Ajankohtaisia profetioita

AJANKOHTAISIA PROFETIOITA

.

RAAMATUN PROFETIAT

Raamatun profetiat ovat aina lähtökohtaisesti ajankohtaisia. Ne haastavat ja rohkaisevat turvautumaan Jumalaan ja seuraamaan hänen tahtoaan. Vaikka Vanhan testamentin profetiat on annettu vanhan liiton ihmisille ja Israelille, niissä on aina viesti myös meille. Ne kertovat paljon Jumalasta, elämästä, ihmisestä ja myös tulevaisuudesta. Mekin olemme ihmisiä ja kansoja. Vastaavasti ja vielä enemmän Uuden testamentin sisältämät profetiat puhuttelevat meitä.

Raamattuun kirjatut profetiat nauttivat ehdotonta luottamusta. Ne ovat Jumalan sanaa, joka on talletettu meille jumalallisen inspiraation myötä. Sen sijaan ns. seurakunta-ajan profetia, jota ei ole kirjattu Uuteen testamenttiin, on vajavaista. Siksi kaikki tavalliset profetiat tulee arvioida Jumalan sanalla, joka yksin on ehdottoman luotettavaa.

Raamatun profetioista voimme nostaa erityisen ajankohtaiseksi seuraavia:

 • Jatkuva kehotus ja rohkaisu turvautua Jumalaan.
 • Kristuksen pelastusteon korostaminen.
 • Kehotus elää Jumalan pyhän Sanan mukaisesti.
 • Varoitus vääristä profeetoista ja vääristä opettajista, jotka
  • toimivat valheellisesti ja petollisesti Jumalan ja Kristuksen nimissä
  • kieltävät tai vääristelevät Messiaan / Kristuksen persoonaa ja pelastustekoa
  • kieltävät tai kyseenalaistavat Jumalan sanan
  • rohkaisevat moraalittomaan elämään
  • houkuttelevat joko omavanhurskauteen tai välinpitämättömyyteen
  • yllyttävät vainoamaan Israelia tai seurakuntaa
  • syleilevät aikansa maallista johtoa ja mediaa
 • Varoitus siitä, että ihmiskunta vääjäämättömästi kulkee kohti sen tuhoa, koska se on hylännyt Luojansa.
 • Lupaus Herran tulemuksesta äärimmäisen vaikeiden aikojen keskelle.
 • Lupaukset iankaikkisesta elämästä Jumalan valtakunnassa.

Raamatun profetiat ovat aina voimassa ja aina luotettavia. Niiden arvovaltaa ja luotettavuutta ei murenna aikamme yksittäisten ihmisten vajavaiset tai väärät profetiat. Vaikka seurakunnassa tai yksityisesti profetoitaisiin jotain sellaista, mikä ei pidä paikkaansa, ne eivät kyseenalaista Raamatun profetioita. Päinvastoin – vajavaisten ja väärien profetioiden edessä meidän tulee entistä lujemmin turvautua puhtaaseen Jumalan sanaan!

Raamatun profetiat ja koko sanoman voisi kiteyttää vaikkapa näin: Ihminen ilman Jumalaa tuhoutuu, mutta ihminen, joka turvautuu Jumalaan Kristuksen kautta, saa elää iankaikkisesti. Kun kohtaamme ajallisessa elämässä henkilökohtaisia, yhteiskunnallisia tai globaaleja kriisejä, meillä on iankaikkinen ja varma toivo Jumalassa. Tätä toivoa julistaa Raamattu, joka on elämän sana.

.

SEURAKUNNALLISET PROFETIAT

Profeetan tehtävä oli keskeinen vanhassa liitossa, mutta uudessa liitossa ei enää niin keskeinen – varsinkaan alkuseurakunnan jälkeen. Tämä johtuu siitä, että keskeiset profetiat on jo annettu ja talletettu Raamattuun. Koko Raamatun myötä keskeinen profeetallinen julistus on jo tullut valmiiksi.

Kuitenkin uudessakin liitossa toimii profeettoja ja monilla on profetian lahja. Näiden tehtävänä on rohkaista ja varottaa seurakuntaa. Ne eivät enää tuo uutta ilmoitusta vaan ennemminkin soveltavat jo olemassa olevaa Sanaa ajankohtaisella tavalla. Toki profetian kautta on voitu saada tarkempaa täsmätietoa vaikkapa jostakin tulevaisuuden tapahtumasta. Esimerkiksi alkuseurakunnassa profeetta saattoi kertoa tulevasta nälänhädästä tai Paavalin joutumisesta vankeuteen Roomassa.

Seurakunnallinen profetia on pääsääntöisesti tarkoitettu koko seurakunnalle yhteisesti. Tämän lisäksi profetian kautta voidaan palvella yksittäistäkin ihmistä. Tässä on oma vaaransa. Profetointi ei ole samaa kuin ennustajalla käyminen. Emme voi ”tilata” tai vaatia profetiaa jokaiseen asiaan. Elämme kokonaisvaltaisten prosessien keskellä ja profetia parhaimmillaan voi olla yksi oikeaan suuntaan auttava osatekijä.

Pelkän profetian perusteella ei tule koskaan tehdä mitään ratkaisuja. Sen lisäksi tarvitaan Jumalan sanaa, omakohtaista harkintaa ja punnintaa, ystävien neuvoja, sopivia olosuhteita, sekä lopulta omaa vastuunalaista päätöstä. Ihminen kantaa aina vastuun päätöksistään, sanoistaan ja teoistaan. Hän ei voi paeta minkään profetian taakse.

Seurakunnan ja yksittäisen ihmisen ohella profeetallinen sanoma voi olla kohdistettu koko kansalle. Sanoma on usein varoitus siitä, että kansa on kulkemassa kohti kriisiä tai tuhoa, ellei se käänny takaisin Luojansa yhteyteen ja Sanan mukaiseen elämään.

.

