New Age

NEW AGE

 

Synty ja perusluonne

New Age (Uusi aikakausi) on länsimaissa vaikuttava laaja, monitahoinen uskonnollishenkinen liike. Sen taustaideologia nousee jo 1800-luvun liikkeistä ja 1900-luvulla länsimaissa vierailleilta guruilta. Varsinaisena liikkeenä New Age syntyi 1960-luvulla. Suuremman julkisen läpimurron se saavutti 1980-luvulla.

Liikkeen perusideologialle ominaista on yksilöllisyys ja yksilön henkinen kehitys. Tämä on länsimainen sovellus itämaisesta henkisyydestä, jossa yksilöllä ei ole merkitystä. Uusi aikakausi tarkoittaa astrologiaan perustuvaa Vesimiehen aikaa. Vanha ajanjakso oli Kalojen aika. Liikkeen mukaan ihmiskunta on suurten katastrofien ja tuhojen edessä, mikä kuitenkin on hyvä asia, sillä se johtaa tai pakottaa siirtymään uudenlaiseen, parempaan maailmaan ja todellisuuden tasolle.

 

Lähteet ja sisältö

New Age -liikkeen alla mahtuu hyvin monenlaisia aineksia ja suuntauksia. Liikkeellä ei ole yhteistä oppia eikä yhtenäistä johtoa tai organisaatiota. Nimi on pitkälti yleisluonteinen kuvaus ilmiöstä.

Eräässä kyselyssä henkisen liikkeen kannattajat kertoivat henkisyytensä koostuvan seuraavista aineksista. Kyselyssä oli mahdollista valita useita vaihtoehtoja yhtäaikaisesti mistä johtuu korkeat prosenttiosuudet.

 • Buddhalaisuus 40 %
 • Jooga 40 %
 • Kristillinen mystiikka 31 %
 • Humanistinen psykologia ja terapialiikkeet 29 %
 • Jungilainen terapia 23 %
 • Lamalaisuus 23 %
 • Transsendinen meditaatio 21 %
 • Sufilaisuus 23 %

 

New Agelle tyypillisiä käsityksiä todellisuudesta ovat mm.

 • rajatieto
 • paranormaalit ilmiöt
 • telepatia
 • selvänäkeminen
 • okkultismi
 • meditaatio
 • karma
 • jälleensyntyminen
 • henkiparannus ja vaihtoehtolääkintä

 

New Age on lähentynyt ympäristönsuojeluliikkeitä ja feminististä liikettä – onhan Äiti-maa olennaisen tärkeä osa liikkeen ideologiaa. Sille on etsitty pohjaa myös alkuperäiskansojen mytologiasta ja elämäntavoista, jotka olivat luonnonmukaisia.

Liike on voimakkaasti kaupallistunut. Se tarjoaa runsaasti kursseja, rajatiedon yms. messuja, kirjallisuutta, luonnonmukaista lääkitystä, terapioita ja parantamispalveluja. Suomessa kaikki tällainen on esillä etenkin naisten lehdissä. Kaikki maksaa ja sitoo ihmiset niihin pysyvästi. Kiinnostus voi alkaa pienestä ja kasvaa todelliseksi sitoutumiseksi ja vihkiytymiseksi.

 

Suhde kristinuskoon

New Agessa voidaan käyttää osittain kristillisiä nimiä ja termejä, mutta puhtaasti epäraamatullisessa merkityksessä henkisyyden näkökulmasta.

Niinpä Jeesus voi olla esimerkki henkisestä ihmisestä, joka on päässyt täydellisyyteen henkisessä kasvuprosessissa. Syvimmiltään ihmistä pidetään henkiolentojana ja jumalana, joka tosin ei vielä nyt elä tällä jumaluuden tasolla. Tämän tason ja todellisuuden saavuttamiseen tarvitaan New Agen tarjoamia oppeja, metodeja, rituaaleja, hoitoja, terapioita, lääkkeitä ja voimia.

New Age vaikuttaa jossain määrin myös kristittyjen piirissä. Osa ihmisistä ei edes tiedä, mitä eroa on New Age tyyppisellä henkisyydellä ja kristillisellä hengellisyydellä. Osa tietää ja yrittää murtaa suomalaisten hengellisyyden ja vaihtaa sen henkisyydeksi. On muutamia pappeja ja teologeja, jotka palvovat luontoa ja haluavat kristikansan palaavan suomalaiseen mytologiaan.

