Jehovantodistajat

JEHOVANTODISTAJAT

 

Luonnehdinta

Jehovantodistajat toimivat kristillisyyden nimissä mutta poikkeavat siitä lähes kaikissa pääuskonkohdissa. Siksi sitä ei voi pitää aidosti kristillisenä vaan on harhaoppi. Heillä on oma raamatunkäännös, joka on viritetty heidän oppirakennelmaa vastaavaksi. Samalla on todettava, että jehovantodistajat haluavat toimia hyvin sitoutuneesti ja heidän kanssa on hyvä keskustella hengellisistä kysymyksistä, mikä on verraten harvinaista maallistuneessa yhteiskunnassamme.

 

Syntyhistoria

Yhdysvalloissa 1870-luvun alkupuolella toimi Charles Russellin pitämä raamattupiiri, joka oli saanut vaikutuksia adventismista. Erityisesti Russell ennusti maailmanlopun ja Kristuksen paluun koittavan vuosina 1874, 1878 ja 1881, sekä vuosina 1908, 1914, 1916, 1918, 1920 ja 1925, ja vielä lisäksi vuosina 1941 ja 1975. Mikään niistä ei toteutunut. Jo tästä pitäisi tehdä vakavia johtopäätöksiä.

Russellin synnyttämä liike korosti henkilökohtaista uskoa ja vastusti ankarasti kirkko-organisaatiota. Vuonna 1881 perustettiin Vartiotorniseura, joka julkaisi Russellin kirjoittamaa materiaalia. Liike suhtautuu kielteisesti myös valtiolliseen hallintoon ja Yhdistyneisiin Kansankuntiin. Liike tunnettiin nimellä Raamatuntutkijat.

Liikkeen pitkäaikaiseksi johtajaksi Russellin jälkeen tuli Joseph Rutherford. Tämä johti liikkeen hajaantumiseen. Vuonna 1931 liike otti nimekseen Jehovantodistajat. Seuraava johtaja oli vuodesta 1942 alkaen Nathan Knorr, jonka aikana liike kasvoi noin kahteen miljoonaan vuoteen 1975 mennessä. Tuohon vuoteen liittyi erittäin voimakas maailmanlopun odotus. Kun sitä ei tullut, liike heikkeni ja tapahtui hajaantumista. Vielä vuoteen 1995 asti opetettiin, että maailmanloppu tulee aikana, jolloin vielä on elossa 1914 eläneitä ihmisiä.

Nykyään liikettä johtaa hallintoelin ja komiteat. Jehovantodistajien määrä on kasvanut yli kahdeksaan miljoonaan noin 240 maassa.

 

Oppi

Kuten sanottu, jehovantodistajien oppi poikkeaa raamatullisesta kristillisyydestä hyvin selvästi:

 • Jumala ei ole Isä ja Poika ja Pyhä Henki vaan pelkästään Isä.
 • Jeesus ei ole aidosti Jumalan Poika, ihmiseksi tullut Jumala vaan enkeli Miikael, joka otti ihmishahmon.
 • Jeesus ei sovittanut täydellisesti ihmiskunnan syntejä vaan pelkästään lunasti perisynnin valtapiiristä; loppu jääkin ihmisen tekojen varaan.
 • Pyhä Henki ei ole persoonallinen Jumala vaan pelkästään voimavirta.
 • Kaikkien kristittyjen käytössä oleva Raamattu ei ole ”oikein” käännetty; ainoastaan heikäläinen Uuden maailman käännös on oikein. Usassa tämä käännös on todettu oikeudessa virheelliseksi ja se poikkeaa merkittävästi olennaisissa kohdissa alkukielistä.
 • Ihminen ei ole ikuisuusolento vaan pelkästään ruumis. Kun ihminen kuolee, häntä ei enää ole. Ylösnousemus on pelkästään uudelleen luomista.
 • Parantumisia, ihmeitä tai armolahjoja ei enää ole Jumalan toimesta; sellaiset ovat saatanan työtä.
 • Paratiisi on vain nykyisen maan päällä, jossa ihmiset elävät perheinä kuten nykyään.
 • Ihmiset eivät uudestisynny kuten Jeesus edellytti. Vain valitut 144 000 kokevat sen ja muodostavat taivaallisen hallituksen.
 • Ehtoollista saa nauttia vain henkilö, joka kuuluu em. 144 000 valitun joukkoon. Henki ilmoittaa sen salatusti.
 • Jumalan nimi on Jehova. Tosiasiassa tämä perustuu JHWH-nimen väärään lukutapaan. Juutalaiset pitivät tätä nimeä niin pyhänä, että eivät juuri uskaltaneet sitä lausua. He korvasivat sen nimellä Adonai. Jehovantodistajat ovat lisänneet väärät vokaalit konsonanttien väliin.
 • Jeesus ei pelasta ihmisiä vaan lähinnä opettaa jehovan oikeaa tuntemusta. Vain Jehova-nimessä on pelastus.
 • Pelastuakseen ihmisen pitää tutkia ja hyväksyä jehovantodistajien opetus, liittyä heihin aikuiskasteen kautta, tehdä ovityötä ja noudattaa järjestön tiukkoja sääntöjä. Lopulta hänet herätetään tuhatvuotiseen valtakuntaan, jonka aikana hänen pitää kehittyä täydelliseksi ja päätteeksi kestää saatanan kiusaukset.
 • Kadotusta / helvettiä ei ole olemassa pysyvänä olotilana.
 • Erikoisia tapoja
  • Joulua ei saa viettää
  • Syntymäpäiviä ei saa viettää; kuolinpäivä on parempi
  • Verensiirto on kielletty
  • Armeija on kielletty
  • Äänestäminen ja yhteiskunnallinen vastuun kantaminen on kielletty
  • Erittäin tiukka seurakuntakuri; erotettuun tai eronneeseen ei saa pitää yhteyttä

