Hesekielin kirja

PROFEETTA HESEKIELIN KIRJA:
Ihmeellisiä näkyjä Herrasta, tuomioista ja Israelin pelastuksesta viimeisinä aikoina

 

Aika, paikka ja kuningas

Vuosina 597-571 eKr. Jerusalemissa ja Babylonian pakkosiirtolaisuudessa. Juudan kuninkaina olivat Jojakim (609-597 eKr.), Jojakin (597 eKr.) ja Sidkia (597-588 eKr.) Babylonian kuninkaana Nebukadnessar II (605-562 eKr.).

 

Yhteiskunta

Daavidin ja Salomon kuningaskunta jakautui heidän jälkeensä kahtia vuonna 930 eKr. Pohjoinen Israel luopui nopeasti Jumalasta ja se tuhoutui vuonna 722 eKr. Eteläinen Juuda koki monia hyviä vaiheita, mutta lopulta vajasi syvään luopumukseen. Juudan kuningaskunnan olemassaolo oli päättymässä. Egypti otti Juudan hallintaansa vuonna 610 eKr., mutta pian Babylonia voitti Egyptin 606 eKr. ja otti Juudan itselleen.

Babylonia kuritti Juudaa kolmesti. Vuonna 605 eKr. vietiin ensimmäinen ryhmä juutalaisia pakkosiirtolaisuuteen. He olivat yhteiskunnan avainhenkilöitä kuten ylhäisiä, sotilaita ja seppiä. Profeetta Daniel kuului tähän joukkoon. Toinen ryhmä joutui pakkosiirtolaisuuteen vuonna 597 eKr. Heidän mukanaan oli profeetta Hesekiel. Kolmannessa tuomioaallossa tuhoutui Jerusalem vuonna 586 eKr., jolloin loppuosa kansasta vietiin Babyloniaan. Vain köyhin osa sai jäädä Juudaan, mutta hekin pakenivat Egyptiin vastoin Herran Sanaa. Babylonia hyökkäsi vuorostaan Egyptin kimppuun ja silloin lähes kaikki Egyptiin paenneet juutalaiset kuolivat.

Pakkosiirtolaisuuden aika päättyi ennustusten mukaisesti, kun Persia ja sen kuningas Koores / Kyyros kukisti heikentyneen Babylonian 539 eKr. ja päästi monet pakkosiirtolaisuuteen tuodut kansat palaamaan takaisin. Tämän myötä myös juutalaisilla oli mahdollisuus palata Jerusalemiin.

 

Moraali

Juutalaisilla oli vakava etsikkoaikansa, jota he eivät kuitenkaan käyttäneet. Niinpä profeetat Jeremia ja Hesekielin joutuivat julistamaan tuomion peruuttamatonta tuloa. Koko kansa ylhäisimmästä alhaisimpaan, kuninkaat, papit, (väärät) profeetat jne. elivät syvässä luopumuksessa, josta he eivät suostuneet tekemään parannusta.

 

Profeetta Hesekiel

Hesekiel (”Jumala vahvistaa”) syntyi 622 eKr. papilliseen sukuun. Hän eli 25 vuotta Jerusalemissa ja valmistautui papilliseen tehtävään temppelipalvelusta varten. Vuonna 597 eKr. Hesekiel joutui toisen ryhmän kanssa Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Viisi vuotta myöhemmin hän sai kutsun profeetaksi, 593 eKr. eli viisi vuotta ennen kuin Jerusalem ja temppeli tuhottiin 586 eKr.

Hesekiel kertoo tarkoin ne ajankohdat, jolloin hän toimi profeettana. Ne olivat vuodet 593-571 eKr. (noin 20 vuoden jakso). Hesekiel profetoi ensin voimakkaasti Juudaa ja Jerusalemia vastaan, joille pian koittaisi kauhistuttava tuomio (4-24 luvut). Näitä ennustuksia Hesekiel tehosti voimakkailla symbolisilla teoilla. Hän profetoi myös Juudan naapurikansoja vastaan – ne eivät pääsisi yhtään helpommalla: Babylonia valtaisi ja alistaisi kaikki kansat.

