Ilm 11-12: Israel, Jerusalem, Kristus ja saatana

ILMESTYSKIRJA: Israel, Jerusalem, Kristus ja saatana (11-12 luvut)

 

Edellinen 10. luku päättyi tilanteeseen, jossa Johannes sai enkeliltä toisen kirjakäärön. Se sisälsi tarkempaa kuvausta siitä, mitä tulee tapahtumaan kansojen kohdalla:

 • Kirjakäärö sisältää tarkemman kuvauksen siitä, mitä kansoille tulee tapahtumaan. Kuvaukset liittyvät erityisesti 1-5 sinettiin, 1-6 pasuunaan ja vihan maljoihin.
 • Kirjakäärö esittelee tarkemmin keskeiset maailmanhistorian loppuaikojen toimijat, joita ovat Kristus, 144 000 pyhää, 2 profeettaa, Jerusalem ja temppeli, vainotut uskovat, enkelit, lohikäärme, pedon valtakunta, porttokirkko, väärä profeetta, ja Antikristus.

Minulle sanottiin: ”Vieläkin sinun tulee ennustaa, miten käy maailman kansoille, maille, kielille ja kuninkaille.” (10:11)

 

Symbolit kertovat todellisuudesta

Ilmestyskirjassa käytetään paljon symboleja ja vertauksia. Luonteestaan huolimatta ne eivät ole mystistä, todellisuudesta irrallaan olevaa kuvausta. Ne ankkuroituvat historiaan kuten koko kristinusko. Emme elä symboleiden ja mielikuvituksen maailmassa vaan karussa todellisuudessa, jossa kullakin ihmisellä, seurakunnalla ja yhteisöllä on oma paikkansa ja tehtävänsä.

Symbolit ovat ajattomia kuvia ihmiskunnan todellisuudesta ja historiasta. Risti on kaikkien tärkein symboli. Se julistaa, että Jumala on tullut ihmiseksi – osaksi ihmiskuntaa ja sen historiallista todellisuutta – ja sellaisena kuollut ristillä ja sovittanut meidän syntimme. Hän on myös noussut ylös kuolleista ja avannut tien iäisyyksiin. Samalla tavalla kaikki, mitä Ilmestyskirjaan on kirjoitettu joko suorana kuvauksena, vertauskuvina tai symboleina, puhuu konkreettisesta todellisuudesta. Juuri näin yllä olevakin teksti julistaa: Ilmestyskirja puhuu kansoista, maista, kielistä ja kuninkaista – silloin se puhuu myös Suomesta ja meistä!

 

Toinen kirjakäärö pitänee sisällään Ilmestyskirjan lukujen 11-18 tapahtumat

Kirjakäärössä esitellään tapahtumien

 • johtavat taustavoimat ja vastapelurit (Kristus ja saatana),
 • henkivallat (pyhät enkelit ja demonit),
 • maanpäälliset vallat (pedon valtakunta, kotka, arabit, Israel ja idän kuninkaat),
 • uskolliset ja luopiot (uskovat / marttyyrit sekä porttokirkko ja pedon merkin ottaneet),
 • keskeiset henkilöt (kaksi profeettaa sekä väärä profeetta ja Antikristus).

 

 

ISRAEL, JERUSALEM, TEMPPELI JA KAKSI PROFEETTAA

 

11 LUKU: Temppeli ja kaksi todistajaa

Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, ja minulle sanottiin: ”Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat. Temppelin ulompaa esipihaa älä kuitenkaan lue mukaan, jätä se mittaamatta, sillä se on annettu vieraiden kansojen haltuun. Ne polkevat pyhää kaupunkia 42 kuukauden ajan.

”Minä annan kahdelle todistajalleni tehtäväksi julistaa sanaani säkkivaatteeseen pukeutuneina 1260 päivää.” Nämä todistajat ovat ne kaksi oliivipuuta ja kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Jos joku aikoo tehdä heille pahaa, heidän suustaan lähtee tuli, joka nielee heidän vihollisensa. Näin on kuoleva jokainen, joka aikoo heille pahaa. Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei tule sadetta koko sinä aikana, jona he sanaa julistavat. Heillä on myös valta muuttaa vedet vereksi ja piinata maata kaikenlaisilla vitsauksilla niin usein kuin haluavat.

Kun he ovat päättäneet todistajantyönsä, käy syvyydestä nouseva peto taisteluun heitä vastaan, ja se voittaa heidät ja tappaa heidät. Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin. Kolmen ja puolen päivän ajan ihmiset eri kansoista, heimoista, kielistä ja maista katselevat heidän ruumiitaan, eikä niitä anneta haudata. Maan asukkaat iloitsevat heidän kohtalostaan, pitävät juhlia ja lähettävät toisilleen lahjoja, sillä nuo kaksi profeettaa olivat pahoin vaivanneet maan asukkaita.

