Kristillisen palvelun voima, Henki ja Sana

KRISTILLINEN PALVELU JA ARMOLAHJAT: Voima, Henki ja Sana

 

Kristillinen palvelu ja armolahjojen käyttö perustuu aina Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen täydelliseen sopusointuun.

 

 

JUMALAN VOIMA KRISTILLISESSÄ PALVELUSSA

 

Jumalan voima, rakkaus ja pyhyys

Jumalan voima on ääretön ja kaikkivoipa. Jumala voi, osaa ja kykenee tekemään kaiken. Mikään ei ole mahdotonta Hänelle. Kuitenkin Jumalan ominaisuudet kuten pyhyys ja rakkaus rajaavat Hänen toimintaansa. Jumala ei tee mitään, mikä on vastoin Hänen olemusta ja luonnetta. Jumalan voima on täydellisesti Hänen hallinnassaan ja kontrollissa. Jumala ei käytä voimaansa vahingossa, huolimattomasti tai vastuuttomasti. Joissakin kristillisissä piireissä Jumalan voiman vaikutuksina pidetään aivan kaikenlaisia ilmiötä ja kokemuksia ilman mitään harkintaa.

Jumala käyttää voimaansa viisautensa, pyhyytensä ja rakkautensa ohjaamana. Jumalan voimaa ei voi irrottaa Hänen persoonasta erilliseksi ja ottaa ihmisen tai muun luodun omavaltaiseen käyttöön. Vaikka Pyhää Henkeä kutsutaan Jumalan voimaksi, se ei ole persoonatonta vaan persoonallista voimaa. Henki on itse Jumala ja Raamatussa Häneen liitetään kaikki jumalallisen persoonan tunnuspiirteet. Missä on Jumalan voima läsnä, siellä on itse Jumala läsnä.

 

Jumalan voima suhteessa luomakuntaan

Jumala loi maailman tyhjästä äärettömän voimansa avulla. Luomakunta on osoitus Jumalan voimasta ja viisaudesta kaikessa ihmeellisyydessään ja laajuudessaan. Hän ylläpitää sitä voimallaan. Mikään luomakunnassa ei voi vastustaa Jumalan voimaa. Mitkään voimat, vallat, persoonat, tähdet tai ydinvoima eivät ole edes verrattavissa Jumalan voimaan. Luodun maailman materiaaliset ja aineettomat ulottuvuudet ja voimat ovat luotuja ja rajallisia, mutta Jumalan voima on luomatonta ja rajoittamatonta. Jumala on voimassaan täysin suvereeni ja yksinvaltias.

Jumalan luomakunta turmeltui joidenkin enkelien ja ensimmäisten ihmisten syntiinlankeemuksen tähden. Voimallaan Jumala tulee tuomitsemaan ja tuhoamaan, mutta myös pelastamaan – puhdistamaan, uudistamaan, eheyttämään ja tekemään täydelliseksi sen, mikä turmeltui. Jumala voimallaan työskentelee pahaa vastaan pyhyytensä mukaisesti ja rakkaudessaan luodun parhaaksi.

 

Jumalan pelastava voima erityisesti Jeesuksen Kristuksen ristinkuolemassa

Tämä edellytti kaikkivaltiaan Jumalan ihmiseksi tuloa. Ihmisyydessä ja ristinkuolemassa maailmankaikkeuden suurin voima toimi käsittämättömässä alhaisuudessa, heikkoudessa, häpeässä ja mitättömyydessä (Room 1:16; 1 Kor 2:2). Jumala alisti itsensä ihmisyyden rajoituksiin ja kantoi heikkoudessa kaikki ihmiskunnan synnit ristille ja kärsi ikuisen rangaistuksen. Juuri heikkoudessa vaikuttavalla voimalla Hän voitti synnin, perkeleen ja kuoleman vallat. Voimallaan Hän nousi ylös kuolleista ja toi ikuisen pelastuksen Kristuksen.