Kun tuomiot olivat täyttyneet, Jumala antoi Hesekielille voimakkaan näyn Juudan ja Israelin tulevasta ennallistamisesta – osittain lähitulevaisuudessa ja täydellisesti aikojen lopulla. Hesekielin näyt olivat poikkeuksellisen voimakkaita, yliluonnollisia kokemuksia.

 

Profeetta Hesekielin kirja

Hesekielin kirjan tarkoituksena on (Babylonian pakkosiirtolaisuudesta käsin):

  • julistaa tuomio ja sen pikainen täyttyminen luopuneelle Juudalle ja Jerusalemille, sekä seitsemälle naapurikansalle
  • lohduttaa ja vahvistaa pakkosiirtolaisuudessa elävää kansaa ja tulevaisuuden Israelia. Pakkosiirtolaisuus ei olisi sen viimeinen kohtalo vaan Jumalan lupaukset täyttyisivät ja kansa saisi elää vapaana ja siunattuna Luvatussa maassa – ikuisen rauhanliiton suojassa.
  • ennustaa maailmanhistorian viimeisiä tapahtumia varsinkin Israelin näkökulmasta. Viimeisinä päivinä Israel tulisi kohtaamaan voimakkaan hyökkäyksen, jonka Herra kuitenkin torjuu suvereenilla tavalla – tuomioksi luopuneille kansoille ja oman nimensä kunniaksi. Lopulta Herra perustaa tuhatvuotisen valtakunnan, jonka keskuksena on Jerusalemin temppeli ja sen alta kumpuava elävä vesi.

Jumalan tuomioissa dramaattisinta oli, että Herran kirkkaus, läsnäolo poistui Jerusalemin temppelistä (Hes 10 luku ja 11:23). Armahdus puolestaan merkitsi Jumalan läsnäolon palaamista uuteen temppeliin (43 luku).

 

Ydinkohtia

 

Lupaus Israelin hengellisestä ja maallisesta uudistamisesta ja ennalleen saattamisesta:

11:17-20: ”Minä kokoan teidät kansojen seasta…ja annan teille Israelin maan. Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen ja annan heille lihasydämen, niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan…ja he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa”. Samasta uudistuksesta kertoo myös Hes 36:24-29. Lue!

 

Kun Israelin johtajat eivät pitäneet kansasta huolta, Herra itse lupasi olla heille hyvä Paimen:

34:1,3,11,23,25: ”Voi Israelin paimenia… te ette ole vahvistaneet heikkoja, ette ole parantaneet sairaita, sitoneet haavoittuneita, tuoneet takaisin eksyneitä, etsineet kadonneita… Minun lampaani harhailevat kaikilla vuorilla… eikä kukaan välitä niistä. Katso, minä itse etsin lampaani ja pidän niistä huolen… pelastan ne… vien ne pois kansojen seasta… vien ne lepäämään… ja minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin… ja minä teen heidän kanssaan rauhanliiton”

 

Näky kuolleista luista: Jumala suvereenisti rakentaa uuden Israelin. Näyn kaksi täyttymystä:

  • paluu Babylonian pakkosiirtolaisuudesta ja uusi temppeli
  • paluu 2000 vuoden hajaannus, uusi valtio 1948 ja myöhempi hengellinen herääminen

37:1-14: Herran käsi tarttui minuun, ja Herran henki vei minut kauas pois ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä kuolleitten luita. Hän kuljetti minua yltympäri niiden ylitse, ja minä näin, että luita oli laaksossa hyvin paljon ja että ne olivat rutikuivia. Herra sanoi minulle: ”Ihminen, voivatko nämä luut herätä eloon?” Minä vastasin: ”Herra, sinä sen tiedät.” Hän sanoi: ”Sano profeetan sana näille luille, sano niille: Te kuivat luut, kuulkaa Herran sana! Näin sanoo Herra Jumala näille luille: Minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Minä panen teihin jänteet, kasvatan ympärillenne lihan ja peitän teidät nahalla, ja minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Silloin te tiedätte, että minä olen Herra.”… Herra sanoi minulle: ”Ihminen, nämä luut ovat Israelin kansa. Kaikki israelilaiset sanovat: ’Luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt, me olemme hukassa.’ Sen tähden julista heille: Näin sanoo Herra Jumala: Minä aukaisen teidän hautanne, päästän teidät, oman kansani, haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan… Minä panen teihin henkeni, niin että te heräätte eloon, ja vien teidät maahanne. Silloin te tiedätte, että minä, Herra, teen sen minkä olen luvannut tehdä. Näin sanoo Herra.”