Mutta noiden 3,5 päivän kuluttua tuli profeettoihin elämän henki, jonka Jumala oli lähettänyt, ja he nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät. He kuulivat, kuinka taivaasta huudettiin kovalla äänellä: ”Nouskaa tänne!”, ja vihollistensa nähden profeetat nousivat pilven kannattelemina taivaaseen. Samalla hetkellä tuli ankara maanjäristys. Kymmenesosa kaupungista sortui, ja järistyksessä sai surmansa 7000 ihmistä. Muut kauhistuivat ja taipuivat kunnioittamaan taivaan Jumalaa. Toinen voi-huuto on ohi. Mutta kolmas tulee pian. (11 luku)

 

Israelin rooli

Israel on Jumalan ajankello ja maantieteellisen toiminnan keskus. Se on sitä myös seurakunta-aikana. Kaikki Israelille annetut lupaukset ovat yhä voimassa ja odottavat täyttymystään. Israelin kautta olemme saaneet kantaisät, lain, jumalanpalveluksen, Messiaan ja uuden liiton. Israelista on pelastus koko maailmalle. Messias syntyi siellä ja siellä hän sovitti syntimme ja nousi ylös. Siellä hän astui taivaisiin ja sinne hän tulee kerran takaisin. Siellä hän vuodatti Pyhän Hengen ja perusti universaalin seurakunnan. Ei ihme – että sielunvihollinen kumppaneineen vihaa Israelia ja juutalaisia. Siitä on todisteena hirvittävä holokausti.

Vaikka Israelin valtio lakkautettiin lähes 2000 vuoden ajaksi, se on syntynyt jälleen. Tämä on valtava ihme ja Jumalan suvereeni teko. Jumala on luvannut tuon maan kokonaisuudessaan Aabrahamille ja hänen jälkeläisilleen. Alue on vain 1 % koko Lähi-idästä. 99 % jää arabeille. Silti ihmiskunta ei kunnioita Luojansa säätämyksiä ja ajallisia kansainvälisiä sopimuksia. Israelin valtion syntyminen on kuvattu Hesekielin näyssä kuolleista luista (Hes 37 luku). Valtion syntymisessä kuolleet luut ja jänteet ovat tulleet yhteen. Vielä puuttuu sen hengellinen herääminen, joka tapahtuu vain äärimmäisen kovassa puristuksessa ja ahdistuksessa kuten profeetat Hesekiel (37-39 luvut) ja Sakarja (12-14 luvut) kuvaavat.

 

Kolmas temppeli

Koska roomalaiset tuhosivat Jerusalemin toisen temppelin vuonna 70 jKr., näinä kahtena vuosituhantena juutalaiset eivät ole voineet uhrata ja hoitaa jumalanpalvelustehtäviä säädetyllä tavalla. Sen he ovat korvanneet synagogajumalanpalveluksella. Juutalaisten suurin haave on rakentaa kolmas temppeli. Kaikki tarvittavat piirustukset, rakennusaineet, temppelivälineet, puvustot ovat jo olemassa. Tiellä on ”vain” muslimien Kalliomoskeija (1300 vuoden ajan). Tehtävään on vihkiytynyt uskonnollinen juutalaisryhmä, joka vuosittain yrittää viedä uuden temppelin symbolisen peruskiven kriittiselle alueelle. Se on tapahtuma, joka on aina sytyttää vakavia yhteenottoja.

Lähi-idän rauha on ollut vuosikymmenten ajan haaveena ja maailmanpolitiikan polttopisteessä. Sitä ovat yrittäneet lukuisat Usan presidentit ja delegaatiot. Prosessissa Israel on joutunut luopumaan alueista ja siten vaarantamaan vakavalla tavalla kykynsä puolustaa maataan. Israel onkin joutunut massiivisten hyökkäysten kohteeksi monta kertaa. Palestiinalaisten Hamas-liikkeen peruskirjassa on lausuma, jonka mukaan liikkeen tavoite on tuhota Israel kokonaan. Tähän yhtyvät lukuisat arabimaat sanoin ja teoin – Neuvostoliiton, nykyisen Venäjän tukemana.

