7) Solujen synty genetiikan valossa

EVOLUUTIO vs. LUOMINEN

 

(7) Solujen synty genetiikan, perinnöllisyystieteen valossa

Geeni on solun periytyvä osa, joka sisältää kaiken tarvittavan informaation solujen kehittymiselle, kasvulle ja toiminnalle.

Soluissa oleva informaatio ja sen huikea monimutkaisuus on keskeisen tärkeä elämän ja sen syntymisen ymmärtämiselle. Ilman informaatiota ei ole elämää, soluja, eliöitä eikä lajeja. Kukin solu on kuin internet-verkko, joka on täynnä informaatiota ja sitä käsitteleviä ja siirtäviä koneita ja mekanismeja. Jo kaikkein yksinkertaisin solu sisältää huikean monimutkaisen informaatiojärjestelmän.

Onkin kysyttävä: mitä solun informaatio-systeemin syntymiseen tarvitaan? Siihen tarvitaan:

  • kieli eli merkityksellinen informaatio
  • tiedonsiirtoverkko eli lähettimiä, kuljetusverkko (posti) ja vastaanottimia
  • informaation tulkintaa tekeviä ja konkreettisiksi toiminnoiksi muuntavia solun sisäisiä ”koneita, laitteita”

Esimerkki: Jotta voimme käyttää internettiä, tarvitsemme siihen tietokoneen (mekaanisena laitteena), käyttöohjelmia (koodaus) ja merkityksellisen kielen (kieli, kirjaimet, merkitys). Lisäksi tarvitaan maailmanlaaja tiedonvälitysverkko satelliitteineen ja tukiasemineen. Tietokone tarvitsee tietysti myös käyttäjiä: informaation tuottajia ja käyttäjiä. Käyttäjä muuntaa ainakin osan informaatiosta konkreettiseksi hyödyksi ja toiminnaksi. Jotta tämä kaikki toimisi, kaikkien näiden osatekijöiden pitää olla yhtä aikaa olemassa ja toiminnassa. Vastaavasti solu ei toimi eikä elä, jos jokin tärkeä osatekijä puuttuu kokonaan tai on viallinen.

Jotta solu voisi syntyä, kasvaa ja toimia, kaiken informaation, tiedonsiirtoverkon ja solukoneiston pitää olla valmiina yhtä aikaa. Solu ei voi syntyä itsestään pikku hiljaa, pala palalta.

Esimerkiksi vanhanaikaisen kellon koneistossa pitää olla kaikki rattaat ja koko mekanismi koossa ja kunnossa, jotta se voisi käydä ja toimia. Lisäksi kello pitää vielä vetää käyntiin. Kaikki tämä kellon rakennustyö ja käynnistäminen vaatii ulkopuolisen, älykkään olennon, ihmisen toimintaa.

Solut ja niiden sisältämä informaatio ovat äärimmäisen monimutkaisia, vielä modernille tieteelle monella tavalla avaamattomia ja käsittämättömiä kokonaisuuksia. Sellaisen syntyminen itsestään elottomasta materiasta on puhdas mahdottomuus. Sellaisen luomiseen ei kykene edes ihminen. Geeniteknologiassa ihminen ei rakenna uutta informaatiota vaan leikkaa, liimaa ja käsittelee jo olemassa olevaa informaatiota. Siinä on erittäin dramaattisia vaaroja, koska ihminen tuntee kovin rajallisesti geenien sisältämän informaation merkitystä ja toimintaa.

Kaikki tämä suorastaan huutaa älykkään luomisen ja Luojan olemassaolon puolesta. Jumala loi ensimmäisen ihmisen kaikkine soluineen täydellisenä kokonaisuutena. Kaiken lisäksi hän puhalsi ihmiseen elämänhengen, joka ikään kuin käynnisti ihmisen fyysisen ”koneiston”.

Täydellinen solu ja perimä alkoivat rappeutua ja tuhoutua vasta syntiinlankeemuksen myötä. Ensimmäiset ihmiset olivatkin hyvin pitkäikäisiä, koska ihmiskunnan perimään ei vielä juurikaan ollut ilmaantunut eikä kertynyt mutaatioita. Ajan myötä ihmisen elinikä on tästä lyhentynyt merkittävästi. Vain nykyajan korkea elintaso ja lääketiede kompensoivat tilannetta, mutta vain tietyissä rajoissa. Ne eivät poista sairauksia eikä kuolemaa. Kun ihminen kokee fyysisen kuoleman, Jumalan puhaltama elämänhenki, ihmisen sielu/henki poistuu ruumista.

Solun huikea informaatiorakenne puoltaa vahvasti Raamatun ilmoitusta Jumalasta, joka on Sana. Jumala loi kaiken sanallaan eli kirjoitti soluihin elämänkoodin. Samalla tavalla kuin soluihin kirjoitettu Jumalan sana ohjaa fyysistä elämää, Jumala tahtoo ohjata, rakentaa ja suojella meitä Raamatun hengellisen Sanan kautta. Sana, informaatio on elämän ehto.

Haaste evoluutiouskovaiselle: Koska solujen geenit ja informaatio rapautuu, jäljelle jää kysymys, mistä ja miten alkuperäiset solut ja informaatio tulivat? Jos kuvittelet, että tällaisia rakenteita ja kokonaisuuksia syntyy itsestään, onko sinulla lainkaan ymmärrystä siihen, millainen solu on ja miten se todella toimii?