Kirkon nettisivut

Kirkon uskoon, oppiin ja elämään voit tutustua parhaiten sen omilta nettisivuilta evl.fi ja sen ylävalikosta Usko ja arvot.

Sivuston lausumat eivät ole välttämättä ”virallisia” mutta varmastikin hyvin kuvaavia ja ajankohtaisia esityksiä kirkon uskosta.