Mikä saa Israelin suostumaan vaaralliseen rauhaan? Kolmas temppeli! Sen hinnalla Israel luopuu itsenäisestä vallasta ja suostuu ulkopuolisten ”rauhanturvaajien” kontrolliin ja suojelukseen. Rauhan solmijana ja takuumiehenä toiminee itse Antikristus, joka vielä tässä vaiheessa ratsastaa valkoisella hevosella suurena diplomaattina ja maailman pelastajana (Ilm 6:2; Dan 9:27). Tuleeko Kalliomoskeija tuhoutumaan maanjäristyksessä vai keksitäänkö kolmannelle temppelille pätevä paikka aivan Kalliomoskeijan vierestä? Juutalaisten mukaan kolmas temppeli pitäisi rakentaa täsmälleen samalle paikalle kuin missä toinen temppeli oli 2000 vuotta sitten.

Entä mikä saa muslimit äärimmäisen raivon valtaan? Mahdollinen Kalliomoskeijan tuhoutuminen ja kolmas temppeli! Muslimit ja arabit ovat kokeneet monia nöyryyttäviä tappiota pienelle Israelille samoin kuin Goljat hävisi Daavid-paimenpojalle. Äärimmäinen hyökkäys tulee toteutumaan hieman myöhemmin. Se tunnetaan nimellä ”Googin sota” (Hes 38-39 luvut) ja Ilmestyskirjassa sitä kuvannee kuudes pasuuna, jolloin 200 miljoonan armeija käy Lähi-idässä ”pyhään sotaan” jihadiin – ei ainoastaan Israelia vaan kaikkia epäuskoisia vastaan (Ilm 9:13-21). Hesekiel puhuu Googin ”suuresta juonesta” (Hes 38:10-11): ”Näin sanoo Herra, Herra: Mutta sinä päivänä tulee mieleesi jotakin, ja sinä mietit pahan juonen ja sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan jne”. Suostutteleeko Venäjä muslimit suostumaan rauhansopimukseen ja temppelin rakentamiseen, jotta Israel laskee aseensa ja jättäytyy suojattomaksi? Täysin realistista.

Ilmestyskirjan 11 luku puhuu konkreettisesti Israelista, Jerusalemin kaupungista ja sen uudesta temppelistä. Toinen temppeli oli tuhoutunut noin 25 vuotta aiemmin Johanneksesta katsoen vuonna 70 jKr. Uusi temppeli rakennetaan – se on jo valmisteltu ja se on juutalaisten suurin haave. Se on myös keino saada Israel suostumaan vaikeaan ja epäedulliseen rauhansopimukseen.

 

Mikä on Jerusalemin uuden temppelin merkitys Jumalan kasvojen edessä?

Ensimmäinen tulkinta: Kristus on elävä temppeli, jonka ruumis murrettiin ristillä mutta jonka hän rakensi uudelleen kolmessa päivässä. Kristus on seurakunnan pää. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja Pyhän Hengen temppeli. Tästä näkökulmasta kolmas temppeli on turha ja väärä. Se ilmentää juutalaisten kapinaa Luojaa ja Messiasta vastaan. Jos kääntyisivät Jeesuksen puoleen, heistä tulisi osa universaalia seurakuntaa ja Jumalan kansaa. Kolmas temppeli on vain ulkonaista uskonnonharjoitusta ilman sydäntä ja aitoa uskoa. Tulkintamallissa seurakunta on maan päällä.

Toinen tulkinta: Mikäli seurakunta on jo otettu taivaisiin, kolmas temppeli saattaa olla perusteltu. Danielin ennustuksen mukaan, joka koski 70 vuosiviikkoa, on mahdollista, että yksi vuosiviikko (= 7 vuotta) on Jumalan kalenterissa vielä toteutumatta. 69 vuosiviikkoa toteutui ennen Kristuksen ristinkuolemaa ja yksi jäi toteutumatta. Väliin tuli 2000 vuoden mittainen seurakunta-aika. Mikäli seurakunta on taivaissa, maan päällä saattaa jatkua Israelin ja lakiliiton aikakausi. Tällöin temppeli on tarpeellinen. Vanhassa liitossa temppeli ja uhrit olivat esikuvia Messiaasta. Nyt ne ovat ikään kuin jälkikuvia. Vastaava ilmenee Hesekielin näyssä ”neljännestä temppelistä”, joka sijoittunee 1000-vuotiseen valtakuntaan (Hes 40-48 luvut). Israelin 144 000 merkittyä tulisivat tässä tulkintamallissa ymmärrettäviksi. Kirjaimellinen tulkinta on Raamatun pääsääntö.

