Raamatun profeetallinen luotettavuus

RAAMATUN PROFETIOIDEN LUOTETTAVUUS

 

Raamatun profetioista usein vaietaan yleisessä kirkollisessa elämässä ja varsinkin maallisessa mediassa. Ylipäätään Raamatun kertomia yliluonnollisia piirteitä vierastetaan modernissa länsimaisessa maailmassa. Ihmeitä ei pidetä todellisina eikä uskota kykyyn nähdä tulevaan. Tällaista asennetta vahvistaa liberaali raamatuntutkimus, joka suhtautuu kielteisesti siihen, että Raamattu olisi Jumalan sana. Miten asianlaita on: ovatko Raamatun profetiat luotettavia?

 

Profetiat Raamatussa

Yllättävästi jopa 25 % Raamatun koko materiaalista on profeetallista tekstiä ja julistusta. Vanhassa testamentissa on neljä suurta ja 12 pientä profeettakirjaa. Lisäksi yksittäisiä profetioita on melko runsaastikin muissa Raamatun kirjoissa. Kyseessä ei siis ole mitenkään vähäpätöinen asia, kun mietimme Raamatun profetioiden merkitystä.

Profetioiden luonne saatetaan usein ymmärtää väärin. Ajatellaan, että profetiat ovat aina tulevaisuuden ennustamista – vähän niin kuin käytäisiin jollakin ennustajaeukolla. Raamatun profetioiden pääpaino on aivan toisaalla.

Profetioiden päätarkoituksena on ilmoittaa Jumalan ajankohtainen tahto. Profetiassa Jumala puhuu ajankohtaisella tavalla kansalleen juuri siihen elämäntilanteeseen, jossa se on. Usein tilanne on sellainen, että koko kansa on ajautunut etäälle Jumalasta. Kansa on unohtanut Jumalan käskyt ja säädökset. Tämä on johtanut moraalin ja lähimmäisen rakkauden rapautumiseen, monenlaiseen epävarmuuteen, ahdinkoon ja jopa naapurivaltojen hyökkäyksiin. Profetiassa Jumala palauttaa kansan mieliin hyvän tahtonsa ja elämänlait sekä tarjoaa läheisyyttään ja turvaa.

Vasta toissijaisesti osassa profetioita on ennustuksia tulevaisuudesta tai ainakin kuvauksia kansan valintojen seurauksista. Profetioissa Jumala piirtää kansan eteen kaksi vaihtoehtoa: hänen tahtonsa seuraaminen johtaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, mutta Jumalan hylkääminen johtaa kansalliseen katastrofiin. Tämä on jopa luonnollista, sillä valinnat johtavat aina vääjäämättömästi tiettyihin seuraamuksiin.

Profetiat korostavat Jumalan pitkämielisyyttä ja halua armahtaa ihminen. Julistuksessa ei langeteta lopullisia tuomioita vaan kannustetaan valitsemaan elämä. Jumalan armon ja rakkauden lopullisena toteuttajana on Messias, jonka tulemuksesta, persoonasta, luonteesta ja tehtävästä on useita satoja profetioita Vanhan testamentin sivuilla. Nämä ennustukset ovat täyttyneet ja täyttymässä Vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa hyvin selvällä, kirkkaalla tavalla.

 

Profetioiden aikajänteet

Profetia on lähes aina sanoma juuri sen ajan ihmiselle. Samalla se sisältää ulottuvuuksia, jotka koskettavat myöhempiä aikoja ja meitäkin. Profetiat ilmoittavat Jumalan, hänen tahtonsa, elämän tarkoituksen ja lait, ihmisyyden haasteet ja tulevat tapahtumat kaikkia koskettavalla tavalla.

Profetioissa on ennustuksia tapahtumista, jotka toteutuivat hyvin pian profetian jälkeen. Saatettiin viitata vakavaan maanjäristykseen, kuivuuteen, nälänhätään, joka koittaisi vuoden tai parin päästä. Tällainen nopea ennustuksen täyttymys puhutteli voimakkaasti juuri sen ajan ihmisiä.

Toisinaan profetioissa viitattiin tapahtumiin, jotka toteutuisivat muutaman vuosikymmenen tai ehkä sadan tai kahden sadan vuoden päästä. Jumala esimerkiksi toistuvasti varoitti pohjoista Israelia ja eteläistä Juudaa niiden valtiollisesta tuhosta suurvallan hyökkäyksen edessä. Juuri näin tapahtui molempien kohdalla. Kohtalo olisi voitu välttää, mikäli kansa olisi kääntynyt Herransa puoleen.

Keskeinen profeetallinen tulevaisuuden linja kulki luvatussa Messiaassa, kuten edellä on sanottu. Jumala lupasi lähettää Pelastajan – Israelille ja koko ihmiskunnalle. Raamatun päähenkilö on Jumala ja hänen toimintansa Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen varassaan on koko elämämme ja olemassaolomme.

