Habakukin kirja

PROFEETTA HABAKUKIN KIRJA: Vanhurskaan usko oikeudenmukaiseen Jumalaan

 

Aika, paikka ja kuningas

Noin 608-605 eKr. eteläinen Juuda, jonka kuninkaana oli Jojakim (609-597 eKr.).

 

Yhteiskunta

Yhteiskunnallisesti Juuda oli kokenut viimeisen 20 vuoden aikana kuningas Josian tuoman uudistuksen ajan. Tuon ajan päättyessä Egypti nousi Assyrian luhistuessa Babylonian jalkoihin. Egyptin faarao surmasi Josian, valtasi Juudan ja teki Jojakimista vasallikuninkaan. Tämä Egyptin nousu päättyi pian vuoden 606 eKr. kuuluisassa Karkemiksen taistelussa, jossa Babylonia voitti sen. Jojakimista tuli nyt vuorostaan Babylonian vasallikuningas. Tällöin ilmeisesti oli ensimmäinen vaihe, jolloin Juudasta vietiin pakkosiirtolaisia Babyloniaan. Juuda joutui siis elämään äärimmäisen vakavan uhan varjossa – sen kansallinen olemassaolo oli uhattuna.

 

Moraali

Kuningas Josia oli toteuttanut suuria uudistuksia tuhoamalla epäjumalanpalveluksen ja palauttamalla jumalanpalveluselämän alkuperäisille raiteille. Ilmeisesti uudistus jäi yleiselle tasolle eivätkä yksittäisten kansalaisten sydämet uudistuneet riittävästi. Ensin Egypti iski ja sitten Babylonia. Tuomioiden syynä oli kansan synnit aina pahan kuninkaan Manassen ajoista asti (2 Kun 24:3-4). Habakukin aikalainen, profeetta Jeremia julisti kansan syntejä vastaan, joita olivat luopumus, hengellinen sokeus, tekopyhyys, jne.

Kansan voimakas hengellinen alamäki alkoi kuningas Josian kuoltua ja Jojakimin noustua valtaan Egyptin vasallina. Juuri nämä kansan synnit ja erityisesti se, että Herra ei vielä ollut tuonut tuomiota, kummastuttivat suuresti Habakukia ja muita, jotka pyrkivät elämään Jumalan tahdon mukaan. Habakukin profetiat ajoittuvat aikaan hieman ennen babylonialaisten tuloa Juudaan.

 

Profeetta Habakuk

Habakuk (”Herra kätkee suojaansa”) oli ilmeisesti leeviläistä sukua ja kutsumukseltaan muusikko. Hänen toiminta-aikansa alkoi 608 eKr. paikkeilla ja kirjan sanoma sai muotonsa ennen vuotta 605 eKr. Todennäköisesti Habakuk koki vaikeat tuomion vuodet ja näki Juudan ja Jerusalemin tuhon vuosina 605-582 eKr.

 

Profeetta Habakukin kirja

Habakukin kirjassa ei ole suoranaista julistusta Juudan kansaa vastaan sen synneistä. Sen sijaan sen sanoma kohdistuu Herralle uskolliselle jäännökselle. Vanhurskaat (uskosta) katselivat kansan jumalatonta menoa ja ihmettelivät, miksi Herra ei tee mitään. Tämän kysymyksen Habakuk ilmaisee Jumalalle.

Vastaus oli shokeeraava: jumalaton ja väkivaltainen kansa tulee tuhoamaan Herran valitun kansan. Tästä nousi uusi kysymys: miksi ihmeessä täysin jumalaton kansa saisi tehdä sen Juudalle ja muillekin kansoille? Herran vastaus: tuhoajakin kohtaisi lopulta oman tuomionsa. Näin Herra on kaikille oikeudenmukainen. Kaiken keskellä Habakuk osoitti syvää luottamusta Herraa kohtaan uskomalla hänen sanansa. Hän rukoili kansansa puolesta, näki Herran kirkkauden ja valtasuuruuden, sekä ylisti häntä.

