Vapaakirkko

SUOMEN VAPAAKIRKKO

 

Syntyhistoria

Vapaakirkon tausta juontuu kansainvälisestä evankelisesta liikkeestä, jossa painotettiin henkilökohtaista uskonratkaisua ja jälkikokouksia. Evankelisen liikkeen juuret ovat anglosaksisessa kristillisyydessä (Englanti ja Usa). Suomeen liike rantautui Ruotsista 1870-luvulta alkaen. Liike toimi ensin luterilaisen kirkon sisällä pyrkien sen hengelliseen uudistamiseen.

Vuonna 1889 julkaistiin vapaakirkollinen ohjelma ja perustettiin Vapaa Lähetys. Toiminta johti hiljalleen irtautumiseen luterilaisesta kirkosta. Uskonnonvapauden myötä vuonna 1923 perustettiin Suomen Vapaakirkko ja vuotta aiemmin ruotsinkielinen Fria Missionsförbundet.

 

Luonne

Vapaakirkossa korostetaan uskovien henkilökohtaista sydämen uskoa ja sen julkista tunnustamista. Uudestisyntymistä ja pyhityselämää pidetään tärkeinä. Apostolinen uskontunnustus katsotaan keskeiseksi. Raamattua pidetään pyhänä Jumalan sanana ja Kristusta kaiken keskuksena. Vapaakirkko edustaa siis perinteistä kristillistä uskoa ja on varteenotettava vaihtoehto nykyajan liberaalin kristillisyyden keskellä.

Vapaakirkossa lapsia ei kasteta, mutta virallisen opin mukaan lapsikaste kyllä riittää seurakunnan jäsenyyteen. Käytännössä hyvin usein painotetaan ns. uskovien kastetta jo lapsena kastettujenkin osalta.

Seurakunnan hallintoa hoitaa vanhemmisto ja tärkeimmät päätökset tekee seurakunnan yhteinen kokous. Seurakunnilla on mm. pastoreita, nuoriso-ohjaajia ja evankelistoja. Seurakunnat tekevät myös laajaa diakoniatyötä. Vapaakirkon kurssikeskus on Keski-Suomessa ja teologinen opisto on Hankoniemellä. Sen työtä tukevat Suomen Viikkolehti ja kirjojen kustantamisen osalta Päivä-osakeyhtiö.

Vapaakirkolla on noin 15 000 varsinaista jäsentä. Vapaakirkossa monet ovat olleet innostuneita maailmalla liikkuneista hyvin karismaattisista herätyksistä, joiden tulta on yritetty tuoda Suomeenkin. Osittain nämä uudet tuulet ovat johtaneet joidenkin seurakuntien jakaantumisiin ja muutaman ns. City-seurakunnan perustamiseen. Vapaakirkko tekee myös lähetystyötä.

 

Nettisivut

Vapaakirkon uskoon ja toimintaan on hyvä tutustua svk.fi nettisivuilla tai omalla asuinalueella paikallisen vapaaseurakunnan kautta.