Kolmatta temppeliä tarvitaan myös Antikristuksen toimille. Hän astuu temppeliin ja julistaa, että hän on maailman pelastaja, suorastaan jumala. Jeesus puhui turmion iljetyksestä / hävityksen kauhistuksesta temppelissä (Mark 13:14). Vastaava koettiin jo Vanhan testamentin ajan antikristuksen Antiokus IV Epifaneksen toimesta vuosina 168-164 eKr. Jeesuksen sanat kävivät toteen myös roomalaisten valloittaessa Jerusalemin ja tuhotessa temppelin vuonna 70 jKr. Sama tulee uusiutumaan Antikristuksen aikana. Apostoli Paavali opetti: ”Hän, Vastustaja, korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala” (2 Tess 2:4). Kaikki tapahtuu todellisissa paikoissa ja todellisessa historiassa.

Kolmas, seurakunnallinen tulkinta: Monet olettavat, että kuvaus temppelistä tarkoittaa kristillistä seurakuntaa eikä mitään fyysistä temppeliä rakenneta. Tätäkin tulkintaa voimme pitää avoimena, mutta itse en usko siihen. Silloin kaikki kuvatut yksityiskohdat menettävät tarkoituksensa. Asiat olisi voitu sanoa aivan toisin ja käyttää Uuden testamentin kirjeiden tapaa puhua seurakunnasta – avoimesti ja suoraan oikeilla nimillä ja termeillä. Seurakuntaa puhuteltiin avoimesti myös Ilmestyskirjan alussa ”seitsemän seurakunnan” muodossa.

Kun ottaa huomioon historialliset ja nykyhetken faktat, fyysinen temppeli on tulossa – vaikka tällä hetkellä edessä on suuria esteitä. Mahdottomatkin väistyvät, kun aika on oikea: historian suurvallat ovat romahtaneet, mm. Neuvostoliitto. Berliinin muuri kaadettiin ja Saksat yhdistyivät.

 

Kaksi voimakasta profeettaa

Vanhan liiton aikana toimi useita profeettoja, jotka julistivat parannussaarnaa ja kehottivat kansaa kääntymään takaisin Jumalan puoleen. Samalla he ennustivat tulevia tuomioita. Kirjaprofeettojen ohella tunnetuimmat heistä olivat Elia ja Elisa, jotka tekivät erityisiä ihmeitä ja tuomiotekoja. Tästä näkökulmasta on erittäin luonnollista, että viimeisinä aikoina toimii erityisiä profeettoja – ikään kuin vastapainona syvälle luopumukselle, porttokirkolle, väärälle profeetalle ja Antikristukselle.

Kaksi todistajaa on kaksi erityistä profeettaa, jotka Jumala nostaa viimeisinä aikoina. (Lue Sakarjan kirjan 4. luvun ennustus). He ovat kuten Mooses ja Aaron faaraon edessä julistamassa kymmentä vitsausta. Heidän julistamansa vitsaukset muistuttavat osittain 10 vitsausta Egyptissä ja profeetta Eliaan toimintaa. Faarao ei kyennyt heitä kukistamaan, sillä Jumala suojeli heitä. Nytkin Jumala suojelee kahta profeettaa kunnes heidän tehtävänsä päättyy – kuolemaan ja ylösnousemukseen. Heidän tehtävänsä kestää 1260 päivää eli 42 kuukautta eli 3,5 vuotta. Profeetat ovat aina olleet todellisia Jumalan ihmisiä. – – – Toisen tulkinnan mukaan kyseessä ovat vanhan ja uuden liiton kansa, joilla on todistajan tehtävä. Tulkinta ei ole oikea, koska teksti sisältää monia tarkkoja tietoja, jotka kuvaavat tiettyä tapahtumaa ja aikaa, jolloin Antikristus on jo vallassa.

Tuli heidän suustaan on Jumalan Sana. Tässä tapahtuu jotain samaa kuin tapahtui Ananiakselle ja Safiralle apostolien aikana. He kuolivat pelkästään sanan voimasta (Apt 5 luvun alku). Profeetat julistavat Jumalan tuomioita ja parannusta. Samalla profeetat ovat osoitus Jumalan armosta, rakkaudesta ja pitkämielisyydestä. He varottavat, että on vain kaksi vaihtoehtoa: uudistava ja puhdistava armo tai pyhä tuomio. Vrt. kuva Jeesuksesta, jonka suusta lähti kaksiteräinen miekka.

Profeettojen toiminta ajoittuu pitkälti kuuden (1-6) pasuunan aikakauteen. Samalla kun taivaassa soi pasuuna ja tuomiot lähtevät liikkeelle, profeetat julistavat niiden tulemista maan päällä. Ja tapahtuu juuri niin kuin he julistavat. Sitä emme tiedä, moniko tekee parannuksen. Teksti kertoo vain siitä, että hyvin monet vastustavat heidän julistustaan ja kun he lopulta kuolevat, ihmiset iloitsevat suuresti ja lähettävät toisilleen jopa lahjoja!