SUOMEA KOSKEVIA PROFETIOITIA

Suomea koskevia profetioita on kertynyt viimeisen sadan vuoden aikana runsaasti. Varsin usein niissä tulee esille Venäjän uhka. Osa profetioista on hyvin tunnettuja, mutta valtaosa jää ainakin suurelta yleisöltä pimentoon.

Tällaisia profetioita olen joskus silmäillyt läpi. Kenties juuri ne tunnetuimmat ovat kaikkein vakuuttavimpia. Monet muut profetiat ovat varsin usein keskenään ristiriitaisia monissa yksityiskohdissa. Varsin monet eivät ole toteutuneet, vaikka paljon olisi niiden mukaan jo pitänyt tapahtua. Merkittävimmät odottavat vielä aikaansa.

Yksi profetian luotettavuuden mittari onkin niiden toteutuminen. Vielä tärkeämpi on oikean profetian oikeanlainen moraalinen kehotus ja rohkaisu elää lähellä Jumalaa hänen tahtonsa mukaisesti. Pelkkä ajallinen toteutuminen ei takaa profetian aitoutta – sitä, että se olisi Jumalasta. Moni käykin ennustajalla ja voi saada oikeaan osuvia ennustuksia, mutta mitään kehotusta turvautua Raamatun Jumalaan ja opetukseen niissä ei todellakaan ole.

Tyypillistä väärille profetioille on, että kukaan ei ota niistä vastuuta. En ole nähnyt yhtäkään pahoittelua tai anteeksipyyntöä siitä, että profetia karahti pahasti kiville. Monet vain jatkavat sellaisten suoltamista entiseen tahtiin.

Onpa niitäkin, jotka työkseen kokoavat sensaatiohakuisia ennustuksia, tekevät niistä kirjoja ja keräävät rahaa – jopa osin kiristämällä vähintäänkin siunausten menettämisen uhalla. Joka viikko voisi ostaa uuden opetuskasetin tai kirjan siitä, kuinka selvitä lopunaikoina. Vain uusimmat profetiat tuntemalla voi pelastua… Tällaiseen huuhaaseen ei tule sortua. Tuollaiset kirjat ja kasetit saa huoleti laittaa roskiin.

Kuitenkin profetiat ja ennustukset kiinnostavat monia. Se on ihan Jumalankin tarjoama mahdollisuus, jota pitää kuitenkin hyödyntää raamatullisesti harkiten ja punniten.

.

Seuraavassa muutama tunnettu profetia, joiden luotettavuudesta ei ole täyttä varmuutta.

David Wilkersonin Näky

Tunnettu julistaja David Wilkerson teki mittavan uran katuevankelistana, pastorina ja käytännössä myös profeettana. Hänen keskeinen profeetallinen sanoma on kirjoitettu kirjaksi, jonka nimi on Näky.

Tuo kirja kannattaa lukea. Siinä on paljon sellaista, joka on toteutunut tai toteutumassa. Aivan kaikki ei välttämättä ole osunut täysin oikeaan, mutta yleisesti se vaikuttaa luotettavalta ja suuntaa antavalta. Tapahtumat ovat osin maailmanlaajuisia, joten siltä osin ne koskettavat Suomeakin.

.

Norjalaisen naisen profetia (huom. se on erityisen osuva!)

Norjalaisen naisen näky vuodelta 1968

”Minä sain nähdä maailman karttana. Minä näin Euroopan – maasta maahan. Näin Skandinavian ja Norjan. Minä näin asioita, joita tulee tapahtumaan juuri ennen Jeesuksen paluuta, juuri ennen kuin suuri onnettomuus purkautuu ihmisten päälle. Onnettomuus, jonka vertaista emme koskaan ole kokeneet ja nähneet.

Aivan ennen Jeesuksen paluuta ja koettelemusten alkua koemme liennytyksen ajan, jollaista ei koskaan ennen ole ollut. Tulee rauha ja tämä rauha kestää pitkään. Tänä rauhanaikana tapahtuu sotavarustusten supistamista monissa maissa, myös Norjassa.

Kolmas maailmansota syttyy tavalla, jota kukaan ei ole odottanut ja odottamattomalta suunnalta, ja me olemme yhtä valmistautumattomia kuin olimme 9. huhtikuuta 1940.

Minä näin kristittyjen keskuuteen tulevan vertaansa vailla olevan välinpitämättömyyden, lankeemuksen tosi ja elävästä kristillisyydestä. Aikana ennen Jeesuksen paluuta kristityt eivät tule olemaan avoimia tutkistelevalle julistukselle. He eivät tule kuuntelemaan synnistä ja armosta, laista ja evankeliumista, katumuksesta ja parannuksesta.

Tilalle tulee toista laatua oleva julistus, jonkinlainen onnellisuutta tavoitteleva kristillisyys. Pitää menestyä ja päästä eteenpäin. Kyseessä ovat aineelliset asiat tavalla, mitä Jumala ei koskaan ole luvannut.

Kirkot, vapaakirkot ja rukoushuoneet tyhjenevät yhä enemmän. Ristin ottamisen ja Jeesuksen seuraamisen julistuksen sijalle tulee viihde, taide ja kulttuuri sinne, missä pitäisi olla herätys, hätä ja parannuskokouksia.

Tämä tulee tapahtumaan suuressa määrin juuri ennen Jeesuksen toista tulemista ja onnettomuus murtautuu päällemme.

Norjaa kohtaa vertaansa vailla oleva moraalin hajoaminen. Ihmiset tulevat elämään niin kuin naimisissa olevat olematta naimisissa. Yhteen muuttaminen ennen avioliittoa lisääntyy suuressa määrin. Tämä tapa tulee hiipimään kristillisiin seurakuntiin ja tätä ei vastusteta aktiivisesti. Myös synti luontoa vastaan suvaitaan.

Aivan ennen Jeesuksen paluuta näytetään TV-ohjelmia, joita emme ole koskaan ennen nähneet. TV tulee täyttymään niin hirvittävästä väkivallasta, että se opettaa kansaa murhaamaan ja tekemään lopun toisistaan. Kaduilla kävelemisestä tulee turvatonta.