 

Tällaisen suomalaisen ”ekofeministiteologian” eräs teologi-tutkija-pappis edustaja kirjoittaa mm. tähän tapaan tieteen ja teologin arvovallalla (Itä-Suomen yliopisto, teologinen tiedekunta):

Suomalaisilla on mahdollisuuksia luoda omaperäistä ekoteologiaa ammentamalla omista kulttuurisista juuristamme. Niiden tietyt kokonaisvaltaiset piirteet, esimerkiksi suhde metsiin, hiljaisuuden arvostus ja saunominen toimivat peileinä kristillisille uskontulkinnoille…  Millaista kristillistä teologiaa syntyy, jos otetaan vakavasti suomalaisen luontosuhteen hengelliset ulottuvuudet ja tietty luonnon pyhyyden taju?…

Pelastuksella on myös tämänpuoleinen ja kosminen ulottuvuutensa, joka johtaa puolustamaan luomakunnan eheyttä… Suomalaiseen vanhaan mielenmaisemaan on kuulunut kosminen yhteenkuuluvuuden tunto eläinten ja kaiken luonnon kanssa…

Esivanhempiemme mielenmaisemassa luonnosta vieraantuminen alkoi vähitellen siinä vaiheessa, kun kristinusko saapui näille kankaille noin tuhat vuotta sitten. Erityisesti uuden uskon läntisen haaran edustajat suhtautuivat ylimielisesti vanhaan uskoon, joka tuomittiin kaikin osin vastustettavaksi pakanuudeksi. Palvotut pyhät puut ja lehdot tuli kaataa. Samalla alkoi kadota se ekologinen viisaus, joka muinaiseen mielenmaisemaan sisältyi… Kansanperinteessämme arvostetuin sankari ei ole ollut soturi vaan tietäjä tai shamaani, joka hallitsee laulun voimalla. Kalevalan runoissa väkevin tietäjä on Väinämöinen, joka tuntee asioiden synnyt ja sitä kautta niiden syvimmän olemuksen… Sauna ymmärretään edelleen pyhänä paikkana ja saunominen koko olemuksen – ruumiin ja mielen – puhdistumisena ja uudistumisena. Varsinkin vanhoissa puusaunoissa voi yhä kokea kosmoksen yhteenkuuluvuuden, kun kaikki elementit tulevat yhteen: maa(lattia), tuli, ilma ja vesi… Tällaisesta jumalakäsityksestä voidaan käyttää käsitettä pan-en-teismi: Jumala on kaikessa ja kaikki on Jumalassa.

Kirjoituksesta tulee vahvasti esille New Age -ajattelu, jossa kristinusko nähdään jopa pahana. Ihanteiksi nousevat alkuperäisuskonnot, shamanismi, panteismi, jne. Kirjoitus on oiva esimerkki New Agesta.

Vastineeksi on todettava, että luontoa ei tuhoa kristinusko vaan ihmisen syntisyys. Jumala antoi ihmiselle oikeuden käyttää luontoa, mutta samalla hänen tuli pitää siitä huolta. Luomistyössään Jumala asetti ihmisen erityiseen yhteyteen itsensä kanssa ja samalla eläinten ja luonnon yläpuolelle. Ihmistä ei tule rinnastaa eläimiin ja luontoon, mutta samalla on nähtävä kaiken luodun yhteenkuuluvuus ja sopusointuisen elämän merkitys. Meidät luotiin rakastamaan, mutta syntisyydessämme emme elä rakastaen vaan luomakuntaa ja itseämme rikkoen ja tuhoten. Lopulta pelastus ei ole ihmisen käsissä vaan Jumalan. Aikojen lopussa nykyinen maapallo katoaa ja Jumala luo uuden maan ja uuden taivaan, jota mikään ei enää turmele, koska syntiä siellä ei ole.

 

New Age tulee kristillisyyden keskelle myös yli– ja uuskarismaattisuuden muodossa. Sellaisessa käytetään okkultistisia tekniikoita ja pyritään hallitsemaan erilaisia voimia Kristuksen ja Jumalan nimissä. Raamatullinen karismaattisuus ei sen sijaan sekoita jumaluutta ja luotua. Karismaattisuudesta varsinaisesti tämän valikon kohdissa ”Kristilliset liikkeet” / Karismaattinen liike sekä kohdassa ”Näennäiskristilliset liikkeet” / Karismaattisuuden harharetket.

 

Vakava, okkultistinen harhaoppi

New Age kaikissa muodoissaan on vakavaa pimeyden palvontaa. Siinä järjestelmällisesti ja voimakkaasti irrottaudutaan kristillisestä uskosta, Raamatusta, Jeesuksesta ja Jumalasta. Se on syvää yhteyttä pimeyteen, mikä pimentää ja eksyttää ihmisen. Tämäkin perustuu käärmeen alkuperäiseen valheeseen: teistä tulee Jumalan kaltaisia…

Kristillisen kirkon, seurakuntien ja uskovien tulee irtisanoutua ja puhdistautua pimeydestä Jeesuksen nimen ja veren voimassa. Syvimmiltään New Agen pimeyteen antautuminen ja vihkiytyminen tekee ihmisestä sisäisesti riivatun. Se taas tuhoaa ihmisen psyykkeen, elämän ja iankaikkisuuden. Mutta olipa ihminen miten syvällä pimeydessä tahansa, Jeesus Kristus on voittanut pimeyden vallat ja voi helposti vapauttaa pimeyden valheista ja orjuudesta.

Pyydä Raamatun Jeesusta avuksesi, rukoile, pyydä anteeksiantamusta, irtisanoudu kaikesta vääryydestä, tule seurakuntaan, pyydä uskovan ystävän tai uskovan papin tai muun työntekijän tukea.

Näistä moninaisista New Age henkisistä muodoista lisää on myös valikon seuraavassa artikkelissa.