Kolossalaiskirje

KOLOSSALAISKIRJE

Kirjoittaja: Apostoli Paavali
Aika: 60-62 jKr. (Rooman vankeus)
Sanoma: Kristuksen täydellisyys ja riittävyys
Vastaanottajat: Kolossan seurakunta

 

TARKOITUS

Kirje on voimakas taistelukirjoitus harhaoppeja vastaan samaan tapaan kuin Galatalaiskirje. Se on kuitenkin lempeämpi, koska Kolossan seurakunta ei ollut vielä kovin syvästi antautunut harhaopille. Paavali keskittyy opettamaan Kristuksen persoonasta ja työstä, mikä on paras tapa kumota harhaopit. Sellaisiin ei kannata paneutua syvästi, mutta Kristukseen kannattaa. Harhaopista voimme todeta, että oli synkretismiä ja jonkinlaista New Age -uskoa tai juutalaista kabbalaisuutta nykyaikaan sovellettuna. Siinä oli juutalaisia ja pakanallisia aineksia, lakihenkisyyttä ja okkultistista enkelipalvontaa.

 

 

HUIPPUKOHTIA

Kristus kaiken alkuna ja päänä (1:14-20)

Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

 

Kristuksen tunteminen (2:2-3)

Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon: tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.

 

Varoitus harhaopeista (2:8-10)

Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää.

 

Voitto Kristuksessa (2:13-15)

Te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi, hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan.

 

Todellisuus ja sen varjo (2:16-19)

Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa; todellista on Kristuksen ruumis. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi, eikä hänellä ole yhteyttä Kristukseen, päähän, joka huolehtii koko ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla.

 

Kristillinen elämä (3:12-17)

Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.

 

 

TAUSTA

Kolossa sijaitsi nykyisen Turkin alueella lähellä Laodikeaa ja Hierapolia. Se oli ollut suurkaupunki, mutta kuihtui hiljalleen. Kolossa kuului Rooman Aasian provinssiin. Paavali ei koskaan käynyt Kolossan seurakunnassa, mutta monet sen uskovat tunsivat Paavalin Efeson ajoilta. Todennäköisesti Epafras, joka oli Paavalin työtoveri ja kotoisin Kolossasta, perusti tuon seurakunnan. Kun Paavali oli Roomassa vangittuna, Epafras pääsi käymään hänen luonaan ja kertoi seurakunnan haasteista. Seurakuntaa vaivasivat harhaopit, jotka uhkasivat tuhota kristillisen uskon ja seurakunnan. Paavali kirjoitti kirjeen samoihin aikoihin kuin Efesolaiskirjeen ja kirjeen Filemonille. Näiden kolmen kirjeen välillä on merkittäviä yhteyksiä.

 

 

 RAKENNE

Kolossalaiskirjettä voidaan jäsentää eri tavoin. Tässä on kaksi esimerkkiä:

 

Alkusanat 1:1-13

Opettava osa 1:14-29

 • Kristuksen persoona
 • Kristuksen työ
 • Kristuksen palvelijana ja julistajana

Poleeminen osa 2:1-23

 • Jumalan salaisuus
 • maailman viisaus
 • täydellinen pelastus
 • harhaopettajien säännöt

Kehottava osa 3:1 – 4:6

 • ylhäältä tuleva elämä
 • synnin kuolettaminen
 • kristilliset hyveet
 • huoneentaulu
 • rukous ja esirukous
 • ulkopuoliset

Päätössanat 4:7-18

 

tai vaihtoehtoisesti

 

Kristus on Herramme 1-2 luvut

 • luomakunnan Herra
 • seurakunnan Herra
 • palvelutyön Herra
 • vaelluksemme Herra
 • pelastuksemme Herra
 • kristillisen kasvumme Herra

Kristus on elämämme 3 luku

 • ajatusten ja mielen tasolla
 • ruumiin tasolla
 • asenteidemme tasolla
 • tekojemme tasolla

Kristus on rakkautemme 4 luku

 • rakkaus ei-kristittyjä kohtaan
 • rakkaus seurakunnan jäseniä kohtaan