Herran paluu

KRISTUKSEN TOINEN TULEMUS KUNINKAANA JA HERRANA

 

Koko Raamattu julistaa Messiaan eli Kristuksen tulemusta. Vanha testamentti ennustaa ja ennakoi sitä monella tavalla. Uusi testamentti kuvaa sen toteutumista ja selittää sen merkitystä. Kristus on Raamatun punainen lanka ja kaiken ydin.

Monet Vanhan testamentin ennustukset kuvaavat Messiaan tulemusta ikään kuin yhtenä kokonaisuutena, mutta silti monet kuvaukset jakautuvat mystisesti kahtia: toisaalta Messias on voittoisa Kuningas, joka ottaa näkyvän vallan, mutta toisaalta hän on ihmisten palvelija ja kärsivä Messias, joka uhrataan karitsan lailla. Miten nämä kaksi, lähes vastakkaista puolta voidaan sovittaa yhteen?

Kristuksen tulemuksen myötä tämä mysteeri on selvinnyt. Hän tuli ensin kärsivänä Messiaana, joka kuoli ristillä syntiemme sovitukseksi, ja nousi kuolleista kolmantena päivänä synnin, kuoleman ja pahan valtojen voittajana. Tämän jälkeen hän palasi kirkkauden valtaistuimelle, josta hän oli lähtöisinkin. Tästä alkoi pitkä lähetystyön ja seurakunnan aikakausi, jolloin Israel on ollut sivussa. Kuluvaa aikakautta sävyttää Jumalan armollinen ja salattu toiminta sekä Jeesuksen lupaus paluustaan. Kun Kristus palaa, armonaika päättyy ja alkaa tuomion ja ennalleen asettamisen aika. Näin Kristuksen tulemus muodostaa yhden suuren kokonaisuuden, jossa on kaksi päävaihetta.

Raamattu sisältää paljon viittauksia Kristuksen tulemukseen. Ensimmäinen tulemus on jo tapahtunut. Tässä keskitymme hänen toiseen tulemukseen – etenkin Ilmestyskirjan pohjalta, joka kuvaa sitä kaikkein tarkimmin.

 

 

ILMESTYSKIRJA: Valkoinen hevonen ja sen ratsastaja (19:11-21)

 

Minä näin taivaan avoinna: näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen, hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit, hänellä oli päässään monta kruunua, ja häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana.

Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pellavaa. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin. Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra.

Sitten näin enkelin, joka seisoi ylhäällä auringossa. Hän huusi kovalla äänellä kaikille linnuille, jotka lensivät korkealla taivaan laella: – – – ”Tulkaa, kokoontukaa Jumalan juhla-aterialle! Saatte syödä kuninkaiden lihaa, sotapäälliköiden ja mahtimiesten lihaa, ratsujen ja ratsastajien lihaa, kaikkien lihaa, niin vapaiden kuin orjien, niin pienten kuin suurten.”

Sitten näin, että peto ja maailman kuninkaat sotajoukkoineen olivat kokoontuneet yhteen käydäkseen taisteluun ratsastajaa ja hänen sotajoukkoaan vastaan. Mutta peto otettiin kiinni, samoin väärä profeetta, joka pedon nimissä oli tehnyt tunnustekoja ja johtanut harhaan sen merkin ottaneet ja sen kuvaa kumartaneet ihmiset. Ne molemmat heitettiin elävinä tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Loput saivat surmansa miekasta, joka lähti ratsastajan suusta, ja kaikki linnut söivät heidän lihastaan itsensä kylläisiksi.