Kansa tulee omaksumaan sen, mitä he näkevät, eikä silloin tule olemaan vain yhtä vaihtoehtoa televisiossa, vaan tarjonta tulee olemaan laaja. Televisio tulee toimimaan juuri niin kuin radio. Voimme ruuvata ohjelmasta ohjelmaan, jotka tulevat olemaan täynnä väkivaltaa, ja kansa pitää tätä viihteenään. Pahimmat ajateltavat murha- ja väkivaltakäsikirjoitukset lavastetaan näytettäväksi ja tämä leviää yhteiskuntaan.

Sukupuoliyhdyntäkohtauksia tullaan näyttämään. Kaikista intiimimmät asiat, jotka kuuluvat avioliittoon, näytetään ruudussa. Tämä tulee tapahtumaan ja sinä tulet näkemään sen toteutumisen. Ne lait, jotka meillä nyt on, tullaan rikkomaan ja kaikista epäsiveellisintä tullaan näyttämään silmiemme edessä.

Kansaa köyhistä maista virtaa Eurooppaan. He tulevat myös Skandinaviaan ja Norjaan. Kansa ei pidä siitä, että he ovat täällä ja tulevat olemaan kovia heitä kohtaan. Heitä tullaan kohtelemaan yhä enemmän kuin juutalaisia ennen sotaa. Silloin meidän syntimme mitta on täyttynyt.

Tämä tapahtuu aivan ennen Jeesuksen paluuta – ja ennen kuin kolmas maailmansota syttyy.

.

Tukholman profetia 28.5.1984

Tämä profetia on tullut sen saajalle näyn muodossa Tukholmassa 28.05.1984. Hän on puhunut alun perin kasetille tämän näyn, joka koskee Suomen tulevaisuutta:

(Kaikkiaan tämä profetia on hyvin pitkä, joten se on tässä lyhennettynä. Sen löytää helposti netistä.)

Näin venäläisen sotilaan, joka oli aseistettu, niin kuin kuuluu olla. Päässä sillä ei ollut kypärää, vaan sillä oli kenttälakki. Sillä oli Venäjän armeijan tunnukset ja rinnassa sillä oli Venäjän armeijan myöntämiä kunniamerkkejä. Miehellä oli aseena pikakivääri. Hän seisoi rajapyykkien välissä, toinen rajapyykki oli Venäjän puolella ja toinen sinivalkoinen Suomen puolella. Rajapuomi oli nostettu ylös, raja oli siis auki.

Tämä sotilas oli hämmästyttävän suuri… Sillä koolla haluttiin näyttää sitä Venäjän armeijan voimaa, mikä sillä on. Minä ihmettelin suuresti sen toisen kainalon alle tungettua kangaspakkaa. Se oli olevinaan valkoista kangasta, niin kuin iso purje, joka oli mytytty rullalle. Kun katsoin tarkemmin, niin siinä olivat siniset ja valkoiset värit, joten sen täytyi olla Suomen lippu…

Sen jälkeen Venäjän sotilaalle annetaan ikään kuin mittanuora. Se annetaan sen vasempaan käteen, sillä oikeassa on Suomen lippu ja Venäjän sotilas saa käskyn kulkea määrätty matka ja merkitä mittanuoralla askelien pituudet. Joka kerta, kun se astuu askeleen, täytyy nämä askeleet kirjoittaa ylös päiväkirjaan. Kun se tulee siihen paikkaan, mihin se on määrätty ja mihin sen on lupa tulla, niin siihen pitää pysähtyä ja siihen pystyttää paalun merkiksi, että tähän asti on tultu. Se on Kymijoen rantaan, siitä Venäjän sotilaalle annetaan suora tie nousta pohjoiseen.

Venäjän sotilas kävelee reippaasti Kuopioon ja siitä Ouluun ja siitä Kemiin ja Tornioon jokivartta ylös. Edelleen sille sanotaan: tähän sinä rakennat leirin. Ja Venäjän sotilaalle annetaan paljon piikkilankaa ja rakennustarvikkeita, jotta se rakentaa siihen leirin…

Venäjän miehelle sanotaan seuraavat sanat: sinä saa olla tässä siihen asti, kun sinun veljesi lähtevät Israelin maalle. Ja Venäjän sotilaalle sanotaan myös seuraavat sanat. Sinun täytyy itkeä paljon kaatuneita veljiäsi, jotka tulevat kaatumaan siinä suuressa sodassa, joka alkaa Persiassa, kun sinä ja sinun veljesi menette Persiaan. Sinulle annetaan lupa mennä Persiaan ja avata tie Eufrat-virtaa myöten idästä nousevalle suurelle kuninkaalle…

Suomen kansalle nousee profeetta, joka seisoo sinua vastaan ja profetoi määrätyt hetket. Profetoimisensa lopussa hän tekee Suomen kansassa profeetan merkit ja poistuu minun tyköni. Hänet kutsutaan kotiin. Tämä profeetta julistaa Suomessa väkevän pelastussanoman, jonka sinä myös kuulet, sinä mahtava Roosin poika. Tämä profetia ja profeetta, jonka Minä kutsun Suomen maasta, tulee olemaan väkevän pelastussanoman julistaja ja tuo monta Minun tyköni, sanoo Herra…

Sinä Venäjän sotilas, Minä olen nostanut sinut ruoskaksi juopuneelle ihmiskunnalle. Minun Sanallani sinut nostettiin voimaan, valtaan ja taistelemaan, mutta Minun Sanallani sinut myös kaadetaan, sanoo Herra.