 

Näky Googin sodasta (38-39 luvut):

38:1- 9: Minulle tuli tämä Herran sana: ”Ihminen, käännä katseesi kohti Magogin maata, kohti Gogia, Mesekin ja Tubalin ylintä ruhtinasta, ja julista hänelle tuomio. Sano hänelle: Näin sanoo Herra Jumala: Gog, Mesekin ja Tubalin ylin ruhtinas, minä käyn sinua vastaan! Minä kuljetan sinua paikasta toiseen, minä panen koukut leukoihisi ja tuon nähtäväksi sinut ja koko sotajoukkosi, hevosesi ja ratsumiehesi, kaikki täysissä varusteissa, koko suuren joukkosi pitkine ja pyöreine kilpineen, miekkamiehiä kaikki. Heidän kanssaan ovat Persian, Nubian ja Putin miehet, kaikilla kilvet ja kypärät, heidän kanssaan ovat Gomer ja Bet-Togarma, kaikki perimmän pohjoisen joukot – sinun kanssasi on monia kansoja. ”Valmistaudu, varustaudu, sinä ja kaikki sinun joukkosi, jotka ovat luoksesi kokoontuneet. Varaudu olemaan minun käytettävissäni, sillä aikojen kuluttua sinä saat kutsun ja tehtävän. Kun aika on täysi, sinä tulet sodan jäljiltä rakennettuun maahan, jonka asukkaat ovat palanneet monien kansojen keskeltä. Sinä tulet Israelin vuorille, jotka ovat pitkään olleet autioina mutta ovat saaneet väkensä takaisin kansojen keskeltä. Kaikki asuvat siellä turvallisin mielin. Silloin tulet sinä, hyökkäät kuin rajuilma, pilven lailla sinä peität koko maan. Sinä hyökkäät kaikkine joukkoinesi, ja sinun kanssasi on monia kansoja.

Goog joukkoineen kuitenkin kohtaa tuhonsa: Israelin vuorilla sinä kaadut, sinä ja kaikki sinun joukkosi ja kansat, jotka ovat mukanasi (39:4). Monet raamatunselittäjät pitävät Googia Venäjän johtajana. Venäjä onkin varustautumassa suursotaan ja se lisää valtaansa Lähi-idässä, etenkin Syyriassa. Googilla on monia liittolaisia. Tämä kaikki ei ole uutta, sillä arabimaiden liittoutumat ovat useasti yrittäneet tuhota Israelin nimenomaan Neuvostoliiton tuella. Nämä yritykset ovat aina epäonnistuneet. Googin sota ja sen joukkojen tappio luo suuren valtatyhjiön, joka luo tilaa vielä suuremmalle, Harmagedonin sodalle. Ihmiskunnalla on siis jälleen äärimmäisen raskaita aikoja edessä. Googin sota käydään toistamiseen vielä tuhatvuotisen valtakunnan lopulla (Ilm 20:1-10).

 

Lohduttava näky uudesta temppelistä ja Israelista (40-48 luvut). Näyllä on kaksi täyttymystä:

  • Esitäyttymys Babylonian pakkosiirtolaisuuden päättyessä ja uuden temppelin rakentaminen Jerusalemiin paluumuuttajien toimesta. Temppeli valmistui vuonna 516 eKr. Hesekielin näyn temppeli oli kuitenkin paljon suurempi ja siitä virtasi elävän veden lähde.
  • Varsinainen täyttymys tuhatvuotisessa valtakunnassa, jolloin Israel ja sen mahtava temppeli on maailman keskus. Tuolloin saatana on sidottuna, maailmassa on rauha ja ihmiset elävät hyvin pitkäikäisiksi. Synti on edelleen vaikuttamassa. Ilm 20:1-6.