Tähän liittyy mielenkiintoinen yksityiskohta: Kun profeetat kuolevat, maailman kansojen ihmiset katselevat heidän häväistyjä ruumiitaan kolmen päivän ajan ja he lähettävät toisilleen lahjoja. Miten ihmiset eri puolilla maailmaa voivat nähdä heidän ruumiinsa? Tietysti tv- ja netti-uutisten välityksellä! Johanneksen aikana se ei ollut mahdollista. Kirkkoraamatun (92) käännös on väärä (käyvät katselemassa), koska alkuteksti ja muut käännökset sanovat katselevat.

Se suuri kaupunki, jota kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, on Jerusalem. Uskonnollisuuden keskus voikin olla luopumuksen keskus. Sitä se oli Jeesuksen aikana, jolloin ylipapit ja tuon ajan kirkolliskokous murhauttivat Vapahtajan. Sellainen Jerusalem on myös lopunaikoina kunnes kansa suuressa ahdistuksessaan kääntyy Messiaansa puoleen.

 

Profeettojen ylösnousemus ja taivaaseen ottaminen sekä maanjäristys saavat jotkut uskomaan

Toinen voi-huuto ajoittuu samaan kuin kuudes pasuuna (Eufrat-virralta nousee 200 miljoonan suuruinen muslimiarmeija).  Profeetat varoittavat suuresta vihollisarmeijasta, joka uhkaa tuhota koko Israelin. Silloin profeetat heidät surmataan, mutta he nousevat ylös. Israelin luopumuksen seurauksena viholliset tulevat ja Israelin petollinen rauhanliitto murenee. Jaakobin ahdistus alkaa.

Ajallisesti näyttäisi siltä, että 11 luvun tapahtumat kattavat noin 7 vuoden ajanjakson juuri ennen Kristuksen paluuta. Antikristuksen ajaksi on arvioitu juuri tuo 7 vuotta. Ensimmäinen 3,5 vuotta olisivat Israelille rauhan aikaa ja temppelistä iloitsemista. Tuona aikana alkaa kahden profeetan toiminta. Israelin ilo päättyy Googin sotaan ja sen jälkeiseen Antikristuksen tyranniaan. Tämä jälkimmäinen aika on 3,5 vuotta. Pahuuden valta on rajattu. Hitlerin aika kesti toisessa maailmansodassa vuodesta 1939 vuoteen 1945 eli juuri 7 vuotta. Mikään ei ole sattumaa.

 

 

KRISTUS, ISRAEL & USKOVAT JA SAATANA – tapahtumien ydin!

 

12 LUKU: Nainen ja lohikäärme

Taivaalla näkyi suuri tunnusmerkki: nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla ja pään päällä seppeleenä kaksitoista tähteä. Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyspolttojen vaivaamana. Toinenkin tunnusmerkki näkyi taivaalla: suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja kruunu kaikissa seitsemässä päässä. Pyrstöllään se pyyhkäisi pois kolmanneksen taivaan tähdistä ja sinkosi ne maahan. Lohikäärme asettui synnyttävän naisen eteen nielaistakseen lapsen heti kun se syntyy.

Nainen synnytti lapsensa, pojan, joka on paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla. Tämä lapsi temmattiin Jumalan ja hänen valtaistuimensa luo, ja nainen pakeni autiomaahan. Jumala on sinne valmistanut hänelle turvapaikan, missä hänestä pidetään huolta 1260 päivää.

Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit. Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä:

— Nyt on pelastus tullut, meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen Voidellullaan valta. Nyt on Syyttäjä syösty alas, tuo, joka meidän Jumalamme edessä syytti veljiämme päivin ja öin.  He voittivat hänet, Karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton. He eivät säästäneet henkeään vaan olivat valmiit kuolemaankin.  Iloitkaa siis, taivaat ja te taivaiden asukkaat! Mutta voi maata ja merta — Saatana on laskeutunut teidän luoksenne! Se on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt.

Kun lohikäärme huomasi, että se oli syösty maahan, se lähti ajamaan takaa naista, joka oli pojan synnyttänyt. Mutta naiselle annettiin suuren kotkan siivet, jotta hän lentäisi turvapaikkaansa autiomaahan. Siellä hän on suojassa käärmeeltä, ja hänestä pidetään huolta vuosi, kaksi vuotta ja puoli (3,5) vuotta. Käärme syöksi kidastaan naisen perään vesivirran, jotta virta veisi hänet mennessään, mutta maa auttoi naista: se avasi suunsa ja nielaisi virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastaan. Lohikäärmeen raivo yltyi, ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle. – – – Lohikäärme seisahtui meren rannalle. (12:1-18)

12 luku on keskellä Ilmestyskirjaa ja muodostaa sen ytimen. Se paljastaa sen, mikä on kaiken koettavan taustalla ja perimmäisenä syynä. Kyseessä on Jumalan Pojan ja saatanan välinen taistelu, jonka vaikutukset ulottuvat taivaaseen ja maan päälle.