Sanoma Suomen kansalle on tämä, sanoo Jumala, kun ahdistuksen päivät tulevat ja portti avataan idästä nousevalle kuninkaalle ja sen sotilaille, teillä ei ole yhtään ystävää Euroopassa. Teillä ei ole yhtään kansaa, joka nostaisi asetta teidän puolestanne Venäjää vastaan. Sinä Suomen kansa tulet olemaan yksin, yksinäisempi kuin talvisodan päivinä, mutta sama enkeli, joka taisteli teidän rinnallanne talvisodan päivinä, tulee taistelemaan teidän rinnallanne ja Minä tulen huolehtimaan siitä, että se Venäjän sotilas, joka nousee teidän maahanne, ei häpäise teitä…

Te olette purkaneet jokaisen käskyn, jonka Minä olen antanut. Kun Minä sanon, älä tee huorin, te teette huorin kaikilla alueilla. Kun Minä sanon, älä tapa, te tapatte viattomia syntymättömiä lapsia kaksikymmentäviisituhatta vuodessa. Kun Minä sanon, älä varasta, te varastatte toisiltanne, te varastatte yhteiskunnalta ja valtiolta ja valtio varastaa teiltä. Kaikki te varastatte toisiltanne, toinen toiseltanne.

Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi, te todistatte systemaattisesti, joka päivä väärin teidän lähimmäisistänne. Kun Minä sanon, älä himoitse lähimmäisesi huonetta, te himoitsette lähimmäisenne huonetta. Kun Minä sanon, muista pyhittää lepopäivä, te ette pyhitä lepopäivää. Vaikka teillä on aika levätä, te käytätte pyhäpäiväni ja sapattini riettauden ja haureuden harjoittamiseen. Se on noussut Minun eteeni kuin löyhkä…

Suomen kansa, älä luota lännestä tulevaan apuun, sillä ei sitä tule. Ruotsi ei lähetä joukkoja sinua puolustamaan, Amerikka ei tule sinun avuksesi…

Tämä profetia ei ole tarkka, sillä siihen tulee vielä jatko, laajempi ja selvempi profetia tulevaisuudessa, mutta se lasketaan sille miehelle, jonka Minä olen valinnut seisomaan profetian kanssa Suomessa ahdistuksen aikana…

Kun maanpäällä on ahdistus ja vaino vahvimmillaan, kulkee Ylkä kansansa suojana. Minä rakastan sinua Suomen kansa…

Suomen kansa tee parannus kaikista niistä synneistä, joita olet tähän päivään asti tehnyt, niin Minä armahdan sinua. Minä en voi enää siirtää teidän kohtaloanne, sillä se ahdistus on tuleva yli koko maanpiirin, mutta Minä otan teistä paljon, paljon. Minä halajan paljon enemmän morsiameen, kuin mitä siellä nyt on. Sillä ei ole Minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra Herra. Profetia päättyy tähän.

.

Erään seurakuntalaisen unia, näkyjä ja profetioita

Vuosina 1998 – 2002 nähtyä ja koettua

Näin rukouksessa Boris Jeltsin yhtäkkiä vanhentuneena ja rapistuneena. Vielä muutama kuukausi sitten hän oli aivan voimissaan. Pian näyn jälkeen Jeltsin oli muuttunut mies eikä pian enää kyennyt hoitamaan tehtäväänsä (1999)

Oli presidentin vaalit Suomessa ja Tarja Halonen oli alkuvaiheissa vasta viidentenä, kaukana kärjestä. Olin rukouksessa ja näin näyssä, että Tarjan kasvot nousivat raketin siivittämänä ylös. Viikon päästä Tarja hyppäsi gallupeissa toiseksi ja sitten hänet valittiin ensimmäiselle kaudelle presidentiksi. (2000)

Eräässä seurakunnassa oli kirkkoherran vaalit. Kysyin rukouksessa, kenestä tulee kirkkoherra. En kysynyt, kenestä Sinä Herra tahdot kirkkoherran vaan kenestä tulee. Kysyin näin tietoisesti. Näin samassa yhden naispastorin kasvot. Hän ei päässyt kolmen varsinaisen ehdokkaan joukkoon vaan asettui ehdolle ulkopuolelta. Seurakunnassa nousi ”naisliike”, joka äänesti hänet kirkkoherraksi. Se oli yllätys kaikille. (2001). Edellinen kirkkoherra kiteytti jatkajalle yhden haasteen: ”Jumala on pyhä”.

Näin voimakkaan unen: Ajoin autolla jossain Yläneen suunnalla tietä pitkin. Yllättäen koko Suomen valtasi aivan mieletön Venäjän pelko. Katselin taivaalle ja odotin näkeväni venäläisiä hävittäjiä taivaalla. Pelko oli aivan hirveä. Sitten tuli sotilaskone, mutta se olikin amerikkalainen. Koko taivas oli täynnä ”jenkkipapatusta” lentokoneiden radioiden kautta. Iskivätkö nämä amerikkalaiset koneet ilmeisesti Suomeen – en tiedä? Unessa koin vahvasti, että kansa oli täydellisen tyrmistynyt – ei voi olla totta, omat koirat purivat!!! Pakenin johonkin lähikouluun, mutta en tiedä, mitä tapahtui.

Eräässä rukouksessa näin, kuinka koko maapallo ympäröitiin verkolla ja sitten hämähäkki, joka kuvasi pahaa, tuli verkkoa pitkin. Mieleeni tuli internet-verkko yms. teknologia.

Kun mietin lähetystyötä – onko se minun osaltani Afrikka vai Aasia, heräsin yöllä korvin kuultavaan Jumalan ääneen: ”Afrikkaan Minä sinut lähetän.” Ääni oli voimakas, selkeä ja rauhallinen miesääni. Silloin sain rauhan ja varmuuden. Muutama vuosi sen jälkeen lähdimme erääseen Afrikan maahan muutamaksi vuodeksi. (2001) Siellä en saanut näkyjä.