Jumalan voima ilmenee käsittämättömän suurena ja käsittämättömän alhaisena, mitättömän oloisena. Hän käyttää sitä tahtonsa ja suunnitelmansa mukaisesti. Kristuksen ristintyössä Jumalan voima on salattua ja kätkettyä. Jumala on sulkenut sen pois ihmissilmiltä ja -järjeltä. ”Me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja kreikkalaisille hullutus, mutta niille, jotka ovat kutsutut… on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus” (1 Kor 1:23-24). Vain hyväksymällä Jumalan pelastusteon Kristuksessa Jeesuksessa ihminen voi käsittää siitä jotain. Pelastavassa työssään Jumala käyttää voimaansa vapaaehtoisuuden periaatteella: Hän ei pakota ihmistä yhteyteensä, synnintuntoon ja armahdukseen eikä valtaa ihmistä väkisin. Jumala ei ole pakkovaltias tai tyranni. Rakkaus rajoittaa voimankäyttöä.

 

Jumalan voima pelastaa syntisen ihmisen

Rakkaudessaan Jumala on voimallinen armahtamaan. puhdistamaan, parantamaan ja eheyttämään synnin, saatanan ja kuoleman repimän ihmisen ruumiin, sielun ja hengen. Jumala on voimallinen siirtämään ihmisen pimeyden ja kuoleman vallasta valoon ja elämään. Hän käyttää voimaansa jo nyt, mutta täydellisesti ja lopullisesti vasta ylösnousemuksessa. Pelastus koskettaa meitä jo nyt, mutta vain osittain. Täydellisyys on vasta tulossa.

Kristuksessa Jumalan voima oli kätkettynä heikkouteen. Kristukseen uskovassa, syntisessä ihmisessä sama voima on heikkouden ja jopa synnillisen kuoren kätkemä. ”Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä… Minun armoni on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan… sillä kun minä olen heikko, silloin minä olen väkevä” (2 Kor 4:7, 12:9-10). Jumalan voima ei tule ihmisen omaksi voimaksi eikä kunniaksi. Jumala haluaa, että ihmiset tulevat Hänestä riippuvaisiksi eivätkä julistajista, sillä vain Jumala voi voimassaan antaa elämän.

 

Jumalan voima varjelee ja toimii historiassa

Pyhyydessään Jumala asettaa rajat ihmisen ja saatanan toiminnalle. Jumalan voima estää ja rajoittaa vääriä pyrkimyksiä. Voimallaan Jumala suojelee luomakuntaansa ja tekee pelastavan työnsä. Jumala on voimallinen pyhittämään kansansa sen synneistä Kristuksen sovitustyön kautta. Jumalan voima vaikuttaa jatkuvasti pyhää elämää kussakin uskovassa ja seurakunnassa. Jumala käyttää voimaansa maailmanhistorian vaiheissa ja luomakunnan mullistuksissa.

Ennen ikuisia aikoja Jumala voimallaan poistaa nykyisen maailmankaikkeuden tähtineen ja kaikkineen (Ilm 20:11), sekä toimittaa viimeisen tuomion (20:11-15). Jumala luo voimallaan uuden ikuisen luomakunnan, joka on täydellisesti ja lopullisesti vapaa kaikesta pahasta ja turmeltuneesta (21:1,4-5). Jumalan voima on iankaikkista.

 

Jumalan voiman luonne

Jumalan voima ilmenee pyhyyden ja rakkauden mukaisesti. Jumalan persoonallinen, voimallinen läsnäolo on rakkauden ja pyhyyden täyttämää. Jumalan voima kaikessa pyhyydessään on puhdasta, hyvää, tahratonta sekä pahasta erottautuvaa ja sen tuomitsevaa. Jumalan voima on rakkaudessaan uhrautuvaa, toisen parasta ajattelevaa, epäitsekästä, pitkämielistä, lempeää, nöyrää, puhdasta, sopusointuista, rauhaisaa, hillittyä, jaloa, ystävällistä, uskollista, anteeksiantavaa, totuudellista, iloitsevaa, kärsivää ja ikuista (1 Kor 13; Gal 5:22).

Kristuksessa Jumalan voima koskettaa niin, että ihminen voi sen kestää ja päästä osalliseksi Jumalan elämästä. Hän ei anna haavoittuvan ja hauraan ihmisen käsiin räjähtävää dynamiittipanosta vaan ruokaa, vettä ja lääkettä. On vaarallista etsiä ja käyttää voimaa ilman rakkautta ja pyhyyttä, sillä sellainen voima ei ole Jumalan voimaa.

