteita. Se on itsessään vakavasti virheellinen. Sen eettis-moraaliset seuraukset ovat äärimmäisen vakavia ja tuhoisia. Kysymys ei ole vain mielipiteistä. Kuka kantaa vastuun, kun nuoremme menettävät mielekkyyden ja elämänhalun kuullessaan, että kaikki on vain sattumaa, vailla merkitystä? Kuka on vastuussa? Jokainen, joka levittää tuota harhaa!

Sen sijaan kristillinen usko on hyvin looginen ja sen perusteet ovat ilmeisiä. Kristillisen uskon eettis-moraaliset seuraukset ovat positiivisia. Elämä on arvokas. Kannattaa elää ja toimia oikein!

 

Jumala- ja luomisuskon seuraukset:

 • on Luoja, Jumala, joka on käsittämättömän viisas ja voimakas
 • Jumala on luonut kaiken hyväksi; koko luomakunta on tärkeä
 • ihminen on Jumalan kuva ja siksi ihminen on suunnattoman arvokas
 • ihmisen elämällä on tarkoitus ja elämä on pyhä
 • hyvän elämän perustana on moraali ja sen lähteenä ja takaajana on Jumala
 • ihminen ja koko luomakunta on turmeltunut syntiinlankeemuksen tähden
 • persoonallinen paha ja sen joukot tekevät mittavaa tuhoa ihmiskunnassa ja luomakunnassa
 • ihminen on vastuussa elämästään Luojalle ja toisille ihmisille
 • koettu kärsimys ja paha koetaan vääränä ja siihen etsitään vapautusta ja ratkaisua
 • kannattaa elää oikein ja välttää pahaa
 • ihmisellä on turvallinen tulevaisuus Luojansa käsissä: Jumala armahtaa ihmisen Kristuksen Jeesuksen tähden ja luo uuden, täydellisen, synnistä ja pahuudesta vapaan luomakunnan