 

Jumala ottaa näkyvän hallintavallan

Kristuksen tulemus maan päälle on hetki, jolloin Jumala ottaa näkyvän hallintavallan. Silloin kaikki se, mikä on epäuskoisesti torjuttu, tulee vastaansanomattomaksi todellisuudeksi. Katso, hän tulee pilvissä! Kaikki ihmiset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät, ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki kansat. Näin on käyvä. Aamen. (Ilm 1:7)

Jumalan rakkautta on se, että hän ei pakota ihmisiä yhteyteensä. Jumala voisi ilmestyä kirkkaudessaan ja pakottaa ihmiset tahtonsa alle. Rakkautena hän ei tee niin. Mutta nyt armonaika päättyy. Ihmisellä on vapaus valita, mutta vapauteen liittyy aina vastuu. Nyt vastuu realisoituu. Armon valinneet saavat armon. Jumala ei edelleenkään pakota yhteyteensä, mutta rakkauden torjuneet ja synnin valinneet saavat tuomion. Jumala on rakastava ja pyhä.

 

Kristuksen tulemus on kaksivaiheinen

Kristuksen tulemus on siis ennustettu Vanhassa ja Uudessa testamentissa. Esimerkkinä hänen tulemuksensa kaksivaiheisuudesta on seuraava profeetta Jesajan ennustus:

Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta + ja meidän Herramme kostonpäivää. (Jes 61:1-2).

Kun Jeesus luki tämän tekstin Nasaretin synagogassa, hän lopetti lukemisen kesken eikä enää lukenut sanoja ja meidän Herramme kostonpäivää (1933 käännös). Lisäksi Jeesus sanoi, että tänään tämä teksti on käynyt toteen. Jeesus luki ennustuksesta vain sen osan, joka koski hänen ensimmäistä tulemustaan Vapahtajana. Ennustuksen jälkimmäinen osa käy toteen, kun hän tulee takaisin. Jeesus tunsi Kirjoitukset ja tehtävänsä.

Tämän kaltaisia ennustuksia on Vanhassa testamentissa monia. Ne kätkevät sisäänsä jumalallisen suunnitelman Herran tulemuksen kahdesta eri vaiheesta ja niiden väliin jäävästä seurakunta-ajasta, jota Paavali kutsui salaisuudeksi (Ef 3:1-6). Kaikki Messias-ennustukset, joissa puhutaan Kristuksesta kuninkaana, viittaavat hänen korottamiseen ja toiseen tulemukseensa.

Kristuksen tulemuksen päivää ja sitä edeltävien vihan maljojen vuodattamista kutsutaan Vanhassa testamentissa myös Herran päiväksi. Monille se on tuomion päivä, mutta monille vapautuksen hetki.

 

Vanhan testamentin ennustuksia Messiaan toisesta tulemuksesta:

 • Psalmien kirja: Ps 45:3-8, Ps 58:11-12, Ps 2:2,5-6,9, Ps 18:38-48, Ps 97:3-6, Ps 110 ja Ps 118:25-26
 • Jesajan kirja: Jes 26:20-21, 63:1-6 ja Jes 66:15-18
 • Danielin kirja: Dan 2:44,35
 • Joelin kirja: Joel 2:1-4,6,10-11 sekä 4:11-16
 • Habakukin kirja: Hab 3:3-6
 • Sefanjan kirja: Sef 3:8
 • Sakarjan kirja: Sak 12:9-14 ja 14:1-9)
 • Malakian kirja: Mal 3:1-2 ja 3:19-21

 

Uuden testamentin opetusta Jeesuksen paluusta

Herramme Jeesuksen Kristuksen paluusta opetetaan paljon Uudessa testamentissa. Jeesus itse kertoi paluustaan erityisesti lopunajallisessa puheessaan sekä aivan viimeisissä vertauksissa ennen ristinkuolemaansa. Lisäksi apostoli Paavali viittasi usein Kristuksen paluuseen. Tähän aikaan liittyy myös monia vääriä messiaita ja maailman pelastajia.

