Sisäinen ja ulkoinen kutsu lähetystyöhön

JUMALAN ANTAMA SISÄINEN JA ULKOINEN KUTSU

 

Jumalan työ ja kutsu

Lähetystyö on Jumalan työtä. Jumala rakentaa valtakuntansa evankeliumin, Sanan ja moninaisen palvelutyön kautta. Tähän työhön Jumala kutsuu meitä ihmisiä. Jokaisella on oma paikkansa ja tehtävänsä ja sitä varten tarvittavat kyvyt ja lahjat. Lähetystyö osa Jumalan valtakunnan työtä, mutta kenties tavanomaista vaativampaa ja raskaampaa. Siksi on hyvä huomata ja tiedostaa, onko siihen Jumalan antamaa kutsua vai ei. Omien kykyjen ja lahjojen löytämisestä ja käytöstä kohdasta Kristillinen palvelu ja armolahjat (päävalikko), joka pitää sisällään montakin eri opetusta.

 

Sisäinen kutsumus

Sisäinen kutsu lähetystyöhön ilmenee kiinnostuksena ja omaehtoisena halukkuutena lähteä lähetystyöhön. Usein tämä syntyy hiljaisena ja hitaana prosessina, jossa kutsumus vahvistuu. Jollakin tuo kutsu saattaa olla jo lapsuudesta asti. Joku saa sen tultuaan uskoon ja kasvettuaan siinä jonkin aikaa. Joskus tuo kutsu voi aktivoitua pitemmän työuran jälkeen.

Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Pääasiassa se on Jumalan lähes huomaamatonta työtä ja kypsyttelyä, sekä asioiden ohjaamista oikeaan suuntaan. Jumala voi antaa myös selkeitä hengellisiä kokemuksia, jotka herättävät huomaamaan lähetyskutsun ja jotka vahvistavat sitä. Myös toisten uskovien taholta voi tulla asialle vahvistusta ja rohkaisua. Se voi tulla puhtaasti järkipohjaisten huomioiden kautta mutta joskus myös profetioiden, ilmestysten yms. muodossa. Monesti kutsumus ja siinä vahvistuminen on monen tekijän summa.

Lopulta ihminen itse päättää ja kantaa vastuuta siitä, miten suhtautuu lähetystyöhön ja mahdolliseen kutsuun. Mikään yksittäinen seikka, mielipide tai profetia ei saa koskaan ratkaista. Kyseessä on suuri kokonaisuus ja siinä ihminen kantaa vastuunsa Jumalan edessä. Jonkun toisen mielipide, yksittäinen profetia tai yksittäinen sattuma eivät anna kestävää perustaa.

Sisäinen kutsumus johtaa myös konkreettisten askeleiden ottamiseen. On hyvä tulla mukaan lähetystilaisuuksiin, olla lähettien kannattajana ja toimia aktiivisesti seurakunnan lähetystyön vapaaehtoistehtävissä. Lisäksi on ratkaisevan tärkeää ottaa yhteyttä yhteen tai useampaan lähetysjärjestöön, ilmaista kiinnostuksensa ja käydä tarkempia keskusteluja asiasta.

 

Ulkoinen kutsu

Lähetystyö ei ole yksityisyritys vaan seurakunnallista yhteistyötä. Yksinäinen uskova tai työntekijä on heikko ja altis vaaroille. Kysymys on nimenomaan lähettämisestä, jossa seurakunta lähettää ihmisen Jumalan valtakunnan työhön. Silloin lähetin takana on suuri yhteisö, joka jakaa tehtävän rukoilemalla, pitämällä yhteyttä, kouluttamalla ja antamalla varoja.

Ulkoinen kutsu merkitsee, että seurakunta ja usein samalla lähetysjärjestö huomaavat lähetyskandidaatin sopivuuden ja päättävät sitoutua hänen lähettämiseen ja pitkäjänteiseen tukemiseen. Sen myötä ne kutsuvat henkilön lähetystyön palvelukseen, kouluttavat ja varustavat hänet, keräävät kannatuksen ja siunaavat matkaan.