 

Habakukin kirjan pääteemat

Kirjan pääteemat ovat Herran oikeudenmukaisuus ja usko. Synneistä tulee tuomio, mutta ”vanhurskas on elävä uskosta” (2:4). Tämä lausuma on yksi Vanhan testamentin voimakkaimmista uskonvanhurskauden ilmaisuista.

Erityisesti Paavali lainaa juuri tätä kohtaa Roomalaiskirjeessä (1:7) ja Galatalaiskirjeessä (3:17). Koko Raamatun ydinajatus on se, että syntinen ihminen on uskon kautta vanhurskas. Tämä perustuu Kristuksen elämään, sovitustyöhön ja ylösnousemukseen. Sen kautta Jumala lahjoittaa syntiselle ihmiselle Kristuksen vanhurskauden. Tämä ihmisen hyväksi luettu vanhurskaus Pyhässä Hengessä synnyttää myös uutta, Kristuksen kaltaista elämää eli elämänvanhurskautta, pyhitystä. Sen sijaan väärä, valheellinen armo tuudittaa ihmistä yhä syvemmälle pimeyteen ja tuomioon.

Usein mekin ihmettelemme ja valitamme aikamme pahuutta ja sitä, että Jumala on hiljaa. Kuitenkin Jumalan tuomio on tulossa vääjäämättömästi. Se ei tule miellyttämään edes meitä uskovia, sillä edessämme on äärimmäisen vaikeita, koko ihmiskuntaa koskettavia vuosia. Niiden keskellä meillä on turvapaikka Jumalassa (Habakuk = ”Herra kätkee” suojaansa). Tämä turva on sisäistä rauhaa, toisinaan varjeltumista ajallisilta vaaroilta ja kerran iankaikkista elämää taivaissa.

Habakukin ennustus toteutui pian Juudan kohdalla. Samalla tavalla meidän aikamme Babylon (jumalaton maailma) kohtaa pian oman tuomionsa.

 

1:2: Kuinka kauan minun pitää huutaa, etkö kuule minua, Herra? Kuinka kauan minun täytyy valittaa väkivallan tähden, etkö sinä auta?

1:4: Laki on voimaa vailla, oikeus ei toteudu koskaan. Jumalaton sortaa vanhurskasta, ja oikeus vääristyy.

1:5-6: Katsokaa kansoja, katsokaa, kauhistukaa ja ihmetelkää, sillä minä teen teidän päivinänne teon, jota ette uskoisi, jos ette itse näkisi. 6. Minä kutsun kaldealaiset(1), rajun ja pelottavan kansan, joka kulkee maan ääriin ja ottaa haltuunsa toisten asuinsijat.

2:1: Profeetta sanoi: – Minä seison vartiopaikallani, asetun tähystämään saadakseni tietää, mitä Herra puhuu minulle, mitä hän vastaa valituksiini.

2:2-3: Herra vastasi minulle: – Kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. 3. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki, se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota, näky toteutuu varmasti ja ajallaan.

2:4: mutta vanhurskas on elävä uskostansa (KR -33/38)

3:2: Herra, minä olen kuullut sanomasi, ja minä pelkään. Tee myös tänään niitä tekoja, joita olet ennen tehnyt, anna meidän nähdä ne. Vaikka vihastut, armahda meitä.

 

Profeetan kysymykset ja 

Herran vastaukset

1-2 luvut

Profeetan rukous ja ylistys

 

3 luku

1. kysymys:

miksi kansa saa elää synnissä ilman tuomiota?

 

2. kysymys:

miksi jumalaton kansa saa
tuhota Herran kansan?

Herran kirkas olemus Herran pelastus-
teot
profeetan pelko, luottamus
ja ilo
1. vastaus:

babylonialaiset tuovat ankaran tuomion Juudalle

2. vastaus:

Babylonia kohtaa oman
tuomionsa sen synneistä

 

MUTTA VANHURSKAS ON ELÄVÄ USKOSTANSA (2:4)