Masentunut ja toivoton

… MASENTUNUT JA TOIVOTON

Pitkäaikaiset huolet, ahdistukset, vakavat pettymykset, vaikeat ihmissuhteet, uupuminen, väkivalta, psyykkeen sairaudet, elimistön häiriöt, Jumala-suhteen puuttuminen jne. voivat johtaa masennukseen ja toivottomuuteen. Masennus voi olla lievää tai vakavampaa laatua. Lähes jokainen kokee jossain määrin masennusta jossakin elämänsä vaiheessa. Suomalaisista jopa lähes miljoona on turvautunut masennuslääkitykseen. Masennus voi syventyä niin, että ihminen menettää toivonsa elämän suhteen. Elämme kovassa median värittämässä maailmassa, jossa maalaillaan onnellisen elämän ihanteita, joita emme kuitenkaan kykene saavuttamaan.

Lievä masennus hoituu kotikonstein muutaman viikon sisällä. Lepo, liikunta, terveellinen ruoka, luottoystävä, seurakunta jne. auttavat sen voittamisessa. Toki tärkeää on tiedostaa, mistä masennus johtuu. Varsinkin jos masennus pitkittyy ja syvenee, tarvitaan muutakin apua. Lääkärissä käynti on välttämätöntä. Voisi olla hyvä käydä syvällisempääkin keskustelua asiantuntijan kanssa ja lisäksi tulla sielunhoidolliseen keskusteluun pastorin, diakonin tai kristillistä terapiaa antavan kanssa.

Syvimmiltään ihminen saattaa masentua ja ajautua epätoivoon, mikäli hän ei tunne Jumalaa eikä hänellä ole levollista suhdetta Luojaansa. Ilman Jumalaa elämällä ei oikeasti ole tarkoitusta. Ilman Jumalaa ihminen ei tiedä, mistä tulee, miksi elää ja minne on matkalla. Ilman Jumalaa elämän arvot vääristyvät. Kun ihminen kulkee syvässä epävarmuudessa ja pelossakin, vahvankin ihmisen voimat hiipuvat ja elämän hienotkin kulissit kaatuvat.

Koko elämän ja kaikkien sen haasteiden ainoa kestävä lääke on armollinen suhde Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä turvapaikka antaa elämälle pettämättömän perustan, sen syvimmän sisällön ja iankaikkisen elämän päämäärän. Tässä turvassa ihminen voi hiljalleen eheytyä ja vahvistua. Tässä turvassa on hyvä kohdata raadollinenkin elämä sellaisena kuin se on sekä oman itsemme syntisyys ja syyllisyys. Tässä turvassa syntimme ja syyllisyytemme pyyhitään pois Jeesuksen ristinkuoleman tähden. Tässä turvassa saamme myös hiipua sairauksien ja iän myötä kunnes silmämme avataan jälleen loppumattomassa kirkkaudessa.

Ole sinäkin turvassa, lohdutettu ja rohkaistu Jumalan kämmenellä! Sinulla on iankaikkinen toivo.

 

 

Rohkaisua Raamatusta!

Ota Raamattu käsiisi ja lue seuraavia tekstejä, joissa Jumala haluaa rohkaista ja neuvoa sinua. Merkitse itsellesi ylös kohdat, jotka koskettavat ja puhuttelevat sinua. Pysähdy ja pohdi niitä. Rukoile.

 

Masennus

Psalmi 3:4-6

Psalmi 30

Psalmi 34:5,7

Psalmi 40:2-4,18

Psalmi 42

Psalmi 43:5

Psalmi 147:3

 

Toivottomuus

Psalmi 61:2-5

Psalmi 121

Room. 8:1

Room. 8:29-39

2 Kor. 4:8-18

Hepr. 10:23

1 Piet. 1:3-9