Obadjan kirja

PROFEETTA OBADJAN KIRJA: Eesaun vuori on tuhon paikka, Siionin vuori pelastuksen

 

Aika, paikka ja kuningas

Vuonna 845 eKr. eteläinen Juuda, jonka kuninkaana oli Jooram (852-841 eKr.)

 

Yhteiskunta

Yhteiskunnallisesti Juuda oli kokenut pitkän uudistumisen ajan kuninkaiden Asan ja Josafatin toimesta. Vaikka Jooram oli Josafatin poika, hän teki pahaa Herran edessä. Siksi Juudan voimakin rapautui ja sen eteläinen naapuri Edom pääsi irti Juudan vallasta (2 Kun 8:16-23). Edomilaiset polveutuivat Eesausta, joka kamppaili katkerasti Jaakobin kanssa. Tämä perusvire kulki sukupolvesta sukupolveen Edomin ja Israelin (Juudan) välisissä suhteissa.

Jooramin pahuuden tähden tämän hallitusaikana Jumala salli filistealaisten ja arabien hyökätä Jerusalemiin ja viedä sieltä ryöstösaalista (2 Aik 21:16-17). Israelin/Juudan ikeessä elänyt Edom tuli mukaan saaliinjaolle, tappoi juutalaisia ja iloitsi suuresti Jerusalemin kärsimyksestä.

 

Moraali

Kun pohjoinen Israel eli syvässä pimeydessä Ahabin ja Iisebelin hallitsessa profeetta Elian ja Elisan vaikutuksesta huolimatta, eteläinen Juuda oli kokenut 60 vuoden hengellisen uudistumisen ajan. Kuitenkin uusi kuningas Jooram käänsi Juudan tilan huonommaksi. Koska profeetta Obadjalla ei ollut moitetta Juudaa vastaan ja koska Herra oli kurittanut Juudaa filistealaisten ja arabien hyökkäyksellä, kansan hengellinen tila oli ilmeisesti kohtuullisen hyvä. Se tarvitsi ennemminkin lohdutusta. Tuomio julistettiin nyt Edomille.

 

Profeetta Obadja

Obadjasta ei kerrota mitään. Hän palveli eteläisessä Juudassa ehkä vain lyhyen ajan. Nimi Obadja tarkoittaa ”Herran palvelija”.

 

Profeetta Obadjan kirja

Obadjan kirja on vanhin profeettakirja ja samalla lyhin kirja koko Vanhassa testamentissa. Se jakautuu taulukon mukaisesti kolmeen pääosaan. Ensimmäinen osa lupaa, että Edomin ylpeys murtuu, toinen osa kuvaa Edomin rikokset ja kolmas osa niiden tuomiot. Vastakkain on Edomin ylpeys (Eesaun vuori) ja Israelin / Juudan nöyryys (Siionin vuori).

Profeetta kuvaa Edomin vuoristoista ylänköaluetta, josta näkyi yli Juudan. Tästä korkeudesta Juudan kuningas Amasja syöksi sen alas vajaat 100 vuotta myöhemmin. Saman tekivät Assuria ja Babylonia. Näiden jälkeen Edom nousi uudelleen ja valloitti osan eteläistä Juudaa ja perusti sinne Idumean valtakunnan, jonka pääkaupungiksi tuli Hebron 3. vuosisadalla eKr. Myöhemmin Julius Caesar teki idumealaisesta Antipaterista Rooman alaisen Juudean maaherran. Hänen poikansa oli Herodes Suuri. Herodeksen poika Antipas mestasi Johannes Kastajan ja pojanpoika Agrippa I puolestaan Jaakobin.

Edomilla on roolinsa myös lopunaikoina. Se liittoutuu antikristuksen kanssa ja vainoaa Israelia. Siksi se kohtaa lopullisen ja täydellisen tuomionsa Herran päivänä (15,18). Näin Edom / Eesau edustaa ylpeyttä ja vihamielisyyttä Jumalaa, Israelia ja seurakuntaa kohtaan. Jokainen, joka kantaa samanlaista asennetta, kohtaa tuomion ja tuhoutuu Edomin tavoin. Obadjan kirja on vakava varoitus jokaiselle kansalle ja ihmiselle. Edom toimii varoittavana esimerkkinä: kuule Jumalaa, siunaa ja auta Israelia, seurakuntaa ja jokaista lähimmäistä!

Kumman – Edomin vai Juudan – osan me valitsemme? Entä miten me suhtaudumme kärsiviin ja Herran kurituksen kohteena oleviin – vahingoniloisesti vai omaa vaellustamme tarkistaen? Entä mikä on meidän suhteemme ajalliseen Israeliin – tuemmeko sitä hyvään vai olemmeko sen vihollisia?

Kovia kokenut Israel / Juuda sen sijaan on tässä vaiheessa nöyrtynyt Herran edessä. Jokainen Jumalaan turvautuva saa armon ja lohdutuksen jo nyt. Täydellinen pelastuksen päivä on vielä edessä: ”Mutta Siionin vuorella saavat olla pelastuneet, ja se on oleva pyhä…Ja kuninkuus on oleva Herran” (17,21)

Obadjan kirja on tyypillisesti historiallisesti monikerroksinen (ennustukset täyttyvät yhä täydemmin useina eri aikakausina) sekä symbolinen (Edom kuvaa Jumalaa vastaan taistelevaa ihmisyyttä; Siion taas uskovia).

 

 

Edomin nöyryytys ja tuho

 

1-9 jakeet

Edomin julmuus ja rikokset

 

10-14 jakeet

Edomin tuomio ja Siionin pelastus

 

15-21 jakeet

ennustus syytteet tuomio ja hävitys
mitä? miksi? miten?
Sinun sydämesi ylpeys on pettänyt sinut; Minä syöksen sinut sieltä alas väkivallan tähden veljeäsi Jaakobia kohtaan; älä ilku; älä ylvästele Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään; Pelastajat nousevat Siionin vuorelle