 

12 luvun kuvaus on monitasoinen

Yleensä Raamatussa etsitään vain yhtä päämerkitystä, mutta profetioissa ja Ilmestyskirjassa voi olla useampia merkitys- ja toteutumistasoja. Ilmestyskirjan 12 luku on tärkeä ja moninainen:

 • Syvimmiltään siinä puhutaan Jumalan Pojan ja saatanan välisestä taistelusta.
 • Siinä on pelastushistoria: Kristuksen syntymä, taivaaseen ottaminen ja paluu Kuninkaana.
 • Siinä on saatanan ja sen joukkojen toiminta taivaassa: saatana nousee kapinaan ja sen mukana lankeaa kolmasosa kaikista enkeleistä (valon enkelit = tähdet jotka syöstiin maan päälle > pimeyden enkelit); saatana kärsii tappion taivaassa ja heitetään pois taivaasta ja sen vaikutuspiiriksi jää langenneet enkelit ja ihmiskunta. Saatanan syyteoikeus lakkaa.
 • Siinä kuvataan saatanan viha Israelia (”nainen”) ja seurakuntaa / muita uskovia kohtaan maan päällä (naisen ”muut lapset”): saatana hyökkää kaikin voimin Israelia ja seurakuntaa / uskovia vastaan; sen tavoitteena on tuhota ne täydellisesti; siksi Israelin tuho on Hamasin ja muslimienkin listalla; siksi Hitler ja Stalin tekivät kaikkensa tuhotakseen juutalaiset ja uskovat; sitä tulee tekemään myös Goog ja Antikristus.
 • Saatana luo maan päälle oman valtakuntansa ja valtapiirinsä: se on pedon valtakunta, jolla on seitsemän päätä, kymmenen sarvea ja kruunua. Lue Ilm 17 luku. Saatana toimii historiassa ja ihmiskunnan keskellä. Raamatun ja Israelin näkökulmasta historiassa on ollut seitsemän suurvaltaa (Egypti, Assyria, Babylonia, Persia, Aleksanteri Suuren Kreikka, Vanha-Rooma ja tuleva Uusi-Rooma). Niillä on konkreettiset johtajat ja kuninkaat. EU:ta on monta kertaa virallisestikin kutsuttu Uudeksi Roomaksi.

 

 • Nainen on *Maria, *Israel ja ehkä *seurakunta: synnytystuskia oli Messiaan syntymässä, ristinkuolemassa sekä silloin, kun Israel joutuu ”Jaakobin ahdistukseen” ja sen keskellä ”messiaanisiin synnytystuskiin”. Israel kääntyy vain suuren tuskan myötä Messiaan puoleen (Jes 26:17-18, 66:7-8; Miika 4:10, 5:3); seurakuntakin kantaa osansa Kristuksen pilkasta ja vainosta – moni seurakunta syntyy marttyyrien veren kautta. Naisen pään päällä on 12 tähteä – kuva Israelin 12 heimosta ja 12 apostolista; pukunaan aurinko – jumalallinen kirkkaus ja pelastus; kuu jalkojen alla – kuu on seurakunnan kuva (seurakunta heijastaa Kristuksen valoa kuun tavoin) tai sitten islam, jonka tunnusmerkki on kuu (islam ei nouse yli Israelin ja seurakunnan vaan on niitä heikompi, jalkojen alla). Vrt. Joosefin uni (1 Moos 37).
 • Naisen pakomatka autiomaahan: Maria, Joosef ja Jeesus-lapsi pakenivat saatanan ensimmäistä hyökkäystä Egyptiin ja sieltä syrjäiseen Nasaretiin. Israelin kansa on joutunut pakkosiirtolaisuuteen maailman kansojen keskelle, mutta on säilyttänyt identiteettinsä eikä ole kadonnut. Viimeisinä aikoina Israel saattaa paeta erämaahan, ehkä Petran tienoille.