Koin Myyrmannin pommi-iskun siten, että olin kävelemässä Espoon Omena-ostoskeskuksessa ja jotenkin siinä eläydyin voimakkaasti ajatukseen, että tällaisessa räjähtää pommi – siis Suomessa! Viikkoa myöhemmin tapahtui niin. Noina aikoina tapahtui monia pommi-iskuja Israelissa, mutta Suomessa niihin suhtauduttiin lähes pilkallisesti. Asenne muuttui täysin. (2002)

.

Vuosilta 2008 – 2009

Kauhajoen koulusurman 23.9.2008 koin myös vahvasti. Olin juuri samana hetkenä Itä-Suomessa eräässä tenttisalissa aloittamassa tenttiä. Noin klo 10.30 minut valtasi valtava pelko, että joku ryntää sisään ja alkaa ampua meitä tenttijöitä. Olin hyvin ahdistunut ja rukoilin. Vasta illalla kuulin, että reilu tunti myöhemmin kokemuksesta se kauhea tapahtui – Kauhajoen koulussa, tenttisalissa.

Kun Barak Obama asetettiin presidentiksi, kysyin Herralta, mitä hän tuo tullessaan. Näin samassa itselleni täysin yllättäen valokuvatarkan kuvan Jimmy Carterista. Hän oli Israel-vastainen, idealisti-presidentti, jonka kausi kääntyi suureksi pettymykseksi.

Maaliskuun lopulla 2009 näin voimakkaan unen: Olin Suomessa perheeni kanssa. Katsoin kohti lounasta, jonnekin Länsi-Eurooppaan päin. Koko Eurooppaa peitti äärimmäisen musta ja synkkä myrskypilvi. Sen keskus oli em. lännessä. Sieltä nousi aivan hirvittävä tornado, pyörremyrsky, joka kohosi kymmeniä, ellei satoja kilometrejä korkealle. – – –  Katselin sitä toisaalta pelokkaana, toisaalta lumoutuneena. Sanoin itselleni: nyt minäkin näen sen, en olisi uskonut näkeväni sitä, mutta nyt näen. Ymmärsin, että se tarkoitti pedon valtakunnan nousua ja ehkä myös itse antikristusta. – – – Myrsky läheni Suomea. Olin jostain syystä puun alla suojassa perheeni kanssa – joku ehkä oli neuvonut niin. Mutta silloin paikalle tuli (koomista kyllä) kaksi amerikkalaista moottoripyöräpoliisia. He näyttivät heti: menkää taloon suojaan. Luotin heihin ja ajattelin: he kyllä tuntevat tornadot. – – -Menimme taloon ja myrsky iski aivan hirvittävällä voimalla. Tajusin, että olisimme tuhoutuneet puun alla. Talossa olimme suojassa. – – – Aamulla menin katsomaan, ovatko amerikkalaiset moottoripyöräpoliisit vielä paikalla. Heidän pyöränsä olivat pihalla, mutta poliisit makasivat talon alakerrassa kasvoillaan kuin kuolleet. Ajattelen heidän olevan amerikkalaisia Herran profeettoja. He olivat uhranneet itsensä, mutta silti turvassa, Herran talossa. Tämä uni oli varmasti yliluonnollinen.

Huhtikuun 13. pvä 2009 näin rukouksessa Martti Ahtisaaren kasvot. Seuraavassa kuvassa hänelle kasvoi Pinokkion kaltainen nenä, joka oli rosoinen, ruma ja ylöspäin osoittava. Koin sen jotenkin ylpeyden ja valheen merkiksi, mutta ihmettelin sitä kovasti. Kaksi päivää myöhemmin Ahtisaari teki historiaa ja puhui ensimmäisenä presidenttinä eduskunnassa kesken istuntokauden. Se liittyi Nobel-palkintoon. Puheen johtoajatus oli uutisoitu netissä: ”Kaikki maailman konfliktit ovat ratkaistavissa!”. Ahtisaari toisaalta puhui hyvän päämäärän puolesta, mutta toisaalta täysin epärealistisesti ja ihmiseen (itseensä) luottaen. Ymmärsin näyn selkeästi enkä ihmettele sitä enää.

.

Vuosina 2012 – 2014

Näin rukouksessa, vuonna 2012 näin näyn / kuvan terroristeista, jotka halusivat ampua alas matkustajakoneen. He tähyilivät taivaalle ja heillä oli ilmatorjuntaohjusten patteri. Vuonna 2014 Itä-Ukrainassa separistit ampuivat alas koneen, tosin tarkoituksena ehkä oli ampua sotilaskonetta.

Kesällä 2013 ajoin autolla Turusta kohti Helsinkiä. Laskeutuessani moottoritietä pitkin Paimion laaksoon, koko itäinen taivas oli äärimmäisen musta etelästä pohjoiseen. En ole mielestäni nähnyt koskaan yhtä mustaa taivasta. Välittömästi koin erittäin voimakkaasti, että pilvirintama kuvaa sotaa, jota Venäjä nostattaa. Itse Venäjä oli käytännössä tuo musta ”sotapilvi”. Tulkinta oli sellainen, että siitä ei päässyt eroon, vaikka yritinkin ajatella pilvirintamaa vain ”luonnollisena”. Mielestäni Herra puhui minulle tuon luonnonilmiön kautta tulevasta. Nyt vuonna 2014 olemme siirtyneet aimo askeleita tuota kohden. Vrt. Hes 38:9.

Varhain lauantain aamuna 13.6.2014 näin rukouksessa näyn, jossa oli pelikorteista tuttu ”Jokeri”-kasvokuva. Kasvot olivat luisevan kapeat ja ilkeät, juonikkaat. Ihmettelin näkyä ja ajattelin, että ehkä perhettäni uhkaa jokin pahan hyökkäys. Rukoilin sitä vastaan. Iltapäivällä kokoomus valitsi todella yllättäen ”varman” Jan Vapaavuoren sijasta puheenjohtajaksi ja samalla koko Suomen pääministeriksi A. Stubbin! Jokeri! Yllätys. Samalla tuo jokeri-kuva kertoo jotain syvää tämän henkilön luonteesta ja antikristillisestä arvomaailmasta. Kerroin tästä kokemuksesta muutamille.