Profetioissa maalataan näkymiä myös hyvin pitkällä aikajänteellä. Näin tapahtuu Israelin kansan ja koko ihmiskunnan tulevaisuuden kohdalla. Israelin kohtaloksi kerrottiin, että se tulee hylkäämään Messiaansa, minkä tähden se menettää temppelinsä ja maansa hyvin pitkäksi aikaa joutuen maanpakolaisuuteen kaikkien kansojen keskelle. Kaikki oli kerrottu ennakkoon ja juuri näin tapahtui satoja vuosia ennustusten jälkeen vuosina 70 ja 135 jKr. Yhtä lailla ja vielä ihmeellisemmin on jo nyt käynyt toteen profetioissa luvattu Israelin kansan paluu omaan maahansa lähes kahden vuosituhannen jälkeen, mikä on ainutlaatuista ja hämmästyttävää ihmiskunnan kansojen historiassa. Raamatun ennustukset pitävät paikkansa.

Vastaavalla tavalla – hyvin realistisesti ja konkreettisesti – ovat koko ihmiskuntaa koskevat ennustukset toteutumassa. Raamatun profetioissa tulee esille mm. seuraavia suuria kehityslinjoja:

 • Valtava väestönkasvu.
 • Kansallisvaltioiden muodostuminen.
 • Israelin valtiollinen uudestisyntymä ja merkitys maailmantapahtumien ytimessä.
 • Lisääntyvät sodat ja niiden tuhovoiman kasvu.
 • Kristittyjen merkittävä luopumus ja samalla monet herätykset.
 • Luonnon mittava saastuminen.
 • Luonnon järkkyminen.
 • Kosmiset tapahtumat.

 

Kaikkea tätä voimme nähdä omin silmin nyt 2000-3000 vuotta myöhemmin. Kaikki on ennustettu jo Vanhassa testamentissa, jonka varhaisimmat säilyneet tekstikopiot ovat ajalta noin 100 eKr. Qumranin kirjakääröjen löytymisen myötä. Lisäksi Uusi testamentti toistaa ja tarkentaa edellä mainittuja ennustuksia.

Etenkin Raamatun viimeinen kirja eli Ilmestyskirja kokoaa yhteen Raamatun pääteemat ja antaa täyden kuvan aivan viimeisistä tulevista tapahtumista ja ihmiskunnan lopullisesta tulevaisuudesta. Osa Ilmestyskirjan kuvauksista on kirjoitettu juuri oman aikansa kuvia käyttäen (95 jKr.). Mikäli apostoli Johannes sai nähdä konkreettisesti meidän aikaamme, hän ei kyennyt selittämään esimerkiksi, mikä on lentokone, helikopteri, panssarivaunu, ruutiase, ydinräjähdys, televisio, internet, satelliitti jne. Sellaisia ei ollut tuolloin. Siksi hän joutui kuvaamaan niitä oman aikansa termein ja kuvin, joiden merkitys avautuu meille, kun vain vertaamme näitä ilmaisuja aikamme tekniikkaan.

Vaikka Ilmestyskirja on täynnä erittäin synkkiä kuvauksia, se korostaa Jumalan hallintavaltaa kaiken ylitse ja hänen tahtonsa lopullista toteutumista. Elämä voittaa kuoleman. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen tähden ihminen voi saada lahjaksi iankaikkisen elämän täydellisyydessä.

 

Profeettojen ennustusten aikajänteet kiteytetysti

 1. lähitulevaisuus (muutama vuosi)
 2. tulevaisuus pidemmällä aikavälillä (muutama vuosikymmen tai vuosisata)
 3. Messias (ensimmäinen ja toinen tulemus)
 4. lopunajat
 5. iankaikkisuus

 

Raamatun profetioiden äärellä voimme nähdä, että merkittävä osa niistä on jo toteutunut. Tärkeä osa on toteutumassa meidän aikanamme. Kaikkein tärkein on vielä edessäpäin.

 

 

Profetian tavoitteet kiteytetysti

Jumalan ja hänen kansansa suhde perustui liittoon – ensin vanhaan liittoon ja sittemmin uuteen liittoon. Liitto on sopimussuhde, jossa osapuolilla on oikeudet ja velvollisuudet. Jumala lupaa armahtaa ihmisen sovituksen kautta ja antaa sen myötä elämänlahjan ihmiselle. Ihminen lupaa elää Jumalan armossa hänen tahtonsa mukaan.

Kun Israelin kansa tai uuden liiton seurakunta etääntyy Luojastaan, se rikkoo liiton ja on vaarassa menettää elämänsä ja asemansa. Sen välttämiseksi Jumala lähetti ja yhä lähettää profeettoja julistamaan Jumalan alkuperäistä tahtoa ja liiton ehtoja – hyvin ajankohtaisella, haastavalla tavalla.