Vasta kun sisäinen ja ulkoinen kutsu kohtaavat toisensa, lähetystyöhön lähteminen mahdollistuu. Ulkoiseen kutsuun kuuluu lisäksi lähes aina kohdemaan yhteistyökirkon tai muun tahon suostumus ja kutsu. Kaiken päälle vaaditaan vielä kohdemaan virallisen hallinnon myöntämä viisumi ja työlupa.

Joskus puhutaan myös ns. uskon lähetyksestä. Sillä tarkoitetaan, että ihmisiä kehotetaan lähtemään yksityisesti, omin päin lähetystyöhön pelkän uskon varassa ja käytännössä ilman lähettäjien tukea. Tällaisista sankaritarinoista on kirjoitettu muutamia kirjoja ja niiden pohjalta on saatettu kehottaa kaikkia uskovia toimimaan samoin. Perinteinen lähetystyö on saatettu leimata epäuskon tai ainakin heikon uskon mukaan toimimiseksi. Varmastikin joitakin yksittäisiä onnistumistarinoita on olemassa, mutta moniko tarina päättyi epäonnistumiseen tai katastrofiin? Niistä kun ei kirjoja kirjoiteta. Etiopiassakin kerrotaan Amerikan ihanuudesta ja joidenkin menestyksestä siellä. Kuitenkin valtaosa lähtijöistä kohtaa karun arjen ja päätyy johonkin slummikortteliin vailla kunnon työtä ja toimeentuloa. Raamatussakin pääsääntö pysyy pääsääntönä ja poikkeukset poikkeuksina. Pääsääntö on, että lähetystyö on yhteistyötä ja että lähetin takana tulee olla suuri joukko lähettäjiä. Sen mukaan toimiminen on mitä suurinta uskonkuuliaisuutta lähetyksen Herraa kohtaan.

 

Jokainen kutsutaan mukaan lähetystyöhön

Lähetyskentälle lähtee vain muutamia henkilöitä. Samanaikaisesti jokaista kristittyä ja seurakuntaa kutsutaan lähetystyön mahdollistajaksi. Lähetyskäsky kuuluu jokaiselle. Sen vaikutuspiiri alkaa omasta lähiympäristöstämme ja laajenee kehällisesti yhä kauemmas, aina maan ääriin saakka.

Lähetystyö on seurakunnan syvin perustehtävä. Ilman lähetystyötä, evankeliumin julistamista, kastamista, opetuslapseuttamista ja palvelua ei ole kristillisyyttä. Lähetystyön tulisi läpäistä koko seurakunta. Katso opetus Lähetystyö paikallisessa seurakunnassa kohdassa ”Lähetystyön tukeminen” (valikko). Lähetystyö tarjoaa hyvin monenlaisia mahdollisuuksia olla mukana. Samalla se antaa valtavan paljon. Maailmankuvamme laajentuu, opimme tuntemaan erilaisia kulttuureja ja ihmisiä, saamme olla mukana Jumalan työssä, joka tuo siunauksen kohteeseensa mutta myös meille itsellemme. Kenties pääsemme eräänä päivänä mukaan eksoottiseen kohdemaahan tutustumaan lähetystyöhön ja arkiseen elämään.

 

Jumalan Sana perustana

Uskovan, seurakunnan ja lähetystyön perustana on aina Jumalan pyhä Sana. Siitä nousee tehtävän oikeutus, sisältö ja osin työtavatkin. Jumala valmistaa, kutsuu, varustaa ja lähettää ihmisen Sanansa voimalla. Lähetin sisäinen kutsumus ja ulkoinen vahvistus syntyvät juuri Jumalan Sanan äärellä. Jumala puhuttelee Sanallaan ja Sanan ääreen saa palata etenkin epävarmuuden hetkinä. Kun tunteet ja tuntemukset vaihtelevat, Jumalan Sana pysyy vakaasti ja horjumatta. Lähetyskäsky on yhä voimassa.

Lue lähetyskäskystä tarkemmin kohdasta Lähetyskäsky neljän evankeliumikirjan valossa. Siinä pureudutaan hyvinkin tarkasti siihen, mitä lähetyskäsky pitää sisällään ja mitä se merkitsee meille.