 

 

JUMALAN HENKI – PALVELUTYÖN HENKI

 

Persoonallinen Jumalan Henki

Jumalan Henki on itse persoonallinen Jumala. Jumala on Henki ja kaikki, mitä Jumala on, sitä on Henki. Hänellä on kaikki jumaluuden attribuutit täysimittaisina. Henki on luoja, elämän antaja ja eläväksi tekijä, ikuinen, pyhä, totuus ja rakkaus (1 Moos 1:2; Job 33:4; Mark 3:29; Joh 4:24, 14:17, 16:13; Room 5:5, 8:11, 15:30; 1 Kor 2:14; Hebr 9:14). Koska Henki on Jumala, hän on persoona. Raamatun mukaan Henki puhuu, kuulee, tahtoo, ajattelee, on viisas, tekee päätöksiä, antaa käskyjä, opettaa, muistuttaa, johtaa, johdattaa, murehtii, riemuitsee, inspiroi Sanan ja julistuksen, antaa viisautta ja ymmärrystä. Missä Henki on, siellä on Jumalan persoonallinen läsnäolo.

Vertaa harhaoppiin

Eräs epäkristillinen käsitys Pyhästä Hengestä on, että hän on persoonaton voima. Vääristynyt käsitys Jumalan Hengestä johtaa epäterveeseen uskonelämään, vakaviin väärinkäytöksiin ja palvelutyön kieroutumiseen. Vääristyneen käsityksen mukaan ihminen voi kontrolloida ja hallita ”henkeä” niin kuin tahtoo. Siihen tarvitaan vain tiettyjä, oikeita sanoja, hokemia ja liikkeitä, jotta ”hengen voiman” saa tulemaan alas ja toimimaan tarkoitetulla tavalla. Kyse on pakanallisesta uskosta, jossa oikean tekniikan avulla halutaan hallita voimia. Okkultismissa kuten noituudessa, New Age -liikkeessä ja itämaisissa uskonnoissa toimitaan tällaisen uskon mukaisesti. Edes kristillisten nimien ja termien käyttäminen ei tee manipuloinnista aitoa kristillisyyttä. Jumalan Henki ei alistu ihmisen orjaksi. Harhaoppi ilmentää ihmisen halua tulla Jumalan vertaiseksi ja toteuttaa omia mielihaluja kuten syntiinlankeemuksessa (1 Moos 3:1-6). Okkultistinen tekniikka johtaa usein yhteyteen pimeyden voimien kanssa, mikä on tuhoisaa. Pelkkä jonkinlaisen voiman ja hengen läsnäolo ei ole todiste Jumalan Hengen läsnäolosta ja vaikutuksesta.

 

Sanan Henki

Jumalan Hengen toiminta on aina Sanan mukaista. Hengen toiminta on täydellisesti sidottu Raamatun ilmoitukseen, sillä se on Hengen itsensä puhetta. Pyhä Henki ei toimi vastoin Raamatun käskyjä, ohjeita ja esimerkkejä. Henki ei koskaan kiellä, turhenna tai rajoita omaa Sanaansa vaan käskee ja velvoittaa tutkimaan kaiken Sanan valossa – pitämään sen, mikä on Sanan mukaista ja hylkäämään sen, mikä on väärää ja vahingollista. Henki on Sanan Henki. Ks. Luuk 6:47, 11:28; Joh 8:31,37,47, 14:23-24; Room 12:2, 1 Kor 14:29; 1 Tess 5:21; Tiit 1:9; 1 Joh 4:1-3.