Keväällä 2014 näin kuvan itsestäni sairaalassa. Makasin sairaalan huoneessa, välittömästi sen sisäänkäynnin vasemmalla puolella ja sänky oli osittain eristetty sairaalan väliverholla. Olin yksin vuoteella, ilmeisen vakavasti sairaana tai muuta sellaista. Mietin, mitä tulee tapahtumaan. Joitakin viikkoja myöhemmin näin saman kuvan uudelleen. Nyt huoneessa seisoi Jeesus lähellä sänkyäni, katsoen minua. En ollut yksin. Paranenko vai korjaako Herra minut kotiin? Kuvan itsestäni sairaalassa olen nähnyt vasta kahdesti.

Toisinaan olen nähnyt jonkin näyn kolmesti ja vasta sitten, jonkin ajan kuluttua asia on toteutunut. Esimerkiksi olin aikanaan laulaja Kari Tapion esirukoilija. Näin hänestä kolmesti kuvan, jossa hän oli nousemassa kirkkaan valkoisen pienoissuihkarin kyytiin. Hän oli pukeutunut valkoiseen esiintymisasuun ja astui pieniä portaita kohti suihkarin ovea. Juuri ennen ovea hän kääntyi vilkuttamaan hyvästiksi. Näin tämän näyn kolmesti noin vuoden välein. Kolmannen näyn jälkeen hän kuoli äkisti, noin 1-2 kk näkyni jälkeen. Uskon, että hän kuoli Herran omana. Herra otti hänet ajoissa kotiin.

Kesällä 2014 olen kokenut yleisesti, että olemme siirtymässä uuteen aikakauteen, jota leimaavat suuremmat levottomuudet, äkilliset ja yllättävät katastrofit – tapahtuu asioita, joita emme olisi edes kuvitelleet ja uskoneet. Maailmantilanne kiristyy. Lisäksi aggressiivinen islam nousee ja on valmis purkautumaan rajusti ja laajasti, kunhan vain sopivia yllykkeitä ilmaantuu. Taloudellinen epävakaisuus lisääntyy, monen elintaso heikkenee ja romahtaa, muutamat jatkavat rikastumista, tosin osa rikkaistakin kokee suuria menetyksiä. Valta ja omaisuus keskittyvät yhä harvempien käsiin. Suomen riippuvuus ulkomaisista superrikkaista lisääntyy.

Viisaasti tekee se, joka ei velkaannu vaan maksaa velkansa pois mahdollisimman pitkälti. Suurempia hankintoja on syytä välttää. Kuluttamista olisi hillittävä ja olisi opeteltava elämään yksinkertaisemmin ja iloitsemaan elämän monista hyvistä, ilmaisista asioista.

Herätystäkin tulee, kun ahdinko ja hätä lisääntyvät. Ihmisten on jouduttava todella ahtaalle ja syvään hätään pitkäksikin aikaa ennen kuin he kääntyvät. Suurin osa ei käänny. Samalla vastakkain asettelu vahvistuu ja uskovia aletaan syrjiä ja vainota yhä voimakkaammin. Raamattu-uskolliset työntekijät vähentyvät, liberaali antikristillisyys tuhoaa ja laimentaa monien uskoa ja elämää. Välinpitämättömyys ja penseys kasvavat. Yksittäisiä uskovia nousee taistelemaan uskon ja herätyksen puolesta. Samalla petollinen menestysteologia ja harhauttava ihmekeskeinen voimaevankeliointi lisääntyvät.

Syksyllä 2014 näin Vladimir Putinin ”hitlerinä”. Se on hänen sisäinen roolinsa ja visionsa. Toteutuuko se ja missä määrin, jää nähtäväksi. Putin toimii kuten Hitler. Hän on ennalta-arvaamaton, psykopaattinen, vallanhimoinen, täysin piittaamaton. Hän haluaa rakentaa Suur-Venäjän ja olla sen Tsaari. Putin on valmis sotaan, jopa ydinsotaan. Koko Venäjää valmistellaan suursotaan. Venäjän toimia pidetään vain Putin sisäpoliittisen aseman vahvistamisena ja tyhjänä uhitteluna. Samanaikaisesti Venäjä uudistaa sotavoimiaan 500 miljardilla dollarilla ja järjestää jatkuvasti suuria sotaharjoituksia, jopa ydinsotaharjoituksia. Venäjä ei tyydy Ukrainaan. Venäjä voi marssia Suomeen, etenkin Pohjois-Suomeen milloin vain se tahtoo. Toisen maailmansodan alla Saksa varustautui mittavasti ja määrätietoisesti. Kun Saksa lähti liikkeelle, muut yllätettiin ”housut kintuissa”. Niin on käymässä nytkin.

Venäjä ei epäröi käyttää ydinasepelotetta. Sillä se pyrkii varmistamaan, että Nato tai EU eivät puutu sen toimiin, kun se valtaa uusia alueita. Kynnys auttaa Baltian maita, Puolaa ja Suomea ja Ruotsiakin on lopulta äärimmäisen korkealla.

.

Vuosina 2015 – 2016

Helmi-maaliskuussa 2015 näin kolme peräkkäistä näkyä Pyhästä Hengestä:

(1) Näin itseni suuressa, karussa, pitkässä laaksossa, jonka pohjalla kulki vain kapea, pieni puro läpi laakson. Sen vesi oli kuitenkin kristallinkirkasta. Se oli Pyhän Hengen vertauskuva. Ymmärsin, että olen kulkenut tällaisen laakson läpi ja Pyhän Hengen vaikutus ja voima on kaikesta hyvästä ja siunauksesta huolimatta ollut pienimuotoista.

(2) Seuraavassa kuvassa, viikkoa myöhemmin näin valtavan, ehkä satoja metrejä korkean ja mittaamattoman leveän Pyhän Hengen ”tsunamin” olevan tulossa. Valtava vesimuuri lähestyi kaukaa. Mietin, onko se tuhoksi vai elämäksi?

