Jumalan ja ihmisen vastaus

EVOLUUTIO vs. LUOMINEN

 

(13) Jumalan vastaus: Tuntekaa Luojanne, niin saatte elämän!

(a) Yleinen ilmoitus Jumalasta

Jumala ilmoittaa suoraan, että Hän on kaiken luoja: Alussa loi Jumala taivaan ja maan!

Tämä kumoaa:

  • materialismin ja evoluutioteorian, jotka väittävät, että kaikki syntyi itsestään elottomasta aineesta
  • ateismin, joka väittää, että Jumalaa ei ole
  • humanismin, joka väittää, että ihminen on kaiken keskus, mitta ja perusta
  • panteismin, joka väittää luomakunnan olevan itse jumaluuden
  • polyteismin, joka väittää, että on monia jumalia

Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan – hän on Jumala – joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole. En ole minä puhunut salassa, en pimeässä maan paikassa; en ole sanonut Jaakobin jälkeläisille: etsikää minua tyhjyydestä. Minä Herra puhun vanhurskautta, ilmoitan, mikä oikein on(Jes 45:18-19)

Jumala haastaa ihmistä etsimään Luojaansa, koska vain hän antaa hyvän, vanhurskaan elämän. Ihminen on vastuussa Luojansa edessä. Tätä vastuuta ihminen ei voi paeta mielikuvituksellisilla selityksillään. Jumalan olemassaolo on täysin ilmeinen, jos vain katsomme rehellisesti ja avoimesti luomakuntaa. Tämä on Jumalan antama, ns. yleinen ilmoitus itsestään. Se antaa ihmiselle herätteen ja suunnan.

Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet. (Room 1:18-22)

Yleiseen ilmoitukseen kuuluu Jumalan luomistyö ja sen kaitsenta. Jumala ylläpitää elämää ja maailmankaikkeutta. Hän johdattaa ihmisiä ja kansoja. Hän puhuttelee ihmistä luomakunnan tapahtumien ja elämänkokemusten kautta.

 

(b) Erityinen ilmoitus Jumalasta

Pelkän yleisen ilmoituksen avulla ihminen ei saa pelastavaa yhteyttä Luojaansa eikä uutta elämää. Se vain ilmaisee Jumalan olemassaolon ja joitakin hänen ominaisuuksiaan. Siksi Jumala ilmoittaa itsensä tarkemmin ns. erityisen ilmoituksen avulla.

Erityiseen ilmoitukseen kuuluvat:

  • Jumalan pyhä sana, Raamattu
  • Jeesus Kristus, evankeliumi
  • Pyhä Henki, Jumalan läsnäolo

Jumalan sana, Raamattu

Koska yleinen ilmoitus jää vajaaksi ja koska ihmisen syntisyys rajoittaa ja vääristää hänen käsityskykyä ja halukkuutta tuntea Jumala, tarvitaan Jumalan pyhä sana. Siinä Jumalan ilmoittaa moraalilain mukaisesti oikean ja väärän, sekä julistaa ihmisen vastuun Luojan edessä. Raamattu kertoo monia keskeisiä asioita Jumalasta, elämästä, ihmisestä, kaiken alkuperästä ja tarkoituksesta, synnistä, historian kulusta sekä tulevaisuudesta.

Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. (2 Tim 3:14-17)

Jeesus Kristus, evankeliumi

Pyhän Raamatun keskeisin ilmoitus on evankeliumi. Siinä Jumala kertoo armollisesta rakkaudestaan meitä ihmisiä kohtaan. Kaiken Luoja tulee ihmiseksi Pojassaan ja sovittaa syntimme ja avaa ylösnousemuksensa kautta tien ikuiseen elämään Jumalan yhteydessä. Hän on Vapahtaja, Herramme Jeesus Kristus.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. (Joh 3:16-17)

Jeesuksessa Jumala käsittelee, ratkaisee ja eliminoi ihmiskuntaa ja luomakuntaa riivaavan perimmäisen ongelman: synnin. Juuri synti on kaiken vääryyden, kärsimyksen ja kuoleman perimmäinen syy. Kun se on käsitelty, kaikki muukin muuttuu hyväksi.

Synti sokaisee ihmisen, mutta evankeliumi, Jeesus Kristus antaa ihmiselle ymmärryksen elämän syvimmästä todellisuudesta ja tarkoituksesta: Niin Jeesus sanoi: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi”. (Joh 8:31-32)

Pyhä Henki, Jumalan läsnäolo

Jumalan tekemä työ ihmisessä on hyvin syvällistä, koska Jumala itse tulee Kristuksen kautta ihmisen sisimpään Pyhässä Hengessä. Silloin ihminen voi levätä Jumalan läsnäolossa ja todellisuudessa. Silloin hänen ymmärryksensäkin syvenee.

Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva… Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. (Joh 14:16-17,26)

Mutta meille Jumala on ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut; ja siitä me puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. (1 Kor 2:10-13)

 

(c) Jumalan pelastusteko, evankeliumi koskettaa koko luomakuntaa:

Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. (Room 8:19-22)

Vanha luomiskausi päättyy uuteen luomiseen, joka on täydellisen iankaikkisuuden alku.

Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: ”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.” Ja valtaistuimella istuva sanoi: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki”. Ja hän sanoi: ”Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet”. Ja hän sanoi minulle: ”Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. (Ilm 21:1-6)

 

Elämän tarkoitus on tuntea Hänet, jonka tahdosta ja luomistyöstä me olemme olemassa. Kun tunnemme Luojan, tunnemme myös itsemme, lähimmäisemme sekä elämän suunnattoman arvon ja tarkoituksen.

Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. (Joh 17:3).

 

Entä sinä? Mikä on vastauksesi ja vastuusi Luojan edessä?

Tahdotko elää suljetussa maailmankaikkeudessa, suljetussa elämänpiirissä ja suljetussa sydämessä? Vai onko sydämesi ja mielesi avoin Luojalle ja hänen ihmeelliselle armolle ja rakkaudelle, jota hän osoittaa juuri sinua kohtaan Jeesuksessa Kristuksessa?

Kumman varaan annat itsesi, elämäsi ja iankaikkisuutesi: ihmisen, joka sulkeutuu evoluutiouskoon ja tuhoaa maapallon, vai Jumalan, joka on luonut taivaan ja maan sekä ihmisen omaksi kuvakseen?

Jumala on nähnyt paljon vaivaa luodessaan sinut. Hän on uhrautunut suurimmalla mahdollisella tavalla lunastaessaan sinut ristillä. Hän ei tahdo jättää työtään kesken vaan hän haluaa myös pyhittää ja kirkastaa sinut, jotta pääset kerran takaisin kotiin.

 

RUKOUS:

Pyhä Jumala, Taivaallinen Isä.
Armahda minua ja opeta minut tuntemaan sinut
ja koko elämän suuri salaisuus ja tarkoitus. Tapahtukoon sinun tahtosi.
Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Aamen.