 

Kristus- ja pelastuskeskeinen Henki

Pyhä Henki pelastaa ihmisen Jeesuksen Kristuksen työn kautta. Pyhä Henki korottaa ja painottaa jatkuvasti Jeesusta Kristusta ja täydellistä sovitustyötä ristillä. Henki kutsuu ihmistä, antaa synnintunnon ja vetää Kristuksen luokse. Hän synnyttää uskon ja luo yhteyden Jumalaan. Jumalan Henki asettuu ihmiseen, synnyttää hänet uudesti ja eheyttää, parantaa ja ohjaa rakkaudelliseen ja pyhään elämään. Hän osoittaa oikean, mutta nuhtelee synnistä ja näyttää Kristuksen uudistavan armon. Jumalan Henki opettaa tuntemaan Raamattua ja sen kautta Jumalaa. Hän johdattaa, hoitaa ja varjelee. Henki vanhurskauttaa ja kirkastaa ihmisen olemuksen täydelliseksi kuoleman ja ylösnousemuksen kautta Kristuksen sovitustyön perusteella.

 

Seurakunnan Henki

Jumalan Henki rakentaa seurakunnan ja johtaa palvelutyöhön. Henki kokoaa ja liittää uskovat seurakunnaksi, jossa hän asettaa kunkin omalle paikalle, antaa kullekin tehtäviä ja niihin tarvittavia kykyjä ja lahjoja. Hän vaikuttaa rakkaudellisen ja pyhän palvelutyön Sanan mukaisesti. Henki osoittaa Kristuksen olevan seurakunnan perusta ja pää, sekä Raamatun sen rakennusohje. Ilman Sanaa Henki ei toimi seurakunnassa.

 

Yhteistyön Henki

Hengen suhde uskovaan ihmiseen on rakkaudellinen, pyhä, kunnioittava, vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön perustuva. Kutsuessaan pelastukseen, pyhään elämään ja palveluun Henki ei pakota tai alista ihmistä. Seurakunnassa Pyhä Henki toimii yhteistyössä uskovien kanssa päätöksenteossa ja palvelutyössä. Hän antaa yliluonnollisia armolahjoja, joita ihminen käyttää yhteistyössä Hengen kanssa. Esimerkiksi kielillä puhumisen ja profetoimisen lahjat ovat ihmisen hallinnassa, vaikka ne ovat Jumalan Hengestä. Hengellä täyttyminen ei merkitse ihmisen persoonan, ominaisuuksien ja kykyjen alistamista ja sivuuttamista, sillä Jumalan Henki rakastaa ja kunnioittaa luomistyötään. Hän toimii taitavasti ja sopusointuisesti ihmisen sisimmässä. Ihminen ei ole persoonaton työkalu Jumalan käsissä; Henki huomioi ihmisen suostumuksen ja tarpeet. Ks. Matt 20:32; Joh 14:26-27; Apt 15:28; Room 6:16; Gal 5:16,25; 1 Kor 14:27-28, 14:29-33,40; 2 Kor 5:20 – 6:1.

Vertaa harhaoppiin

Vääristynyt käsitys Jumalan Hengestä on, että hän alistaa ihmisen voimavaikutuksilleen suvereenilla tavalla. Väärän käsityksen mukaan ”hengen” tullessa ihmisen ylle tai sisimpään se alistaa ihmisen kokonaan, ottaa hallintavallan ja kontrollin, muuttaa ihmisen persoonallisuuden ja vaikuttaa hänessä voimakkaita, jopa fyysisiä pakkoliikkeitä, kouristuksia, tärinää, rajua kaatuilua yms. Koetun hengen vaikuttamat profetiat tai julistus ovat rajua parannussaarnaa ilman evankeliumia, yliampuvia ajallisia lupauksia, mustamaalausta, uhkailua jne. Hengen valtaama ihminen taistelee huudoin, hokemin ja elein ”saatanaa” vastaan, mikä johtaa saatana-keskeiseen kristillisyyteen. Henki tekee paljon ihmeitä, jotka useimmiten jäävät illuusioiksi ja hetkellisiksi kokemuksiksi. Ihmiset ovat pelkkiä välineitä hengelle ja sen valtaamalle julistajalle. Evankeliumina tuotu sanoma keskittyy voiman näkyvään ja välittömään vaikutukseen – ei nöyryyteen ja uhrautuvuuteen ristintyön hengessä.

