Kunnioita isääsi ja äitiäsi

KUNNIOITA ISÄÄSI JA ÄITIÄSI

Jumala on antanut isän ja äidin tehtävälle erityisarvon ja -aseman. Elämme vajavaisessa maailmassa, joten vanhemmatkaan eivät ole täydellisiä. Hekin tekevät virheitä, ovat välillä väsyneitä tai kärttyisiä. Vanhempien kunnioittaminen ei kuitenkaan perustu siihen, miten hyviä, rikkaita, viisaita tai vaikutusvaltaisia he ovat. Käytännössä tietenkin kunnioittaminen on helpompaa, jos omistaa hyvät ja vastuuntuntoiset vanhemmat. Vanhempien kunnioittaminen perustuu luomisjärjestykseen ja siihen erityisasemaan, johon Jumala on vanhemmat asettanut. He ovat ainoat vanhemmat, jotka meillä on.

 

MITÄ ISÄN JA ÄIDIN KUNNIOITTAMINEN ON?

 • vanhempien rakastamista, tottelemista, arvostamista, kuuliaisuutta ja nöyryyttä
 • puhun vanhemmilleni kauniisti, ystävällisesti ja kunnioittavasti
 • en osoita ajatuksillani tai teoillani halveksuntaa tai välinpitämättömyyttä heitä kohtaan
 • pyrin ajattelemaan vanhemmistani hyvää; positiivinen suhtautumistapa negatiivisen sijasta
 • pidän sydämeni avoimena vanhemmilleni enkä käännä selkääni heille; en hylkää, laiminlyö tai unohda vanhempiani; sitoudun ylläpitämään suhdetta vanhempiini ja näkemään vaivaa suhteen eteen
 • kiitollisuutta niistä hyvistä asioista, joita vanhemmat ovat meille antaneet ja kiitollisuutta kaikesta vaivannäöstä meidän hyväksemme (elämän lahja, taloudelliset uhraukset, ajankäyttö, palvelukset, valvominen, opastaminen, omista tarpeista tinkiminen…)
 • pyrin antamaan anteeksi vanhemmilleni ne asiat, joissa olen kokenut vääryyttä tai epäoikeudenmukaisuutta heidän taholtaan; en kanna kaunaa tai katkeruutta
 • yhteyden pitämistä vanhempiin senkin jälkeen, kun olen muuttanut pois lapsuudenkodista
 • vanhempien auttamista ja vanhemmista huolehtimista, kun he ovat iäkkäitä tai sairaita
 • ”Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa.” Room 12:18

 

MITÄ ISÄN JA ÄIDIN KUNNIOITTAMINEN EI OLE?

 • pakkoa ajatella kaikista asioista samalla tavalla kuin vanhemmat
 • sitä, etten koskaan riitelisi vanhempieni kanssa tai etten koskaan esittäisi eriävää mielipidettäni heille
 • kaiken sen hyväksymistä, mitä vanhemmat tekevät (vanhempien toiminta voi olla ristiriidassa Jumalan käskyjen kanssa: ”Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä”, Apt 5:29)
 • vanhempien kunnioittaminen ei saisi olla ristiriidassa nuoren itsenäistymisen kanssa: sopiva määrä vapautta ja vastuuta nuorelle; ei liian tiukkaa eikä täysin välinpitämätöntä vapautta
 • vääränlaista riippuvuutta vanhemmista: aikuisen (”lapsen”) ei tarvitse alistua vanhempiensa tahtoon
 • oman terveyden, hyvinvoinnin, omien tarpeiden ja tunteiden unohtamista vanhempien tähden
 • alistumista hyväksikäytölle, manipulaatiolle tai väkivallalle

 

MIKSI MEIDÄN TULISI KUNNIOITTAA ISÄÄMME JA ÄITIÄMME?

 1. Koska se on oikein ja Jumalan tahto ja koska Jumala on nähnyt hyväksi käskeä meitä kunnioittamaa vanhempiamme. Vanhempien kunnioittaminen siis miellyttää Jumalaa suuresti ja tuottaa Hänelle iloa.
 2. Vaikuttaa kodin ilmapiiriin. Tuo kotiin iloa, rakkautta, tasapainoisuutta, ystävällisyyttä ja yksimielisyyttä.
 3. Osoitamme näin toisillekin ihmisille, että olemme kiitollisia vanhemmillemme siitä hyvyydestä, jota he ovat osoittaneet meitä kohtaan.
 4. Jumala on liittänyt tähän käskyyn myös ihanan lupauksen: ”jotta menestyisit ja kauan eläisit maan päällä”. Tämän käskyn noudattaminen hyödyttää meitä, tuo siunauksen ja koituu lopulta parhaaksemme. Kun tottelemme vanhempiamme ja annamme heidän kasvattaa meitä, tulee meistä aikanaan yhteiskuntakelpoisia ja yhteiselämään sopeutuvia ihmisiä. Opimme elämän perustaidot, vältymme monilta vaarallisilta teiltä ja sitä kautta menestymme elämässämme. Terveellisten elämäntapojen oppiminen omassa kodissa luonnollisesti edesauttaa pitkän ja onnellisen elämän saavuttamista.
 5. Annamme omalla käytöksellämme mallin tuleville sukupolville. Niin kuin me kohtelemme omia vanhempiamme, niin meidän lapsemme tulevat aikanaan kohtelemaan meitä.

 

ISÄN JA ÄIDIN TEHTÄVÄ LUTHERIN KATEKISMUKSEN MUKAAN

 1. Lasten ruokkimisesta ja ruumiillisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.
 2. Lasten kasvattaminen Jumalan tuntemiseen, kunnioittamaan ja ylistämään Jumalaa.
 3. Lasten ohjaaminen Jumalan tahdon mukaiseen elämään.
 4. Opettaa ja kasvattaa lapsia palvelemaan Jumalaa ja maailmaa, jotta heistä tulisi taitavia ja sopivia henkilöitä erilaisiin hengellisiin ja maallisiin tehtäviin.

 

Martti Lutherin mukaan neljäs käsky (kunnioita isääsi ja äitiäsi) koskee suhdettamme

 1. isään ja äitiin
 2. esivaltaan = ”maan isät”
 3. esimiehiin, työnantajiin
 4. hengellisiin isiin ja äiteihin, niihin jotka johtavat meitä Jumalan sanalla

 

Halutessasi voit lukea kohtiin 2-4 liittyviä Raamatun paikkoja.

Esivalta: Room. 13:1-7; 1 Tim. 2:1-2; 1 Piet. 2:13-17; Matt. 22:15-22; Tiit.3:1

Esimiehet: 1 Piet. 2:18; Ef. 6:5-9

Hengelliset isät ja äidit: 1 Tim. 5:17-18; Hepr. 13:17; 1 Tess. 5:12-13; Gal. 6:6

 

 

Mari Vihinen, seurakuntapastori