 

Sovelluksia meidän aikaamme

Jotkut saattavat ajatella, että Raamattu on hullujen satukirja, jonka ennustukset ja sanoma eivät sovi sivistyneelle ihmiselle. Tosiasiassa Raamattu on äärettömän realistinen kirja, joka tarkoin kuvaa juuri meidän hullua maailmamme ja ihmisen tilaa ja pyrkimyksiä kipeän realistisesti. Maailma on synnin vallassa ja sen hedelmänä on itsekkyys, riisto, kurjuus, väkivalta, sodat ja mielipuoliset aseet – tavanomaiset, biologiset, kemialliset ja ydinaseet. Maailma saastuu ja tuhoutuu. Maailma on totta! Raamattu on totta! Raamattu ennustaa tarkasti tulevaisuuden – pahan ja hyvän. Onneksi Jumalan tahto ei ole lopullinen tuho vaan ikuinen elämä. Siinä on sinunkin paikkasi – monen ahdistuksen kautta!

Maailmassa koettava kärsimys ja paha tunkeutuvat myös kristilliseen elämään. Yksilöt, seurakunnat ja kirkkokunnat ovat vaarassa luopua Jumalasta, joka on elämän ja rakkauden lähde. Tutkimusten mukaan vain noin 20 % suomalaisista uskoo kristinuskon sanomaan sellaisenaan. Jumalaan moni sanoo uskovansa, mutta toisella tavalla kuin Raamattu ilmoittaa. Itse kirkkokin on osittain luopunut Raamatusta Jumalan Sanana: ihminen voikin määritellä rakkauden aivan uudella tavalla (kristillisen moraalin murentuminen) eikä silläkään ole väliä, oliko Jeesus oikeasti Jumalan Poika ja sovittiko hän todella meidän syntimme ristillä. Kirkon viesti on ristiriitainen, kun toiset julistavat Jumalan Sanaa ja toiset kieltävät sen.

Samalla tavalla Juudan kansa ja sen uskonnollinen johto luopui Herrasta ja hänen Sanastaan. He erehtyivät dramaattisesti siinä, että ajattelivat voivansa hylätä Sanan ja pitää armon ja siunaukset. Kuitenkin Jumala ilmoittaa itsensä ja tahtonsa vain ja ainoastaan Sanassa. Joka hylkää Sanan, hylkää itse Herran. Sanat ja ajatukset ovat olennainen osa meidänkin persoonamme. Niin on myös Jumalan kohdalla.

Juudan kansa ja sen maallisten ja uskonnollisten johtajien luopumus johti koko kansan turmeltumiseen ja tuhoon. Tämä on elämän laki, joka on voimassa tänäänkin. Suomen kansalla ja kirkolla on aivan sama edessä, mikäli se ajautuu samanlaiseen luopumukseen. Kristillisyys on jo nyt voimakkaasti murenemassa yhteiskunnassa ja kirkossa. Sen keskellä meidän tulee valvoa omaa elämäämme, rukoilla herätystä ja toimia maan suolana ja valona. Vielä on Suomen kirkolla ja kansalla aikaa parannukseen. Jos me emme käänny hyvällä, Herra puhdistaa meidät tuomion tulella. Sekasorron ja sotien uhka on jo kasvanut merkittävästi.

Vaikka tuomiot toteutuisivat Suomenkin kohdalla, yksilöuskovilla – niillä, jotka pitävät kiinni Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen synnyttämästä elämästä – on ahdistusten keskellä suunnaton toivo ja paras mahdollinen tulevaisuus. Se on ikuinen elämä Jumalan valtakunnassa, tulevassa kirkkaudessa. Ei ole mitään siihen verrattavaa eikä sitä kannata vaihtaa mihinkään ajalliseen ja hetkelliseen.

 

 

Profeetan kutsu
ja valtuutus
Juudan ja Jerusalemin tuomio Kansojen tuomiot

Jumalan kansan ennallistus

näky Jumalan kirkkaudesta

 

kutsu ja valtuutus profeetaksi

 

 

 

 

1-3 luvut

tuomionäytelmät

 

tuomiosanat

 

tuomionäkyjä

 

tuomiosanoja, -vertauksia ja profeetan murhe

 

  4-24 luvut

Ammon

Moab

Edom

Filistea

Tyyros

Siidon

Egypti

 

 

25-32 luvut

vartijan tehtävä (33)

väärät ja Oikea paimen (34)

uusi sydän ja uusi henki (36)

kuolleet luut eläviksi ja kansan yhdistäminen (37)

Googin sota (38-39)

uusi temppeli ja Herran kirkkaus (40-44)

maan jakaminen, uhrit, virta ja portit (45-48 luvut)

33-48 luvut