Sana luo uutta ja tekee ihmeitä

JUMALAN SANA LUO UUTTA JA TEKEE IHMEITÄ

 

Jumala on Sana
Jumala on Sana (Joh 1:1-3). Sana on Jumalan syvä ominaispiirre. Jumala on persoona, joka ajattelee, puhuu ja toimii. Jumala suunnitteli ajallisen elämän ja maailmankaikkeuden iankaikkisuudessa. Hän ajatteli, suunnitteli ja jäsenteli kaiken Sanansa avulla tarkaksi informaatioksi, joka ohjaa materiaalin ja elämän rakentumista ja toimintaa.

 

Elämän luominen Sanalla
Jokaisessa solussa on lajinsa mukainen dna eli äärimmäisen tarkka rakennus- ja toimintaohjelma. Esimerkiksi ihmisen dna:ssa on 3,2 miljoonaa koodiparia. Solun jakautumisen myötä dna kopioituu uuteen soluun. Siinä on myös kopiontivirheiden korjausohjelma. Ihminen saa alkunsa yhdestä hedelmöittyneestä munasolusta. Ihmisen kasvun myötä solut erikoistuvat omiin tehtäviinsä. Aikuisessa ihmisessä soluja on keskimäärin 100 000 miljardia. Voitko käsittää? Minä en.

Elämä ja maailmankaikkeus on Jumalan käsittämättömän viisauden ja voiman huikea ilmentymä. Mekaanisen, fyysisen ja kemiallisen toiminnan lisäksi elämä pitää sisällään ihmeellisiä persoonia, tunteita, kauneutta, värejä, ääniä, musiikkia, rakkautta jne. Kaiken tämän Jumala loi Sanallaan: Ja Jumala sanoi… ja niin tapahtui ja se oli hyvä! (1 Moos 1 luku). Ei ihme, että monissa Raamatun psalmeissa ylistetään Jumalaa hänen luomistekonsa ihmeen äärellä.

 

Sana luo hengellistä elämää
Samalla tavalla Jumala luo, ylläpitää ja vahvistaa hengellistä elämää – Sanansa voimalla. Juuri sen tähden Raamattu, joka on Jumalan Sana, on hengellisen elämän lähde ja ravinto. Apostoli Pietari kirjoitti tästä: Te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sillä: ”kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti”. Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. (1 Piet 1:23-24). Jeesus sanoi vastaavasti: On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.’ (Matt 4:4).

 

Pääsääntö ja poikkeukset
Jumala siis luo elämän, ihmisen ja hengellisen elämän Sanansa voimalla. Jumalan Sana määrittää fyysisen maailman ja elämän peruslait. Samoin se määrittää hengellisen elämän periaatteet. Näitä voimme kutsua luonnonlaeiksi ja hengellisen elämän laeiksi. Nämä ovat peruslakeja, joiden varassa maallinen ja hengellinen elämä toimivat. Jumala itse sitoutuu niihin kaiken Luojana. Samalla Jumala pidättää itselleen oikeuden toimia yli luonnonlakien. Silloin puhumme todellisesta ihmeestä.

 

Ihmeiden luonteesta
Ihme on poikkeus pääsäännöstä eli niistä luonnonlaeista, jotka Jumala on säätänyt. Sairas saattaa parantua vastoin odotuksia. Jeesus käveli veden päällä kuten Pietarikin. Ruoka moninkertaistui, kun Jeesus siunasi sen. Myrsky väistyi hetkessä. Varsin usein on niin, että emme kykene erottelemaan, mikä osa oli luonnonlakien toimintaa ja mikä osa oli ihmettä. Kun sairas paranee, siinä voi olla monta osatekijää mukana: elimistön omat mekanismit, lääkkeet ja hoitotoimenpiteet, positiivinen asenne ja Jumalan tekemä ihme. Kenties lääke vain osittain puree syöpäsoluihin, jolloin Jumala tuo täydellisen parantumisen, jos niin näkee hyväksi.