Harhaopin arviointia

Tämän tyyppinen toiminta ja sen epäinhimilliset voimavaikutukset viittaavat riivaukseen. Jeesus varoitti vääristä profeetoista, jotka näyttävät lampailta, mutta ovat raatelevia susia (Matt 7:15-20). Lisäksi he tekevät näyttäviä voimatekoja – ilman yhteyttä Jeesukseen ja Jumalan Henkeen: ”Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät” (Matt 7:22-23). Ks. 2 Kor 11 luku; 2 Tess 2:8-12; Ilm 13:11-14.

Pyhä Henki asuu uskovassa vaikuttaen kristillistä elämää ja palvelua. Uskon ja kasteen myötä ihminen saa Pyhän Hengen lahjan eli Jumalan persoonallisen läsnäolon kaikkine siunauksineen. Hengen täyteys merkitsee Jumalan rakkaudellista, pyhää ja kunnioittavaa hallintavaltaa ihmisessä, mikä ei sivuuta ihmisen persoonaa. Uskovan täyttyminen Jumalan Hengellä ei merkitse jonkin hengen tulemista ulkoapäin vaan sisäistä Hengen vaikutusvallan kasvamista. Hän saattaa antaa itsestään jotakin uutta kuten armolahjoja, voimaa ja halua palvelutyöhön. Hengellä täyttymisen tulisi olla jatkuvaa (Ef 5:18-20). Mikäli uskova kokee ulkopuolisen voiman voimakkaan, rajun ja alistavan hengen vaikutuksen, se ei ole Jumalan Henki, sillä Hän on jo uskovassa itsessään. Hengen työ on tasapainoista, raitista ja rauhan täyttämää (1 Tim 1:7).

 

Hurmos Raamatun valossa

Kontrolloimaton hurmoksellisuus (hengen valtaan joutuminen niin, että ihminen ei kontrolloi itseään eikä käsitä ympäröivää todellisuutta) ei ole Raamatun mukaista. Jumalan Henki on elänyt ja toiminut ihmisen kanssa vuosituhansien ajan, mutta silti Raamatusta on löydettävissä vain seitsemän mainintaa hurmoksesta (riippuu käännöksestä). Suomalaisessa kirkkoraamatussa (1933/38) niitä on seitsemän:

  • Vanhassa testamentissa niitä on viisi, joista kaksi on varoitukseksi: Baalin profeetat ja Jumalan tuomio Saulin miehille. Kolme myönteistä liittyivät Moosekseen, profeettoihin ja Sauliin. Ks. 4 Moos 11:25; 1 Sam 10:5,10; 1 Kun 18:29.
  • Uudessa testamentissa mainintoja on kaksi: Pietari ja Paavali. Ks. Apt 10:10, 11:5, 22:17. Koska esimerkkejä on hyvin vähän ja koska niistä ei ilmene mitä hurmos tarkoitti, hurmoksellisuus ylipäätään on äärimmäisen harvinainen ilmiö. Siitä ei saa tehdä mallia Hengen vaikutuksesta ja toiminnasta.

Todennäköisesti hurmos merkitsi mielen ylentymistä Jumalan puoleen niin, että ihminen ylisti Jumalaa ja profetoi. Minkäänlaisia fyysisiä ilmiöitä näihin myönteisiin esimerkkeihin ei liittynyt. Monissa raamatunkäännöksissä nämä kohdat on käännetty nimenomaan profetoimiseksi, mikä ei merkitse hurmosta.

Hengen vuodatus helluntaina

Helluntaina koetun Pyhän Hengen vuodatuksen yhteydessä mainitaan vain neljä Hengen vaikutusta: tuuli, liekit, kielet ja rohkea julistus (Apt 2:1-21). Kaikki muut selitykset ovat Sanaan perustumattomia yrityksiä tehdä Hengen vaikutuksista epäinhimillisiä ja Jumalan luonteen vastaisia. Viittaus humalatilaan oli vastustajien väite ja selitys tapahtuneelle. Sen Pietari kumosi päättäväisesti. Humalaiset ovat sanoissaan ja teoissaan sekavia, mutta opetuslapset puhuivat selkeästi. Toikkarointi olisi vienyt uskottavuuden sanomalta.