(3) Kuukautta myöhemmin näin Pyhän Hengen tsunamin uudelleen. Nyt se oli aivan kohdallani. Näin itseni sen edessä ja se oli aivan takanani.

Toistaiseksi mitään erityistä ei ole tapahtunut. Liittyykö se tuleviin ahdistuksiin ja niihin sisältyvään Jumalan Hengen pelastavaan työhön? Vai tuleeko suuri herätys ennen kuin kovat ahdistukset alkavat? Näyt olivat selkeitä ja kirkkaita.

.

Marraskuun alussa 2016 näin Donald Trumpista kolme näkyä, pari päivää ennen vaaleja:

Kuva 1: Trumpilla on suuri presidentillinen silinterihattu päässä, hänen kasvonsa ovat hallitsevana keskuksessa ja taustalla liehuu värikkäänä ja suurena Amerikan lippu.

 • Trumpilla on mahtava ulkonainen ego ja rooli. Hänestä tulee presidentti.

Kuva 2: On suuri, pimeä, autio laakso. Kaukana sen keskellä seisoo pienenä ja hieman kumarana hahmona Trump, hänen vaimonsa ja poikansa. He ovat täysin yksin. Ei ketään muuta. Koko laakso on tyhjä. Kaikki on pimeää.

 • Trump on sisäisesti yksin ja eksyksissä. Hänellä on vain vaimo ja poika. Ei ketään ystävää. Ei ketään, joka oikeasti ja vilpittömästi tukisi häntä ja seisoisi vierellä vaikealla hetkellä. Kaikki ovat valmiita uhraamaan hänet kriittisellä hetkellä oman menestyksen alttarille. Häneen suhtaudutaan juuri niin kuin hän itse suhtautuu toisiin ihmisiin. Välineellisesti.

Kuva 3: Hopeinen, kiiltävä virkavallan merkki loistaa pimeyden keskellä.

 • Trump saattaa joutua vakaviin vaikeuksiin lain tai sitä käyttävien vastustajien kanssa. Jumalaa kukaan ei voi paeta.

.

Vuonna 2020

Maaliskuun alussa 2020 näin kuinka jo  vuonna 2015 näkemäni käsittämättömän suuri tsunami oli nyt rantautumassa. Näin kuinka, sen pärskeet löivät rantaan ja meri myrskysi. Nyt se alkaa toteutua!

Se oli kirkas Pyhän Hengen tsunami, mutta samalla se oli myös uhkaava. Mietin jo silloin vuonna 2015, onko se tuhoksi vai elämäksi. Kenties se on sitä molempia. Ihmiskunta vaatii järisyttävää puhuttelua. Nyt ihmiskunta on pysäytetty kokonaan maailmanlaajuisen koronakriisin edessä.

Mitään tällaista ei ole tapahtunut sitten toisen maailmansodan. Herra Sebaot on julistanut todellisen pyhän paaston alkaneeksi koko maailmassa. Mutta kuten tiedämme, vain osa ihmisistä kääntyy ja pelastuu. Mutta nyt on sen mahdollisuuden ainutlaatuinen aika.

Kun tämä koettelemus on mennyt ohi, ylpeydestään kiinni pitävät ihmiset sanovat: Nyt ihmiskunta on jälleen entistä vahvempi ja viisaampi…

Mutta tämä on vasta lämmittelyä. Viimeiset tapahtumat ottavat muotoaan. Näyttämöä valmistellaan ja keskeiset näyttelijät harjoittelevat roolejaan. Tulevaisuus on diktaattorien aikaa. Valta on keskitettävä, jotta pärjäisimme kovassa maailmassa. Uhkia, ts. kansoja on kontrolloitava. Kaikki meidän parhaaksi, sanotaan.

Mutta me saamme valita, palvelemmeko Luojaa vai ihmisiä, hyvää Hallitsijaa vai diktaattoreita. Kuka antaa elämän? Ihminen vai Jumala? Vastaus on helppo ja yksinkertainen. Vain hullu ei sitä ymmärrä eikä siihen tartu.

16.3.2020 näin rukouksessa suuren viljapellon, jossa sato oli kypsynyt ja valtava leikkuupuimuri alkoi sitä korjata. Sen aika on kohta edessä, mutta ei aivan vielä.

Kesällä näin pysähdyttävän näyn keskellä kirkasta päivää enkä edes ollut rukouksessa. Näin Hitlerin, joka istui ylväänä hevosen selässä viimeistellyssä uniformussa. Se oli voimakas kuva, joka hätkähdytti. Aiemmin olen kokenut, että Putinissa on jotain samaa. Venäjällä onkin tämän jälkeen tapahtunut merkittävä sisäpoliittinen muutos. Oppositio on tukahdutettu täysin ja kaikenlainen kontrolli on lisääntynyt. Merkitseekö tämä samalla valmistautumista ulkoisiin toimiin, joiden edellytyksenä on tiukka hallinta kotimaasta?

Lokakuun lopulla näin kolme näkyä Usan presidentinvaaleista, jotka pidettiin 3.11.2020:

 • Donald Trump on pukeutunut tummansiniseen asuun. Hänen ilmeensä on hyvin vakava. Melanie seisoo hänen rinnallaan. He vilkuttavat, kääntyvät ja lähtevät pois. Ajattelen tämän olevan hyvästijättöjä.
 • Toinen näky oli hyvin samankaltainen kuin ensimmäinen.
 • Donald Trump on suurena keskushahmona ja takana vasemmassa alareunassa on ikään kuin pieni ruutu, jossa näkyy kaukaisuudessa Joe Biden ja taustalla Usan tähtilippu. Ajattelen, että Trump ottaa vaaleissa ja sen jälkeen pitkäksi ajaksi hallitsevan roolin, ennen kuin Bidenin voitto ratkeaa lopullisesti.

