Jumalan armo ja rakkaus Kristuksessa

JUMALAN ARMO JA RAKKAUS KRISTUKSESSA JEESUKSESSA

 

Raamatun ydinsanoma

Raamatun ydinsanoma kertoo Jumalan armosta ja rakkaudesta ihmistä kohtaan. Vaikka ihminen on monin tavoin kapinoinut ja turmeltunut, Jumala yhä tahtoo pelastaa hänet iankaikkiseen elämään. Tämän ihmeen Jumala tekee Jeesuksen Kristuksen kautta.

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. (Joh 3:16)

Tämä jumalallinen rakkauden ihme pitää sisällään sen, että Jumala itse tulee ihmiseksi Kristuksessa Jeesuksessa, sovittaa syntimme ristillä ja avaa meille oven iankaikkiseen elämään Kristuksen ylösnousemuksen voimassa.

Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. (2 Kor 5:19-21)

 

Raamatun punainen lanka

Jumalan pelastava rakkaus yksittäisiä ihmisiä, perhekuntia, sukuja, heimoja, kansoja ja koko ihmiskuntaa kohtaan muodostaa Raamatun punaisen langan. Sitä voisi oikeastaan kutsua kultaiseksi langaksi.

Koko Raamattu kuvaa Jumalan rakkauden toteutumista ja pelastussuunnitelman etenemistä alusta loppuun, ts. täyttymykseen asti. Jumala loi kaiken hyväksi, mutta hänen hyvä luomistekonsa särkyi syntiinlankeemuksen tähden. Jumala ei kuitenkaan hylännyt ihmistä vaan pelastaa hänet ja lopulta luo uuden taivaan ja uuden maan.

Jo heti syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala lupasi lähettää Pelastajan, vaimon siemenen, joka polkee käärmeen pään rikki. Jumalan antama lupaus täydentyi ja laajentui pitkin matkaa. Vanhan liiton jumalanpalvelus, temppeli, pappeus, uhrit, kuninkuus, profeettaliike ja monet tapahtumat olivat ennakkokuvia ja lupauksia tulevasta Messiaasta. Kristuksen myötä koitti uusi liitto, jota nyt elämme. Monet lupaukset ovat saaneet täyttymyksensä Herramme ensimmäisessä tulemuksessa. Loput täyttyvät, kun Herramme palaa takaisin.

Raamattu on yhtenäinen kokonaisuus. Se on kuin 66-osainen palapeli. Jokaisella osalla on oma tärkeä paikkansa tuossa kokonaisuudessa. Jo yhdenkin palan puuttuminen jättäisi harmittavan aukon. Palapeli maalaa eteemme kuvan Kristuksen kasvoista, jotka piirtyvät vahvasti elävää, moni-ilmeistä taustaa vasten. Koko kuva on tärkeä, mutta tärkeintä siinä on Kristuksen kasvot. Tällainen on Raamattu.

 

Kristuksessa Jeesuksessa saamme kaiken olennaisen

Jeesus Kristus on avain

  • Elämänyhteyteen Jumalan kanssa
  • Jumalan läheiseen tuntemiseen
  • Kristilliseen elämään
  • Pelastuksen kaikkiin lahjoihin
  • Iankaikkiseen elämään, joka on kaiken täyttymys

Kristuksessa me saamme tämän kaiken lahjaksi. Ilman Kristusta jäisimme synnin, pahuuden ja kuoleman ikuiseen pimeyteen. Siksi tämä lahja kannattaa ottaa vastaan!

Kristuksessa näemme, kuulemme ja tunnemme Jumalan välittömällä tavalla. Hän on Jumalan täydellinen kuva Jumalan Poikana ja täydellisenä ihmisenä. Kristuksen persoona, sanat ja teot kertovat suoraan siitä, millainen Jumala on, mitä hän sanoo ja mitä hän tekee.

Näin Kristus on Raamatun keskus ja ydinsanoma. Samalla Jeesus vahvistaa Raamatun Jumalan sanaksi ja kaiken perustaksi. Jeesus ja Raamattu kuuluvat erottamattomasti yhteen. Jumala on Sana. Mikäli puhumme vain Kristuksesta, mutta hylkäämme Raamatun, meillä ei ole aitoa Jeesusta Kristusta vaan jokin oma luomus. Raamattu on ainoa lähde, joka kertoo Jeesuksesta luotettavalla ja kattavalla tavalla.

 

Kristuksesta Jeesuksesta – Raamatun ydinsanomasta – voit lukea lisää sivuston kohdasta Jumala – Isä ja Poika ja Pyhä Henki tai vaikkapa kohdasta Uusi testamentti / Markuksen evankeliumi.