Johtopäätös

Hengen työn ja vaikutuksen irrottaminen Jumalan Sanasta avaa ovet saatanalliselle hengelle ja johtaa demoniseen, kontrolloimattomaan ja alistavaan hurmoksellisuuteen, mikä on ominaista riivaukselle. Kaikki hengelliset kokemukset on aina arvioitava Jumalan Sanalla, Raamatulla! Kristuksen toiminta jatkuvassa Pyhän Hengen täyteydessä ja apostolien tapa julistaa ja palvella todistavat Pyhän Hengen raittiista, rauhallisesta, määrätietoisesta ja kunnioittavasta työstä.

 

Rakkauden Henki

Jumalan Hengen tehtävänä on tuoda rakkaus ihmisten sydämiin ja elämään. Henki vaikuttaa erityisesti uskovissa, mutta kaikissakin ihmisissä Hengen hedelmää eli rakkautta sen monissa eri sävyissä: ”Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen” (Gal 5:22). Hengen vaikuttamaa aitoa rakkautta kuvataan kauniilla tavalla etenkin armolahjaopetuksen keskellä (1 Kor 13).

Jumala on rakkaus. Kristillisen elämän tärkein syke on rakkaus ja sen tulee ilmetä erityisesti palvelutehtävien kautta. Ilman Hengen vaikuttamaa rakkautta kaikki on tyhjää ja arvotonta. Uskova on elämässään ja tehtävässään täysin riippuvainen Jumalan rakkaudesta, sillä ihmisessä itsessään sitä ei ole. Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä.

 

 

JUMALAN SANA, PALVELUTYÖ JA PYHÄ HENKI

 

Sana on Hengen työväline!

Jumalan Sana on täydellinen Jumalan antama ilmoitus, kaiken mittari ja ylin auktoriteetti. Vain Sanan kautta ihminen voi tuntea Jumalan oikealla ja riittävällä tavalla. Sanasta irtautuminen johtaa aina harhaoppeihin ja tuhoon. Raamatun Sana jumalallisena ja inhimillisenä on täydellinen Jumalan ilmoitus ja ohje ihmiselle. Sen avulla kristillinen palvelutyö tulee toimivaksi.

Sana on Jumalan luovuttamaton ja keskeinen työväline. Kaikki Jumalan teot perustuvat Sanaan ja toimivat Sanan voimalla. Armolahjojen kohdallakin Sana, Jumalan Henki ja Jumala toimivat täydellisessä sopusoinnussa. Henki on Sanan lähde ja Sanassa on Henki. Kaikki Hengen toiminta, vaikutukset ja armolahjat perustuvat Sanaan, ovat Sanan läpäisemiä ja Sanan auktoriteetin alla.

Pyhä Henki on Raamatun Sanan inspiroija, sen antaja ja lähde (2 Piet 1:21). Sana on Pyhän Hengen puhetta ja toimintaa. Sana virtaa Pyhän Hengen olemuksesta ja Sanasta virtaa Pyhän Hengen läsnäolo. Sana on Jumalan sydämen puhetta. Sana on Jumala (Joh 1:1). Pyhä Henki on totuuden Henki. Sana on totuuden Sana. Pyhä Henki ilmoittaa itsensä, tahtonsa ja toimintatapansa Sanassa. Jumalan Henki on täydellisesti sopusoinnussa Jumalan Sanan kanssa.

 

Sana on Hengen miekka!

Pyhä Henki taistelee kaikkia vääristymiä vastaan Sanan voimalla. Sana on Hengen miekka (Ef 6:17). Ilman Jumalan Sanaa (Raamattua) Henki on taistelukyvytön! Ilman Sanaa Henki ei voi puhua eikä kommunikoida selkeästi. Ohittamalla Sanan ihminen ohittaa Jumalan Pyhän Hengen. Ilman Sanaa ihminen on altis vaaroille ja jää vaille puolustusta pahan hyökkäyksien edessä. On mahdotonta, että Pyhä Henki toimisi vastoin omaa Sanaansa.