Juuri näin sitten tapahtuikin. Pitkän, epäselvän hässäkän jälkeen Biden julistettiin voittajaksi. Lisäksi ajattelen, että Biden jää heikoksi presidentiksi. Hänelläkin on vaikeutensa ja ongelmat.

.

Vuonna 2021

Olemme eläneet loppumattomien korona-aaltojen keskellä. Rokotteet näyttävät auttavan hetkellisesti, mutta silti tartuntamäärät pysyvät korkeina.

Eräässä seurakunnassa olen nyt ensimmäistä kertaa elämässäni joutunut vainon kohteeksi. Seurakunnan hyvät vastuunkantajat ovat olleet sitä vielä enemmän kuin minä.

Tämän kaiken keskellä näin samana päivänä 4.11. kaksi omakohtaista näkyä.

(1) Aamurukouspiirissä eräs sisar rukoili Israelissa olevien, holokaustista selvinneiden vanhusten puolesta, jotta he löytäisivät Vapahtajan, ”sillä heidän päivänsä ovat lyhyet”.

Siinä samassa näin ilmestyksen, jossa minä olen taivaassa valkoisissa vaatteissa ja päässäni on seppele. Näky on tietysti lohdullinen, mutta mitä on edessä ennen sitä? ”Holokaustia”, lyhyitä päiviä vai mitä?

(2) Illan lähetyspiirissä, kun rukoiltiin pakolaisten puolesta, näin siinä hetkessä voimakkaan näyn. Oli valtameri, jonka yllä oli kirkasta ja pintavesi oli samoin kirkasta. Uin siinä. Samassa kuvassa näin, kuinka syvyyksistä nousi kovaa vauhtia valtavan suuri tappajahai minua kohden.

Ei kovin mukava näky ja tuntuu liittyvän myös edelliseen. Ensin turva ja rohkaisu, sitten varoitus tulevasta. Mitä se tarkoittaa käytännössä, jää nähtäväksi. Tapahtuuko jotain lähiviikkoina vai tulevien vuosien aikana? Olemme varmasti kulkemassa kohti vainoja, herätystä ja kaiken ajallisen loppua. Päämäärä on paras mahdollinen, mutta matka perille on varmasti mitä vaikein.

.

HUOMIOITA

Vain Raamattu on Jumalan sana ja täydellisen luotettava!

Vanhassa liitossa profeetat julistivat liiton ja lain mukaista elämää ja kehottivat palaamaan Herran yhteyteen. Profetioissa tuli ilmi Jumalan armo ja pyhyys. Niissä saattoi olla viittauksia tulevaan Messiaaseen. Profetioissa oli usein viittauksia tulevaan, joko aivan lähivuosiin, satojen vuosien päähän tai aivan aikojen loppuun saakka.

Vanhasta testamentissa profeetallista sanaa on lähes 40 % ja koko Raamatussa yli 25 %, eli sen merkitys on hyvin suuri. Uudessa testamentissa profeetallista sanaa on Jeesuksen lopunajallisissa puheissa, joissakin Paavalin näyissä ja opetuksissa, ja etenkin Ilmestyskirjassa, joka kokoaa yhteen ja täydentää Vanhan testamentin profeetallisen ilmoituksen.

Monet profetiat osittain liittyvät viimeisiin aikoihin. Silti nämä lopunajan tapahtumat ja tulkinnat eivät koskaan ole uskonelämämme keskus vaan Vapahtaja Jeesus Kristus ja Jumalan pyhä Sana!

Me emme odota antikristusta ja pahan valtakunnan tulemusta, vaan armollisen Vapahtajamme ja Jumalan hyvän, iankaikkisen valtakunnan tuloa.

Meidän tulee elää ja toimia Jumalan sanan mukaan. Siinä on aina voimassa olevat perusohjeet elämäämme varten hyvinä ja vaikeina aikoina. Tämän lisäksi Jumalan Henki antaa Sanan puitteissa ja rajoissa täydentävää ohjausta mm. profetioiden, näkyjen ja unien kautta.

Seurakunta-ajan profetiat, näyt ja kokemukset ovat aina vajavaisia. Niissä ei ole täyttä aitoustakuuta. Siksi niihin pitää suhtautua terveen kriittisesti. Viime kädessä voimme luottaa vain Raamattuun.

Meidän ei tule juosta profetioiden perässä. Jumala antaa niitä, jos antaa. Hän kyllä tekee ne tunnetuksi ja voimakkaasti vaikuttaviksi, mikäli ne ovat hänestä. Emme rakenna elämäämme vajavaisten profetioiden varaan vaan Jumalan.

Siksi meidän ei tule julistaa ihmisille ensi sijassa näitä profetioita vaan evankeliumia ja Jumalan pyhää sanaa. Evankeliumi ja Jumalan sana eivät koskaan petä. Silti profetioita, näkyjä ja unia ei tule kätkeä, vaan jakaa hyvin nöyrällä mielellä toisten arvioitavaksi, koska Jumala niitä antaa tätä tarkoitusta varten.

Suhtaudu terveen harkitsevasti kaikkeen, mitä tälläkin sivustolla on nyt kerrottu Wilkerssonin, norjalaisen naisen ja allekirjoittaneen sanoihin.

Profetiat voivat rohkaista tai varoittaa. Ne ovat lähinnä uskoville ja voivat innoittaa rukoukseen ja pyhään elämään armon varassa. Jumala voi puhua koko kansallekin profetian kautta.

Profetioista ei löydy mitään salatietoa eikä oikotietä onneen tai taivaaseen. Silti ne voivat vahvistaa elämäämme ja kutsumustamme. Ne antavat ymmärrystä aikaan, jota elämme – Jumalan näkökulmasta katsoen.

Meidän tulee nöyrästi suostua siihen osaan ja tehtävään, minkä Herra meille antaa. Se on paras osamme. Katsokaamme aina ja kaikissa tilanteissa Vapahtajaamme ja aina luotettavaan pyhään Sanaan.