 • Matteuksen evankeliumi: Matt 24:21-42
 • Jeesus kertoi tulemukseensa liittyen vertaukset:
  • opetuslasten palkka kirkkaudessa (Matt 19:27-30)
  • viinitarhan vuokraajat, omistajan pojan murha ja sen kosto murhaajille (21:33-46)
  • kuninkaan pojan häät (Matt 22:1-14)
  • hyvä ja paha palvelija (Matt 24:45-51)
  • 10 morsiusneitoa – 5 viisasta ja 5 tyhmää (Matt 25:1-13)
  • talenteista, joita piti hoitaa kunnes herra palaa pitkältä matkaltaan (Matt 25:14-30)
  • ks. myös Matt 13:30,41-43,49-50 ja 16:27
 • Apostolien teot: Apt 1:6-11
 • Tessalonikalaiskirjeet: 1 Tess 4:15-18 ja 5:1-6, sekä 2 Tess 2:1-8
 • 2 Pietarin kirje: 2 Piet 3:3-13
 • Muita Uuden testamentin kirjekohtia: 1 Kor 15:22-26; Fil 3:20-21; Tiit 2:13 ja Hepr 9:28

 

 

Messiaan pitkä odotus

Raamatun valossa näemme, että Messiaan odotus on aina ollut hyvin tärkeää. Vanhassa liitossa odotettiin Messiasta, joka toisi rauhan ja kunnian Israelille. Tämän aika ei ole ollut vielä. Messias tuli koko maailman Vapahtajaksi, sovitti ristillä syntimme, nousi kuolleista ja astui taivaisiin. Tämän jälkeen kristillinen seurakunta on aina elänyt Herran paluun odotuksessa.

Onko Jeesus pettänyt seurakunnan ja meidät, koska hänen paluunsa on viivästynyt ainakin 2000 vuoden ajan?

Puheissaan Jeesus antoi paluustaan (tarkoituksellisesti) ristiriitaisen kuvan. Toisaalta hän tulee pian, mutta toisaalta – varsinkin vertausten mukaan – hänen paluunsa voi tapahtua vasta hyvin pitkän ajan päästä. Raamattua kunnioittavasta näkökulmasta voimme ajatella, että Jumala on tahtonutkin antaa ristiriitaisen kuvan, jotta emme laskelmoisi. Jos Jeesus olisi sanonut, että hänen paluunsa on vasta reilun 2000 vuoden päästä, se olisi lamaannuttanut uskovat ja seurakunnat. Koko ajan on ollut mahdollista, että Herra tulee pian – milloin tahansa.

Lopulta ristiriita on vain näennäinen. Kyse on Jumala ja ihmisen näkökulmasta. Ikuisen Jumalan näkökulmasta Kristuksen paluu tapahtuu todella pian. Yksittäisen, kuolevaisen ihmisen näkökulmasta jo muutama vuosikymmen on pitkä aika, saati sitten 2000 vuotta. Jumalan näkökulmasta Jeesus tulee pian, mutta ihmisen näkökulmasta vasta aikojen lopulla.

Jumala on nähnyt hyväksi, että Jeesuksen tulemus ja sen odottaminen antaa ihmiselle, seurakunnalle ja koko maailmalle tietyn selkeän tähtäyspisteen ja jännitteen. Se on suuren ilon, toivon ja merkityksellisyyden perusta.

Emme odota omaa kuolemaamme vaan Herran kohtaamista. Emme odota Antikristusta vaan Kristusta. Emme odota maailman loppua vaan odotamme uutta taivasta ja uutta maata, joissa vallitsee ikuinen elämä ja rakkaus.

 

 

