Muistotilaisuus

MUISTOTILAISUUS

Muistotilaisuus voidaan pitää seurakunnan tiloissa, kahvila-ruokalassa tai kodissa.
Se voi olla avoin kaikille tai pelkästään lähiomaisille. Mikäli se on avoin, lähiomainen tai pappi esittää saattoväelle kutsun tulla muistotilaisuuteen hautauksen loputtua.

Tilaisuuteen voi pyytää papin ja kanttorin, mutta se ei ole välttämätöntä. Tällöin he voivat auttaa muistotilaisuuden kulussa. Tämä tulee sopia ennen hautausta siunauskeskustelussa.

Muistotilaisuuden ohjelma on vapaa. Sen voi laatia itse tai pyytää papin apua. Ohessa on melko yleinen malli muistotilaisuuden kululle. Tilaisuudessa voi olla ruokatarjoilu tai pelkästään kahvitarjoilu. Yleensä lähimmät omaiset ottavat saattoväen vastaan ennen kuin he menevät istumaan paikoilleen.

On hyvä, jos saattoväki uskaltautuu muistelemaan vainajaa. Parasta olisi sopia, että joku tai jotkut valmistautuisivat siihen etukäteen. Muistopuheenvuoroja voi olla yksi tai useampi. Muistelussa voidaan käydä vainajan elämänkaarta läpi ja sitä mukaa tuoda yhteisiä muistoja esille. Tässä suhteessa voi olla suuriakin maakunnallisia eroja. Mikäli muistelu tuntuu raskaalta tai tarpeettomalta, muistelu voidaan jättää vapaamuotoiseen kahvipöytäkeskusteluun.

Muistotilaisuudessa voidaan näyttää kuvia projektorilla tai kierrättää valokuvakansiota. Muistopöydälle tulee vainajan kuva, kynttilä ja mahdollisesti kukkia.

 

 

 

MUISTOTILAISUUDEN OHJELMA

 

Alkuvirsi ____  / ruuan siunaus

Ateria / kahvitarjoilu

 

Ohjelma

Virsi ____ tai musiikki

(Papin puheenvuoro)

Adressit

Musiikkia tai virsi ____

Ystävien ja omaisten puheenvuoroja

Siunaus

Loppuvirsi ____

 

(Kahvitarjoilu, jos ruoka alussa)