Kiteytetysti voidaan sanoa, että profetia

 • muistuttaa liiton ehdoista, lupauksista, sisällöstä ja uhkauksista
 • liittyy sen aikaisiin tapahtumiin: uskonto, politiikka ja yhteiskunta
 • julistaa ikuisen moraalin tärkeyttä (moraalilaki on aina voimassa)
 • osoittaa sanomansa koko kansalle ja vain harvoin yksittäiselle ihmiselle erikseen

Profetioissa on usein peruskaava:

1) muistutus kansan rikkomuksista tai Jumalan rakkaudesta
2) lupaus siunauksesta tai uhkaus.

 

Profetioiden ymmärtäminen

Raamatun profeettakirjojen rakenne ei aina ole kronologinen vaan sen sanomat voivat hyppiä ajassa edestakaisin, koska esimerkiksi sanomia on voitu koota teemoittain yhteen. Tämä tekee niiden ajoittamisen ja ymmärtämisen vaikeammaksi. Profetiat pitäisi liittää sen hetkiseen historialliseen tilanteeseen ja taustaan. Näitä taustoja antavat historiallista kuvausta sisältävät kirjat, erityisesti Kuningasten kirjat. Historiallisten taustojen ja profetioiden ymmärtämiseksi on välttämätöntä lukea näitä selittäviä perusteoksia.

 

Profetioiden äärellä on huomioitavia seikkoja:

 • tunnista yksittäisen profetian alku ja loppu > kokonaisuuden löytäminen
 • asetu alkuperäiseksi kuulijaksi ja pohdi sen valossa omaa aikaasi ja elämääsi: mitä samoja hyviä tai huolestuttavia piirteitä ilmenee
 • sovella profetian opettamaa elämänlakia itseesi
 • löydä profetian lupaama armo, jonka kautta saat voiman elää Jumalan tahdon mukaan
 • muista profetian varoitukset siitä, mitä seuraa, jos ihminen hylkää Luojansa
 • huomaa ennustusten kaksois- ja kolmoistäyttymykset (historia toistaa itseään kunnes lopullinen täyttymys): lähitulevaisuus, Kristuksen 1. tulemus ja 2. tulemus
 • Uuden testamentin opetus toisinaan selittää Vanhan testamentin henkilöiden ja tapahtumien esikuvallisia merkityksiä. Niitä ei tule keksiä itse.

 

Profeettojen julistuksen kautta Jumala tahtoi ja tahtoo tänäänkin:

 1. varoittaa kansaa sen synneistä ja tulevista tuomioista
 2. kääntää kaikki kansat takaisin Jumalan puoleen ja pyhään elämään
 3. julistaa lohdutusta ja toivoa
  (pakkosiirtolaisuuteen / ahdinkoon joutuville)
 4. ilmoittaa Messiaan tulemus ja tehtävä
 5. kertoa meille lopullisesta, täydellisestä pelastuksesta

 

 

Raamatun profetioiden luotettavuus

Raamatun profetiat ovat luotettavia, koska ne ovat Jumalan antamia ilmoituksia ja sanomia. Osa ennustuksista on jo toteutunut, osa toteutuu parhaillaan ja osa tulevaisuudessa. Kaikki on mennyt juuri niin kuin Raamattu kertoo. Kaikki on ennalta kirjoitettu jo vuosituhansia aikaisemmin.

Mikäli joku kokee Raamatun profetiat epäluotettaviksi, vika on vajavaisessa tiedossa tai negatiivisessa  ennakkoasenteessa. Raamatun profetiat ovat avoimesti kaikkien luettavissa ja todennettavissa.

Raamatun profetiat eivät ole mitään erikoisjännää tietoa tulevaisuudestamme. Niiden tarkoituksena ei ole antaa pääntietoa vaan haastaa sydämen kääntymykseen Jumalamme puoleen.

Merkittävä osa profetioista on hyvin ajankohtaisia tänäänkin. Ihmiskunta ja Suomen kansa ovat yhä enemmän ajautumassa pois Jumalasta, elämästä, valosta ja kirkkaudesta kohti sekasortoa, pimeyttä ja kuolemaa. Ihmiskunta on ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa se voisi tuhota kaiken elämän maapallolta muutamassa tunnissa 15 000 ydinaseella. Sen saman ihminen voi tehdä hitaamminkin luontomme ryöstökulutuksella ja saastuttamisella. Ilmastonmuutos on jo nyt yhä kiihtyvällä tahdilla järkyttämässä luomakunnan tasapainoa.

Oman kuolevaisuuden ja kaiken globaalin pahan edessä olisi aika ryhtyä kysymään ja etsimään ikuista turvaa ja elämää sen Luojalta, Jeesuksen Kristuksen kautta. Kun ihminen turvautuu häneen, hän saa syvän, henkilökohtaisen vakuuttumisen Jumalan todellisuudesta, armosta, rakkaudesta ja ikuisesta voimasta.

 

Lisätietoa Raamatun profetioista

Tällä raamattusivustolla käsitellään useassa kohdassa profetioita. Tutustu niihin:

 • Raamattu ja sen ymmärtäminen
 • Vanha testamentti / Johdanto, Suuret profeetat, Pienet profeetat, Lisämateriaali (Messiasprofetiat)