 

Huomioita

Jehovantodistajat ovat maailmanlaajuisesti pieni, lähes marginaalinen mutta aktiivinen ryhmä. Heidän oppinsa on voimakkaassa ristiriidassa Raamatun kanssa. Jehovantodistajat tutkivat ahkerasti ”Raamattua” mutta tosiasiassa he opiskelevat Vartiotorniseuran kyseenalaistamattomia opetuksia, joita on höystetty asiayhteydestä irrotetuilla ja osin vääristellyillä raamatunjakeilla. Näin ollen he eivät tunne Raamattua vaan pelkästään järjestönsä opetukset. Hyvä esimerkki on se, että he vetoavat erityisesti Saarnaajan kirjan opetuksiin tuntematta tuon kirjan tarkoitusta. Kirja on täynnä kummallisuuksia, jotka eivät kerro Jumalan tahdosta vaan Jumalasta luopuneen ihmisen näköalattomuudesta. Sen kirjoittaja kuningas Salomo koki syvän luopumuksen ja menetti elämänsä tarkoituksen. Tästä hän varoittaa kirjassaan.

Jehovantodistaksi ihminen tulee opiskeltuaan tiiviisti uutta oppia. Jossain vaiheessa hän kokee älyllisen ahaa-elämyksen siitä, että tämä oppi on looginen. Sitten hän voi käydä kasteella ja alkaa tekemään ovityötä, jotta hän itse täyttäisi vaatimukset ja pelastuisi.

Kääntymyksessä jehovantodistaja ei tyypillisesti koe omaa syntisyyttään, Jumala-yhteyden syntymistä ja syntien anteeksiantamusta. Kyseessä on vain älyllinen, mutta vakavasti virheellinen kääntyminen.

 

Keskustelu

Jehovantodistajien kanssa on hyvä ja tärkeää keskustella. Se on mahdollisuus kertoa heille evankeliumi Jumalan pelastusteosta Kristuksessa Jeesuksessa. Me olemme Jeesuksen todistajia – emme jehovan.

Keskustelussa on hyvä ensin kuunnella heidän asiansa ja kysyä, miten heistä tuli jehovantodistajia. Sillä sinä saat oikeuden kertoa oman uskoontulo yms. kasvukertomuksen ja todistuksen Jeesuksesta. Kiivaaseen väittelyyn ei kannata ryhtyä ja on tärkeää säilyttää keskinäinen kunnioitus. Mikäli tunnet Raamatun hyvin, huomaat pian, että jehovantodistajat alkavat kiemurtelemaan. He vaihtavat koko ajan puheenaihetta ja opinkohtaa. Heillä kaikki liittyy kaikkeen. Siksi olisi hyvä keskittyä perusteellisesti yhteen aihepiiriin.

On turha käyttää mitään muita lähteitä kuin Raamattua keskustelun aikana. Raamattu esille ja keskustelu siltä pohjalta. Keskustelu on hyvä mahdollisuus kasvaa omassa uskossa ja Raamatun tuntemisessa.

Päämäärä ei ole voittaa heitä keskustelussa. Ainoa todellinen voitto on siinä, että he löytävät tien Jeesuksen luokse, sillä vain Jeesus on pelastaja ja tie Isän yhteyteen.

Vaikka keskustelu menisi hyvin, ole varovainen. Olen kokenut, että keskustelu helposti voi johtaa oman jumalakuvan vääristymiseen. Jehovantodistajien opin taustalla on saatanallinen henkivalta, joka yrittää istuttaa meihin samaa kovuutta ja omavanhurskautta, mitä heissä on. Siksi rukoile ja pyydä varjelusta. Keskustele uskovien ystävien kanssa ja käy seurakunnassa kuulemassa hyvää opetusta.

Jehovantodistaja on aktiivinen, jotta hän pelastuisi. Me kristityt julistamme, todistamme ja palvelemme, koska olemme jo pelastuneita Kristuksessa, armon kautta. Siinä on valtava ero.