Ilmestyskirjan kuvaus Jeesuksesta hänen tulemuksensa hetkellä

 • Valkoinen hevonen ja sillä ”istuja”. Valkoinen väri on puhtauden, voiton ja kuninkaan väri. Jeesus on voittaja ja kuningas, joka on virheetön. Hevonen on vertauskuva, joka kuvaa maailmanhistoriaa muovaavaa voimaa. Ratsastaja käyttää tuota voimaa.
 • Uskollinen ja totuudellinen. Kristus on täydellinen Jumala ja ihminen. Hän on uskollinen ja itse totuus. Jumala pitää Sanansa ja lupauksensa. Hän on ikuisesti uskollinen armolleen, joka on Kristuksen ristintyössä. Kaikki se, mitä Raamatussa on ehdottoman totta.
 • Hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Jumala tietää kaiken. Hän on täydellisen oikeudenmukainen. Hänen tuomionsa ovat erehtymättömät. Hänellä on oikeus kukistaa kapinallinen, paha ihmiskunta.
 • Hänen silmänsä ovat kuin tulen liekit. Jumala näkee kaiken ja tuomitsee kaiken väärän.
 • Hänellä oli päässään monta kruunua. Kristus hallitsee näkyvästi kaikkea – enkeleitä, pyhiä ja luopioitakin. Hän on Herra Sebaot – sotajoukkojen päällikkö ja kuningas (Jes 13:4-5).
 • Salainen nimi. Jumala on ääretön. Vajavainen, äärellinen ihminen ei voi tuntea eikä ymmärtää Jumalaa täydellisesti. Hänessä on jotain meille tavoittamatonta ja salattua. Silti Jumala on ilmoittanut itsestään kaikkein olennaisimman Sanassa ja Kristuksessa.
 • Vereen kastettu viitta. Kristus on vuodattanut verensä ristillä syntien tähden. Nyt hän vuodattaa niiden ihmisten veren, jotka ovat kieltäytyneet armosta ja jääneet syntiensä valtaan. Ks. Jes 63:1-6.
 • Hänen nimensä on Jumalan Sana. Jumala on Sana. Emme voi tuntea Jumalaa ilman Sanaa. Nykyajan väärä, antikristillinen liberaali ”kristinusko” väittää, että Raamattu ei ole Jumalan Sana eikä Kristus ole Raamatun Kristus. Emme kuitenkaan tiedä Kristuksesta muuta kuin, mitä Raamattu hänestä ilmoittaa. Kristinusko on uskoa Jumalaan, joka on Sana.
 • Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Jeesus sotii Jumalan Sanan voimalla. Sana on aina Jumalan työväline. Hän sanoo ja niin tapahtuu – joko armotekoja tai tuomioita. Niinpä Pyhä Henki toimii aina ja täydellisesti Jumalan Sanan kautta ja siihen ehdottomasti sitoutuneena.
 • Kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra. Vielä nyt Jeesus on halveksittu ja pilkattu. Saatana joukkoineen on saanut mellastaa mutta nyt kaikki muuttuu. On vain yksi Kuningas ja Herra. Ps 2:9-10

Kristuksen kanssa on taivaallinen sotajoukko. Tuo joukko koostuu Raamatun mukaan enkeleistä ja pyhistä, jotka kokevat ylösnousemuksen ihmeen. Jeesus saapuu keskelle Harmagedonin sotaa. Kansat kokoontuvat taistellakseen toisiaan vastaan mutta Kristuksen tullessa heidän huomionsa ja vihansa kohdistuu taivaalliseen Kuninkaaseen ja sotajoukkoon. Sotavoimat tuhoutuvat. Kristus ottaa kiinni Antikristuksen ja väärän profeetan. Heidät tuomitaan ja heitetään ikuiseen helvettiin.

 

 

Herran tulemuksen hetki ja sen ennakointi

Kristuksen tulemuksen ennusmerkit ovat selkeät. Vaikka emme voi tietää tarkkaa päivää ja hetkeä, voimme aavistella tulemuksen lähestymisen. Jeesus kehotti katsomaan viikunapuuta ja kaikkia puita. Jo luonnosta tiedämme, kun puu alkaa kukkia, kesä on lähellä. Vastaavasti kun viikunapuu (Israelin valtio) on uudelleen herännyt ja kun muutkin puut heräävät (kansallisvaltioiden runsas syntyminen 1900-luvulla ja niiden muotoutuminen pedon valtakunnaksi), voimme aavistella Herran tulevan. Näiden lisäksi maa kohtaa monia katastrofeja ja ennen kaikkea evankeliumi julistetaan kaikille kansoille.

