Vapahtajan käsien kautta

ELÄVÄÄ VETTÄ

Juha Vähäsarjan Joka päivä -hartauskirja
(Symbolum)

.

VAPAHTAJAN KÄSIEN KAUTTA (15.9.)

Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään! Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen avustaan. Julistakaa hänen kunniaansa, ilmoittakaa hänen ihmetekojaan kaikille kansoille. Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat, mutta Herra on taivaitten luoja. (Psalmi 96:2-3,5)

Useat psalmit syvimmiltään kuvaavat Jeesuksen sovitustyötä ja evankeliumin leviämistä kaikkien kansojen keskuuteen. Myös tämä psalmi kehottaa viemään sanomaa kaikille kansoille ainoasta oikeasta Jumalasta ja ainoasta tiestä taivaaseen.

Lähetyskäsky annettiin aluksi pienelle opetuslasten joukolle. Voimat näyttivät vähäisiltä ja tehtävä suurelta. Lopputulos oli silti selvä, sillä salaisuus ei ole ihmisessä, vaan evankeliumin voimassa. Se etsii väylät ja tiet, tavat ja ihmiset, jotka vievät eteenpäin viestiä maailman Vapahtajasta.

Älkäämme mekään väheksykö omia lahjojamme. Olkoot voimamme millaiset tahansa, meidät on kutsuttu olemaan osana suurta kertomusta, jonka välittämisessä jokaisella on paikkansa.

Pienen pojan eväät ovat suuret, kun jaetaan Vapahtajan käsien kautta. Sama on totta meidänkin kohdallamme.