Pyhä Henki korostaa jatkuvasti Sanansa olennaisuutta ja tärkeyttä, sekä käskee tutkimaan kaiken – jopa Pyhän Hengen toiminnaksi väitetyn tai ajatellun sanoman ja teon. Henki tietää, kuinka alttiita ihmiset ovat sielunsa toiveille ja saatanan juonille. Niinpä uskonnoissa tavoitellaan menestystä, itsensä korottamista, jumalallisen voiman ja kirkkauden kokemuksia, valtaa, helppoja ratkaisuja, jne. Kuitenkin Jumala kulkee alhaisuuden tietä Kristuksen ristin kautta. Uskovan tie on ristin tie. Hengen tie on ristin tie alhaisuuden, kärsimyksen ja mitättömyyden keskellä.

 

Sana pelastaa ja kasvattaa

Pyhä Henki pelastaa ihmisen Sanan avulla. Lain Sana antaa käsityksen oikeasta ja väärästä, synnintunnon ja pelastuksen tarpeen. Evankeliumin Sana lahjoittaa Kristuksen ja täytetyn sovitustyön, anteeksiantamuksen, yhteyden Jumalaan ja iankaikkisen elämän. Sanan avulla Pyhä Henki luo, ylläpitää, ohjaa, käskee, tuomitsee, armahtaa, hoitaa, rohkaisee, varjelee luomakuntaa, seurakuntaa ja ihmisiä. Hän tekee kaiken Sanan avulla.

 

Sana opastaa palveluun ja lahjojen käyttöön

 Pyhä Henki kertoo armolahjoista, niiden merkityksestä, päämääristä ja käyttötavoista Raamatussa.

  • Irrottamalla armolahjat Sanan ohjeista ihminen hylkää Hengen ja aidot armolahjat. Jäljelle jää ulkonaiset kuoret ja kristilliseltä kuulostavat sanat (Jumala, Jeesus, Henki, voima, armolahjat, ihmeet), mutta niiden sisältö on aivan muuta kuin Jumala tarkoittaa. Ulkonaisiin kuoriin voi kätkeytyä ihmisen sielullinen toiminta tai itse saatana. – – – Pitämällä Sanan ohjeet uskova saa palvella todellisessa Jumalan Hengen yhteydessä ja voimassa ihmisten parhaaksi ja Jumalan kunniaksi.
  • Toinen Sanaa ja Pyhää Henkeä halveksiva tapa on kieltää armolahjojen todellisuus, mikä rajoittaa Hengen työtä ja jakaa kristittyjä – – – Jumalan Hengen työ armolahjojen kautta kuuluu seurakunnalle ja jokaiselle uskovalle Jumalan rakkauden ja armon osoituksena.

 

Sanan ja Hengen johdatus palvelutyössä

Pyhä Henki voi koskettaa ihmistä monin tavoin. Henki antaa toisinaan armolahjojen kuten profetian, kielten selittämisen, ilmestysten, tiedon ja viisauden sanojen kautta sanomia, jotka eivät ole suoraa lainausta Raamatusta ja jotka saattavat liittyä yksittäiseen elämäntilanteeseen. Nämäkään sanomat ja vaikutukset eivät ohita Sanaa, tuo siihen mitään uutta eivätkä vaikuta mitään siitä poikkeavaa. Hengen toiminta on aina sidottu Sanaan ja Sanan periaatteisiin.

Pyhän Hengen sanomat, vaikutukset, kokemukset ja armolahjat eivät ole Sanasta erillään oleva saareke vaan ovat Sanan perustalla, Sanan läpäisemiä ja Sanan auktoriteetin alla.

  • Sanan ja Hengen toiminnan välillä on täydellinen sopusointu.
  • Pyhä Henki käskee tutkimaan ja punnitsemaan kaiken Jumalan Sanalla, Raamatulla.
  • Hengen toiminta tapahtuu Sanan mukaisesti ilmentäen Jumalan luonnetta, päämääriä ja toimintaperiaatteita – rakkautta, pyhyyttä ja totuutta.
  • Jeesuksen toiminta Hengen täyteydessä on täydellinen malli.

Saakoon juuri Jumala Sana ohjata meidät Pyhän Hengen läsnäoloon, rakentavaan palvelutyöhön ja armolahjojen oikeaan käyttöön!