 

 • Suuren kotkan kaksi siipeä, joilla nainen pakenee: kotka on vertauskuva jumalallisesta hallinnasta, voimasta ja suojasta. Sillä on myös ajallinen toteutuma. Ei ole sattumaa tai mielikuvista, että suurvalloilla on tietyt ajattomat symbolit.
  • Iso-Britannia oli pitkään suurvalta. Sen tunnuksena oli leijona, jolla oli kotkan siivet. Kun Yhdysvallat irtautui Englannista, leijonalta reväistiin siivet (lue Dan 7:4). Nyt Iso-Britannian symboli on leijona. Siihen ehkä viitataan Ilmestyskirjassa pedon suuna (13:2). Teksti voi viitata myös pedon aseistukseen, hampaisiin.
  • Usa on lentävä kotka. Sen valta ulottuu yli koko maailman. Sen ilmavoimat ovat ylivoimaiset. Se on ainoa todellinen supervalta – toistaiseksi. Usa saattaa joutua hetkelliseen heikkouden tilaan ja vetäytymään Lähi-idästä ja Euroopasta, jolloin muslimit nousevat ja syntyy tilaa Antikristukselle. Niin kauan kuin Usa suojaa Israelia, sen voima säilyy. Kun Usa vetää tukensa, se heikkenee. Viimeisinä aikoina Usa noussee uudelleen Israelin suojaksi ja pelastaa Israelin jäännöksen ”kotkan siivin”. Jumala ei toimi tyhjiössä eikä vain hengellisessä maailmassa. Jumala toimii historiassa ja käyttää suurvaltoja kuten vanhan liiton aikana Babyloniaa ja Persiaa.
  • Venäjä on karhu. Venäjä ja karhu esiintyvät lähinnä Danielin ja Hesekielin kirjassa. Venäjän valta on lähinnä alueellinen ja paikallinen. Se mainitaan pedon jalkoina Ilmestyskirjassa (13:2). Kuvaus voi tarkoittaa siis jonkinlaista liittosuhdetta Venäjän kanssa tai sitten se tarkoittaa voimaa tai pysymistä suhteellisen paikallaan.
  • Saksan yksi tunnus on leopardi. Tämä mainitaan pedon valtakunnan vartalona (Ilm 13:2). Se voi tarkoittaa Saksaa, joka on EU:n todellinen runko ja mahtimaa. Saksan armeijan runkona on Leopard-panssarivaunut.
  • Kiinan symboli on lohikäärme. Kiina on ollut pitkään aggressiivinen kristinuskon vastustaja ja punaisen kommunismin diktatuuri. Ilmestyskirjassa Kiinaa ja muita idän maita kutsutaan ”auringon nousun suunnalta tuleviksi kuninkaiksi”, jotka kokoontuvat lopulliseen suureen sotaan Harmagedonille (Ilm 16:12-16).
  • Euroopan Unionin tunnuksena on 12 tähteä. Sekään ei ole sattumaa. Mahdollisesti EU:n lippuun tulee näiden tähtien keskelle naisen figuuri. Paholainen jäljittelee kaikkea Jumalan toimintaa. Se pukeutuu kristillisyyden kaapuun, mutta on sisäisesti saatana. Väärä profeetta saa tunnuksesta ”raamatullisen” perusteen julistaa EU:n myöhempi muoto Jumalan valtakunnaksi ja sen johtajan uudeksi ”kristukseksi”.
 • Ilmestyskirjassa ja Raamatun kuvakielessä maa viittaa usein Israeliin tai uskonnolliseen valtaan. Meri tarkoittaa pakanakansoja ja jumalattomuutta. Kun lohikäärme seisahtuu meren rannalle, merestä nousee pedon valtakunta (13 luku). Tämä tarkoittaa, että saatana tekee työtään pakanakansoissa ja luo näistä kansoista lopunajallisen valtakuntansa. Israel ei ole pedon valtakunta. Suuri vesivirta, jonka saatana syöksee naisen perään, tarkoittaa pakanakansojen armeijaa ja viittaa Googin sotaan tai Antikristuksen joukkoihin. Maa, joka nielaisee vesivirran, tarkoittaa Israelia, joka torjuu hyökkäyksen aseillaan tai Jumalan vaikuttamien luonnonvoimien kautta. Ks. Googin joukkojen tuho Hes 38:18 – 39:8. Tässä profetiassa mainittu maanjäristys voi olla luonnollinen tai ”Simson”-hätäsuunnitelma. Israel on ydinasevalta. Se on jo nyt varustautunut käyttämään sen rajoilla pienoisydinaseita pysäyttääkseen vihollisen, jota ei voi voittaa tavanomaisilla aseilla. Tekstissä mainittu Herran vihan hehku, kiivaus ja palava viha viittaavat osuvasti ydinaseiden käyttöön.

