Synninpäästön sanoja ja armon vakuutuksia

SYNNINPÄÄSTÖN SANOJA JA ARMON VAKUUTUKSIA

 

JOHDANTO

Kristinuskon ytimessä on Jumalan armahtava rakkaus Kristuksessa Jeesuksessa. Koska Jeesus sovitti meidän syntimme ristillä, Jumala voi antaa meille anteeksi. Jeesuksen sovitustyö ja anteeksiantamus poistavat synnin syyllisyyden ja avaa meille yhteyden Taivaalliseen Isään. Tämä armo ja yhteys Jumalaan synnyttää meissä uutta elämää, jolloin synti ei enää hallitse meitä niin kuin ennen. Silti jokainen meistä on uskovanakin syntinen, minkä tähden me tarvitsemme Jumalan uudistavaa armoa elämämme jokaiseen päivään.

Synnin tunnustaminen ja siihen liittyvä armahdus koskettavat meitä syvästi. Kyse ei ole ikävästä velvollisuudesta vaan vapauttavasta mahdollisuudesta jatkaa elämää keventynein sydämin ja uusin voimavaroin. Vaikka Jumala ei hyväksy syntiä eikä pidä siitä, hän rakastaa ihmistä ja tahtoo vapauttaa hänet synnin taakoista. Juuri siksi hän tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa ja sovitti meidät – sinut ja minut.

Armo vapauttaa meidät kohtaamaan totuuden itsestämme ja maailmasta. Vain armosylissä se on mahdollista. Ilman sitä me torjumme syyllisyytemme ja jatkamme elämäntapaa, joka tuottaa kärsimystä itsellemme ja läheisillemme. Jumalan armosylissä saamme kohdata täydellisen rakkauden, joka muuttaa meitä ja kuljettaa kohti taivasta.

Synnintunnustuksia ja synninpäästösanoja on monenlaisia. Parhaimmat nousevat suoraan Raamatusta. Ne voivat olla lyhyitä tai pitempiäkin. Joskus tunnustuksemme voi olla vain hiljainen sydämen huokaus, jonka senkin Jumala kuulee. Kun tunnustamme syntimme mahdollisimman rehellisesti, voimme olla varmoja, että Jumala antaa meille anteeksi. Näitä anteeksiannon ja rakkauden sanoja voimme lukea Raamatusta aivan itse tai vielä paremmin: joku seurakunnan työntekijä, vastuunkantaja tai luotettava kristitty ystävä julistaa meille niitä. Synninpäästön sanan voima ei ole sidottu siihen, kuka ne julistaa, vaan siihen, kuka on niiden lähde. Koska kyseessä on Jumalan Sana, Jumala itse pitää sanastaan kiinni. Katuva saa anteeksi Jeesuksen ristin juurella!

 

 

 

SYNNINPÄÄSTÖN SANOJA

 

Vapaamuotoisesti

Jumala antaa anteeksi Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tähden. Kun ihminen tunnustaa syntinsä, me voimme julistaa hänelle synninpäästön vapaamuotoisesti, mutta niin, että synninpäästö sidotaan Jeesuksen sovitustyöhön ristillä. Ilman sitä ei ole Jumalan vaikuttamaa anteeksiantoa.

Voimme esimerkiksi sanoa:

Ystäväni (nimi). Jumala on kuullut rukouksesi ja tunnustuksesi.
Hän antaa sinulle anteeksi Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden.
Jeesus on sovittanut syntisi. Ole vapaa syyllisyydestäsi ja kiitä Jumalaa.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen!

Lisäksi on hyvä lukea yksi tai useampi raamatunteksti, jossa vakuutetaan anteeksiantoa. On myös hyvä rukoilla tämän ihmisen puolesta ja siunata hänen elämäänsä.

 

Raamatusta

Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään.
Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.
Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni.
Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella.
Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka.
Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri.
Ei hän iäti meitä syytä, ei hän ikuisesti pidä vihaa.
Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme ansainneet.
Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme.
Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan, se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa.
(Ps 103)

* * * * * * * *

Näin sanoo Herra, joka loi sinut:
Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut,
minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun.
Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, Pyhä, sinun vapahtajasi.
Sinä olet minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen.
(Jes 43:1-4)

* * * * * * * *

Jeesus sanoo: ”Ole rohkealla mielellä, poikani / tyttäreni, sinun syntisi annetaan anteeksi.”  (Matt 9:2)

* * * * * * * *

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa,
ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa,
vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
(Joh 3:16-17)

* * * * * * * *

Juuri hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi.
Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen,
saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi.
(Apt 10:42-43)

* * * * * * * *

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. (Room 8:1)

* * * * * * * *

Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi,
niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.
(Ef 4:32)

* * * * * * * *

Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa.
Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi,
hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin.
Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan.
(Kol 2:13-15)

* * * * * * * *

Silloin he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut.
Minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa enkä enää milloinkaan muista heidän syntejään.
(Hepr 8:11-12)

* * * * * * * *

Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä totuus ole meissä.
Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas,
antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
(1 Joh 1:8-9)

 

Jumalanpalveluksesta

Kaikkivaltias, armollinen Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut meitä.
Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden.
»Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.»

* * * * * * * *

»Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän,
hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.»
Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että
Jumala antaa armossaan kaikki sinun syntisi anteeksi.

* * * * * * * *

Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen, ja hänen armonsa on suuri.
Niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme.
Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.

* * * * * * * *

Näin sanoo Herra: »Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut.
Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun.
Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat,
minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju.»

* * * * * * * *

Olkaa turvallisella mielellä, sillä Herra sanoo kaikille katuville:
»Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi.
Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.»

* * * * * * * *

Jeesus sanoo:
»Ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi.»
Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synninpäästön
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

* * * * * * * *

Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme,
ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas,
antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

* * * * * * * *

Raamatun sana vakuuttaa, että mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.
Hänen palvelijanaan julistan sinulle synnit anteeksi Isän ja (+) Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

* * * * * * * *

Jumala on pyhä, mutta hän on myös anteeksiantava ja laupias.
Hän on kuullut rukouksesi/rukouksenne ja antaa Kristuksen tähden kaikki syntisi/syntinne anteeksi.
[»Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto.»]