Evankelistan lahja ja toiminta

EVANKELISTA

 

Evankeliumin julistamisen ammattilainen

Evankelista-sana merkitsee hyvän sanoman, evankeliumin tuojaa. Evankelistalla on kyky välittää hyvä sanoma yksinkertaisella, ymmärrettävällä ja koskettavalla tavalla ihmisille. Monet tulevat uskoon heidän julistuksensa kautta ja sen myötä liittyvät paikalliseen seurakuntaan. Evankelista-sana mainitaan Uudessa testamentissa vain kolme kertaa: Filippus (Apt 21:8), Timoteus (2 Tim 4:5) sekä palveluvirkana (Ef 4:11). Tästä huolimatta on selvää, että evankelistoja tarvitaan paljon, sillä evankeliumin välittäminen on seurakunnan ja palvelutyön ensisijainen päämäärä ja tehtävä.

 

Jokainen on evankeliumin julistaja

Evankeliumin välittäminen kuuluu kaikille; se on kaikkien perustehtävä, sillä kaikki on kutsuttu Jeesuksen todistajiksi (Apt 1:8). Evankelistojen olemassaolo ei vapauta muita uskovia tästä perustehtävästä. Ilman evankelistan lahjaakin voi todistaa Herrasta. Kyse on päätoimisuudesta ja tehokkuudesta. Ammattilainen on aina ammattilainen.

 

Tehtävän luonne

Evankelistan tehtävä on luonteeltaan liikkuva ja sen pääkohteena ovat ei-uskovat. Evankelista kykenee välittämään sanoman erilaisille ihmisille; toisinaan hän voi keskittyä erityisryhmään. Uskovatkin tarvitsevat evankeliumin kosketusta, muistutusta ja syvempää ymmärrystä. Silti valitettavasti evankeliointikokouksia käytännössä järjestetään usein vain uskoville. Evankelistan tulee liikkua ihmisten parissa, saada heihin luonteva ja hyvä kontakti sekä välittää evankeliumin sanoma sopivalla tavalla. Esimerkiksi evankelista Filippus oli jatkuvasti liikkeellä teillä ja kaupungeissa (Apt 6:5, 8:5,26-40, 21:8).

 

Sanoma

Evankelista keskittyy evankeliumin perusasioihin (1 Kor 15:1-5; Hepr 6:1). Niitä ovat Kristuksen ristinkuolema, ylösnousemus, niiden merkitys, parannus ja usko. Evankeliumin kautta ihminen saa voiton synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Julistus on oikealla tavalla vetoavaa, kutsuvaa, koskettavaa ja ihmisen tahtoon vaikuttavaa ilman manipulointia, ylilyövää lupailua tai uhkailua. Se tapahtuu kuulijan ymmärtämällä, ajankohtaisella kielellä eikä ole vain uskonnollisten sanojen ja fraasien toistamista. Evankelista luottaa Jumalan Hengen pelastavaan työhön. Hänen persoonansa on sopusoinnussa hyvän sanoman kanssa, sillä evankelista ei ole rakkaudeton, tuomitseva julistaja. Hän kokee hätää ja tuskaa ihmisten sieluista ja iloitsee uskoontulon ihmeestä.

 

Monet muodot

Evankelista auttaa ihmisiä tulemaan uskoon ja tukee heitä uskonelämän ensiaskeleissa. Hän soveltaa evankeliumia ihmisten elämäntilanteisiin ja vastaa elämän peruskysymyksiin. Evankelistat voivat toimia monin eri tavoin ja kohdistua erilaisiin kohderyhmiin. On massakokouksia, radio- ja tv-työtä, draamaa, kotikokouksia jne. Evankelista on päätoiminen, mutta armolahja voi toimia monien seurakuntalaisten kohdalla heidän elinpiirissään. Jokainen uskova voi välittää evankeliumin ja oman henkilökohtaisen todistuksen Vapahtajasta ja Herrastaan hyvällä tavalla.

 

Väheksytty kirkossa?

Suomalaisessa luterilaisuudessa evankelistan tehtävä ja evankeliumin välittäminen on usein rajattu seurakunnan virallisessa toiminnassa vain virkapapeille ja työntekijöille. He saattavat toimia seuraavien näkemysten mukaisesti: kaikki ovat kastettuja, kirkon jäseniä ja kristittyjä; evankeliointi on painostamista ja väärää käännyttämistä; evankeliointitoimikunnat lakkautetaan; evankeliumin julistus kuuluu papeille. Tuloksena on, että kirkon jäsenet vieraantuvat kirkosta, kristinuskosta ja kristillisestä elämästä. Herätysliikkeemme onneksi yrittävät paikata tätä epäkohtaa. Evankeliumi kuuluu kaikille ja kaikki uskovat ovat sen välittäjiä ja julistajia – erityisesti Jumalan kutsumat ja asettamat evankelistat.