 

 • Voitto pedosta ja sen valtakunnasta: Taivaassa lohikäärme ja sen joukot kokivat tappion arkkienkeli Miikaelin johtamille pyhille enkeleille. Maan päällä uskovien voitto perustuu Karitsan vereen ja todistukseen, jopa marttyyriuteen. Näin mekin saamme olla yhteisesti kukistamassa saatanaa, kun turvaudumme Kristukseen, ristintyöhön ja Jumalan Sanaan uskollisesti, jopa kuolemaan saakka. Saatanan aika on lyhyt ja rajattu.

 

12 luvun ajallinen toteutuma on moninainen:

 • aikojen alku, jolloin saatana lankesi
 • Kristuksen ensimmäinen tulemus 2000 vuotta sitten
 • Israelin ja seurakunnan kokema vaino läpi historian
 • aivan viimeisten aikojen tapahtumat
 • Kristuksen toinen tulemus

 

Entä – onko todella ajateltava, että Ilmestyskirjan kuvaukset ja peto ovat konkreettisia maan päällä? Eikö niillä ole aina vain peloteltu ihmisiä?

Vastaus: Jumala toimii todellisessa historiassa. Sana tulee lihaksi. Ilmestyskirja puhuu todellisesta maailmasta. Meillä on lupa soveltaa ja peilata sitä omaan aikaamme. Antikristillisiä valtoja ja diktaattoreita on ollut aika ajoin. Kerran koittaa näiden ikävien ennustusten lopullinen täyttymys. Tärkeää on tuntea Jumalan Sana, historia ja oma aikamme. Meidän tulee olla valveilla. Samalla meidän tulee olla terveellä tavalla varovaisia tulkinnoissamme. Kyse on suurista kokonaisuuksista ja tapahtumista. Ne ovat kyllä varsin ilmeisiä, kun ne toteutuvat.

On mahdollista, että me olemme näiden viimeisten tapahtumien kynnyksellä

Kaikki on mahdollista jo nyt: ihmiskunnan väkimäärä, ongelmat, saastuminen, ilmastonmuutos ja rajut myrskyt, voima-asetelmat, kehityskulut, tekniikka ja ydinaseet. Toisaalta on sekin mahdollista, että vielä kuluu useita vuosikymmeniä tai satoja ennen kuin Ilmestyskirjan rajuimmat tapahtumat koittavat. Me emme tiedä. Ainoa mahdollisuus on valvoa ja elää lähellä Jumalaa. Silloin olemme turvassa – tapahtui sitten mitä tahansa. Jumala sallii pahan vallan ja kärsimyksen, jotta mahdollisimman moni juoksisi ikuiseen turvapaikkaan, Jumalan syliin.

 

Lopunajalliset tapahtumat ovat vain raamit paljon tärkeämmälle: Kristuksen tuntemiselle

Ilmestyskirjan Karitsa ja Leijona – Hän on elämämme alku, nykyisyys ja täyttymys. Elämän syvin tarkoitus on tuntea Luojamme ja hänen rakkautensa Kristuksessa Jeesuksessa. Samalla kun nykyinen, karu ja kärsivä maailma on äärimmäisen totta, meillä Kristuksen omilla on paljon vahvempi ja suurempi turva ja lohdutus Jumalassa. Kristus on meidän Puolustajamme syntiä, saatanaa ja kuolemaa vastaan. Hän tuo meille yltäkylläisyyden ja elämän – iankaikkisesti!

Raamatun ilmoittamien lopunajallisten tapahtumien tunteminen on tärkeää. Siksi Jumala puhuu niistä niin paljon. Ne antavat meille tervettä realismia maailmamme ja elämän keskellä. Ne johdattavat meidät turvautumaan Luojaamme kaiken ahdistuksenkin keskellä. Ymmärrämme, että me emme ole jumalia emmekä kuolemattomia. Olemme vain pisara meressä, jonka voimaa emme voi hallita. Mutta on Luoja, joka hallitsee ja joka antaa ajallisen ja ikuisen elämän. Kaikki on hänen käsissään ja hallinnassa. Hänellä on tarkka suunnitelma ja tarkoitus: pelastaa jokainen ihminen. Me saamme olla mukana tässä historian suurimmassa ja tärkeimmässä pelastusoperaatiossa – kertomassa, että Jumala pelastaa Kristuksessa Jeesuksessa. Häneen on myös kätketty hyvän elämän ainekset, jotka annetaan meille lahjaksi. Siksi jokainen on tärkeä ja arvokas, ja elämällä on tarkoitus vaikeuksienkin keskellä.

Raamattu on realistinen kirja niin ajallisen kuin iankaikkisen elämän suhteen. Pimeyden keskelle se antaa suurimman mahdollisen toivon, joka toteutuu ja täyttyy vääjäämättömästi.