Geologian miljoonat vuodet

EVOLUUTIO vastaan LUOMINEN

 

(9) Geologian miljoonat vuodet…

Keskeinen kysymys on: ovatko maaperän mittavat kerrostumat peräisin miljoonien vuosien takaa vai ovatko ne muodostuneet melko äskettäin ja äkillisesti?

Varhaisempi tiede perustui luomisen ja katastrofien näkemykseen, jonka mukaan kerrostumat syntyivät pääosin vedenpaisumuksessa. Nyt viimeiset 100 vuotta on ollut vallalla käsitys, että kerrostumat syntyvät lähinnä vain hyvin hitaan eroosion ja sedimentoitumisen myötä. Perusteena on pidetty sitä, että nykyään ei tapahdu suuria, jopa maailmanlaajuisia mullistuksia.

Esimerkki: Voimmeko olettaa saman logiikan mukaisesti: koska nyt ei käydä ns. (kolmatta) maailmansotaa, sellaisia ei ole koskaan ollut olemassa? Tai jos Suomen infrastruktuuri perustuu sähkön laajamittaiseen käyttöön, sähköä on aina käytetty samassa määrin Suomen historiassa. Tietenkään ei! Tämä on aivan absurdia ajattelua ja päättelyä.

Sen sijaan voimme hyvin vakuuttavasti todeta, että nykyäänkin on nähty monia äkillisiä luonnonmullistuksia, jotka ovat synnyttäneet esim. suuria kanjoneita ja jokilaaksoja muutamissa päivissä eikä niihin ole vaadittu miljoonia vuosia – kuten jo aiemmin on todettu. Lisäksi koko maapallo on täynnä jälkiä suurista, dramaattisista luonnonmullistuksista. Yleisesti oletetaan myös, että meteoriitin tai valtavan tulivuoripurkauksen tuhoava, pimentävä ja kylmentävä vaikutus tuhosi dinosaurukset ja niiden olemassa olon edellytykset.

Raamatun kuvaama vedenpaisumus antaa hyvin loogisen ja perustellun mallin sen ymmärtämiseen, miten maapallon kerrostumat ja fossiilit, sekä vuoristot ja mantereet ovat syntyneet ja muotoutuneet. Se auttaa ymmärtämään myös jääkauden syntymistä.

Tieteen valossa tiedetään, että maapallon kuiva maa oli aluksi yhtenäisenä alkumantereena (kuten Raamattu kuvaa). Se saattoi olla avautuvan kukan muotoinen. Mannerlaatat kelluvat kuuman massan yllä vapaasti ja siksi ne voivat liikkua äkillisesti hyvinkin paljon.

Vedenpaisumuksen aikana mannerlaatat repesivät nykyisistä saumoista ja maapallon sisältä purkautuva laava kuljetti mannerlaatat niiden nykyisille paikoille. Äkillinen muutos tuntuu uskomattomalta meistä nykyihmisistä, mutta yhtä vaikeaa on uskoa mannerlaattojen jatkuvaan hitaaseen liikkumiseen, koska jo senttienkin liike aiheuttaa hyvin tuhoisia maanjäristyksiä laajoilla alueilla.

Tämä prosessi aiheutti myös sen, että maapallon sisälle kulkeutui massoittain kylmempää ainesta. Sellaista onkin havaittu suuressa mittakaavassa. Koska tämä aines on yhä selvästi muuta kylmempää, se todistaa siitä, että se on kulkeutunut sinne varsin hiljattain.

Tieteen valossa tiedetään, että maapallon napaisuus on muuttunut päinvastaiseksi. Oletuksena on ollut, että se on tapahtunut hitaasti miljoonien vuosien aikana. Kuitenkin on huomattu, että yhtenevän laavavirran alapinnalla magneettiset hiukkaset osoittavat etelään ja saman laavavirran yläpinnan hiukkaset osoittavat pohjoiseen. Näin ollen napaisuus on vaihtunutkin äkillisesti, mikä sopii hyvin vedenpaisumukseen ja siihen liittyviin tapahtumiin.

Tuttua on sekin, että vuoristoissa on jälkiä vedestä, mm. tietynlaista tyynylaavaa, jota syntyy vain vedessä, sekä merieläinten fossiileja korkeilla vuorilla.

Nykyisten vuoristojen oletetaan syntyneen hitaasti miljoonia ja miljardeja vuosia sitten. Kuitenkin vuoristoissa on havaittavissa laajamittaisia kivimassojen taipumisia kaarelle. Sellaista voi tapahtua vain, kun kivimassa on pehmeää ja ”tuoretta”. Kova kivimassa ei taivu vaan se murtuu. Voimme olettaa, että vuoristot ovat syntyneet vedenpaisumuksen ja siihen liittyvän tulivuoritoiminnan myötä. Vesimassojen, laavan ja mannerlaattojen liike ovat taivuttaneet vuoret ylös ja kaarelle.

Silläkin on tärkeä merkityksensä, että yli 150 kansan ja heimon perimätiedossa kerrotaan vedenpaisumuksesta ja usein myös arkista. Tämä on ihmiskunnan historiallista muistia. Tärkein historiasta ja vedenpaisumuksesta kertova todiste on Raamattu, joka kuvaa ihmisten ja kansojen elämää hyvin realistisesti ja rehellisesti, mitään kaunistelematta.

Haaste evoluutiouskovaiselle: Miksi haluat niin ehdottomasti kieltää vedenpaisumuksen ja muut suurkatastrofit ja niiden vaikutukset? Miten selität useat päällekkäiset kerrostumat ja niiden välissä olevat kivihiilikerrostumat, jotka ovatkin saman ikäisiä ja laatuisia oletettujen ”miljoonien” vuosien kerrostumien välissä?