Kristillisyydessä on kolme perussuhtautumistapaa ihmeisiin:

  • Kielteinen: ihmeitä ei tapahdu lainkaan tai enää nykyään. Taustalla on usein liberaaliteologinen kaiken jumalallisen kieltävä epäusko.
  • Ylikarismaattinen: Jumala tekee ihmeitä ilman määrää; ihmeet ovat kristillisen elämän pääsääntö ja ne ovat evankeliumin suurin sisältö.
  • Myönteinen ja terveen karismaattinen: Jumala tekee ihmeitä, mutta tarkoin harkiten ja tarkoituksenmukaisesti; pääsääntönä ovat luonnonlait ja ihmeet ovat vain poikkeuksia. Tässä yhteydessä on todettava, että osa armolahjoista ilmentää Jumalan yliluonnollista toimintaa. Tavallaan kaikki hengellisyys, mikä kumpuaa Jumalasta, on yliluonnollista ja suurta ihmettä. Kuitenkin hengellinenkin elämä on pääsääntöisesti varsin arkista.

 

Ihmeiden tarkoitus
Kun Jumala tekee ihmeen, se perustuu hänen Sanaansa ja Sanan käyttöön. Pyhää Henkeä ja Sanaa ei tule koskaan irrottaa toisistaan. Ihmeellä on aina Jumalan tarkoittama päämäärä. Ihme auttaa toteuttamaan Jumalan suunnitelmia ja tarkoitusperiä. Ihme voi vahvistaa evankeliumin julistusta, se voi olla osoitus Jumalan rakkaudesta hädässä olevaa ihmistä kohtaan tai se voi auttaa läpi mahdottomalta tuntuvan esteen. Jumala voi käyttää ihmeitä ja voimatekoja myös tuomitessaan ihmisiä ja kansoja. Tällöin Jumala toimii suvereenisti yksin. Uskova ei voi uhata toisia armolahjoilla ja käyttää Jumalan voimaa ihmisten tuomioksi tai tuhoksi.

Kuitenkaan ihminen ja seurakunta ei voi koskaan perustaa uskoa, elämää ja palvelutyötä ihmeiden varaan, koska ne ovat poikkeuksia. Emme voi tietää, milloin ja miten Jumala tekee ihmeitä. Siksi meidän on elettävä Jumalan Sanaan luottaen, koska se on aina voimassa. Ja siksi meidän tulee toimia Sana ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti arkielämässä ja seurakuntatyössä.

 

Johtopäätöksiä
Elämä, jokainen ihminen ja maailmankaikkeus on käsittämätön Jumalan Sanan luomistyön ihme. Jo siinä olisi meille loppumattomasti ihmeteltävää. Kaikki tämä toimii Jumalan säätämien luonnonlakien ja hengellisen elämän periaatteiden mukaisesti. Ne ovat pääsääntö, joiden suhteen Jumala tekee harkittuja ja tarkoituksenmukaisia poikkeuksia eli ihmeitä.

Kristillisessä elämässäkin ihmeet pysyvät poikkeuksellisina. Niitä saamme pyytää, mutta Jumala lopulta päättää, tapahtuuko niitä. Siksi on varottava sekä kielteistä että yliampuvaa asennetta. Moni ”superevankelista” on sortunut tavoittelemaan enemmän ihmeitä kuin mitä Jumala tahtoi. Siksi tavoitellessaan suurta voimaa, ihmeitä ja mainetta, he ovat eksyneet pimeyden voimiin. Mutta ihminen, joka etsii Herra ja hänen vanhurskasta tahtoa, saa elämäänsä sen voiman ja ne ihmeet, jotka Jumala haluaa antaa.

Kaiken elämän perustana on lopulta Jumalan Sana. Suurin ihme lienee se, että Jumala tuli ihmiseksi ja kuoli ristillä sovittaen meidän syntimme, jonka tähden kerran pääsemme taivaaseen ja meistäkin tulee olemuksellisesti puhtaita ja täydellisiä. Ihmeitä on siis loppumattomasti!