Kristuksen tulemus on kautta maailman näkyvä, vaikkakin sitä voi edeltää seurakunnan näkymätön ylösotto. Kristus tulee luoksemme ja korjaa meidät talteen. Me emme voi löytää häntä fyysisenä olentona mistään maan kolkasta. Hän tulee luoksemme. Siksi meidän ei tule juosta ”kristusten” perässä. Kristuksen tulemus on fyysinen ja todellinen. Hän tulee Israeliin Öljymäelle (Sak 14:4).

Edellä mainittiin, että Kristuksen paluu voi alkaa seurakunnan ylösottona, ns. ylöstempauksena. Siitä puhuu etenkin 1 Tessalonikalaiskirje:

Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. (1 Tess 4:15-18)

* * * * *

Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa; sillä pasuuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. (1 Kor 15:51-52)

* * * * *

Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. (Matt 24:38-42)

 

Tästä ylöstempauksesta on monenlaisia teorioita: 1) se tapahtuu ns. vaivan/vihan ajan alussa (seitsemän vuoden viimeinen jakso, jolloin Antikristus hallitsee), 2) se tapahtuu tämän jakson puolivälissä ennen vihan maljojen vuodatusta, 3) se tapahtuu tämän jakson lopussa samalla hetkellä, kun Jeesuksen näkyvä paluu toteutuu. Joka tapauksessa se tapahtuu, mutta senkään osalta emme voi varmuudella tietää oikeaa hetkeä, jotta emme laskelmoisi.

Kristuksen varsinainen tulemus on kokonaisuutena äkillinen tapahtuma. Jumalan valtakunta ei tule niin, että maailma muuttuisi hyväksi ja täydelliseksi. Vaikka olemme saaneet kokea hyviäkin aikoja, pitkällä juoksulla maailma turmeltuu. Ihmisen lisääntyvä tieto ja teknologia vain jouduttaa maapallon ja elämän turmeltumista ja tuhoa.

Jumala suurimmat pelastusteot tapahtuvat nopeasti, osa jopa silmänräpäyksessä. Niitä ovat maailman luominen, Kristuksen sovitustyö ristillä, ylösnousemus, taivaaseen astuminen, sekä seurakunnan ylösotto ja kuolleiden ylösnousemus, Kristuksen paluu maan päälle, uuden taivaan ja uuden maan luominen.

 

 

Kristuksen tulemuksen merkitys meille?

Entä mitä Kristuksen tulemus merkitsee sinulle ja kirkolle? Moni on hylännyt tai unohtanut koko asian. Sitä ei ymmärretä eikä sitä pidetä mahdollisena eikä edes toivottavana.

Tähän voi liittyä pelottelu Kristuksen tulemuksella. Jeesus tulee pian, oletko valmis… lukee monessa paikassa. On kyllä hyvä muistuttaa ihmisen vastuusta Jumalan edessä, mutta nykyihminen ei välttämättä ymmärrä viestiä. Sen sijaan meidän tulisi julistaa tuoreella tavalla Jumalan lakia ja täydellistä evankeliumia Kristuksessa. Jeesus haluaa tulla pelastamaan meidät ja antaa elämän.

 

Miten me voisimme arvostaa Kristuksen tulemusta oikealla tavalla? Kuten edellä sanottiin:

Emme odota omaa kuolemaamme vaan Herran kohtaamista.
Emme odota Antikristusta vaan Kristusta.
Emme odota maailman loppua vaan odotamme uutta taivasta ja uutta maata,
joissa vallitsee ikuinen elämä ja rakkaus.

On suunnaton ero siinä, kuljemmeko kohti elämää, rakkautta ja iloa vai kuljemmeko kohti kuolemaa, pimeyttä ja kadotusta. Kristuksen tulemus realisoi meille luvatun hyvän. Olemme matkalla kotiin ja valoon.

 

Syvimmiltään…

Me odotamme rakkaan kohtaamista.
Kristuksen kautta meillä on täydellisen hyvä ja onnellinen päämäärä:
iankaikkinen elämä Jumalassa.

 

Ilmestyskirjan sanoin (22:20):

Hän, joka näitä todistaa, sanoo: ”Totisesti, minä tulen pian”.
Aamen, tule, Herra Jeesus!